Genealogie Jacob Roijen / den Rooijen

Genealogie van Jacob Royen

I. Jacob Royen, geb. 1520, tr. NN NN.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Jacobs de Roye / Roije, geb.1540, Visscher, tr. Jenneken Sijmonsdr Claes NN.  [Zevenbergen]

Notitie bij Cornelis Jacobs: Zevenbergen R163, f.115, 17-10-1562, compareerde Cornelis Jacobs de Roye, kende schuldig te zijn aan Jan Luycken, 10 pond vlaems tzv coop van een schuyt met haer toebehoren, te betalen in termijnen van 3 pond vlaems.

2. Adriaen Jacopsz, volgt II.

II. Adriaen Jacopsz Royen, geb. Zwaluwe 1545, tr. 30 nov. 1564 Engeltje Jansdr.

Uit dit huwelijk:

1. Jacop Adriaen Jacop, volgt IIIa.

2. Cornelis Adriaens Jacops, volgt IIIb.

IIIa. Jacop Adriaen Jacop Royen, geb.1565, tr. NN NN.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Jacobsz, volgt IVa.

2. Jaquemijntje Jacobsdr de Roij, geb.1599, tr. Petrus Soetens.

IVa. Cornelis Jacobsz de Roij, Visscher, tr. Zevenbergen 7 febr. 1616 Jenneken Sijmonsdr NN.

Uit dit huwelijk:

1. Anneken de Roij, geb. Zevenbergen 18 dec. 1616.

2. Margriete de Roij, geb. Zevenbergen 10 april 1619.

3. Jacomijnke de Roij, geb. Zevenbergen 31 maart 1621.

4. Dingetje de Roij, geb. Zevenbergen 31 jan. 1623.

IIIb. Cornelis Adriaens Jacops Roijen, geb. Lage Zwaluwe 1575, † Hooge en Lage Zwaluwe 12 dec. 1643, tr. Zwaluwe 1595 Huibertien Crijnen NN, geb. Zwaluwe, † ald. 6 maart 1659, dr. van Crijn Joppen en NN NN.

Uit dit huwelijk:

1. Peeter Corneliszn, volgt IVb.

2. Aaltje Cornelisdr den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1601, † ald. 30 nov. 1676, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 1627 Wouter Pieterszn den Engelsen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1599, † ald. 12 jan. 1654, zn. van Pieter Pieterszn den Ouden den Engelse en Adriaantje Woutersdr Adriaantje Woutersdr; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 1656 Cornelis Klaasz Nelemans, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 maart 1630, zn. van Nicolaas Cornelisz en Neeltie Denisse  en echtg. van Maeijke Hendriksdr Crillaerts.

3. Lauwreijs Cornelisz, volgt IVc.

4. Crijntje Roijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 nov. 1611.

5. Adriaen Cornelis, volgt IVd.

6. Petronella Cornelisdr den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 18 maart 1618, † Hooge en Lage Zwaluwe 8 dec. 1657, tr. 1646 Gerrit Dingemanszn Ardonne, geb. Lage Zwaluwe 30 nov. 1622, † ald. 22 mei 1657, zn. van Dingeman Mathijszn Ardon en Sijtje Jansdr Ardon.

7. Quirijn, volgt IVe.

8. Janneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 febr. 1627.

IVb. Peeter Corneliszn den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1599, † 30 nov. 1656, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 1627 Pleunke/Theunke Jacobsdr Gerrits, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1589, † ald. 18 jan. 1635, dr. van Jacob Gerritszn Geerards en Magdalena Cornelia Alewijnse Geerards den Engelsman en gesch. echtg. van Cornelis Arienszn Nelemans; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 1644 Cornelia Hendrikse Hendrix.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Pieters, volgt Va.

2. Jan Pieterszn, volgt Vb.

3. Gerrit, volgt Vc.

Va. Cornelis Pieters den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 okt. 1628, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 1649 Adriaantje Adriaanse Anemaat, geb. Made en Drimmelen 30 nov. 1628, dr. van Adriaan Adriaanszn en Maria Pietersdr den Engelse; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 1658 Cornelia Nelemans, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1636, dr. van Peeter Corneliszn en Neeltie Crijnsdr Joppen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pleuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 april 1654.

2. Pieter, volgt VIa.

Uit het tweede huwelijk:

3. Adriaan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 nov. 1659.

4. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 febr. 1661.

5. Ariaantje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 sept. 1662.

6. Neeltje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 nov. 1664, tr. 1e 1693 Pieter Janssen, geb. 30 nov. 1659; tr. 2e 30 nov. 1694 Adriaan Corsten van Etten, geb. 1659; tr. 3e Dinteloord 17 nov. 1707 Dingman Sijmonse Visser.

7. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 juni 1666.

8. Pleuntie de Roijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 sept. 1668.

9. Apolonia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 jan. 1672, tr. 1689 Adriaan Hermans Saarloos, geb. Prinsenland (Dinteloord) 12 nov. 1662, zn. van Herman Jansz van Saarloos en Pietertje Andriese Slikboer.

VIa. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 juni 1656, tr. Jacomyna van Santen.

Uit dit huwelijk:

Cornelis den Rooijen, geb. Dinteloord 4 juni 1701.

Vb. Jan Pieterszn den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 okt. 1630, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 1665 Jannetje Jansdr Smit, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 april 1626, † ald. 1686, dr. van Jan Janszn en Willemke Barentsdr / Bernaartsdr Bernaartsdr; zij hertr. 1681 Cornelis Peterszn Nelemans (alias Keijser).

Uit dit huwelijk:

1. Pleuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 okt. 1667, tr. Willemstad 23 sept. 1708 Reinier Janszn van Groeningen.

2. Peter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 dec. 1670.

3. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 maart 1676.

Vc. Gerrit den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 april 1635, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 1657 Anneke Anthoniesdr den Engelse, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1641, dr. van Antonie Pieterszn en Maria Antonis / Tijsjesdr Tijsjesdr.

Uit dit huwelijk:

1. Pleuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 mei 1659.

2. Pleuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 aug. 1660.

3. Antonie den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 april 1663.

4. Peter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 jan. 1666.

5. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 april 1668.

6. Catharina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 april 1670.

7. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 nov. 1672.

IVc. Lauwreijs Cornelisz den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1608, † ald. 1657, tr. 1e 1639 Elisabeth Gabrielse van der Avoort, geb. 1609, † Hooge en Lage Zwaluwe 18 dec. 1644, dr. van Gabriel en NN NN; tr. 2e 1644 Catlijn Willemsdr Laureijs , geb. Lage Zwaluwe 1624, dr. van Willem Huiberts en Sijken Jansd.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe, tr. Zevenbergen 24 aug. 1664 Pieter Pieters den Engelsen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 juni 1635, zn. van (alias d’jonghe) den Engelse en Lijntje Willemsdr ; hij hertr. 1668 Lijsbeth Adriaensen Maes.

Uit het tweede huwelijk:

2. NN den Roijens, † Hooge en Lage Zwaluwe 2 april 1646.

3. NN de Roye, † Hooge en Lage Zwaluwe 4 nov. 1647.

4. Cornelis, volgt Vd.

5. Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 23 jan. 1649, † ald. 27 jan. 1649.

6. Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 juni 1650.

7. Anneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 nov. 1653.

8. Huijbregt den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 maart 1655.

Vd. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 nov. 1647, † 1677, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 1673 Pleuntje Marcus, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 dec. 1653, † ald. 21 dec. 1713, dr. van Marcus Janszn en Janneken Joppe ; zij hertr. 1679 Laurens Aarts Boer.

Uit dit huwelijk:

Laurens Corneliszoon, volgt VIb.

VIb. Laurens Corneliszoon den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 febr. 1675, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 15 febr. 1705 Cornelia Vroom, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 aug. 1675, dr. van Willem Janszn de Vroom / Vromen en Pleuntje Adriaansdr Giele.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt VIIa.

2. Pleuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 okt. 1707.

3. Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 aug. 1709. 4. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 jan. 1712.

5. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 juli 1713, † ald. 7 febr. 1782, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 18 sept. 1746 Cornelis Roeloff, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 nov. 1698, zn. van Leendert Dingemans Rollof en Adriaantje de Greef.

6. Johannes Lauwrenszoon, volgt VIIb.

VIIa. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 dec. 1705, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 11 april 1734 Elizabeth Smitsings, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 jan. 1704, † ald. 29 april 1792, dr. van Frans Janszn Smitsing en Helena van Waert.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 5 jan. 1735, † ald. 25 juli 1795, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 8 juni 1772 Roeland de Wijs, † Hooge en Lage Zwaluwe 16 maart 1791.

2. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 jan. 1736, † ald. 3 maart 1736.

3. Jacobus, volgt VIIIa.

4. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 juli 1737, † ald. 5 sept. 1824.

5. Anna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 dec. 1738, † ald. 18 juli 1828.

6. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 mei 1741.

7. Andreas den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 april 1743, † ald. 13 febr. 1810.

VIIIa. Jacobus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 jan. 1736, † ald. 9 juli 1803, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 26 sept. 1779 Josijntje Jacobs van Lith, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 mei 1750, † ald. 21 febr. 1821, dr. van Jacobus en Maria de Beer en wed. van Bartholomeus Boot.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 aug. 1780, † ald. 12 nov. 1826, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 15 maart 1804 Anthony van Ginneken, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 nov. 1772, † ald. 7 okt. 1820, zn. van Wouter en Catharina Welandt.

2. Jacobus, volgt IXa.

3. Cornelis, volgt IXb.

4. Tanneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 okt. 1783, † ald. 18 jan. 1784.

5. Arnoldus, volgt IXc.

IXa. Jacobus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 jan. 1782, Winkelier, Griendbaas, † Hooge en Lage Zwaluwe 1 sept. 1853, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 18 mei 1815 Elizabeth van de Griend, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 maart 1788, † ald. 11 febr. 1854, dr. van Paulus van de Grient en Johanna Pieterman.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 febr. 1816, Griendbaas, Veehouder, † Hooge en Lage Zwaluwe 9 mei 1905, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 22 juni 1848 Maria Evegaars, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 mei 1811, † ald. 28 nov. 1883, dr. van Jilis / Gelis en Adriana Willemsdr van Lith.

2. Paulus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 dec. 1817, Griendbaas, † Hooge en Lage Zwaluwe 24 maart 1858.

3. Cornelis, volgt Xa.

4. Joannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 dec. 1822, † ald. 10 juli 1827.

5. Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 maart 1826, † ald. 27 jan. 1901, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 17 okt. 1851 Adriaan Broere, geb. Terheijden 22 sept. 1812, † Hooge en Lage Zwaluwe 17 maart 1857, zn. van Wouter Crijns en Martijna den Engelse; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 15 juli 1858 Pieter Keller, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 jan. 1835, † ald. 21 april 1915, zn. van Johannes en Maijke Spandonk.

6. Jozina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 sept. 1829.

Xa. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 juli 1820, Winkelier, † Hooge en Lage Zwaluwe 20 jan. 1870, tr. 1e Klundert 15 aug. 1856 Adriana van Hofwegen, geb. Zevenbergen 24 sept. 1809, † Hooge en Lage Zwaluwe 25 april 1862, dr. van Dirk en Maria van Diemen; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 5 febr. 1864 Teuntje Dubbelman, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 dec. 1836, † ald. 23 dec. 1883, dr. van Pieter Janszn en Maria Piere.

Uit het tweede huwelijk:

1. Elizabeth Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 dec. 1864, † ald. 6 april 1942.

2. Pieter, volgt XIa.

XIa. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 jan. 1869, † ald. 15 juni 1928, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 29 nov. 1895 Ingetje Boot, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 9 sept. 1869, † ald. 16 sept. 1935, dr. van Pieter en Aaltje Josina de Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 aug. 1897, † ald. 28 jan. 1925, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 14 febr. 1919 Jacobus Dubbelman, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 aug. 1889, Griendbaas, zn. van Pieter en Geertruida Johanna van Bavel.

2. Aaltje Jozina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 april 1903, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 12 nov. 1925 Gerrit Dubbelman, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 febr. 1902, zn. van Pieter en Geertruida Johanna van Bavel.

3. Cornelia Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 aug. 1907, † ald. 21 aug. 1907.

4. Antje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 juni 1908.

5. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 juni 1911.

IXb. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 jan. 1782, † ald. 29 april 1834, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 5 mei 1806 Pieternella Brandt, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 okt. 1784, † ald. 28 juli 1823, dr. van Willem Pieterszn en Johanna Dingemansdr Lucas.

Uit dit huwelijk:

1. Josijna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 5 okt. 1806, † Dordrecht 20 okt. 1890, tr. Wieldrecht 22 mei 1829 Cornelis Groenenberg, geb. Wieldrecht 9 april 1810, † Dordrecht 26 febr. 1872.

2. Willemijntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 nov. 1808, † Wieldrecht 5 aug. 1833, tr. Wieldrecht 18 dec. 1830 Arie Klootwijk, geb. ’s Gravendeel 3 aug. 1802, † Dubbeldam 14 okt. 1869.

IXc. Arnoldus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 nov. 1785, Schippersknecht, † Klundert 5 aug. 1856, tr. Aaltje Vroege, geb. Giessen Oudekerk 21 jan. 1789, † Hooge en Lage Zwaluwe 17 juni 1870.

Uit dit huwelijk:+

1. Petronella den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 sept. 1813, † ald. 3 sept. 1844, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 23 febr. 1838 Cornelis Cats, geb. Klundert 12 sept. 1812, † ald. 14 jan. 1879.

2. Jacobus, volgt Xb.

3. Leendert, volgt Xc.

Xb. Jacobus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 okt. 1818, Schippersknecht, winkelier, † Hooge en Lage Zwaluwe 21 aug. 1899, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 17 sept. 1852 Catharina Schriek, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 maart 1824, † ald. 28 febr. 1914.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje den Rooijen, geb. Klundert 13 maart 1853, † Hooge en Lage Zwaluwe 24 mei 1858.

2. Ijke Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 juli 1855, † Oudenbosch 11 jan. 1945, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 21 juni 1878 Johannes Pieter van Driel, geb. Colijnsplaat 11 juni 1843, † Ruhrort 8 nov. 1908.

3. Arnoldus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 jan. 1858, † ald. 15 april 1858.

4. Aaltje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 april 1859, † 9 maart 1953.

5. Arnoldus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 23 dec. 1861, Broodbakker, tr. ’s Gravenhage 15 febr. 1888 Andrea Lucia Labotz, geb. Doesburg 30 nov. 1859, Dienstbode, † Utrecht 15 okt. 1925.

6. Levensloos den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 juni 1864, † ald. 28 juni 1864.

7. Catharina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 febr. 1867, † Klundert 13 juni 1937, tr. Hooge Zwaluwe 14 sept. 1888 Johannes de Visser, geb. Hooge Zwaluwe 19 febr. 1867, † Oud Gastel 30 nov. 1945, zn. van Lambert Adriaanszn en Johanna Vos.

Xc. Leendert den Rooijen, geb. Klundert 5 sept. 1822, Schippersknecht, Baggerman, † Klundert 3 jan. 1895, tr. Klundert 26 sept. 1850 Anna Maria de Grauw, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 sept. 1819, † ald. 16 mei 1893, dr. van Matheus de Graauw en Johanna van Dun.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje den Rooijen, geb. Klundert 27 dec. 1850, † ald. 23 sept. 1858.

2. Johanna Eike den Rooijen, geb. Klundert 4 nov. 1852, † ald. 27 febr. 1871.

3. Aaltje Jenneke den Rooijen, geb. Klundert 15 juni 1855, † Rotterdam 28 aug. 1932, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 22 sept. 1876 Cornelis De Bruijn, geb. Barendrecht 27 mei 1846, † Rotterdam 17 dec. 1930.

4. Pietertje den Rooijen, geb. Klundert 19 okt. 1859, † Etten Leur 15 sept. 1946, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 28 juli 1893 Hendrik Bastiaan Snaphaan, geb. Drimmelen 20 aug. 1843, † Klundert 26 dec. 1929.

VIIb. Johannes Lauwrenszoon den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 maart 1718, Houthakker, † Hooge Zwaluwe 3 maart 1782, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 29 aug. 1745 Maria Huiberts Ansems, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 april 1722, † ald. 30 jan. 1789, dr. van Huijbert Pietersz Ansems en Meijgje Johannis Mittelingen.

Uit dit huwelijk:

1. Laurens, volgt VIIIb.

2. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 aug. 1748.

3. Jan, volgt VIIIc.

4. Huijbert den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 jan. 1752, † ald. 12 sept. 1753.

5. Huijbert, volgt VIIId.

6. Cornelis, volgt VIIIe. 7. Willem Janszoon, volgt VIIIf.

8. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 jan. 1759.

9. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 9 april 1761, † Hooge en Lage Zwaluwe 8 mei 1837, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 22 april 1798 Huibert Ansems, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 jan. 1768, † ald. 15 nov. 1818, zn. van Pieter Huibertszn en Cornelia Pieterse Boot; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 10 aug. 1824 Nicolaas Leest, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 jan. 1781, † ald. 31 jan. 1833, zn. van Jacob en Neeltje van Lith.

10. Paulus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 april 1763, † ald. 24 april 1763.

VIIIb. Laurens den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 23 jan. 1747, vlasbouwman, tavernehouder, herbergier, † Hooge en Lage Zwaluwe 24 jan. 1823, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 14 juli 1781 Johanna Beversluijs, geb. Made en Drimmelen 25 febr. 1742, † Hooge en Lage Zwaluwe 3 juli 1827, dr. van Bastiaen Franszn en Maria Pieterse Pichel.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Laurens, volgt IXd.

2. Bastiaantje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 aug. 1785, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 24 juli 1806 Theunis Pieterman, geb. 30 nov. 1779, † Strijensas 5 aug. 1820.

IXd. Jan Laurens den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 juli 1782, landbouwer, † Hooge en Lage Zwaluwe 26 dec. 1853, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 6 sept. 1807 Adriana van de Griend, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 dec. 1785, † ald. 21 febr. 1823, dr. van Paulus van de Grient en Johanna Pieterman; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 31 jan. 1824 Dirkske van Rijswijk, geb. Almkerk – Emmikhoven 15 aug. 1796, † Hooge en Lage Zwaluwe 25 maart 1867, dr. van Willem Dirkszn en Geertrui van Dijk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Laurens, volgt Xd.

2. Paulus, volgt Xe.

3. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 april 1811, † ald. 13 aug. 1811.

4. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 juni 1812, † ald. 22 april 1902, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 14 juli 1838 Cornelis Broere, geb. Zevenbergen 20 juli 1807, zn. van Pieter en Cornelia den Engelse; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 15 juni 1843 Adriaan Pieter Broere, geb. Zevenbergen 7 juli 1813, † Hooge en Lage Zwaluwe 15 okt. 1874, zn. van Pieter en Cornelia den Engelse.

5. Elizabeth den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 nov. 1813, † ald. 9 jan. 1814.

6. Elizabeth Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 juli 1816, † ald. 21 maart 1860, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 3 febr. 1843 Joost de Hoog, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 jan. 1815, † ald. 28 febr. 1898, zn. van Izak en Hendrika van Noort.

7. Johannis Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 sept. 1817, † ald. 9 maart 1818.

8. Bastiaantje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 dec. 1819, † ald. 29 sept. 1852, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10 mei 1844 Jan Markus, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 juni 1806, † ald. 3 jan. 1894, zn. van Adriaan en Ingetje / Engeltje van Meel en wedr. van 1e Johanna van ’t Geloof en 2e Maria van ’t Geloof; hij hertr. Hooge en Lage Zwaluwe 15 maart 1861 Sara van de Griend.

9. Johannis Theunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 juli 1821, † ald. 12 sept. 1821.

Uit het tweede huwelijk:

10. Geertje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 maart 1825, † ald. 10 juli 1891, tr. 1e NN NN; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 28 juni 1854 Rocus Marcus, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 juli 1823, † ald. 30 aug. 1892, zn. van Adriaan en Neeltje Borstlap.

11. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 maart 1827, † ald. 17 aug. 1829.

12. Wilhemina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 sept. 1829, † ald. 28 juli 1892, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 13 aug. 1853 Cornelis Dubbelman, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 mei 1827, † ald. 26 april 1874, zn. van Cornelis en Cornelia Broere.

13. Johannis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 maart 1832, † ald. 10 juni 1899, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 5 nov. 1869 Neeltje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 okt. 1828, † ald. 16 dec. 1897, dr. van Pieter Janszn en Teuntje Dubbelman.

14. Jacobus Teunis, volgt Xf.

15. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 sept. 1836, Dienstmeid, † Hooge en Lage Zwaluwe 24 febr. 1868, tr. NN NN.

16. Sija Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 sept. 1836, † ald. 27 mei 1899, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 4 aug. 1865 Dingeman Lucas, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 jan. 1836, † ald. 29 aug. 1894, zn. van Cornelis en Adriana van Lith.

17. Teunis Jan, volgt Xg.

18. Gerrit Dirk den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 okt. 1841, † ald. 20 febr. 1919.

Xd. Laurens den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 dec. 1807, † ald. 9 juli 1874, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 14 sept. 1838 Adriana Marcus, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 nov. 1811, † ald. 15 febr. 1868.

Uit dit huwelijk:

Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 sept. 1838.

Xe. Paulus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 april 1809, † ald. 23 febr. 1866, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 6 dec. 1844 Bastiaantje Marcus, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 juni 1814, † ald. 13 maart 1845, dr. van Jan Markus en Adriana Bax; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 3 juli 1846 Anna van Diemen, geb. Made en Drimmelen 26 sept. 1792, † Hooge en Lage Zwaluwe 19 nov. 1853, dr. van Willem en Anna Beversluijs en wed. van Adam Janse van Bavel; tr. 3e Hooge en Lage Zwaluwe 3 dec. 1858 Pieternella Jacoba Sille, geb. Klundert 6 aug. 1822, dr. van Coenraad en Elisabeth Verheulen en gesch. echtg. van Adriaan Markus; zij hertr. Hooge en Lage Zwaluwe 29 mei 1868 Cornelis Johannes Nelemans.

Uit het eerste huwelijk:

1. Levensloos den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 febr. 1845, † ald. 4 febr. 1845.

2. Adriana Cornelia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 febr. 1845, † ald. 1 aug. 1845.

Uit het derde huwelijk:3. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 mei 1863, † ald. 1 febr. 1864.

4. Johanna Apolonia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 april 1865, † ald. 8 dec. 1865.

Xf. Jacobus Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 9 okt. 1834, † ald. 8 jan. 1912, tr. 1e Terheijden 6 juni 1860 Maria Schuller, geb. Terheijden 4 april 1836, † Hooge en Lage Zwaluwe 9 jan. 1864, dr. van Joannis en Aaltje van Hofwegen; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 17 maart 1865 Teuntje Dubbelman, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 febr. 1833, † ald. 22 sept. 1909, dr. van Cornelis en Cornelia Broere.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirkje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 dec. 1860, † ’s Gravenhage 14 sept. 1939, tr. Klundert 9 sept. 1880 Hendrik Markus, geb. 28 aug. 1857, † Klundert 21 okt. 1930, zn. van Gijsbertus en Maaike de Kinderen.

2. Johannes, volgt XIb.

3. Jacobus Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 nov. 1863, † ald. 10 jan. 1864.

Uit het tweede huwelijk:

4. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 juni 1865, † ald. 3 nov. 1939.

5. Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 sept. 1867, † ald. 4 maart 1869.

6. Cornelia Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 5 nov. 1869, † ald. 3 jan. 1870.

7. Cornelia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 okt. 1870, † Rotterdam 27 april 1941, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 25 mei 1900 Jacob Lambert de Visser, geb. Klundert 5 dec. 1871, † Rotterdam 22 febr. 1949.

8. Geertruida Wilhelmina Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 april 1872, † ald. 11 maart 1958, tr. 1e NN NN; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 14 febr. 1919 Pieter Cornelis Ansems, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 okt. 1869, † ald. 11 okt. 1951, zn. van Pieter en Cornelia Marcus.

9. Adriaan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 okt. 1874, † ald. 2 maart 1875.

10. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 dec. 1875, † ald. 26 jan. 1878.

XIb. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 mei 1862, † ald. 2 aug. 1923, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 25 febr. 1887 Antonia Roosenbrand, geb. Waspik 19 dec. 1866, † Hooge en Lage Zwaluwe 19 maart 1934, dr. van Gerrit en Maria Timmermans.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 mei 1887, † ald. 15 dec. 1887.

2. Jacobus Teunis, volgt XIIa.

3. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 dec. 1890, † ald. 26 dec. 1972, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 17 maart 1911 Hendrik den Rooijen (XIId).

4. Gerrit, volgt XIIb.

5. Dirk, volgt XIIc.

6. Teuntje Cornelia den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 28 april 1898, † Breda 18 jan. 1985, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 14 febr. 1923 Teunis den Rooijen (XIIg). 7. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 febr. 1901, † ald. 28 okt. 1901.

8. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 nov. 1902, † ald. 6 mei 1903.

9. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 sept. 1904, † ald. 13 nov. 1972, tr. Waspik 28 juni 1934 Wouterina Wilhelmina Boezer, geb. Waspik 18 febr. 1906, † ’s Hertogenbosch 1 jan. 1970.

10. Anna Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 sept. 1907, † Klundert 14 sept. 2000, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 4 sept. 1929 Hendrik Lokers, geb. Zevenbergen 21 maart 1900, † Breda 26 aug. 1983.

11. Cornelia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 okt. 1911, † Oudekerk a/d Ijssek 10 febr. 1973, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 26 aug. 1936 Bertus De Bruin, geb. Oudekerk a/d Ijssel 12 mei 1906, † Gouda 16 mei 1963.

XIIa. Jacobus Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 sept. 1888, † Gorinchem 6 jan. 1973, tr. Zevenbergen 2 febr. 1912 Alida van de Wouwe, geb. Zevenbergen 4 nov. 1891, † Gorinchem 12 dec. 1977.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia den Rooijen, geb. Zevenbergen 2 dec. 1912, † Dordrecht 21 juli 1972, tr. Moerdijk 9 aug. 1933 Roelof Barelds, geb. Meppel 13 aug. 1908, † Dordrecht 26 april 1979.

2. Jan den Rooijen, geb. Zevenbergen 27 april 1914, † Hoog Blokland 31 aug. 1993.

3. Johannes den Rooijen, geb. Klundert 10 aug. 1916, † Groesbeek 21 juli 2005.

4. Leendert den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 mei 1918, † Utrecht 27 mei 1988.

5. Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 april 1929, † ald. 8 maart 1934.

XIIb. Gerrit den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 sept. 1893, † Willemstad 21 april 1946, tr. Zuiddorpe 23 mei 1917 Coralia Maria Herman, geb. Zuiddorpe 7 maart 1892, † Teteringen 16 febr. 1982.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Jacobus den Rooijen, geb. Ijzendijke 20 nov. 1919, † Schoonhoven 25 mei 1992, tr. Bandoeng (Ned.Indië) 8 okt. 1941 Christien Iriwinawi, geb. Karang Anjar (Ned.Indië) 15 juni 1921, † Schoonhoven 25 okt. 1993.

2. Augustus Antonius den Rooijen, geb. Ijzendijke 25 juni 1921, † Roosendaal 16 okt. 1988, tr. Breda 28 mei 1951 Geertruida Adriana Erkelens, geb. Harderwijk 2 dec. 1921, † Roosendaal 28 april 1898.

3. Joseph Alphonsius den Rooijen, geb. Ijzendijke 10 dec. 1922, † Willemstad 4 jan. 1997, tr. Willemstad 18 okt. 1950 Johanna Margaretha Rus Hartland, geb. Rotterdam 1 okt. 1925, † Sommelsdijk 16 febr. 2007.

4. Jacobus Teunis den Rooijen, geb. Willemstad 9 aug. 1926, † Batavia (Indonesië) 22 aug. 1948.

5. Emma Antonia Maria den Rooijen, geb. Willemstad 1 okt. 1929, † Ede 24 dec. 2000, tr. Ede 9 dec. 1964 Silvain Koot, geb. Rotterdam 25 aug. 1932, † Ede 18 maart 2001.

6. Dirk Anthonie den Rooijen, geb. Willemstad 19 okt. 1931, † Oosterhout 16 juni 2000, tr. Willemstad 22 dec. 1956 Petronella Cathrina Lodders, geb. Fijnaart 18 juli 1935, † Breda 4 dec. 2007.

XIIc. Dirk den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 mei 1895, † ald. 13 juli 1977, tr. Klundert 25 juni 1936 Cornelia Adriana Kooijmans, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 juni 1912, † ald. 25 okt. 2009, dr. van Johannes Kooijmans en Leentje Brandt.

Uit dit huwelijk:

1. Tonnie den Rooijen, tr. NN Visseren.

2. Jan den Rooijen, geb. 30 nov. 1936, tr. Jane Burger.

3. Leentje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 jan. 1947, † Zevenbergen 16 nov. 2017, tr. Piet Verhoeff.

Xg. Teunis Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 febr. 1839, † ald. 16 jan. 1898, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 6 nov. 1874 Anna Aartje de Visser, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 jan. 1842, † ald. 21 april 1919, dr. van Frederik Willem en Neeltje Leest en wed. van Adriaan Dubbelman.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 mei 1875, † ald. 25 nov. 1944, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 5 april 1901 Leendert Johannes ten Haaf, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18 sept. 1870, Arbeider, zn. van Pieter Adriaans en Dirkje Dudok.

2. Neeltje Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 nov. 1882, † ald. 27 jan. 1883.

VIIIc. Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 5 febr. 1750, Vlasbouwer, † Hooge en Lage Zwaluwe 4 juni 1829, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 5 juni 1785 Geertje Spandonk, geb. Almkerk – Emmikhoven 15 okt. 1752, † Hooge en Lage Zwaluwe 13 juli 1838, dr. van Johannes en Theuntje Arijse Holleman.

Uit dit huwelijk:

1. Janna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 maart 1786, † ald. 18 febr. 1860.

2. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 juli 1787, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 2 april 1840 Maria Hogendijk, geb. Klundert 11 dec. 1800, † Hooge en Lage Zwaluwe 11 aug. 1847, dr. van Antonie Marinus en Gerdina Johannes Hogendijk.

3. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 nov. 1789.

4. Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 dec. 1793.

VIIId. Huijbert den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 sept. 1753, † ald. 3 april 1822, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 20 juni 1784 Margaretha Nugteren, geb. Puttershoek 18 nov. 1764, † Hooge en Lage Zwaluwe 25 okt. 1805, dr. van Aart Aartszn en Teuntje Wouterse Groenewegen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 maart 1785.

2. Teuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 juli 1786, † ald. 29 sept. 1872, tr. Fijnaart en Heijningen 20 jan. 1818 Antonij Broere, geb. Fijnaart 24 dec. 1775, † ald. 30 juni 1855.

3. Johanna den Rooijen, geb. Zevenbergen 11 april 1790, † Hooge en Lage Zwaluwe 16 nov. 1861, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 14 nov. 1811 Govert Leendertse, geb. Zevenbergen 3 maart 1787, † ald. 7 nov. 1858.

4. Aart den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 febr. 1792, † ald. 31 juli 1793.

5. Ardina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 juni 1794, † ald. 15 juni 1794.

6. Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 jan. 1796.

7. Aart den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 april 1798, † ald. 2 sept. 1812.

8. Ardina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 nov. 1801, † Zevenbergen 10 juni 1881, tr. Zevenbergen 29 mei 1825 Anthonie Tolenaars, geb. Zevenbergen 4 dec. 1796, zn. van Gerardus en Teuntje Verhoeven.

VIIIe. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 mei 1755, † ald. 30 dec. 1818, tr. Terheijden 2 mei 1790 Maggeltje Teunisse Molegraaff, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 aug. 1760, † ald. 27 juni 1813, dr. van Teunis Isaacszn en Adriaantje van Lil en gesch. echtg. van NN NN.

Uit dit huwelijk:

1. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 maart 1791, † ald. 13 maart 1852, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 24 nov. 1837 Pieter Ansems, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 okt. 1786, zn. van Pieter Pieterszn en Neeltje Leijdens.

2. Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 juli 1793, † ald. 3 aug. 1793.

3. Adriaantje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 maart 1795, † ald. 13 nov. 1795.

4. Jan Cornelis, volgt IXe.

5. Adriaantje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 maart 1800, † ald. 30 jan. 1886, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 8 maart 1823 Adriaan Lucas, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 juni 1799, † ald. 29 maart 1849, zn. van Jan en Tanneke Willemse van Lith.

IXe. Jan Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 aug. 1796, † ald. 9 jan. 1874, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 7 nov. 1821 Cornelia Jans Lucas, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 nov. 1794, † ald. 5 jan. 1870, dr. van Jan en Tanneke Willemse van Lith.

Uit dit huwelijk:

1. Mechelina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 juli 1822, † ald. 14 jan. 1823.

2. Macheltje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 okt. 1823, † ald. 17 jan. 1904, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 3 maart 1856 Adriaan Heijl, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 febr. 1832, † ald. 22 sept. 1875, zn. van Pieter en Johanna Leijten / Leijtes.

3. Jan Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 5 febr. 1825, † ald. 12 mei 1825. 4. Jan Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 aug. 1827, † ald. 18 jan. 1828.

5. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 jan. 1829, † ald. 19 dec. 1915.

6. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 febr. 1832, † ald. 30 aug. 1839.

7. Tanneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 okt. 1834, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 6 juni 1857 Adriaan Dirk van den Andel, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 dec. 1832, † ald. 25 juli 1897, zn. van NN NN en Johanna van den Andel.

8. Teuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 mei 1837, † ald. 3 aug. 1909, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 27 april 1861 Gijsbert van den Andel, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 dec. 1832, † ald. 17 april 1865, zn. van Matthijs en Neeltje de Looi.

VIIIf. Willem Janszoon den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18 jan. 1757, † Breda 18 april 1811, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 28 mei 1784 Magdalena Aartsdr Nugteren, geb. Puttershoek 4 april 1756, † Hooge en Lage Zwaluwe 27 nov. 1828, dr. van Aart Aartszn en Teuntje Wouterse Groenewegen.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Willemse, volgt IXf.

2. Teuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 maart 1787, † ald. 24

maart 1819.

3. Maria den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 sept. 1788, † ald. 14 sept. 1788.

4. Aart, volgt IXg.

IXf. Johannes Willemse den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 maart 1785, Kastelein, Logementhouder, Landbouwer (vlas), † Hooge en Lage Zwaluwe 27 okt. 1841, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 16 april 1816 Adriana Heijmans, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 dec. 1792, † Schelluinen 22 okt. 1870, dr. van Hendrik en Catharina De Geus.

Uit dit huwelijk:

1. Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 jan. 1817, † ald. 13 sept. 1836.

2. Catharina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 mei 1818, † ald. 30 juni 1888, tr. 1e NN NN; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 13 juni 1841 Jacobus Edelman, geb. Breda 4 okt. 1803, † Hooge en Lage Zwaluwe 2 maart 1858, zn. van Johannes en Johanna Willemse Wilmsen.

3. Hendrik den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 okt. 1820, † ald. 6 juni 1821.

4. Teuntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 okt. 1822, † Rotterdam 25 maart 1885, tr. 1e NN NN; tr. 2e Dordrecht 8 aug. 1849 Hendrik Bresser, geb. Dordrecht 27 okt. 1820, † ald. 19 dec. 1867; tr. 3e Dordrecht 25 jan. 1871 Gerrit Jacobus Muehlhaus, geb. Dordrecht 28 sept. 1839, † Rotterdam 3 mei 1877.

5. Hendrik, volgt Xh.

6. Magdalena den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 nov. 1825, † Schelluinen 5 dec. 1897, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 1 juli 1851 Govert Heijmans, geb. Almkerk – Emmikhoven 8 maart 1827, zn. van Adriaan en Heiltje Koekkoek.

7. Gijsbert den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 aug. 1827, † Leiden 23 dec. 1879, tr. 1e Breukelen 16 mei 1861 Jannetje van den Hazel, geb. Nijkerk 30 nov. 1832, † Haarlemmermeer 7 maart 1868; tr. 2e Haarlemmermeer 8 juli 1869 Petronella van der Leden, geb. Nieuwveen 28 juli 1829, † Haarlemmermeer 26 dec. 1910.

8. Jan Willem, volgt Xi.

9. Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 aug. 1831, † ald. 11 juni 1873, tr. NN NN.

10. Maria Lambertina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 okt. 1833, † ald. 25 febr. 1851.

Xh. Hendrik den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 aug. 1824, Landarbeider, † Hooge en Lage Zwaluwe 30 nov. 1906, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 22 april 1853 Tanneke Lucas, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 dec. 1824, † ald. 4 febr. 1913, dr. van Cornelis en Clara van ’t Geloof.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 juli 1853, † ald. 8 mei 1940, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 19 mei 1876 Jacobus van ’t Geloof, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 jan. 1849, † ald. 21 nov. 1911, zn. van Adriaan en Jannigje Marcus.

2. Klara den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 dec. 1854, † ald. 12 juni 1909, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 15 nov. 1878 Bastiaan Weeland, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 nov. 1853, Schipper, † Hooge en Lage Zwaluwe 25 april 1924, zn. van Cornelis en Adriana de Visser.

3. Jan, volgt XIc.

4. Cornelis, volgt XId.

5. Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 nov. 1860, † Dubbeldam 5 juni 1894.

6. Gerrit den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 dec. 1863, † ald. 11 febr. 1865.

7. Geertje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 febr. 1867, † ald. 24 sept. 1956, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 22 mei 1891 Adriaan Dudok, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 nov. 1860, Spoorwegarbeider, † Hooge en Lage Zwaluwe 2 okt. 1945, zn. van Franciscus en Elisabeth Quist / Kwist.

XIc. Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18 mei 1856, † ald. 1 okt. 1926, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 19 nov. 1880 Cornelia Pieternella van den Bosch, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 sept. 1856, † ald. 5 maart 1940, dr. van Cornelis en Pieternella Wilhelmina Kanters.

Uit dit huwelijk:

1. Tanneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 april 1881, † ald. 5 juli 1951, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 2 okt. 1903 Johannes Aertsen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 jan. 1879, zn. van Hendrik en Bastiaantje Weeland.

2. Pieternella Wilhelmina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 mei 1883, † Rotterdam 3 april 1920, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 16 juni 1905 Cornelis Flux, geb. Gouda 2 jan. 1880, † Rotterdam 2 dec. 1935, zn. van Cornelis en Johanna Spieringshoek.

3. Hendrik, volgt XIId.

4. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 febr. 1886, † ald. 3 juni 1886.

5. Cornelis, volgt XIIe.

6. Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 okt. 1888, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 4 aug. 1911 Pieter van Waardenburg, geb. Puttershoek 19 dec. 1885, † Rotterdam 16 juli 1943.

7. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 juli 1890, Grondwerker, † Breda 11 nov. 1954.

8. Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 maart 1893, † Rotterdam 24 maart 1950, tr. Rotterdam 28 aug. 1923 Grietje Dubbeldam, geb. Giessendam 20 dec. 1894, dr. van Leendert Dubbelman en Maria Stout.

9. Levensloos den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 april 1895, † ald. 11 april 1895.

10. Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 dec. 1896, † ald. 18 aug. 1974, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 7 jan. 1925 Catharina Maria Keller, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 okt. 1902, † ald. 27 jan. 1982, dr. van Andries Pieter en Sijke Stam.

11. Geertruida den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 febr. 1900, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10 okt. 1919 Dirk Weda, geb. Strijen 29 maart 1897, zn. van Adam en Krijna Onverzaagt.

XIId. Hendrik den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 aug. 1884, † ald. 7 jan. 1958, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 17 maart 1911 Maria den Rooijen (XIb,3).

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Pieternella den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 aug. 1911, † Geertruidenberg 20 april 1993, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 16 april 1930 Cornelis Willem Boezer, geb. Waspik 9 mei 1904, † Tilburg 16 juni 1965, zn. van Machiel en Wouterina van Oversteeg.

2. Johannes den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 nov. 1912, † ald. 9 mei 1977, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 22 juni 1938 Wilhelmina Pieternella Notenboom, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 febr. 1917, † ald. 6 okt. 2002, dr. van Huibert en Amarentia Maria Vos.

3. Cornelis Jan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 febr. 1914, † ald. 29 nov. 1945.

4. Jacobus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 mei 1915, † Ouddorp 6 aug. 2000.

5. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 juli 1916, † ald. 29 aug. 1916.

XIIe. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 maart 1887, † ald. 23 april 1945, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 30 mei 1913 Jenneke de Vries, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 8 maart 1889, † Breda 16 april 1989, dr. van Izak Ansems de Vries en Helena Catherina van ’t Geloof.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Pieternella den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 mei 1914, † Raamsdonksveer 26 april 1996, tr. Raamsdonk 26 sept. 1952 Johannes de Rooij, geb. Raamsdonk 9 mei 1910, † ald. 13 maart 1973.

2. Helena Catharina den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 febr. 1916.

3. Tanneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 aug. 1917.

4. Jannigje Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 juli 1920.

XId. Cornelis den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 29 jan. 1858, Arbeider, † Lage Zwaluwe 15 dec. 1901, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 13 nov. 1885 Johanna van Dongen, geb. Zevenbergen 2 okt. 1863, † Lage Zwaluwe 21 aug. 1921, dr. van Jacobus Cornelis en Teuna Tolenaars.

Uit dit huwelijk:

1. Tanneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 april 1886, † Breda 20 mei 1956, tr. Zevenbergen 14 febr. 1908 David Pieter van de Velde, geb. Scherpenisse 29 dec. 1884, zn. van Dingenus en Catharina van der Werf.

2. Jacobus Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 juni 1887, † ald. 12 jan. 1902.

3. Hendrik, volgt XIIf.

4. Teunis, volgt XIIg.

5. Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 nov. 1893, † ald. 6 aug. 1921.

6. Jan, volgt XIIh.

7. Hermanus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 mei 1896, † ald. 8 juni 1896.

8. Teuna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 mei 1898, † ald. 8 dec. 1899.

9. Hermanus den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 jan. 1901, † Vught 14 nov. 1921.

10. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 jan. 1901, † ald. 22 jan. 1901.

XIIf. Hendrik den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 11 aug. 1889, † ald. 5 aug. 1961, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 12 juli 1918 Tanneke Lucas (Ansems), geb. Lage Zwaluwe 15 sept. 1887, † ald. 11 dec. 1963, dr. van Gerrit Lucas en Geertrui Ansems.

Uit dit huwelijk:

1. Goverdina den Rooijen (Lucas), geb. Hooge en Lage Zwaluwe 30 dec. 1906, † ald. 29 dec. 1985, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 22 dec. 1931 Jan Arie van Dijk, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 aug. 1906, † ald. 16 sept. 1983, zn. van Marinus Ferdinant en Catharina Johanna Edelman.

2. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 jan. 1919, † ald. 31 okt. 1919.

3. Gerrit den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 nov. 1919, † ald. 27 jan. 1972, tr. Catharina Pieternella Toet, geb. Oosterhout 16 aug. 1916, † Hooge en Lage Zwaluwe 30 april 1993, dr. van Cornelis en Johanna Catharina van Kooperen.

4. Cornelia den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 juli 1921, † ald. 8 nov. 1988, tr. Arie Adriaan Den Dunnen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 sept. 1919, † ald. 6 dec. 2001.

5. Piet den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 juni 1922, † ald. 4 mei 2000.

6. Johan, volgt XIIIa.

7. Bastiaan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 aug. 1924, † ald. 7 juni 1975, tr. Cornelia Boer, geb. 1 juli 1928, † Hooge en Lage Zwaluwe 13 febr. 2002.

8. Teunis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 13 aug. 1926.

9. Hendrik Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18 nov. 1929, † ald. 13 nov. 1993, tr. Michielia Adriana van Dongen.

10. Gerard den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 dec. 1933.

XIIIa. Johan den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18 juli 1923, † Dordrecht 2 juli 1994, tr. Adriana Helena van der Linden, geb. Zwijndrecht 15 juli 1929, † Dordrecht 9 okt. 1997.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Willem, volgt XIV.

2. Hendrik Gerrit (Henry), geb. Dordrecht 18-3-1972.

XIIg. Teunis den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 11 jan. 1891, † ald. 28 nov. 1961, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 14 febr. 1923 Teuntje Cornelia den Rooijen (XIb,6).

Uit dit huwelijk:

1. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 nov. 1923.

2. Antonia Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 maart 1928.

XIIh. Jan den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 26 mei 1896, Arbeider, † Breda 30 april 1936, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 23 nov. 1921 Johanna van den Berg, geb. Lage Zwaluwe 6 mei 1898, † ald. 9 sept. 1983, dr. van Adrianus en Teuntje Vos.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 16 sept. 1922, † ald. 3 dec. 2008, tr. Hooge Zwaluwe 6 dec. 1944 Adriaan Eliza Vos, geb. Hooge Zwaluwe 11 april 1922, † Breda 10 nov. 2004, zn. van Johannes en Adriana van de Steenoven.

2. Adriaan den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 9 jan. 1927, † ald. 23 nov. 1986.

3. Cornelis, volgt XIIIb.

XIIIb. Cornelis den Rooijen, geb. Lage Zwaluwe 24 febr. 1934, † 30 nov. 2007, tr. Made Alida Kieboom.

Uit dit huwelijk:

1. Jan den Rooijen.

2. Allan den Rooijen, tr. Neta Polak.

Xi. Jan Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 mei 1829, † Haarlemmermeer 22 april 1899, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 17 juli 1855 Anna Adriana Meijwaart, geb. Made en Drimmelen 11 maart 1826, † Hooge en Lage Zwaluwe 12 sept. 1858, dr. van Cornelis en Jacoba Broeks; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 4 mei 1860 Johanna Dubbelman, † Hooge en Lage Zwaluwe 23 febr. 1861; tr. 3e Uithoorn 25 mei 1865 Klara van der Graaf, geb. Uithoorn 30 nov. 1834, † Haarlemmermeer 25 febr. 1875; tr. 4e Haarlemmermeer 30 juli 1875 Johanna Klaziena Baks, geb. Woudrichem 3 juni 1822, † Haarlem 6 febr. 1891.

Uit het eerste huwelijk:

1. Adriana Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 okt. 1855, † Haarlemmermeer, tr. Haarlem 18 mei 1881 Daniel Negrijn, geb. Alkmaar 10 april 1856, † Haarlem 27 aug. 1916.

Uit het tweede huwelijk:

2. Levensloos den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 jan. 1861, † ald. 20 febr. 1861.

IXg. Aart den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 aug. 1796, Landbouwer (Vlas), tr. Hooge en Lage Zwaluwe 19 jan. 1824 Heijltje van ’t Roer, geb. Babylonienbroek en Den Hil 10 mei 1801, † Strijen 31 okt. 1829, dr. van Cornelis en Johanna Billekens.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt Xj.

2. Johanna den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 nov. 1825.

3. Janske den Rooijen, geb. Strijen 30 nov. 1825, † ald. 21 okt. 1829.

4. Leendert den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 aug. 1828, † ald. 27 aug. 1830.

5. Heijltje den Rooijen, geb. Strijen 30 okt. 1829, † ald. 7 nov. 1829.

Xj. Willem den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 dec. 1824, Vlaskoopman, † Hooge en Lage Zwaluwe 9 juni 1860, tr. Raamsdonk 15 mei 1856 Johanna Martina Klootwijk, geb. Raamsdonk 11 juni 1831, † Hooge en Lage Zwaluwe 30 mei 1871.

Uit dit huwelijk:

1. Heijltje Aertje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 maart 1857, † ald. 23 mei 1857.

2. Aartje Heijltje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 5 april 1858, † Raamsdonk 23 mei 1874.

3. Willemina Adriana den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 jan. 1861, † Doesburg 7 febr. 1922, tr. Doesburg 25 juli 1890 Gerardus Jacobus Bossenbroek, geb. Rheden 30 nov. 1860, † Does 24 febr. 1922.

IVd. Adriaen Cornelis den Rooijen / Roijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 maart 1616, † 1675, tr. 1e 1644 Lijsbeth Hendrix, geb. Zevenbergen 1621; tr. 2e Zevenbergen 4 mei 1659 Jenneke Pauwels Schoenmakers, geb. Zevenbergen 1634, † ald. 1679, dr. van Pauwel en NN NN; zij hertr. Zevenbergen 3 juli 1677 Adriaan Willemszn Schippers.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis den Rooijen, geb. Zevenbergen 1 maart 1646.

Uit het tweede huwelijk:

2. Paulus den Rooijen, geb. Zevenbergen 29 febr. 1660, † ald..

3. Paulus Adriaan Cornelis Roijen, geb. Zevenbergen 5 maart 1662.

4. Huijbrechtie Roijen, geb. Zevenbergen 21 okt. 1663, tr. Zevenbergen 30 nov. 1680 Adriaan Stoop.

5. Digna Roijen, geb. Zevenbergen 20 febr. 1666.

6. Digna Roijen, geb. Zevenbergen 14 okt. 1668, tr. Zevenbergen 14 okt. 1668 Marius Hendricksen Marius Hendricksen.

7. Marijken Roijen, geb. Zevenbergen 1 juni 1672.

8. Adriaen Roijen, geb. Zevenbergen 1 dec. 1675.

Notitie bij Lijsbeth: 12 mei 1646: Peter Petersz. van Hulten verkoopt aan Lenert Jan Gerritsz. Vogelaer de helft van 2 bunder 393 roeden 10 voet land, gelegen in de Claverpolder onder de jurisdictie van Lage Zwaluwe, belend oost de weduwe van Gerit Lobbekens, nu getrouwd met Adriaen Cornelisz. Roijen, west de Blaak, zuid jonkheer Johan Alkenmade, noord Willem Huijbertsz. (ORA Zwaluwe inv. 9)

IVe. Quirijn den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 dec. 1623, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 1647 Adriaantie Leenderts Vogelaar, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1630, † ald. 1669, dr. van Leendert Jan Gerritszn en Anneke Adriaansdr Huijben; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 1669 Catelijn Leenaards, geb. 1629, dr. van Leenaert / Leendert en Maeijken Thomasdr.  [Blauwe Sluijs]

Uit het eerste huwelijk:

1. Huibertje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 okt. 1649, † ald. 6 febr. 1651.

2. Lenaert Quirijnen, volgt Ve.

3. Jan Crijnen, volgt Vf.

4. Huibrechtje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 jan. 1655.

5. Pieter, volgt Vg.

6. Anneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 juni 1663.

7. Pieternel den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18 juli 1666.

Uit het tweede huwelijk:

8. Cornelis, volgt Vh.

9. Anneke den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 jan. 1674.

Ve. Lenaert Quirijnen den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 nov. 1652, † 18 nov. 1718, tr. 1e 1672 Claesken Cornelisse , † 1692; tr. 2e 1693 Wilmijntje Barends Smits.

Uit het eerste huwelijk:

1. Crijn den Rooijen, geb. Zevenbergen 26 aug. 1674.

2. Adriaen den Rooijen, geb. Zevenbergen 22 maart 1676.

3. Adriaen den Rooijen, geb. Zevenbergen 31 juli 1678.

4. Adriaentie den Rooijen, geb. Zevenbergen 8 okt. 1679.

5. Catrina den Rooijen, geb. Zevenbergen 15 sept. 1686.

6. Cornelia den Rooijen, geb. Zevenbergen 12 maart 1692, † Moerdijk 15 dec. 1708.

Uit het tweede huwelijk:

7. Huibertjen den Rooijen, geb. Moerdijk 16 jan. 1695, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 17 okt. 1721 Aert Jansz van de Made, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 jan. 1694, zn. van Jan Aerde en Heijltje Giele / Chiele / Michiels Chiele.

8. Johanna den Rooijen, geb. Zevenbergen 1 sept. 1697.

9. Crijntje den Rooijen, geb. Zevenbergen 1 sept. 1697.

10. Barent, volgt VIc.

11. Quirijntje den Rooijen, geb. Zevenbergen 6 april 1703, † Klundert 4 maart 1705.

VIc. Barent den Rooijen, geb. Zevenbergen 25 juli 1700, tr. Rotterdam 9 juni 1722 Geertruij Broos, geb. Wesel .

Uit dit huwelijk:

1. Leendert den Rooijen, geb. Rotterdam 27 juni 1723.

2. Willemijntje den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12 dec. 1728, † ald. 20 juni 1793, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 1 dec. 1748 Adriaan de Wijs, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 jan. 1724, † ald. 12 jan. 1779, zn. van Adam en Jannetie Wouters van Diest.

Vf. Jan Crijnen den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 nov. 1652, tr. Cornelia Jansdr Timmerman.

Uit dit huwelijk:

1. Crijn Jansz, volgt VId.

2. Jan de Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 febr. 1681.

VId. Crijn Jansz den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 26 jan. 1676, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 3 febr. 1704 Jannetie Michielsdr Oudemans, dr. van Michiel Adriaensz en Marijcke Willemsdr Huijben .

Uit dit huwelijk:

Jan den Rooijen, geb. Fijnaart en Heijningen 1 nov. 1704.

Vg. Pieter den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16 juni 1658, Schipper, † Zevenbergen 22 mei 1696, tr. Zevenbergen 5 dec. 1683 Mariken Andriesse van Saarloos.

Uit dit huwelijk:

1. Crijn Peterssen de Rooijen, geb. Klundert 30 nov. 1683.

2. Arjaantje den Rooijen, geb. Zevenbergen 21 dec. 1687.

3. Andries den Rooijen, geb. Zevenbergen 11 juli 1691.

Vh. Cornelis den Rooijen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 9 nov. 1670, tr. Arjaantje Arjaans.

Uit dit huwelijk:

1. Catelijn den Rooijen, geb. Zevenbergen 26 febr. 1692.

2. Cornelis den Rooijen, geb. Zevenbergen 30 okt. 1695.

Gegenereerd met Aldfaer 8.0 op 10 maart 2020 13:33:27

Bestand C:\Users\4foxe\OneDrive\Documenten\Aldfaer\Stambomen\mso_070320_131756