Belastingkohieren Lage Zwaluwe 16e eeuw

 

BELASTINGKOHIEREN LAGE ZWALUWE 16E EEUW

 

Deze belastingkohieren zijn bewerkt en ter beschikking gesteld door historisch onderzoeker, Dhr Arie Nelemans, a.nelemans1959@gmail.com.

 

Huur gorsen, gelegen aen Laege Zwaluwe van Heijman van de Ketel.

1553, Neleman Joosten, (schepen)

1553, Joost Ariaense, schepen.

1558, Joost Ariaensz.

 

1557 Landtpachten Laghe Swaluwe.

Inden eersten angekocht die bloocken van den ouden landt van de lage Swaluw gelegen binnen den oude dijcke, beginnende aen de bulscamp ende soo voort zuijtwaerts op maden sprange en voort omme.

 

1e blok, genaamd de Bulscamp,Oudland.

1557. Willem Adriaensz. van de Hoge Zwaluwe

1559, Adriaen Pietersz. Corsput, schout

1561, Boudewijn van Drenckwaert, Bailluw.

1588. Laureijs Adriaen Nelemans.

1593. Jan Adriaen Nelemans.

 

2eblok,Oudland

1557. Philips Heijnricxz. en Pier Floren

1558, Zeben Han Zeben, wonende op Made.

1559, Zeben Han Zeben

1588, Bastiaen Woutersz.

1593, Bastiaen Woutersz..

 

3e blok, Oudland

1557. Jongen Ariaen die Wilde opte HogeZwaluwe

1559, Jacop ……….

1561, Jan Huijgen, schout van Lage Zwaluwe.

1588, Jan Huijgensz. Schout van Lage Zwaluwe.

1593, Jan Huijgen, schoutet in der Laege Zwaluwe.

 

4e blok, Oudland.

1557, Adriaen Roelen en Ariaen Bouwens.

1558, Willem Adriaensz.

1559, Willem Adriaensz.

1561, Willem Nachtigael.

1588, Jan Huijgensz. Schout.

1593, Jan Huijgen.

5e blok, Oudland.

1557, Adriaen Bouwens en Jan Fijnmans.

1558, Goen Lenaerts, wonende te Lage Zwaluwe

1559, Goen Lenaerts, wonende te Lage Zwaluwe

1561, Pieter D……..

1561, Jan Huijgensz.

1588, Jan Huijgensz. Schout.

1593, Jan Huijgen.

 

6e blok, Oudland.

1557, Thijs Claesz.

1558, Neel Lauwen.

1559, Neel Lauwen

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1561, Willem Nachtigael.

1588. Laureijs Adriaen Nelemans.

1593. Peter Adriaens Nelemans.

 

7e blok, Oudland.

1557, Corstiaen Michielsz.

1558, Pieter Willems.

1559, Pieter Willems.

1588, Weduwe van Jan Lenaerts van Bavel en Adriaen Jacob Petersz.

1593, De weduwen van Adriaen Jacop Petersz. enJan Lenaertsz. van Bavel.

 

8e blok, Oudland.

1557, Heijn Neel Vrancken.

1558, Pieter Jacobsz.

1559, Pieter Jacopsz van de Lage Zwaluwe

1561, Neel ………..

1588, Jan Nelen en Adriaen Lan Theunisz.

1588, Jacop Andriesz.

 

9e blok. Oudland.

1557, Pier Heijn Aertsz.

1558, Huijbrecht Adriaensz. won. op de Made

1561, Joost Pieren.

1588, Jan Gent Petersz. en de wed. van Jan Lenaert van Bavel.

1593, De weduwe van Jan Lenaertsz. van Bavel.

 

10e blok, Oudland.

1557, Aert Nelen die Coninck.

1558, Damis Zegert, wonende op de Made

1559, Domas Zegers.

1561, Thijs Cornelisz.

1588, Jacop Andriesz.

 

11e blok, Oudland.

1557, Aert Nelen die Coninck

1558, Govert Adriaensz. van der Made.

1561, Dingeman Cornelisz.

1588, Willem en Laureijs Lauwen.

1588, Jacop Andriesz.

1593, Willem Adriaen Lauwen.

 

12e blok, Oudland.

1557, Philips Heijnricxz. en Hans van der Els.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Adriaen Adriaensz. Genbel.

1593, Jacop Gerritsz.

 

13eblok, Oudland.

1557, Ariaen Claes Pieren

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Adriaen Jacopsz. van Bavel.

1588, Dingman Laurijsz.

1593, Jan Gerit Pietersz.

 

14e blok, Oudland.

1557, Wijn Ariaensz.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Aert Adriaen Nelemans en Jan Geret Petersz.

 

15e blok, Oudland.

1557, Lenaert Jansz. van Bavel.

1561, Willem Nachtigael.

1558, Neel Adriaensz.

1588, Adriaen Jacop Petersz. en Aert Gent Petersz.

1593, Franck Lauwensz.

 

16e blok, Oudland.

1557, Jacob Han Seben en Adriaen Roelen.

1558, Willem Adriaensz, wonende op Lage Zwaluwe

1561, Pier Heijn Aertsz.

1588, Meus Cornelisz.

 

17e blok, Oudland.

1557, Jan Ariaensz. en Ariaen Stoeldraijer van der Made.

1558, Lenaert Jansz. van Bavel.

1561. Adriaen Nelemans

1588. Laureijs Adriaen Nelemans en Aert Adriaen Nelemans.

1593. Jan Adriaen Nelemans.

 

 

18e blok, Oudland.

1557, Thijs Dingemans van der Heijde

1558, Thijs Dingemansz.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel.

1593, Thoenken Jan Lenaerts van Bavel.

 

19e blok, Oudland.

1557, Gerrit Lenaertsz.

1558, Wijn Adriaensz.

1561, Aert Jansz.

1588, Adriaen Hannen, cum suis.

 

20e blok, Oudland

1557, Adriaen Lauwen en Pieter Pier Toenen.

1558. Wouter Adriaensz, wonende te Lage Zwaluwe

1558, Adriaen Roelen.

1561, Neel Adriaensz.

1588, Jan Nelen.

1593, Jan Nelen Corsput.

 

21e blok. Oudland.

1557, Philips Heijnrixcsz. en Ariaen Aertsz.

1558. Adriaen Roelen,

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Jan Nelen.

1588, Jan Huijgensz. en Jan Jop Adriaensz.

1593, Jan Joppen.

 

22e blok. Oudland.

1558, Wouter Adriaensz.

1561, Jonge Thijs.

1588, Jacop en Adriaen Andrieszonen.

1593. Laureijs Adriaen Nelemans.

 

 

23e blok, Oudland.

1557, Jan Hubrechtsz.

1561, Pier Domisz?

1558, Gerit Jansz. tot ‘s Hertogenbosch

1588, Dingman Adriaen Jacopsz. en Adriaen Lan Theunisz.

1593. Laureijs Adriaen Nelemans.

 

24e blok, Oudland.

1557, Thijs Dingemans.

1557, Peer Hendrick Aertsz. en Peer Michielsz.

1558, Coen Adriaensz.

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Thomas Jansz. en Joost Weijnen.

1593, Jan Huijgen

 

25e blok. Oudland.

1557, Lenaert van Bavel

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Jan Huijgen, schout.

1593, Jan Huijgen.

 

26e blok, Oudland.

1557, 26e blok, Jan Joosten

1558, Coen Adriaensz.

1561, Jacob Gerritsz.

1588, Adriaen Jacopsz. van Bavel en Godert Cornelisse.

1593, Laureijs Jacop Petersz.

 

27e blok, Oudland.

1557, Lenaert van Bavel.

1558. Coen Adriaensz.

1558, Jan Adriaensz.

1561, Neel Lauwen

1588, Laureijs Jacop Petersz. en Henrick Cornelis Vrancken.

1593, Cornelis Cornelis Jansz.

 

28e blok. Oudland.

1557, Jan Huben die oude.

1558. jonge Huijbe

1561, Neel Adriaensz.

1588, Aert Gent Petersz. en Cornelis Corn.Jansz.

 

29e blok. Oudland.

1557, Lenaert van Bavel.

1558. Neleman Thijsse.

1561, Neel Lauwen.

1588, Crijn Joppen.

1593, Govert Cornelisz.

 

30e blok. Oudland.

1558, Neleman Thijssen.

1558. Tonijs Huijbe.

1561, Neleman Thijsse.

1588, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel en Laureijs Cornelisz.

1593, Dingman Adriaen Jacopsz.

 

31e blok. Oudland.

Thijs Dingemansz.

1561, Willem Nachtigael.

1588, Laureijs Cornelisz. En Joost Weijnen.

1593, Mechtelt Mathijs Lenaerts.

 

Landen buijtendijcx gelegen, Droge/natte dijk.

 

1557, 1e blok, cleijne bulscamp,mijn heer de prince

1561, 1e blok, cleijne Bulscamp, Adriaen Lauwen.

1588, 1e blok, Jan Huijgen.

1593, 1e blok, Jan Huijgensz, schoutet.

 

1557, 2e blok, Willem Adriaensz. en Neel Huijgen.

1558, 2e blok, Adriaen Lauwen.

1558, 2e blok, Pier Pin, de Bode

1561, 2e blok, Pier Pin de Bode.

1588, 2e blok, Peter Adriaensz.Nelemans en Anthonis Jacopsz.

1593, 2e blok, Jan Hubrechts.

 

1557, 3e blok, wesende een drogedijck, Willem Andries Heijndricksz en Han Lauwen.

1558, 3e blok, Scoudt, van de Schoudtambachte van de lage Zwaluwe, genaamd de Laninge, achter de huijsinge van Adriaen Wijnen.

1558, 3e blok, Lenert Jansz. van Bavel. (Buitendijks)

1561, 3e blok, Jan Huijgen, schout,achter het huis van Adriaen Wijnen.

1588, 3e blok, Jan Huijgensz.

1593, 3e blok, Jan Huijgensz,rentmeester van Hollant, Schout van Lage Zwaluwe.

 

1557, 4e blok, Ariaen Nelemans, mettwee pannen.

1558, 4e blok, Pier Domisse?

1558, 4e blok, Jacob Jansz. van Bavel, met visserie en vogelrijen.

1561, 4e blok, Jan Huijgen, schout.

1588, 4e blok. Adriaen Nelemans de oude.

1593, 4e blok, Hubrecht Hubrechtsz.

 

1558, 5e blok, Jan Lauwen.

1561, 5e blok, Cornelis Ariaensz.

1588, 5e blok, Dingman Cornelis Broeren en Wouter Joppen.

1593, 5e blok, Anthonis Jacopsz.

 

1557, 6e blok, Jan Joosten

1558, 6e blok, Jan Lauwen

1561, 6e blok, Jan Joosten.

1588, 6e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis. Voor 40 jaar verpacht.

 

1556, 7e blok, Jan Danen, had dit blok niet meer in 1557.

1557, 7e blok, Tijs Dingemans die jonge.

1558, 7e blok, Jan Adriaensz.Sanger.

1561, 7e blok, Jan Joosten.

1588, 7e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

 

1558, 8e blok, Joost Pieren.Buitendijks.

1558, 8e blok, Neleman Thijs. die eerste cavel, van Jan Danen huijs plach te sijn, van de Heijnsloot noortwaerts streckende totte willige, stande tot Crom van de Eijck.

1588, 8e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

1561, 8e blok, Joost Jansz. van Bavel

 

1557, 9e blok, Die jonge Jan Huben.

1558, 9e blok, Jan Heijndricsz ………op de Lage Zwaluwe.

1558, 9e blok, Jacob Jans van Bavel. (Buitendijks)

1561, 9e blok, Joost Jansz. van Bavel.

1588, 9e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

 

1558, 10e blok, Neel Ariaens.

1561, 10e blok, Cornelis Ariaensz.

1588, 10e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

1593, 10e blok, Adriaen Jacop Petersz.

 

1557, 11e blok, Pieter Domaesz.

1558, 11e blok, Jan Adriaen Wijnen.(buitendijks)

1558, 11e blok, Tonijs Huijben. Bij Bruloer.

1561, 11e blok, Joost Pieren.

1588, 11e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

 

 

1557, 13e blok, Thijs Dingemans.

1558, 14e blok, Neel Adriaensz.

1557, 15e blok, Jan Joosten

1558, 15e blok, Wijn Adriaensz.(buitendijks)

1558, 16e blok, Wouter Adriaensz.

1557, 17e blok, Jan Huben

1558, 17e blok, Adriaen lauwen.

1557, 18e blok, Neleman Joosten

1557, 19e blok, Thijs Dingeman de Jonge.

1557, 20e blok, Jan Huben die Jonge.

1557, 21e blok, Joost Jansz. en Ariaen Piersz.

1558, 21e blok, Adriaen Pieren.(Buitendijks)

1557, 22e blok, Wijn Ariaensz.

1557, 23e blok, Wijn Adriaensz.

1558, 23e blok, Wouter Adriaensz.

1558, 24e blok, Lau Joosten.(Buijtendijcx.)

1557, 25e blok, Thijs Dingemans de Jonge.

1558, 25e blok, Adriaen Adriaensz.(buitendijks)

 

1557, 26e blok, Marck Cornelisz.

 

1557, 27e blok. Joost Pieren

1557, 27eblok, Pieter Michielsz en Cors Michielsz.

 

1557, 28eblok, Pieter Michielsz.

1558, 28e blok, Jan Adriaensz.

 

1557, 30e blok, Pieter Michielsz. En Cors Michielsz.

1558, 30e blok, Wouter Thijse,wonende op Hooge Zwaluwe.

 

1558, 31e blok, Jan Lauwen.

 

Nieuwendijk

1557, 1e blok, Willem Adriaensz.

 

1557, 2e blok, Lau Goverden.

1558, 2e blok, Jacob Ve…….

 

1557, 3e blok, Lenaert van Bavel.

 

1557, 4e blok, Lenaert van Bavel

1558, 4e blok, Neel Joosten.

 

1557, 5e blok, Willem Jacopsz.

1558, 5e blok, Lambert Cornelisz.

 

1557, 6e blok, Cornelis Joosten en Joost Pier Hagen.

1558, 6e blok, Marck ? Cornelisz.

 

1557, 7e blok, Thijs Dingemans de Jonge.

1558, 7e blok, Adriaen van Bavel.

 

1558, 8e blok, Jost ? Pieren.

 

1557, 9e blok, Adriaen van Bavel.

1558, 9e blok. Jacob Jans van Bavel.

 

1558, 10e blok, Adriaen Pietersz.

 

1558, 11e blok, Adriaen Wijnen.

 

1558, 13e blok, Lenert Jansz. van Bavel. Bij het Grote Gadt.

 

1558, 14e blok, Neel Adriaensz.

 

1558, 15e blok. Wijn Adriaensz.

 

1558, 16e blok. Wouter Adriaensz.

 

1558, 17e blok, Adriaen Lauwen.

 

1558, 18e blok. Neleman Joosten

1561, 18e blok, Neleman Joosten

 

1558, 19e blok, Jan Huijben.

 

1558, 20e blok, Jan Huijben.

 

1558, 21e blok, Adriaen Pieren.

 

1558, 22e blok, Adriaen Jansz. van Bavel.

 

1558, 23e blok, Wouter Adriaensz.

1561, 23e blok, Han Adriaen Wijnen.

 

1558, 24e blok, Lauwe ? Joosten.

 

1558, 25e blok, Adriaen Adriaensz.

 

1558, 26e blok, Tonijs Huijben, opde nieuwe anwas.

 

1558, 27e blok, Neleman Joosten

 

1558, 28e blok, Jan Adriaensz.

 

1558, 29e blok, Neleman Thijse.

 

1558, 30e blok, Wouter Thijsse, wonende te Hooge Zwaluwe.

 

Nieuwland.

1561, 1e blok, Thijs Cornelisz.

1588, 1e blok, Wouter Jacopsz. en Anthonis Francken.

1593, 1e blok, Wouter Jacopsz.

 

1561, 2e blok, Adriaen Lauwen.

1588, 2e blok, Cornelis CornelisJansz. en Hubrecht Hubrechtsz.

1593, 2e blok, Jan Joppen.

 

1561, 3e blok, Adriaen Neelen.

1588, 3e blok, Laureijs Jacop Petersz. en de wed. van Jan Lenaerts van Bavel.

1593,3e blok, Adriaen Jacopsz.

 

1588, 4e blok, Jan Joppen en Laureijs Jacop Petersz.

1593, 4e blok, Adriaen Adriaen Nelen de Jonge.

 

1588, 5e blok, Bastiaen en Henrick Cornelis Francken.

1593, 5e blok, Bastiaen Cornelisz.

 

1561, 6e blok, Dingeman Cornelisz.

1588, 6e blok, Henrick Willemsz.

1593, 6e blok, Adriaen Adriaen Nelen de oude.

 

1588, 7e blok, Jacop Andriesz. en Crijn Joppen.

1593, 7e blok, Quirijn Joppen

 

1561, 8e blok, Jacob Jansz. van Bavel.

1588, 8e blok, Anthonis Jacopsz. en Jacop Jasparsz.

1593, 8e blok, Antonis Jacopsz.(zie ook Nelemans)

 

1561, 9e blok, Lau Joosten.

1561, 9e blok, Neleman Thijssen.

1588, 9e blok, Jan Berthelsz. en Claes Theunisz. van der Biesen.

1593, 9e blok, Jan Berthelsz.

 

1561, 10e blok, Neleman Thijssen.

1588, 10e blok, Jan Nelen en Franck Nelen.

1593, 10e blok, Jan Nelen van den Corsput.

 

1561, 11e blok, Joost Pieren

1588, 11e blok, Anthonis Jacopsz.en Crijnken Jacopsdr.

 

1561, 12eblok, Neel Adriaensz.

1588, 12eblok, Willem Lenaerts.

1593, 12e blok, Jan Adriaen Pieren.

 

1561, 13e blok, Neelken Brunker.

1588, 13e blok, Claes Thoenisz. van der Biesen en Laureijs Joppen.  Aen de Leijkreecke ofte dat groot Gadt.

1593, 13e blok, Claes Thoenisz. van der Biesen.

 

1561, 14e blok, G….. Dommisse?

1588, 14e blok, Laureijs Jacop Petersz. en Bastiaen Woutersz.

1593, 14e blok, Adriaen Adriaen Nelen.

 

1561, 15e blok, Jan Heijndricxsz  alias ………

1588, 15e blok, Quirijn Joppen en Adriaen Adriaen Guebels.

1593, 15e blok, Lijsken Franck Jacopsz.

 

1561, 16e blok, Aert Jansz.

1588, 16e blok, Quirijn en Jan Joppen.

1593, 16e blok, Quirijn Joppen.

 

1561, 17e blok, Jan Huijgen,schout.

1588, 17e blok,  Aris Lenaertsz. en Willem Lenaertsz.

1593, 17e blok, Aris Lenaertsz.

 

1561, 18e blok, Neleman Joosten.

1588, 18e blok, Bastiaen en Henrick Francken.

1593, 18e blok, Bastiaen Cornelis Francken.

 

1561, 19eblok, Pier Dommisse?

1588, 19eblok, Adriaen Adriaen Geubels en Dingman Laureijs Jacopsz.

1593, 19e blok,Adriaen Adriaen Geubel.

 

1561, 20e blok, Willem Nachtigael.

1588, 20e blok, Crijnken Jacops.

1593, 20e blok, Gerit JacopGeritsz.

 

1561, 21e blok, Adriaen Jansz. van Bavel.

1588, 21e blok, Adriaen Adriaen Genbels en Adriaen Jacopsz. van Bavel.

1593, 21e blok, Lenaert Frans weduwe.

 

1561, 22e blok, Joost Pieren

1588, 22e blok, Adriaen Adriaen Cornelisz. En Tanneke Adriaen Joostz.

1593, 22e blok, Tanneke Adriaen Joosten.

 

1561, 23e blok, Han Adriaen Wijnen

1588, 23e blok, Jan Berthelsz. enJan Hubrechtz de Decker.

1593, 23e blok, Jan Hubrechtsz. de Decker.

 

1561, 24e blok, Neel Brunken

1588, 24e blok, Wouter Gonaert Michielsz.

1593, 24e blok, Adriaen Jansz. de Boer.

 

1561, 25e blok, Jan Joosten.

1588, 25e blok, Jacop Dijrcx en Franck Lauwen.

1593, 25e blok, Franck Lauwen.

 

1561, 26e blok, Neleman Adriaensz.

1588, 26e blok, Wouter Jacopsz.

 

1561, 27e blok, Neleman Joosten, De Nieuwe Anwas, Nieuwland.

1588, 27e blok, Jan Nelen en Wouter Jacopsz.

1593, 27e blok, Adriaen Adriaen Pieren.

 

1561, 28e blok, Adriaen Lauwen.

1588, 28e blok, Jacop Dijrcx.

1593, 28e blok, Jacop Dijrcx.

 

1557, 29e blok. Joost Pieren.

1561, 29e blok, Neleman Thijsse.

1561, 29e blok, Neleman Thijsse.

1588, 29e blok, Jan Berthelsz. en Bastiaen Woutersz.

1593, 29e blok, Jan Berthelsz.

 

1561, 30e blok, Jacob Janse van Bavel.

1588, 30e blok, Crijnken Jacops.

1593, 30e blok, Gerit Jacop Geritsz.

 

1561, 31e blok, Thijs Dingemansz.

1588, 31e blok, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel en Hubrecht Hubrechtsz.

1593, 31e blok, Willem Adriaen Lauwen.

 

 

Over de Weel noordwaerts.

1557, 1e blok, Den Dijkdrift, Adriaen Neelen.

1558, 1e blok, Dijkdrift, Jop Neelen.

1561, 1e blok, Han Adriaen Wijnen.

1588, 1e blok, Dijkdrift, Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 1e blok, Jacob Jasparsz.

 

1557, 2e blok, Jan Hubrechtsz. Die Jonge.

1561, 2e blok, Claes Neelen.

1558, 2e blok, Jacob van Bavel.

1588, 2e blok, Adriaen AdriaenJoosten.

1593, 2e blok, Wouter Jacopsz.

 

1557, 3e blok, Jan Ariaen Wijnen.

1558, 3e blok, met visserij, vogelrijen, Claes Neelen.

1561, 3e blok, Jacob Jansz. van Bavel.

1561, 3e blok, Claes Neelen,

1588, 3e blok, Jan Huijgensz. en Jan Nelen cum suis

 

1557, 4e blok, Ariaen Cornelis Claes die Jonge.

1561, 4e blok, Jacob Jansz. van Bavel.

1588, 4e blok, Jan Huijgensz. en Jan Nelen, cum suis.

 

1557, 5e blok, Wijn Ariaensz.

1558, 5e blok, met visserij,vogelrijen, Adriaen Wijnen.

1561, 5e blok, Jan Hendricksz.

1588, 5e blok, Jan Huijgensz. en Jan Nelen cum suis. Voor 40 jaar.

 

1557, 6e blok, Ariaen Aertsz.

1558, 6e blok, met visserij, vogelrijen,  Aert Domisse?

1561, 6e blok, Adriaen Aert Domisse?

1588, 6e blok, Jan Huijgensz. schout en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 6e blok, Jan Huijgen, Schout cum suis

 

1557, 7e blok, Neleman Thijssen

1558, 7e blok, Neel Adriaensz.

1561, 7e blok, Aert Jansz.

1588, 7e blok, Jan Huijgen en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 7e blok, Jan Huijgen, schout,cum suis.

 

1557, 8e blok, Jan Huben die Jonge, genaamd de Coehillen.

1558, 8e blok, Joost Pieren.

1561, 8e blok, Jongen Thijs. Genaamd de …….hil.

1588, 8e blok, Jan Huijgensz.schout en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 8e blok, Jan Huijgen, schout    cum suis.

 

1557, 9e blok, Wijn Ariaensz.(Melchil)

1561, 9e blok, Aert Fammen?

1593, 9e blok, Quirijn Joppen.

 

1557, 10e blok, Lenaert van Bavel.

1558, 10e blok. Joost Pieren.

1561, 10e blok, Lenert Pietersz.

 

1561,31e blok, Joost Pieren.

 

 

Visserie van de anwas, genaempt de scuijtgrondt van de Blauwe Sluijs,

1557, Jan Huben die oude.

1558, Willem …….

1561, Joost Janse van Bavel.

1588, Anthonis Jacopsz.

 

 

 

Visserie van de Meeren langs de cant tottesmalle Block.

1557, Jacob Jansz.

1558, Lenert Cornelisz.

1561, Ariaen Ariaense.

1588, Anthonis Jacopsz.

 

Visserie van den smalle blok tot de huijsen van de Swaluwe,

1557, Jan Joosten

1558, Tonijs Huijben

1561, Joost Pieren

 

Visserie binnen de OudenDijck (en Nieuwe Dijk)van de Laege Zwaluwe,

1557, Joost Pieren.

1558, Adriaen Pietersz. Corsput, schout

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Anthonis Jacops

 

Visserie en vogelrijen van de Melchil,

1557, WillemJacobsz.

1558, GerritTack.

1588, Adriaen Adriaen Joosten.

 

Visserij,

1561, Boudewijn van Drenckwaert.

 

Tollenaer,

1557, Willem Adriaensz. tollenaer Goedshil, 96 Pond.

 

Aert Wijnen, woonde vlak bij de vishuizen van Lage Zwaluwe, bij de Laningen, 1593.

 

Neleman Thijs wielmach?, Huis nog niet bewoond. 1557.

 

Wachttolle op te Swaluwe.

1557, Pieter Domaesz. 10 St.

 

 

 

 

 

Erfcijns,

1588, Henrick van Heermael, erfcijns van het26e jaer van eenen pootwech streckende van de Drogedijck tot bijcleijne stucken tot aen der voorn. Heermaels woninge.

1588, Adriaen Adriaen Joosten, 17ejaer erfpacht van sijn huijs opten Drogen Dijck.

1588, idem, van erfpacht 25 roeden dijck aende voorn. Woning.

1588, Joost Reijnen, 12e jaererfpacht van sijn woning opte Drogedijck.

1588, Adriaen Jansz, 11e jaererfpacht van sijn woning opte Drogedijck.

1588, Jan Cornelis van den Corsput, 11ejaer erfcijns van sijn huijsinge op de Droogen dijck.

1588, Jan Jacopsz, 10e jaererfcijns van sijn huijsinge op de Droogen dijck.

1588, Adriaen Thoenen, 10e jaererfcijns van sijn huijs op de Droogen dijck.

1588, Cornelis Cornelisz, 10e jaererfcijns huijs op de Droogen dijck.

1588, Tanne Adriaen Joosten, 10ejaer erfcijns van haer huijs op de Droogendijck.

1588, Herman van Coenegracht, 9ejaer erfcijns van sijn erf op de Droogendijck.

1588, Jacop Jasparsz, 9e jaererfcijns van sijn erf op de Droogendijck.

1588, Dingman Lenaert Aert Dommen, over sijnerf op de Droogendijck.

1588, Peter Adriaen Nelemans, 4ejaer erfcijns erf op de Drooge Dijck, groot 8 roeden.

 

Huur Nieuwland,

1593, AnthonisJacopsz., 3 t/m 10e blok.

1593, CornelisJansz. De Visscher, 11e t/m 25e huur.

 

 

Huur De Aenwas,

1593, Claes Thoenisz. Van der Biesen, 1,2, 13,26, 27, 28, 29 30, 31. Huur blokken.

 

Schuddeborsch,

1593, Anthonis Jacopsz.

 

Quistgelt,

1593, Cornelis Petersz. Boet.

 

Zaad en vlas tiend,

1593, Anthonis Jacopsz.

 

Tienden Oudland,

1588, De tienden van de oogst ? en gorzingen ,1e t/m 5e blok. Jan Huijgensz., schout

1593, Adriaen Jan Sangers, 1e t/m 6e huur.

1593, Dingman Jacopsz.,12e en verdere huren.

1593, Wouter Govaert Michielsz., 7e t/m 11 huur.

 

Tienden Droge/natte dijk,

1593, 3e t/m 5eblok. Jan Berthelsz.

 

 

Taxatie huizen klein en groot staende engetimmert op te eijgen gront van de keiserlijcke Majesteijt te Laege Zwaluwe in 1555,

 

Neleman Joosten, huis met schuur, 4 Pond.

Cornelis Claes, huis, 20 St.

Toen Pieters, Keetken.

Lenert Pieters, huiske, 20 St.

Ariaen Nelemans die Jongen, huis, 30 St.

Ariaen Nelemans, huiske, 2 Pond.

Dingemans van Tienen, huijsken, 20 St.

Mari Joostdr. Huijsken, 20 St.

Neel Peters, huijsken, 20 St.

Willem Adriaensz., huijsken, 20 St.

Peter Dircsz., huisken, 15 St.

Jacob Roelen, huisken, 20 St.

Jacob Kielen, Keet. 10 St.

Joost Pieren, huis met schuurtje, 3 Ka gulden,10 St.

Cornelis Ariaens, Keetje.

Anthonis Willemsz. Keetje.

Ariaen Cornelisz., huisje, 15 St.

Evert Harmans, huisje, Ergo.

Neel Vrancken, huisken, 30 St.

Lenaert van Bavel, huis en schuur en schuurtje, 7 Pond.

Jan Adriaen Wijnen, huis, 2 Pond

Wijn Adriaensz, huisje met een schuur, 3Pond,10 St.

Ariaen Aertsz., huisje, 20 St.

Lambrecht Domas, Keet.

Pier Domaes, huisje, 30 St.

Neleman Thijs, huisje, 2 Carolusgulden.

Marck Cornelisz. Schuur, 2 Pond.

Jan Louwen, Huis, 20 St.

Neel Lauwen, huis, 30 St.

Adriaen Lauwen, huis, 30 St.

Han Neelen, huisje, 15 St.

Jasper Willemsz., huisje, 20 St.

Jacob Cornelis Beijens, huisje, 20 St.

Toen Willemsz. huisje, 15 St.

Adriaen Jansz. Keet.

Neel Joosten, huisje, 20 St.

Jacob Peters, huisje, 25 St.

Seger Jans, Keet.

Tijs Cornelisz. Schuur, 4 Pond.

Daem Tielen, huisje, 15 St.

Gerrit Tielen, huisje, 15 St.

Pieter Mens, huisje, 15 St.

Lenert Cornelis, huisje, 15 St.

Joest Cornelisz, huisje, 15 St.

Lou Wouters, Keet.

Lau Doemenes, huisje, 10 St.

Jan Ariaens, huisje met schuurtje, 2 Pond.

Jacob Ariaens, huisje, 20 St.

Jan die Visscher, huisje, 15 St.

Thijs Pieren, Keetje.

Ariaen Pieren, huisje met schuurtje, 2 Karolus guldens.

Jacob Jans, huisje met schuurtje, 30 St.

WillemJacobsz, huis, 2 Pond, 10 St.

Adriaen Cornelis, huisje, 30 St.

Mari Neel Pieter weduwe, huisje, 30 St.

Arijs Cornelis, huisje, 35 St.

Dingeman Reijnen, huisje, 30 St.

Willem Floren, huisje, 30 St.

Pieter Pieters, huis met beestenhuisje, 2Pond.

Tonis Arinen Joosten weduwe, huisje, 30 St.

Lijn Han Scheers weduwe, huisje, 30 St.

Joost Jans, met schuurtje, 4 Pond.

Job Cornelis, huis, 3 Pond.

Adriaen Jans, huis met twee schuren met beestenhuisje, 5 Pond.

Jan Joesten, huis met schuurtje, 3 Pond.

Ariaen Michielsen, Keet.

Wouter Aertsz., huisje, 20 St.

 

 

 

 

Arie heeft diverse historische boeken geschreven:

 

Over Bulscamp, Lorregat en Zonzeelsepolder; topografische namen in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9056130889

 

Uren, dagen, maanden, jaren …; protestantse kerken in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9789056131173

Hic conditur; de graven van de Nieuwkerk te Dordrecht, ISBN 9067075949

Van verleden tot heden; een genealogisch en historisch overzicht van de familie Nelemans van ca. 990-1983, eigen beheer, Dordrecht.

De Augustijnenkerk van Dordrecht, ISBN 9090064192

Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht, ISBN 9080285226

Opdat men niet vergete; een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, ISBN 9071379310