ORA Hooge en Lage Zwaluwe

Namen voorkomend in het Oud Rechtelijk Archief
van Hooge en Lage Zwaluwe.
(Grotendeels opgezocht door de heer L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn)

Jan Willem Jan Sangers, geb. ca. 1456, woonde te lage Zwaluwe, eigenaar van een huis te Terheyden, overleed 1525/26, hij huwde Margriet, uit dit huwelijk: Joris Jan Willem Sangers, overl. tussen 1513 en 1517.

Mergriete, weduwe van Heynric van Diemen, over verdeling land tussen Zwaluwe en Zevenbergen in 1486.

Janne Domaesz., in een akte over de Oude Moer uit 1504.

Daniel van Leyen, verpacht door graaf Hendrick van Nassau aan Daniel van Leyen 105 bunder op de kant van de Drimmelse Moer in de Heerlijkheid Zwaluwe op 28 oktober 1506.

Cornelis Aertsz. en Michiel Segersz, schepenen op de Zwaluwe op 20 december 1506.

Heyn Aertsz. verkoopt een sester rogge jaarlijks uit 1 bunder land in de Oude Banken, op 20 dec. 1506.

Hendrick Montens, rentmeester tot Breda, over 21 morgen land gelegen tot Drimmelen on de Zwaluwe op 12 november 1525.

Jobbekens werve, genoemd in een akte van 9 mei 1536. “In het land van de Zwaluwe, de munten gorssen Jobbekens Werve.”

Mr. Willen van Diemen, “die in de Raedt van
Utrecht zat”, (Cavelen van Diemen) in 1553, deze cavelen lagen ten oosten van
de Blauwe Sluis.

Adriaen de Brouwer, land in de Helkant in de Nieuwe Banken,3 april 1569.

Pieter Willemsz, land in de Helkant in de Nieuwe Banken, 3 april 1569.

Ariaen Floren, in de Helkant op 3 april 1569.

Jan Ariaen Aert Woutersz. als voogd over de onmondige kinderen van wijlen Domis Ariaen Aert Woutersz. land in de Helkant aan de Steenoven op 11 juni 1569.

Zeger Michielsz.Land in de Helkant op 11 juni 1569.
Peter Embrechtsz, bovengenoemde land aan hem verkocht op 11 juni 1569.

Govaert Jansz, ten westen van de Moerstraat op 4 mei 1572.

Thonis Jan Adriaensz, land in de Helkant, 6 mei 1577.

Adriaen Michielsz, land in de Helkant, 6 mei 1577.

De erfgenamen van Aert Jan Henricksz. Bondt in de Helkant bij de Oudevaart in de Helkant op 10 april 1577.

Adriaen BastiaenThoen Mertens erfgenamen, land in de Vogel op 29 april 1577.

Adriaen Adriaen Knoops, land in de Vogel op 29 april 1577.

De weeskinderen van Anthonis de Bie, erfgenamen in de Helkant op 13 januari 1578.

Erfgenamen van Aert Cornelisz. Buys, in de Helkant op 13 januari 1578.

Arich Jacopsz erve in de Helkant op 13 januari 1578.

Jacop Jacop Peetersz heeft verkocht aan Helliger Peetersz Wagenmaker een stuk land, bij de Zoutenweg op 6 feb. 1578.

Mathijs Mathijs Dingemansz ten westeinde van de Zoutenweg op 6 feb. 1578.

Gerrit Tacks land, komt voor op een kaart uit 1553, naast de Blauwe Sluis gelegen
Joost Anthonisz. als gehuwd met de weduwe van Laureys van der Elst, vhz, Jan van der Elst de Jonge als voogd en toeziender van de weeskinderen van Laureys vz hebben verkocht aan Anthony Merten Coppensz. een stede met timmeringe en een bunder land in de Helkant op 10 mrt. 1578.
Thonis Meertensz. woonde westwaarts hiervan 10 mrt. 1578.

Peter Danielsz. Schuere, schuur (huis met erf en schuur) langs de Zeedijck onder Hooge Zwaluwe op 4 augustus 1578.

Mr. Jan van der Streepen, raad en secretaris
van graaf Hendrik van Nassau in de 16e eeuw, had land in de (huidige
Klaverpolder) geheten Streepenland.

Henrick Adriaensz, ten westen van bovengenoemde Danielsz. op 4 augustus 1578.

Dierik Jansz. , ten zuiden van bovengenoemde Danielsz. op 4 augustus 1578.

Hendrick Andries Claesz. In de Oude Moer op 22 aug. 1579.
Mr. Adriaen Cornelisz. timmerman, in de vrijcavelen van Van Diemen op 29 jan. 1579.

Erfgenamen van Boudewijn van Drenckwaert, in de vrijcavelen van Van Diemen op 29 jan. 1579.

Floris van Sonnevelts land, een perceel land op de Vrije Cavelen in 1598.

Jan Mathijs Godschalcx, rentmeester, land op de Vrije Cavelen in 1598.

Pieter Pietersz. de jonge, een huis en schuur in de Helkant op 9 aprl 1607.

Willem Jacopsz. Sopper, in de Helkant op 9 april 1607.

Cornelis Naten, in de Helkant op 9 april 1607.

Geeuw Michiel Lambertsz, in de Helkant op 5 mrt. 1609.

Cornelis Huyben ergenamen in de Helkant op 5 mrt. 1609.

Johan van der Corput, heeft in 1611 verkregen in erfpacht de 1e en 2e verhuring van de vreijterlanden, tussen het water van de Weel en de Winterdijk van Lage Zwaluwe, had zijn huis op de Droogendijk. Peter Adriaenz. Nelemans, in 1611 overleden,
had ook op de Droogendijk zijn huis staan.