Grafregister Ned. Herv. Kerk Hooge Zwaluwe

GRAFREGISTER
NED. HERV. KERK HOOGE ZWALUWE.

Het grafregister is bewerkt en ter beschikking gesteld
door historisch onderzoeker,Dhr Arie Nelemans,
a.nelemans1959@gmail.com.

Inleiding.

Het  begraafregister van de Hervormde Gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe is zeer incompleet. Zo is er een register van 1643 t/m 1649, van 1735 t/m 1749 en
vervolgens een doorlopend register vanaf 1764 t/m 1810.

Echter heeft bovengenoemde in de kerkrekeningen van de kerkvoogdij van de voormalige Hervormde Gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe van veel ontbrekende jaren
begraafgegevens gevonden.

Deze grafrekeningen betreffen echter de betalingen, die de erfgenamen aan de kerk
betaaldenals de begrafenis geschied was.

Deze betalingen kunnen soms zeer kort na de begrafenis voldaan zijn, maar
soms duurde het ook wel een jaar. De exacte begraafdatum is dus in veel
gevallen niet meer aanwezig, maar wel wie er begraven zijn, zowel in de kerk
als op het kerkhof.

Hierdoor kan een veel completer beeld gemaakt worden van de bevolking van beide dorpen vanaf 1643.

Hoewel Hooge en Lage Zwaluwe twee verschilende dorpen zijn, ongeveer vijf kilometer
van elkaar vandaan, lag waarschijnlijk het bestuurlijk en kerkelijk leven al
snel na de St. Elisabethvloed van 1421 in Hooge Zwaluwe. Zo was het Regthuijs,
en ook de Parochiekerk St. Joannes de Doper, in Hooge Zwaluwe, terwijl in Lage
Zwaluwe een kapel was.

Na de reformatie in 1580 veranderde er weinig, zoals vroeger de pastoor, kwam nu
de predikant slechts viermaal per jaar naar Lage Zwaluwe.

Later werden die predikbeurten vermeerderd, tot op het moment , dat in 1815, Lage
Zwaluwe zelf een predikant mocht beroepen, en dus een zelfstandige gemeeente
werd.

Voor die tijd echter werden alle overleden inwoners van Lage Zwaluwe getransporteerd
naar Hooge Zwaluwe, alwaar zij begraven werden in de kerk of op het kerkhof,
uiteraard werden alle overleden personen van Hooge Zwaluwe in hun eigen dorp
begraven.

Pas in 1817 werd er ook in Lage Zwaluwe begraven in de kerk en het kerkhof.

Hier volgen de begraafgegevens vanaf het jaar 1643, in welk jaar de huidige
Hervormde Kerk van Hooge Zwaluwe gereed kwam.

In de kerkrekeningen komen veel posten voor van betalingen door de erfgenamen, die
soms al geruime tijd geleden begraven zijn, de datum kan dus verschillend zijn.

Archief2507.inv. Nr. 16.

Van dooden die begraven zijn inde kerck naer dat de groote sercksteenen in de kercke
geleght zijn gheweest op Hooge Swaluwe.

1643.

In de kerk:

8nov. Mr. Anthonij Witbols 6 Pond

Persoonsgegevens: Anthoni Witbols was in 1633 collecteur of ontvanger.

Anthoni Witbol was gehuwd met Dingena Jansen, ookwel genaamd Dingena Janse.

Uit dit huwelijk:

Johannis, ged. Zwaluwe
Hervormde Gemeente op 5 jan. 1631.

Doopgetuigen waren Leendert Jans en Neeltie Crijnen.

12 dec. Cornelis Ariaen Jacops Roijen 6 Pond

Persoonsgegevens: Cornelis Adriaan Jacobsen ook genaamd Cornelis Adriaan Jacobs, gehuwd met Huiberte Krijnen ook genaamd Huibertien en Huiberte Crijnen.

Uit dit huwelijk:

Crijntie, ged. Zwaluwe Herv.
Gem. 27 nov. 1611.

Petronella, ged. Zwaluwe Herv.
Gem. 18 nov. 1618.

Quirijns ook genaamd Quirijn Cornelis
Ariaene, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 26 dec. 1623.

Doopgetuigen waren Teunis
Pietersz. Bus en Engeltie Jans.

Archief2507.Inv. Nr. 16.

1644.

In de kerk:

16
jan.Cornelis Lauwerensse kindt3 Pond

23
jan.Mr. Anthonij Witbols kindt3
Pond

Persoonsgegevens:

Dit kind zou Johannis Witbol
kunnen zijn, die in 1631 in Zwaluwe gedoopt is.

12
mrt.Gerit Hendric kindt3 Pond

……..Adriaen Roelen kindt3 Pond

9juniWouter Peeters kindt3 Pond

24
aug.Lenert Jan Ardonne6 Pond

5nov.Cornelia Vinck6 Pond

2dec.Cornelis Denisse kindt3 Pond

5dec.Cornelis Jochems kindt3 Pond

18 dec.Lijsken Gabriels vrouw van Lauwereijs Roijen6 Pond

Archief2507.Inv. Nr. 16.

1645.

In de Kerk:

26 jan.Cornelis Jochems6 Pond

10 feb.Gerit Dingemans
kindt3 Pond

14
feb.Noch Gerit Dingemans kindt3 Pond

19
juliJan Dingemans kindt3 Pond

4aug.Willem Jacops kindt3 Pond

31
aug.Adriaen Roelen kindt3 Pond

6dec.Peter Corsse kindt3 Pond

27
dec.Cornelis de Beers vrouw6 Pond

.

Archief
2507Inv. Nr. 782.

Begraafrekening
over 1645, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/kerkmeester:
Lendert Jan Geertsken (Geerts)

Cornelis
den Jonghen zijn vrouw6 Pond

Jan
Huijppen(Huijben) en voor het
cleet6 Pond, 12
Stuivers

Jan
Dijnghmans voor sijn kintin de
kerck3 Pond

Van
de weduwe van Meester Antoni Wijtbols , drie gulden, zijn kint in de kerck

Geerit
Dijnghman, twee kinderen in de kerck, zes gulden.

Noch
inde jaer 1646 ende 1647 alle de graven die in de kercke gemaeckt zijn geweest
door Pauwels Jansse wederom toegeleijdt zijn comt te samen3 Pond18 Stuivers

Archief2507.Inv. Nr. 16

1646.

In de kerk:

21
jan.Jan Huijben6 Pond

28
jan.Joost Jansse van Bavels kindt3 Pond

20
feb.Lauwereijs Wijnen kindt3 Pond

24
feb.Theunis Bus huijsvrouw6 Pond

19
mrt.Mr. Aerden susters kindt3 Pond

2apr.Lauwereijs den Roijens kindt3 Pond

17
meiAdriaen Botbijls kindt3 Pond

2juniMaeijken Jan Ardonne6
Pond

7sep.De Heer Schouteth Brant6 Pond

1nov.Dingeman Braten kindt3 Pond

4dec.Anthonij Busch6 Pond

Archief
2507.Inv. Nr. 786.

Begraafrekening
over 1646, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/Kerkmeester:
Mathys Dingeman

6apr.Laureijs Wijnen sijn kint voor in de kerck3 – 0 – 0

3juliJan Jansse, vrouw voor het rouwkleet0 – 12- 0Mog. kerkhof

12
sep.Willem Jacops, zijn kint in de
kerck3 – 0 – 0

10
okt.Jan Jansse voor het
rouwkleetMog. Kerkhof

21
dec.Erfgenamenvan Theunis Bus, met het kleet6 – 12 – 0

Niet ontvangen, dus memorie

Archief2507Inv. Nr. 16

1647.

In de kerk:

17feb.Adriaen, zijnde de Schouth Brants knegt6 Pond

25feb.Anthonij van Hees, de Secretaris 6 Pond

5mrt.Adriaen Huijben 6
Pond

………De Predicant Silvius kindt3
Pond

31mrt.Aert Bastiaensse6 Pond

10apr.……… Pietermans vrouw6 Pond

12apr.Adriaen Huijben kindt3 Pond

17apr.Lenert Jan Gerritsen kindt3 Pond

18juniPeter Corssen kindt3 Pond

8okt.Thanneken Huijben6 Pond

26nov.Jan Gerit Tacx vrouw6 Pond

Persoonsgegevens:

Mogelijk was Jan Gerrit Tack met
bovengenoemde vrouw eerst gehuwd geweest.

Later is hij getrouw met Maijke
Claas Jooste.

Uit dit tweede huwelijk:

Neeltie, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
6 okt. 1652.

Gerrit, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 6
mei 1655.

6dec.Marichje Theunisse6 Pond

22dec.Cornelis Denisse kindt3
Pond

31dec.Dingeman Braten kindt3 Pond

Archief
2507.Inv. Nr. 786.

Begraafrekening
over 1647, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/Kerkmeester:Mathys Dingeman.

20mrt.Ariaen Huijb. Jansse in de kerk met het kleet.6 – 12 – 0

30mrt.Pr. Pieterman zijn vrouw in de kerk met het kleet6 -12 – 0

14apr.Kint van de weduwe van Ariaen Huijb Jans in de

kerk3 -0 -0

11juliOntvangen van Claes Nelemans over het vervoeren van een lijck na Ter
Heijde tot Crijn Cornelisse reijs6
– 0 – 0

11aug. Grietje Bastijaens voor haer broeder in de
kerck6 – 0 – 0

12okt.Willem Huijben suster in de kerk met het cleet6 – 12 – 0

4nov.Lauwereijs de Roye sijn kindt in de kerck3 -0 – 0

30nov. Jan Geret Tack voor sijn vrou in de kerck met
kleet6 – 12 – 0

28dec.Joost Janse sijn kint in de kerck3 – 0 – 0

……………………
sijn susters kint in de kerck3 – 0 – 0

Archief2507Inv. Nr. 16

1648.

In de kerk:

15jan.Cornelis Aertse kindt3 Pond

15apr.Thonis Jansse Borchgraeff6 Pond

29juliAdriaen de Dogge6 Pond

11okt.Schipper Huijche vrouw6 Pond

………Secretaris Pols broers kindt3 Pond

………Maeijke Ariaen Bouwens6 Pond

21dec.Adriaen Aentiemaet (Anemaet)6
Pond

Archief2507. Inv. Nr. 788.

Begraafrekening
over 1648, over gelden die nog betaald moesten worden.

Rendant/Kerkmeester:
Peeter den Engelsen

………Jan de Ruijter voor het dootkleetMog.
Kerkhof

21mrt.Cornelis Aerssen kint in de kerk3 Gulden

30mrt.Dingeman Braten kint in de kerk3 Gulden

15juliJacop Botbijl voor het kleet12 Stuivers , mog. kerkhof

2aug.Arijaen Aerijenssen in de kerk

………Aerghen Maet voor kerckkleet12
Stuivers, mog. Kerkhof

………HuijchAertsse vrouw in de kerck6 – 0 – 0

Archief2507.Inv.
Nr. 16.

1649.

In de kerk:

27
jan.Lauwereijs den Roijens
kindt3 – 0 – 0

4meiJoost van Pas vrouw6 – 0 – 0

7meiJoost van Pas6 – 0 – 0

27
meiHuijbert Dingemans6 – 0 – 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk was Huibert Dingemans
gehuwd met Teuntie Adriaanse.

Uit dit huwelijk:

Dinghman, ged. Zwaluwe Herv.
Gem.13 juni 1610.

Cornelis, ged. Zwaluwe Herv.
Gem. 8 apr. 1618.

Theunis, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
25 okt. 1620.

(doopgetuigen: Lourens Neese,
Ariaan Nelemans, Neeltie Ariane)

Dingeman, ged. Zwaluwe Herv.
Gem. 18 sep. 1622.

(doopgetuigen: Ariaan Fasen en
Maij Huben)

8juniGerits Hendricx huijsvrouw met haer jonckkindt heb-

bende 6 steenen9 – 0 – 0

12
juniSecretaris Peeter Pols6 – 0 – 0

21
juniWillem Willemse Timmerman6 – 0
-0

Tot
zover het begraafboek van 1643 tot 1649, verder volgen nu de kerkrekeningen.

Archief2507.Inv. Nr. 790.

Begraafrekening
over 1649.

Rendant/Kerkmeester:
Willem Leenders

15
mrt.Pleuntjen Jans haer man in de
kerck6
– 0 – 0


meiJan Huijb. Dingeman sijn vader in
de kerk6 – 0 –
0

………Geerit Hendrikcks sijn huijsvrouw in de
kerk6 – 0 – 0

………Willem Leenders sijn kint in de kerk3 – 0 – 0

Archief
2507.Inv. Nr. 793.

Begraafrekening
over 1650.

Rendant/Kerkmeester:Peeter Anthonisz. Schoenmaker

HenderickD……., in de kerk6 g.

Jan
Dircke kint, in de kerk3 g.

Persoonsgegevens:

Jan
Dirken, ook genaamd Jan Dircken, gehuwd met Catelijn Jansen, ook genaamd
Catelijn

Janse.Uit dit huwelijk:

Maria,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 29 mrt. 1648, waarschijnlijk is Maria in 1650 gestorven.

Jan,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 11 dec. 1650.

Jacob,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 12 apr. 1653.

Franck
Lauwe, vrouw, in de kerk6 g.

Jan
Willems kint, in de kerk3 g.

Persoonsgegevens:

Jan
Willemse was gehuwd met Maijken Antonissen ook genaamd Maijken Antonise.

Uit
dit huwelijk:

Antonis,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 24 mei 1648, waarschijnlijk is Antonis in 1650
gestorven.

Huijbrecht,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 20 mrt. 1650.

Neeltie,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 7 apr. 1652.

Teuntie,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 18 apr. 1655.

Huibert,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 4 jan. 1657.

Peeter
Korsse, in de kerk6 g.

Tijs
Peeters, in de kerk6 g.

Huijh
Dingemans soon, in de kerk6 g.

Persoonsgegevens:

Misschien
een van de zonen van Huijbert Dingemans, die in 1649 overleed, de zoon moet dan
wel tegen de dertig jaar zijn geweest, wat zou kunnen, omdat 6 gulden
(volwassen tarief) voor hem betaald is.

Dingeman
Jansse kint, in de kerk3 g.

Persoonsgegevens:

Misschien
was deze Dingeman Jansen de Schout van Zwaluwe

Janneke
Rijcke, in de kerk6 g.

Jacop
de Schieper vrouw , in de kerk6 g. niet betaelt.

Archief
2507.Inv. Nr. 795.

Begraafrekening
over 1651.

Rendant/Kerkmeester:Peeter Cornelis Adriaan Nelmans. (Nelemans)

4feb.Dingeman Hijpen vrouw in de kerk.7 g. 12 st.

6feb.Erfgenamen van de Smet (Smit)6 g.

……..…………. Adrijaensse in de kerk6 g.

……..Crijn Cornelissen kint in de kerk3 g.

Persoonsgegevens: Crijn
Cornelissen den Rooijen was gehuwd met Adriaantie Leenderts ook genaamd
Adriaantie Leenaartse, Ariaantie Leenderts en Ariaantie Lenaarts Vogelaer.

Uit
dit huwelijk:

Huibertie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 3 okt.
1649, zij zal in 1651 overleden zijn.

Lenaart, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 17 nov. 1652.

13
apr.Lendert Laenen?, dat hij in de
kerk is gelijt, 6 g.

……..…………Adrijaensse6 g. 12 st.

……..Kleet voor Peerken Jans12 st.kerkhof

14mei……….. Aersmaen kleet12 st.kerkhof.

4nov.Cornelis Densen, in de kerk6 g. 12 st. met kleet.

………Berck

………Mattis Beens

13
dec.Matijs Clijsen, sijn soon in de
kerk6 g. 12 st. met kleet.

24dec.Toenten Huijpen, in de kerk6 g.

(het geld gekregen van Jan Janssen)ng. de kerk6 g.

3 – 0

Archief
2507. Inv. Nr. 797.

Begraafrekening
over 1652.

Rendant/Kerkmeester:
Jacob Cornelis Corneth

Wed.
van Cornelis Denisen, in de kerck met dotskleet6 – 12 – 0

Aentijen
Gielen in de kerck met dotskleet6 – 12 – 0

Pieter
Pasen, in de kerck met dotskleet6 – 12 – 0

Jan
Cornelis kint, in de kerck met dotskleet3 -6- 0

Persoonsgegevens:

Jan
Cornelisse was gehuwd met Jacobtie Dirken ook genaamd Jacobtie Dirckse.

Uit
dit huwelijk:

Catlijn,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 24 apr. 1650, waarschijnlijk is zij gestorven.

Jan
van Hesen, in de kerck met dotskleet6 – 12 –
0

Cornelis
Pleunen, in de kerk met dotskleet6 – 12 – 0

Jost
Janssen, in de kerck met dotskleet6 – 12
– 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk
Joost Jansen, ook genaamd Joost Janse.

Hij
was gehuwd met Tanneke Adriaanse.

Uit
dit huwelijk:

Neeltie,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 6 juni 1649

Jan,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 11 juni 1651.

Aderiaen
Willemsen voor dotskleet0 -6-0

Willem
Linderden, vrouw in de kerck6
-0-0

Geraert
Dingmans kint in de kerckmet
dotskleet3 -6-0

Jan
Cornelissen Ketelaer voor dotskleet0- 12
– 0

Jan
Pieren kint het kints doot kleet0-6- 0

Peter
Teunissen kint voor dotskleet0
-6 -0

Heijnderick
Schutters kint voor dotskleet0-6
-0

Lindert
Wouters voor dotskleet0-12 – 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk
Leenaart Wouterse ook genaamd Leenaart Wouters.

Hij
was gehuwd met Dingna Peterse ook genaamd Dingna Peters.

Uit
dit huwelijk:

Wouter,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 29 juli 1612.

Onbekend,
ged. Zwaluwe, Herv. Gem. 27 juli 1614.

Marichie,
ged. Zwaluwe, Herv. Gem. 19 nov. 1617.

Aderiaen
Sensen Moeijer, in de kerck6-0- 0

Aderiaen
Iesperen, in de kerck met dotskleet6-12 –
0

Andries
ijansen van Jonckershoef voor dotskleet0-12 –
0

Lindert
Adriaenssen van de Blauwe Sluijs voor dotskleet0-12- 0

Mester
Hendericken kint in de kerck met dotskleet3 -6-
0

Weduwe
van Cornelis Pleunen in de kerk en dotskleet6-12
– 0

Adriaen
Gielen van de Groenendijck voor dotskleet0-12 –
0

Persoonsgegevens:

Mogelijk
Ariaan Giele, hij had een relatie met Ariaantie Cornelisse, ook genaamd

Ariaantie
Cornelis.

Uit
deze relatie:

Maijken,
ged. Zwaluwe Herv. Gem. 22 aug. 1627. Doopgetuige was Neeltie

Andries.

Danel
van Dueren in de kerck en dotskleet6-12
– 0

Lindert
Janssen Kramer dochter voor dotskleet0 -12 -0

Lauwereijs
de Kuijper voor dotskleet0-12 -0

Archief
2507. Inv. Nr. 799.

Begraafrekening
over 1653.

Rendant/Kerkmeester:
Jan Janss. van Bavel

Kors
Cornelsen kint, in de kerck.

Geret
Din(g)mans kint, in de kerck.

Kors
Cornelsen kint, in de kerck.

Pleunten
Gerden, in de kerck.

Neleken
Cornesen, in de kerck.

Neeltien
Andriessen, in de kerck6g.

Hendrick
die Mulder, in de kerck6g.

Jan
Crijnen, in de kerck6g.

Teuntijen
de Sen, in de kerck6g.

Lauwereijs
Cornesen kint, in de kerck.

Iken
Aerden, in de kerck.

Korsteaen
Cornesen kint, het kleet12 St.

Bonter
(Benter?) Janssen Spulman, het kleet.12 St.

Pier
Jans, het kleet.12
St.

Gerret
Dijnmans (Dingemans) kint, het kleet.12
St.

Kees
Brouwen, het kleet.12St.

Korstiaen
Cornelsen kint, het kleet 12St.

Maeij
Ariaen, het kleet12St.

Jan
Janssen, op de Hoof, het kleet12St.

Maeij
Arijanen, het kleet. (zie voorgaande)12 St.

Adam
Arssen, het kleet12 St.

Gielken
in de Mordick, het kleet.12 St.

Pleunten
Gerden, het kleet12 St.

Nelken
Cornesen, het kleet12 St.

Neelken
Andriessen, het kleet 12 St.

Jan
Huijmens (Huijgens?), het kleet12 St.

Heindrick
den Mulder , het kleet12 St.

Jan
Krinen, het kleet12 St.

Tengen
? de Sen, het kleet12 St.

Wilm
Welen, het kleet12 St.

Heinen
Schuters, kint, het kleet6St.

Ariaen
Jacopen kint, het kleet6 St.

Jan
Clasen kint, het kleet6St.

Jan
Brouren kint, het kleet6St.

Dielis
de Vorster, het kleet6 St.

Maeiken
Jans, het kleet6St.

Matis
Dinmans kint, het kleet6St.

Denmesken?

Iken
Aden

Cornelis
Huijben dochter12 St.

Laurens
de Kuijper dochter12 St.

De
rekening van het begraven, en van het doodskleet zijn apart vermeld. Bij het
begraven staat dus niet het bedrag van het doodskleed vermeld. Beide rubrieken
moeten dus worden doorgelopen. Bij de personen, die alleen in de rubriek van
het kleed zijn vermeld, kan men aannemen dat deze personen op het kerkhof
begraven zijn.

Hier
volgen nog enkele gegevens van begraven in het jaar 1653. Deze personen zijn
allen begraven in de kerk.

Deze
gegevens kunnen ook voorkomen in bovenstaande rubriek.

Archief
2507. Inv. Nr. 798.

Rendant/Kerkmeester:
Jan Janss. van Bavel.

Geerit
Dingemans, een kint in de kerck3P.

Corstiaen
Cor. Schippers, een kint in de kerck3P.

Corstiaen
Cor. Schippers, noch een kint in de kerck3P.

Neeltje
Cor. Jan Dingemans vrouw, in de kerck6P.

Pleuntje
Gerits p. Cor. Roije vrouw, in de kerck6P

Neeltje
Andriesse, in de kerck6P.

Heijndrick
Cor. Crillaert, in de kerck6P.

Jan
Crijnen, in de kerck6P.

Huijbert
Lenert Costers vrouw (Teuntje), in de kerck6P.

Lauwereijs
Cor. Roije, een kint in de kerck3P.

Iken
Aerden, in de kerck6P.

Archief2507.Inv. Nr.801.

Begraafrekening
over 1654.

Rendant/Kerkmeester:
Cornelis Thomas Burchgraeff.

1jan.Lendert Konelessen Vogelaer, het dootkleet– 12 –

12
jan.Wouter den Engelsen6- 12 – 0

18
jan.Jan Cornelessen0-12 –
0

22
jan.HuijbertToonissen Bus6-12 -0

(ontvangen uijt de naem)

1mrt.Lijsken Lendert Wouters, het dootkleet-6-

19
apr.Huijbert Pietersen in de Boom3-0-0

6meiJan Huijben, kerckgraf en dootkleet6-12
– 0

Ontvangen van zijn vrouw was
Mariken Hansen.

14
meiKlaes Dingemans, kerckgraf en
dootkleet6-12
– 0

31
meiArijaentijen den Engelsen, kerckgraf
en dootkleet6-12
– 0

3juniWillem Lenderen, kerckgraf en dootkleet6-12 – 0

(Het geld uijt handen van Thones
Matijsen)

14
juniKornelis Francken, kerckgraf en
dootkleet……………

(Geld ontvangen van Vranck
Laeuwen)

21
juni Ontvangen van Dingemans Nelemans vanwegen zijn

knechts dootkleet……………

Persoonsgegevens:

Mogelijk Dingeman Nelemans, hij was gehuwd
met Teuntie Adriaanse, ook

Genaamd Teuntie Arianen.

Uit dit huwelijk:

Cornelis, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
21 mei 1628.

Maijke, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 5
mei 1629.

10
juliArijaen Japickse, vrouw, kerckgraf
en dootkleet6-0-0

8nov. Aerijnen Willemsen vrouw0- 12 – 0

20
dec. Thonis Driessen dochter, het dootkleet0- 12 – 0

Archief2507..Inv. Nr. 802

Begraafrekening
over 1655.

Rendant/Kerkmeester:Antoni Matijssen.

5jan.Korstijaen Wagemans, kerckgraf en doodkleet6-12- 0

Persoonsgegevens:

Corstiaan Wagemans was gehuwd met
Neeltie Giele.

Uit dit huwelijk:

Peeter, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 10
juli 1610.


mrt.Willem Fransse vrouw, kerckgraf en
kleet6-12- 0

1meiDe weduwe van Aert Dircken, kerckgraf en dootkleet6-12- 0

(Geld ontvangen van Gheret Tunisse
Bus)

Archief2507. Inv. Nr. 804.

Begraafrekening
over 1656.

Rendant/Kerkmeester:
Mr. Hendrick de Swart.

23
jan.Het kleet over het begraven……Aelberts0-
12- 0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)


apr.Het kleet van begraven van Dingeman
Boers0-12
-0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)

2meiValentijn Adriaensse, kleet0-12- 0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)

10
juniCornelis Adriaen Roelen? in de kerck
en kleet6-12- 0

20
juniAdriaen Koecken uijt de Moerdijck,
kleet0-12
-0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)

Maeij Jan Dirken voor kleetnullo

15
aug. JanRutte vrouw, (Marichint?
Linders) graf in de kerk en kleet6-12-
0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)

19
aug. Een weduwe uijt Wagenberch, kleet0-12- 0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)

22
aug. Pauwels den Decker, voor kleet._________

10
okt.Jan Tomisse Jonckwijff voor
kleet0-12- 0

(ontvangen door Mr. Heijndrick)

12
dec. Tijs Cornelis Crullaerts, kleet0-12- 0

……..Willem Franssen vrouw voor graf en
kleet6-12
-0

Archief2507.Inv. Nr. 806.

Begraafrekening
over 1657.

Rendant/Kerkmeester:Jan Dingman Matthijss.

2jan. Cornelis Huijben van het groot kleet0-12- 0

11
jan.Dingentijen Thonissen, moeder van
Jan Thonissen

Burghgraef, in de kerck6-12 -0

15
feb.Leendert Kuijsters_________

20
mrt.Dirck Cornelis Lauwen, kleet0-12- 0

3apr.Willem JanssenSmit, in de kerk
en kleet 6-12- 0

5apr.Weduwe van Leendert Kuijsters._________

22
apr.Cornelis Jan Leenderts, weduwe, in
de kerck0-12- 0

22
meiGeeret Dingemans, in de kerck6-12- 0

Persoonsgegevens:

Mogelijk Gerrit Dingemans ook
genaamd Gerrit Dinghmans Ardonne.

Hij was gehuwd met Pieternel
Cornelis den Rooie ook genaamd Pieternel

Cornelis den Rooije.

Uit dit huwelijk:

Sijke, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 10
juli 1650.

Adriaan, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
14 apr. 1653.

Dingman, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
28 nov. 1655.

Jan, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 28
nov. 1655.

8juliPieter Wouters, kindt in de kerck3-0- 0

15
juliDe vrouw van Jacop Cornelisse
Dubbelman6-0-0

22
juliDe huijsvrouw van Cornelis Peeters
in de kerck6-12
-0

Persoonsgegevens:

Cornelis Peterse ook genaamd
Cornelis Peters was gehuwd met Ariaantje

Adriaanse.

Uit dit huwelijk:

Peter, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 16
juli 1656.

26
juliGroot kleet voor de soon van
Pieterman0-12-
0

11
aug.Adriaen Cornelisz. kindt, niet
betaelt.__________

25
aug.Willem Huijben, in de kerck6-12- 0

19
sep.De huijsvrouw van Geeret Pieterman(nen)0-12
-0

18
okt.Peeter Jacobs, kint.0-12 -0

Persoonsgegevens:

MogelijkPeter Jacobse ook genaamd Peter Jacobse, hij
was gehuwd met

Griesel Rijcke ook genaamdGriesel Rijke en Frisel Rijcke.

Uit dit huwelijk:

Jenneke, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
18 jan. 1654.

Jacob, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 3
okt. 1655.

Jacob, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 3
dec. 1656.

Marike, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 8
juni 1659.

Jacob, ged. Zwaluwe, Herv. Gem. 14 mei
1665

25okt. Antoni Matijsse6-0-0

8nov. Tomis Willemsen6-12 – 0

14nov. Huijsvrouw van Tonis Janse0-12
-0

Persoonsgegevens:

Mogelijk Thomas Jansen ook
genaamd Thomas Janse, hij was gehuwd met

Dingetie Adriaanse ook genaamd
Dingetie Ariens.

Uit dit huwelijk:

Joannes, ged. Zwaluwe Herv. Gem.
17 juni 1629.

(doophetuigen waren Ariaen Janse
en Ariaantie Jaspers)

3dec.Jacop Adriaenen0-12 –
0

8dec.De weduwe vanGeeret
Dingmans6-12 -0

9dec.De dochter van Merckhanen?0-12-0

Begraafrekening
over 1658 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1659 niet (meer) aanwezig.

Archief2507.Inv. Nr. 812.

Begraafrekening
over 1660.

Rendant/Kerkmeester:Jacobus van der Burcht

………Jan Koecken kint voor het kleijn
kerckkleet0-6-0

28okt.Cornelis Crillaert vrouw in de kerck met kleet6-12-0

23dec.Cleijn kerckkleet voor Dingeman Meusse? dochter0-6-0

………Van de Heer Sebastiaen Aenemaet voor kint in
de

kerck3-0-0

………Melt……. Gielen kerckgraf en kleet6-12-0

………Jan van Alfen, kerckgraf en kleedt voor
vrouw6-12- 0

………Lijsbeth Witbols kindt3-0-0

Archief2507.Inv. Nr. 814.

Begraafrekening
over 1661.

11jan.BasthijaenCaunlei?(en kerckrecht)3g.

20feb.Erfgenamen Maeijken van Meersen6g.

25mrt.Cornelis den Roeijen (Rooijen) kinders in de kerck6g.

(Crijn den Rooijen)

31mrt.Adriaen Jacopsse in de kerck6g. 12 st.

28apr.Maeij Mertens12 st.

29juniBeerent de Smi(e)tkint.(Beerent Jansen Smidt)3g.

30
juniKrijn den Roeijen (Rooijen)
kint3g.

11
sep.Adriaen Antonissen Decker12 st.

15
sep.JanTonissen,kint in de kerck(Jan
Tomas)3g.

4okt.Hendrick Peeter Woutersvrouw

6okt.Jans Hanssen kint (Schipper?) in de kerck3g.

14
okt.Willem Jacobs, kint 3g.

15
dec.Cornelis Theunisse? (Tunes?)(Kerckrechten)6g.

………Cornelis Brant van Wagenberch6g. 12 st.

Hendrick
Janssen, kleet

Jan
Geerden uijt de Moerdijck12 st.

Merken
Jansen6st.

……….Lappen6st.

Jacobus
Dilles6st.

AderijaenSu…..

Jan
Geerden6 st.

Cornelis
Visser van het Poosthuijs (Posthuis Moerdijk)

Peeter
Janssen de Beer, kleet.

Willem
Jacobs, kleet.

Jan
Geerden, kleet.

Jan
van Alfen 3
g.

3okt.Cornelis Peeters Rooijen voor sijn kinderen in de kerk.6 g.

8dec.Jan Hansen Schipperin de
kerck3
g.

9dec. Jan Linders, kint in de kerck3 g

Begraafrekening
over 1662.

Rendant/Kerkmeester:
Herman Peeterss.

11jan.Neel Deekens in de kerck6 g.

20jan.Nigt van Claes Nelemans(Nelke
Cornelis Denis)6 g.

12feb.Lenert Witbol in de kerck 6g.

(zoon van Mr. Antoni Witbol)

15mrt.Peter Peterman, in de kerck(De
oude Pieterman)6g.

21mrt.Hermen Peeters kint

27juniGerit Bus, in de kerck6g.

23juliJacobus Cor…….., in de kerck6g.

12sep.Claes den Engelsen, twee kinderen6g.

………Hendrick de Swart, kint3g.

28sep.Jan Tonisse Burchgraef, kint3g.

Dootkleet.

12jan.Cornelis Ans……12 st.

27jan.Nigt van Claes Nelemans12 st.

31jan.Wed. van Cornelis Huijben12
st.

12feb.Lenert Witbol12
st.

15mrt.Peter Pieterman12 st.

31mrt.Caetie Touwen

27
juliGeret Bus

29
juliVrouw van Cockelt?

13
aug.Berent de Timmerman een kint6st.

5sep.………Peters

12
sep.Claes den Engelsen, twee
kinderen12 st.

24
sep.Berent de Smit

28
sep.Jan Tonnissen Bruggraef, kint.,
clijn kleet6st.

7nov.……….. Beatris Roelen?, het kleet12 st.

8nov.Gijsbert Dilisse12 st.

30
nov.Gerret ………12 st.

5dec.Huijbert Jansse Cuijper12 st.

20
dec.Jan ………12 st.

Archief
2507. Inv. Nr. 817.

Begraafrekening
over 1663.

Rendant/Kerkmeester:
Leendert Dingmans.

Huijgh
Aertsen, kerckgraf en kleet6-12-0

(betaald
door Jan Huijgen)

28mrt.De moeder van Pleuntijen Adriaen Giele, voor het

kerckkleet en graf in de kerck6-12-0

22juliOntvangen van de wed. van de Secretaris van

Hees voor het kerckgraf en kleet
voor haeren

soon Boudewijn.6-12
– 0

9okt.Dinge. Cornelis Pleunen, kerckgraf en kleet6-12-0

(Geld betaald door Wouter
Boumans

29dec.Adriaen Wouters kint3-0 -0

Archief
2507.Inv. Nr. 817.

Begraafrekening
over 1664.

Rendant/Kerkmeester:
Leendert Dingmans.

19
jan. Huijphe Crijnen6-12-0

(geld ontvangen van Jan Dingman)

Wed.
van Anemaet voor zoon Jacob Anemaet6-0-0

Dochter
van Peeter Matthijssen6-0-0

Lijs?Willem Huijpe voor graf en kleet6-12-0

Adriaen
Wouters6-0-0

Jacop
Cornelis Dubbelmanvoor het kleet0-12-0

Adriaen
Monfoursvoor het kerckekleet0-12-0

Jan
Brouwer, kleet0-12-0

Jan
Geert, kleet0-12- 0

Willem
Dems, kint0-12- 0

Cornelis
Geerds, kleet0-12- 0

Jan
Koecken, kinderkleet0-12- 0

BertelTeunis?, kleet0-12-0

Van
een uijt de Moerdijck van het kleet0-12- 0

Adriaen
Koecken, kleet0-12-0

Adriaen
Feijs?, kleet0-12-0

Jan
Adriaen Gielen, kleet0-12-0

Maeijke
Baltens, kleet0-12-0

Hendrick
Maes, kleet(en kerckgraf)6-12-0

Grietije
Jacops, kleet0-12-0

Een
persoon uijt de Moerdijck0-12-
0

Van de weduwe van Jan de Ruijter van het
kleet0-12-0

Andries
Claesse voor het kleetMemorie

De
weduwe van Cornelis BrouwerMemorie

Archief
2507.Inv. Nr. 822.

Begraafrekening
over 1665.

Rendant/Kerkmeester:
Cornelis Peeterss. Roijen

13
feb.Ariaen Klaesse, kint in de kerck met een wit kleet.

4mrt.Ariaen Wouters kint in de kerck met een wit kleet.

12feb. Jan Huijgen voor dootkleet0 –
6 – 01apr.Jan van Diest heeft geen gelt gegeven voor
het

dootkleet van…………….0- 6- 0

19
apr.Meerte? Laeuwen

14
meiWeduwevan Peeterman1-0- 0

12
juniNeeltie Krijne, geen gelt van het
beste dootkleet

……..Van de smit van de Blauw Sluijs van het
beste

dootkleet

21
juniJacobus Dubbelman., geen gelt van
het beste dootkleet………Arm kint van de Leege Swaluwe.10 juliAriaentie Kleijse in
de kerck, voor het dootkleet0- 12- 0

……..In de kerk begraven het kint van Jan
Janse.

……..In de kerk begraven het kint van Jan
Dingemans

Ontvangen
van Kornelis Ariaensse voor dootkleet.0-12- 0

Kint
van Henderick Smit voor dootkleet.0-6- 0

Jan
…….. sijn vrouw.1-0- 0

Jan
Klase(n) op 25 okt. in de kerck.

Het
kint van Kostiaen Dubbelman in de kerck met dootkleet0-6- 0

Jasper
Kornelisse Botbijl. Voor het dootkleet0-12 –
0

Jan
Jansse van Bavel.0- 12 – 0

(ontvangen
van de swagers vrouw van Jan Jansse van Bavel)

Marig…?
Jansse, geen gelt voor het dootkleet

10
nov. Jan de Weert sijn vrouw in de kerck voor dootkleet1-0- 0

De
Heer Secretaris Sebastiaen Anemaet sijn kint op 12 dec. in de kerck.

Damis
Jansse op 19 dec.

Jan
van Bavels vrouw in de kerck.

Jan
Janse sijnkint in de kerck.

Kint
van Jan Dingemans.

Archief
2507.Inv. Nr. 824.

Begraafrekening
over 1666.

Rendant/Kerkmeester:Govert Cornelis Verheij

3jan. J. Dingemans in de kerck met kleet6 – 6 – 0.

Peeterman
sijn kint in de kerck3
-0 – 0.

Adriaen
Clasen sijn kint in de kerck.3 – 0 – 0.

Erfgenamen
van Adriaen Neelemans van kerckrechten6 – 0 – 0.

Pieterman
sijn kint.3 – 0 – 0.

Jan
van Gulijck sijn vrouw voor graf en kleet7 – 0 – 0.

Van
de ouden Vooskam van het kleedt0 – 12 – 0.

Adriaen
Wouter den Engelse sijn kint.3 – 0 – 0.

Cornelis
de Rooijen sijn kint met kleet.6 – 6 – 0.

Kint
van Baertmans.

Dingeman
Janse van Bavel graf en kleet7 – 0 – 0.

Peeter
Peetersoon sijn vrouw, en kleet6 –
12 – 0.

Teun
Pieren voor het kleet0- 12- 0

Meester
Pieter Pullen in de kerck.________

Geen
gelt voor het doodkleedt van Lodewijck________.

Niclaes
Silvis sijn kint.3 – 0 – 0.

Willem
Deensvoor het dootkleet0 – 12 – 0.

Dirck
Jansen van Sprangh sijn kint3 – 0 – 0.

Vrouw
van Aert ……….. voor dootkleet7-0- 0

Van
de jonge Mighiel den Oudeman sijn kint3 – 0 – 0.

Vrouw
van Andries Adriaenssen. Aermmeester,

in
de kerck6-0 –
0

Kint
van Jacobus van de Kandt Schoolmeester.________

Jan
de Rooijen sijn kint.3 – 0 – 0.

Geeridt
Voogelaers vrouw.

Claes
Maeijen.

(ontvangen
van de broeder van Claes Maeijen1-0 – 0

Jan
Brouwers van het dootkleet0- 12 – 0

Hendrick
Adriaensz.

Adriaen
Rooke?

Begraafrekening
over 1667 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1668 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1669 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1670 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1671 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1672 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1673 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1674 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1675 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1676 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1677 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1678 niet (meer) aanwezig.

Archief
2507.Inv. Nr. 849.

Begraafrekening
over 1679.

Rendant/Kerkmeester:weduwe Jan Cleijn

In
de kerk:

25
feb.Job Marcusz. sijn kint3 – 0 – 0.

27
apr.Anthonij den Rooijen6 – 0 – 0.

(Geld ontvangen van Pr. den
Engelse.)

27
apr.Cornelis Ariaenen6 – 0 – 0.

(Geld ontvangen van Pr. den
Engelsen)

26
meiMatthijs Fuijckschot6 – 0 – 0.

25
sep. Corn. Botbijl zijn vrouw6 – 0 – 0.

25
sep.Suster van Job van Visser6 – 0 – 0.

Lijkkleet.

Jan
de Boer12 st.

Lijsken
Huijben12 st.

Maeij
Kremers12 st.

Huijbert
den Braber12 st.

Archief
2507.Inv. Nr. 851.

Begraafrekening
over 1680.

Rendant/Kerkmeester:Adriaen Mattijs Ardonnen

In
de kerk:

10
feb.Job Merckisse vrouw6 – 0 – 0.

6mrt.Willemken Barents haer man6 – 0 – 0.

19
mrt.Hendrick de Beer sijn vader.6 – 0 – 0.

26
meiCorn. Verhoef sijn vrouw6 – 0 – 0.

26
meiAdrijaen van Gulick knecht en
kint.9 – 0 – 0.

2juni.Corn. Jansz. Van Bavel sijn kint.3 – 0 – 0.

15
juni. Adriaen den Wagenmaker sijn soon.6 – 0 – 0.

25
juli.Jenneke Smits op de Blauwe Sluijs6 – 0 – 0.

inter dries Adriaensz. 03 – 00 – 12

Archief
2507. Inv. Nr. 851.

Begraafrekening
over 1681.

Rendant/Kerkmeester:Antony Claes Nelemans

In
de kerk:

7jan.Heijnderick Corn. Boer sijn vrouw6 – 0 – 0

7jan.Wed. van Jan Clijn Ontvanger voor het

graf van haer man en schoolklerk en

kint.15 – 0 – 0.

9jan.Bastiaen Cavelaers6- 0 – 0.

16
juni Corn. Janse Pieren6- 0 – 0.

(Geld ontvangen van Pieter den Engelsen)

27
juli. De vader van de wed. van Jan Huijgen 6 – 0 – 0.

24
nov.Ad. Peeter Nelemans kint3 – 0 – 0

Archief
2507.Inv. Nr. 851.

Begraafrekening
over 1682.

Rendant/Kerkmeester:Cornelis Dingemans

In
de kerk:

6feb.Aert
Lindert Aerden sijn vrouw6 – 0 – 0

10
meiAntoni Pieters sijn vrouw6 – 0 – 0

2dec. Lindert Verhoeven sijn twee kinderen6 – 0 – 0

………Jan Lindert Aerden sijn vrouw6 – 0 – 0

……… Maerten? de Vos sijn suster6 – 0 – 0

………..Corn. Dingeman van Bavel sijn kint3 – 0 – 0

(Geld ontvangen van Heijnderick

Cornelis Boer)

………Hermen Pieters kint3 – 0 – 0

………
BarentAckermans? kint3 – 0 – 0

………
Dielis Dingeman sijn vrouw6 – 0 – 0

………
Adriaen Matthijss. Aerdonne vrouw,

graf en kleet6- 8 -0

………
De Stadhouder Willem Silvius zijn vrouw,

graf en kleet.8-8- 0

Archief2507.Inv. Nr. 854.

Begraafrekening
over 1683.

In
de kerk:

2feb.De Schoolmeester van de Leege Swalu begraven
in de kerck.

Begraafrekening
over 1684.

In
de kerk:

19mrt.Ariaen Lens? Koecke6 – 0 – 0

31mrt.Jacop de Ruijter6 – 0 – 0

24juniAdriaen Guijs………sijn vrouw6 – 0 – 0

10okt.Deenes Klaes Nelemans sijn vrouw6 – 0 – 0

………Maijken Klaes Nelemans haer kint3 – 0 – 0

………Wouter Mercken, graf in de kerck6 – 0 – 0

………Maeijke Claes Nelemans in de kerck6 – 0 – 0

………Adrijaen Peeter Nelemans sijn vrouw

graf in de kerck6 – 0 – 0

………onleesbaarkint3 – 0 – 0

………Meester Jan Boolle Sijn dogter6 – 0 –
0

………Muij van de selve Schout6 – 0 – 0

………Hendrick Boeren vrouw en kint9 – 0 – 0

………Mester………..kint3 – 0 – 0

………Cornelis Peeters sijn vrouw6 – 0 – 0

………Jan …………. sijn kint3 – 0 – 0

………Van Wouter Merkes ontvangen

voor een graf in de kerk6- 0-
0

………Van Leendert Jansen Verhof voor

het graf van sijn swager6-0 –
0

………Van Leendert Jansen Verhof voor

sijn kint3- 0- 0

Begraafrekening
over 1685 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1686.

In
de kerk:

Heer
Schout Johan van der Berch6 – 0 – 0

Kerkhof:

Dierk
Jaspersvoor de armen begraven.

Jacob
Schrijversvoor de armen begraven.

Begraafrekening
over 1687 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1688 niet (meer) aanwezig.

Begraafrekening
over 1689 niet (meer) aanwezig.

Archief
2507Inv. Nr. 871.

Begraafrekening
over 1690.

In
de kerk:

………..Adr. Tijsse sijn kint3 – 0 – 0

27
jan.Hendrick Boeren sijn kint3 – 0 – 0

16
feb.Cornelis Timmer het kint3 – 0 – 0

12
meiMaeiken Peeters6 – 0 – 0

16
juliCornelis Hermans sijn kint3 – 0 – 0

27
aug.Jan Gleijns6 – 0 – 0

10
sep.Gijsbrecht Peeters Weelant6 – 0 – 0

22
okt.Leendert Dingman sijn soon6 – 0 – 0

25
nov.Jan Marmis? sijn kint3 – 0 – 0

8dec.Lambregt de Visser3 – 0 – 0

24 dec.De Heer Rentmeester
Van Bodegem6- 0 – 0

………Daniel Aerdonne6 – 0 – 0

………Verdroncken man6 – 0 – 0

Archief
2507Inv. Nr. 873

Begraafrekening
over 1691.

In
de kerk:

10jan.Cornelis Peeter Nelemans sijn kint3 – 0 – 0

12feb.Zusanna Oudeboter6 – 0 – 0

3apr.Corn. Janse sijn kint3 – 0 – 0

17apr. Abraham van Gelooff6 – 0 – 0

7meiJan Hermans sijn kint3 – 0 – 0

28meiFrans Ligthart sijn vrouw6 – 0 – 0

3juniAntoni Weelant sijn kint3 – 0 – 0

23juniFrans Ligthart6
– 0 – 0

17juliServaes van Tooren sijn kint3 – 0 – 0

1aug.Hendrick Boeren6 – 0
– 0

23aug.Eikeen? Gabriels6 – 0
– 0

15sep.Pieter van Bavel6 –
0 – 0

………Persoon die bij Mr. Silvius was
gestorven6 – 0 – 0

Archief
2507Inv. Nr. 875.

Begraafrekening
over 1692.

In
de kerk:

26feb. Jan Adriaenen sijn kint3 – 0 – 0

2mrt. Juffr. De wed. van Ds. SilviusNiet ontvangen

2meiCorstiaen van Meel sijn kint3 – 0 – 0

9meiHendrick Jonasse6 – 0
– 0

10meiCornelis Peeter Nelemans sijn kint3 – 0 – 0

10juniCorn. Jan Dingmans sijn kint3 – 0 – 0

17juniStoffel Vermeulen sijn kint3 – 0 – 0

20juliLeendert Aerdonne sijn kint3 – 0 – 0

30juliMr. Cleijnen sijn kint3 – 0 – 0

21sep.Adriaen van Gulick6 – 0 – 0

28okt.Adriaen Anemaet6 –
0 – 0

21nov. Jasper Jacobs6 – 0 – 0

23nov. Corn. Dubbelman6 –
0 – 0

……….
Twee kinderen van Adriaen Anemaet in de

Helkant6 – 0 – 0

Archief
2507.Inv. Nr. 877.

Begraafrekening
over 1693.

In
de kerk:

11feb.Adam Boote sijn kint3 – 0 – 0

1apr.Juffr. Frisvogel6 – 0 – 0

21apr.Schout van Drimmelen8 – 8 – 0

(6 gl. Kerkeregt, 2 gl. 8 st.
kleet)

23apr.Hendrick Pinxtere sijn kint3 – 0 – 0

De
Kerkeregten verhoogt

3meiAdriaen Visser sijn kint4 – 10 – 0

(Kerkeregt 4 gl. voor sinken 10
st.)

31meiMagriet Dubbelman haer kint4 – 10 – 0

10juliAert van Bavel

kerckrecht 7 – 10, kleet 3 gl.

Sincken1 gl.De baer 1 gl.12 – 10 – 0

20aug.Secretaris Anemaet kerckrecht5 -0- 0

27aug.Wouter Cleijnis sijn kint4-10 –
0

29aug.Roel Cornelissen11 –
18 – 0

(Kerkeregt 7 gl. 10 st, kleet 2
gl. 8 st,

sinken 1 gl. , en de baer 1 gl.)

17
sep.Bartelmeeus Anemaet12 – 10 – 0

27sep.Hermen Peeters sijn kint 5-0-0

11okt.President Jan Dingmans12 -10 – 0

1nov.Stoffel Vermeulen12
-0- 0

22nov.Adriaentje den Engelse11 – 18 – 0

22nov.Leendert Aerdonne sijn kint4 -10 – 0

6dec.Wed. van Stoffel Vermeulen12 – 10 – 0

(Kerkeregt 7 gl. 10 st, het kleet
3 gl., voor

de baer 1 gl, huijden en op het
sinken 1gl.)

20
dec.Jan Hermen sijn kint4- 10 – 0

Kerkhof:

31jan.IJsbrant sijn dogter het kleet0- 12 – 0

14feb.Peeter Aertsen van Meeuwenhet
kleet1-4- 0

28apr.Leendert den Roijen van het Posthuijs, kleet 1-4 –
0

Verhoogt
met meij

6juniMaeiken Lamb. haer kint2-0- 0

(1 gl. voor luijden en sincken, 1 gl
voor baer)

8juniDe Kuijper die op de Gaet was gaan wonen.Niet ontvangen

begraven daer van.

9juniCorn. Arisse sijn soon en luijden met de klok 3- 16 – 0

11aug.Anneken Roelen3- 16-
0

28aug.Jenneke Brant4-8- 0

9sep.Corstiaen Maas sijn kint1-0- 0

20sep.Aert van Tooren sijn vrouw4-8 –
0

6okt.Jenneken de Locker?1-0- 0

11okt.Willem Arisman1-0- 0

11okt.Aris de Leeuw sijn kint1-0- 0

16nov. Paulus Muijten sijn vrouw4-8-0

17nov. Heijltjen Geerde1-0-0

27nov. Wouter Marcus sijn vrouw2-0-0

28nov. De dogter van Michiel de Leeuw

Kleet 1 gl. 16 st. Huijden op de
serk 1 gl.

en de baer 2 gl.3-16 –
0

30nov. Cornelia Michielse4-8-0

10dec.Jacob Meeusen_________

15dec.Adriaentjen Cornelisse4-8-0

30dec.Anneken den Braber3-16 -0

Archief
2507.Inv. Nr. 879.

Begraafrekening
over 1694.

In
de kerk:

30jan.Jannigje Leenderts12 – 0- 0

28feb.Cornelia Jansen12 – 10 – 0

21mrt.Cornelis Peeters sijn kint5-0- 0

23mrt.Cornelis Pleunen12 – 10 – 0

13apr.Catelijn Peeters haer kint5-0-0

26meiCornelis Timmer sijn kint5- 10 -0

30meiAdriaentje Hoeve12 – 10 – 0

20juniHeer Stadhouder sijn kint5-0-0

11juliCorn. Hermans sijn kint5-0-0

3aug.Adriaen Peeters sijn kint5-0-0

15
aug.Leendert Verhoft sijn kint5-0-0

9nov.Adriaen Goverden sijn kint4- 13 -0

21
nov.Willem de Backer11 – 18 – 0

23
nov.Adriaen Pieters sijn kint5-0-0

1dec.Barent ………..11 – 18 – 0

7dec.Donimee Silvius_________

(Ds. Johannes Silvius jr. was
predikant in

Zwaluwe van 1673 t/m 1694)

Kerkhof:

1jan.Marij de Leeuw2-0-0

10
jan.Baertman2-0-0

12
jan.Pieternel LappenVoor de armen.

18
jan.Cornelis Jansen4-8-0

28
jan.Dries Baes4-8-0

30
jan.Annetje Ariaenen haer dogter3-16 –
0

1feb.Willem Arius?2
-0-0

23
mrt.Cornelis de Leeuw3-10 – 0

8apr.Dogter van Maes2-0-0

24
apr.Jenneken LucasVoor de armen

9juniHuijbert Tijssen4-8-0

12
juniCorn. Bastiaenen4-8-0

13
juniJan den Smits sijn vrouw3-16 – 0

15
juniFloor van Schendel sijn kint1-0-0

17
juniWillem Timmer sijn kint1- 0-0

28
juliJan van Bente? sijn vrouw2 -0-0

……..Adriaen Monsieur1-0-0

6aug.Corn. Jans

3sep.Adriaen Jans van Ginneken4-8-0

13
sep.Adriaentje Toonen?3-16 –
0

1okt.Maerten Polack sijn kint1-0-0

18
okt.Jan Marcus sijn kintMemorie

8dec.Leendert Verhoeven sijn knegt3-16 –
0

14
dec.Cornelis Broere sijn soon2-0-0

21 dec.Jacob
Barende sijn soonMemorie

28 dec.Willem
Timmer sijn soon3-16 –
0

30 dec.Willem
Ariens sijn kint1 –
10 – 0

Archief 2507.Inv. Nr. 881.

Begraafrekening over 1695.

In
de kerk:

2jan.Cornelis Pr. Nelemans sijn kint en voor kerck-

regten ontvangen4-15 – 0

4janLeendert Aerdonne sijn kint4-15- 0

27
feb.Maerten de Vos sijn soontje10 – 16 – 0

6mrt.Anneken Priemers?12
– 10 – 0

20mrt.Maerten de Vos12 – 10 – 0

….
mrt.Hendrik Pinxteren sijn vrouw11 – 18 – 0

21apr.Leendert Aerdonnen11 –
18 – 0

27apr.Kint van De Vos12 – 10 – 0

1
juniCorn. Timmers sijn kint4- 15 – 0

12juniMr. Hendrick van Os12 – 10 – 0Memorie

26juniJochimus de Zwart11 – 18 –
0

1juliPuneken Dingmans, wed. Mr. De Zwart12 – 10 – 0

26juliMattist van Geel12 – 10 – 0

28juliBastiana de Zwart12 – 10 – 0

20aug. Danel Pauwelse11 – 18 – 0

16okt.Neeltje Corn. Pleunen12 – 10 – 0

19nov.Josijntje van Gulik12 – 10 – 0

24nov.Lijsbet van Gulik11 – 18 – 0

Kerkhof:

9jan.Catelijn van Hapert3- 16 – 0

9jan.Neeltje Buurmanshaer dogter1-0-0

9jan.Bastiaentje Timmers3- 16 – 0

9jan.Dingna Cavelaers4-8-0

14
jan.Huijg Struijkeen kint1-0-0

31
jan.Peeter van Dongen sijn
vrouw3-16 -0

10
mrt.Knecht van s’Heeren Huijs3-16 –
0

13 mrt.Suster
van de Quandentant3-16 –
0

6apr.Kint van Tackenhoeff1-0-0

20
apr.Eijken Tijssen3-16- 0

20
apr.Arme vrouw of kintMemorie

23
apr.Arme vrouwMemorie

24
apr.Cornelis Rolaff sijn kint2-0-0

26
apr.Cornelis Roelen1-0-0

1meiCommer Leenders2-0-0

1meiLigthart sijn kint1-0-0

10
meiJan Dircken sijn kint1-0-0

10
meiWouter Marius sijn kint1-10-0

10
meiWillem Gerrits sijn kintMemorie

19
meiJan Marius sijn kintMemorie

1juliMaerten Gielen sijn kint1-0- 0

1juliKeniere? sijn kint1-0-0

8juliWillem Gerrits sijn kintMemorie

26
juliAert van Tooren sijn kint1-0- 0

28
juliAert van Tooren sijn vrouw2-0-0

14
aug.Jan Marius1- 18 – 8

4sep.Leendert Ligthartsijn kint1-0-0

8sep.Dingman Rolaff met de grote baer2-0-0

18
okt.Tomes? sijn kint1-0-0

20
okt.Willem Hartman sijn kint1-0-0

27
okt.Jacobus van Toren sijn kint1-0-0

28
okt.Paulus Nuijten sijn kint1-0-0

14
nov Antonij Rommen3- 16 – 0

19
nov.Servaes van Tooren sijn vrouw4-8-0

24
nov.Botbijl sijn kint1-0-0

7dec.Den Decker sijn kint1-0-0

18
dec.Cornelis Domine2-0- 0

19
dec.Marcelis Hoeven sijn vrouw3- 16 – 0

………Een man van den Hout die hier doorgebragt
wiert.3- 16 -8

Archief2507Inv. Nr. 883.

Begraafrekening
over 1696.

In
de kerk:

11jan.Huijbregt van Gulik11 -18 – 0

21jan.Peeter Nelemans sijn kint4-15 –
0

24feb.Jan van Gulik sijn kint4-15 – 0

26feb.Jan Willem Huijben11 -6-0

17mrt.Dingentje Tomas11 -18 – 0

20mrt.De oude matres Heijltje11 -18 – 0

9meiJannegie van Sprang11 -18 – 0

9meiCorn. Timmer sijn vrouw12 -10 – 0

16meiCornelia Botbijl12 -10- 0

17juniCornelis van Bavelsijn kint4-15 – 0

3juliPr. Den Engelse sijn kint4-15 – 0

9juliMaerten de Vos sijn dochter10-16 –
0

19aug.Gerrit Peeterman sijn kint4- 15 – 0

7sep.Adam Boot sijn soon11 -18 – 0

23sep.Jacobus den Smit sijn kint4-15 – 0

3okt.Mr. Nicolaes Silvius sijn vrouw9-10 – 0

17okt.Wouter den Engelsen sijn kint4 -15 – 0

21okt.Boot sijn kint4-15 – 0

21okt.Pr. den Engelse sijn kint5- 15 -0

………Dominee? Robbregt Peeterman sijn kint5-15- 0

30okt.Wouter den Engelse sijn kint4-15- 0

30okt.Dominee van de Vis sijn kint4-15- 0

10nov.Martijntjen Ackerman11 -18 – 0

27nov.Cornelis van Bavel5-5-0

6dec.Gheloupe sijn kint4-15 –
0

11dec.Cornelis Peeters sijn kint4-15 –
0

23dec.Matres sijn (haer) kint9-0-0

26dec.Cornelis van Gils sijn kint4- 15 – 0

29dec.Mr. Cleijn sijn kint4-15 – 0

Kerkhof:

10jan.Willenijs Brant van het Posthuijs2-0- 0

21jan.Peeter Nelemans sijn kint, is in de kerck gebracht.

14feb.Jenneken Willems2-0- 0

24feb.Maten dogter haer kint1-0- 0

28feb.Huijb. Van Gastel sijn kint1-0- 0

19mrt.Wouter Ariens2-0- 0

6apr.Jan Jacobs Hoevenaer2-0- 0

11apr.Adr. Mor sijn kint1-0-0

23apr.Jan den Boker2-0- 0

2meiLeendert Witbol2-0-0

22meiJan Dirken Hoevenaer sijn kint1- 10-0

14juniMartijntje Dubbelman haer kint1-10 – 0

29juniTeuntje Dingmans haer kint1-10 –
0

7juliCornelia Lucas3-16 – 0

7juliCornelia Lucas haer kint1-0-0

16juliAdriaentje Huijberden1-0-0

17juliCatelijn Schutters4-8-
0

24juliAdr. Goverden sijn soon met kleet4-8-0

6aug.Maximiliaen Meijers sijn kint1-0-0

26aug.Anneken Knoopssonder kleet2-0-0

26aug.Jan Tomas sijn kint1-10 – 0

5sep.Crijntje? Frans3-16 –
0

5sep.Jan Dubbelbroek sijn kint1-0-0

12sep.Jan Tomas sijn kint1-10- 0

12sep.Adriaen Dingmans sijn kint1-10
-0

6okt.Aert van Toren sijn kint1-0-0

9okt.De Wagenmacker sijn kint1-0-0

12okt.Peeter Ansems sijn kint1-10-0

18okt.Wouter Goetbroot sijn kint1-0-0

30okt.Willem Timmers sijn kint1-10
-0

16nov.Dirk den Metselaer sijn kint1-0-0

28nov.Dirk de Vroom sijn arme kintMemorie

30nov.Paulus Nuijten sijn kint1-10- 0

14dec.De Scholier van de meester met het kleet4-10-0

23dec.Huijch Struijk sijn kint1-0-0

Archief2507Inv. Nr.885.

Begraafrekening
over 1697.

In
de kerk:

27jan.Jan Hermans sijn kint5-5-0

11feb.Peeter Nelemans sijn kint5-5- 0

26feb.Frans Paessen sijn vrouw12 – 10 – 0

26feb.Gerret
Boesers sijn kint 4-15- 0

28aug.Maeijken Peeterman12- 10 – 0

6nov.Huijch Struijck sijn vrouw11-18 –
0

3dec.Nuijt Dircken12-10 – 0

20dec.Corn. Pieters het kint4 -15 -0

Kerkhof:

2jan.Jan Marcus sijn kint1-10- 0

20jan.Klaesken haer dogter3-16- 0

27jan.Laurijs Boeren sijn dochter2-0-0

3feb.Jan Aerden sijn kint

4mrt.Corn. Rollaff sijn kint1-0-0

13meiRoel de Wijs sijn kint2-0-0

26meiDe stomme Mari haer kintVoor de armen

7juniAdriaen Leeuwen sijn kint1-0-0

15juniMaeijke Kuijpers3-16 – 0

7juliCornelis Corput2-0-0

3aug.Adr. Monsieur sijn kint1-0-0

4aug.Adriaentje Lappers haer kint1-0-0

10
aug.Marcelis Hoeven sijn kint1-0-0

20
aug.Maximiliaen Meijers sijn kint1-0-0

3sep.Dingman Visseren sijn kint1-0-0

3sep.Verdroncken kintMemorie

6okt.Jannigje Boeren haer kintNiet betaelt

15
okt.Dilis Peeters4-8-0

22
nov.Aert Boeren sijn kint1-0-0

24
nov.Eijken Peeter Dilen sijn neeff3-16- 0

3dec.Willem Timmers sijn kint1-10- 0

Archief2507Inv. Nr. 887.

Begraafrekening
over 1698.

In
de kerk:

17jan.Jenneke, vrouw van Adam van Tooren11-18-0

23jan.Peeter Silvius, sonder kleet9-10- 0

9feb.Wouter Jans den Engelsen12-10-
0

16feb.Neeltje Crijnen11-18-
0

18feb.Juffr. Dingmans9-10- 0

12meiKint van Jacob de Smit4-15-0

27juniKint vanCostiaen van Meel4-15-0

16sep.Soon van Bartelmeeus Anemaet12-10 – 0

26sep.Kint van Adriaen Goverden4-15-
0

30nov. Kint van Klaes van Saerloos4-15-0

7dec. Neeltjen Huijgen11 -18-
0

8dec. Kint van Velthoven4-15- 0

25dec. Adam van Tooren11-18-
0

29dec. Kint van Mr. Sebastiaen Anemaet4-15-
0

Kerkhof:

2jan.Eenen Engelman begraven, daer niet van ontvangen.

16jan.Antonij van Gulikeen kint1-0- 0

17jan.Pieternel Huijshouwer5-0-0

18jan.Anneken Roskam2-0-0

24jan.Vrouw van Jan Marius3-16 – 0

5feb.Jenneke JansVan de armen

13feb.Wouter Fransen3-16- 0

25feb.Vrouw vanAdriaen Dingmans3-16-
0

2mrt.Neel Kommeren__________

3mrt.Een arme vrouwMemorie

26mrt.Adriaen Jans2-0-0

15apr.Soon vanMaeijke Lambregts4-8- 0

20apr.Thomas Dingman3-16 – 0

24meiKint van Adriaen Monsieur1-0-0

2juniKint vanMarcelis Hoeven 1-0-0

2juniCornelis Roelen, met het kleet uijt last van de armmeester_________

14kiniKint van Adriaen Monsieur1-0-0

28aug.De weduwe van Cornelis RoelenVoor de armen

3sep.Vrouw vanAdriaen van Diest3-16- 0

26sep.Kint van Adriaen Huijben1-0-0

30sep.Hendrik Maes1-16- 0

1nov. Kint van Pr. Botbijl1-0-0

2dec. Kint van Wouter Franse1- 10 – 0

5dec. Kint van Dingman Visseren1-0- 0

14dec. Kint van Wouter Visseren1-0-0

18dec. Vrouw van Jan Zweep1-16 – 0

Archief2507Inv. Nr. 889.

Begraafrekening
over 1699.

In
de Kerk:

12jan.Kint van Cornelis Ackerman5-0- 0

17juniKint van Jan Luijcks4-0- 0

20sep.Kint van Nijs Janse4-15 – 0

13dec.Soon van Heijn Pinxteren12 – 0- 0

17dec.Van de Heer Beens die op de Swalue gestorven was.12 – 0- 0

Kerkhof:

1jan.Kint van Huijbert van Gastel1-0-0

12jan.Maeijken Bus3- 16 – 0

12jan.Kint van Ar. Polack1-0- 0

12mrt. Een vrouw uijt de Helkant3-16 – 0

12apr.Vrouw van Reijnier Cools4-8- 0

6juniKint van de dogter van Cornelis Vriens1-10 – 0

25juniKint van de Torens1- 10 – 0

29juliKnegt van Floor van Schendel5-0-0

1sep.Kint van Marrij van Hapert1-0-0

28sep.Kint van Lambert de Visser1-0-0

25okt.Kint van Ligthart2-0- 0

3nov. Vrouw uijt de Helkant3-16 – 0

27nov.Kint van Huijch van Gent1-0-0

30nov.Jan van Bavel4-1-8

Archief2507Inv. Nr. 891.

Begraafrekening
over 1700.

In
de Kerk:

1jan.Zoon van de Heer President Schepen Antoni Anemaet12-10-0

13jan.Leendert Ardonnen9-0-0

17mrt.Dogter van Robbrecht Peeterman5-10- 0

25mrt.Mr. Jan van Breda__________

9meiJan Capp(tein?)11-18-0

28meiMr. Nicolaes Silvius12-10
-0

14juniDe Heer President Antoni Anemaet9-10-0

23juniJenneke Paessen12-10-0

13juliKint van Peeter Dubbelman5-0-0

29aug.Kint van Willem Wagemans5-0-0

8sep.Kint van de Heer StadhouderAnemaet5-0- 0

25sep.Peeter Antonie Weelant6-0-0

28sep.Kint van Mr. Geereds? Anemaet6-0-0

19nov.Kint van Wouter den Engelsen5-0-0

3dec.Kint van Gerrit Boessers5-0-0

Kerkhof:

16jan.Kint van Cornelis Botbijl1-10- 0

21jan.Adriaen Barende2-0-0

26jan.Kint van Paulus Nuijten1-0-0

14feb.Neeltjen Buurmans3-16- 0

………Adriaen Moir? op de Made3-16- 0

17feb.Kint van Leendert den Royen1-10-0

22feb.Een schipper van Oosterhout2-0-0

23feb.Kint van Adriaentje Huijbrechts

25feb.Hendrik Timmerman2-8-0

5mrt.Teuntje Dingman1-0-0

7mrt.Arme vrouwMemorie

17mrt.Kint van Jan de Hoovenier1-0-0

12apr.Jan van Beeck3-16 –
0

30apr.Kint vanMari van Hapert1-0-0

2meiKint vanJan Dirke1-0-0

4meiAdriaen Teeuwen3-16- 0

11 meiAdriaentje Lappers2-0-0

20 meiEen arme jongenMemorie

26 meiLaureijs Boers

27 meiDirck de Koetsier4-8- 0

4juniJacob Barends2-0-0

8juniVrouw van Adriaen Schellekens2-0- 0

4juliKint van Aert van Tooren KnoopmaeckerMemorie

27 juliPeeter Aerts Boot3-16- 0

18 aug.Kint van Aert van Tooren1-0-0

29 aug.Kint van Musters1- 10- 0

9sep.Kint van Floor van Schendel1-0- 0

27 sep.Kint van ………Jans1-0-0

10 okt.Kint van Adriaen Monsieur1-0-0

2nov.Kint van Cornelis Paesen1- 0-0

15 dec.Adriaen Hulshout3-16-0

Archief2507Inv. Nr. 893.

Begraafrekening over
1701.

In de Kerk:

23feb.Kint van Jan Hermans van Raemsdonk5-0-0

26mrt.Jacobus van Lit_________

12meiKint van Cornelis Dubbelman5-10 – 0

12meiVrouw van Antoni Claes Nelemans12 – 10 – 0

11juniWed. Samel Aerdonne12- 10 – 0

25sep.Antoni Claes Nelemans12 -10 – 0

3okt.Maeiken Claes Nelemans12- 10 – 0

23okt.Kint van Mr. Severijn……..5-0-0

1nov. Kint van Huijg Jansen Struijck5-0-0

14nov. Hendrick Roelen11 -18 – 0

18nov. Kint van Cornelis Ackermans5- 0-0

22nov. Jan Janse Lucas12- 10 – 0

14dec.Frans Paessen12 – 10 – 0

Kerkhof:

………Kint van Dingman Visseren1 – 0 – 0

13feb.Kint van Cornelis Arisman1 – 0 – 0

28mrt.Wed. van Dilis Rolaff4 – 8 – 0

8apr.Kint van Leendert den Braber1 – 0 – 0

15meiJan Crijnen Munters?4 -8 – 0

5juniKint van Jan Dirken Hoevenaer1 – 0 – 0

18juniMaria Cornelia van Meer, vrouw van Pr. Van Aken4 – 8 – 0

29juniKint van Huijg van Gent1 – 0 – 0

11juliKint van Aert van Beer1 – 0 – 0

26juliSoon van Adriaen Cornelis Roelen in de Helkant2 – 0 – 0

5aug. Wed. van Commer Leenen2 – 0 – 0

9aug. Kint van Mattijs Janse1 – 0 – 0

13aug. Kint van Jan Maerten van Vrachelen1 – 0 – 0

29sep. Adriaen Miermans Vrouw voor zoon1 – 0 – 0

9okt. Antoni Cleijs sijn kint1 – 0 – 0

23okt. Frans Ligthart4 – 8 – 0

24okt. Kint van Cornelis Baren1 – 0 – 0

4dec. Kint van Michiel van Gulik1 – 10 – 0

Memorie posten in het
jaar 1701.

1 mrt.Vrouw van Leendert RollaffMemorie

16 mrt. Kint van
Antoni LigthartMemorie

1apr. Bartel de Wijs van KampenMemorie

1apr. Een kint van de armenMemorie

28 meiKint van Jan Janse van OorschotMemorie

28 juni Jannigje
RollaffMemorie

28 sep. Kint van Jan
de VisserMemorie later 1 – 0 – 0

2okt. Barbel Jans uijt de HelkantMemorie

10 okt. Kint van
Cornelis BroerMemorie

16 nov. Aris Hermans,
van de armenMemorie

1dec. Kint van Huijbman? Van de armenMemorie

23 dec. Kint van Jan
MarcusseMemorie

Archief2507Inv. Nr. 895.

Begraafrekening
over 1702.

In de kerk:

13jan.Kint van Robbrecht Pieterman met de

cleijne baer zonder kleet5-10-0

14feb.Dogter van Aert van Bavel met de groote en beste kleet11 -10-0

1mrt.Kint van Willem Wagemans sonder baer en kleet5-0-0

1mrt.Kint van Geeret Anemaet met cleijne baer en kleet6-0-0

2apr.Kint van Cornelis Timmers5-0-0

7meiKint van Peeter Nuijten5-0-0

8meiAntoni Goverden5-0-0

30aug. Kint van Jan Hermans5-0-0

12sep. Kint van Corstiaen van Meel met de
cleijne baer zonder kleet5-10 -0

18sep. Kint van Mr. Cleijn zonder kleet en
baer5-0-0

21sep. Kint van Cornelis den Engelse5-10 -0

12nov. Cornelia Ackermans met de cleijne
baer5-10-
0

Noch ontvangen van de
kinderen van Slinx voor kerkenregten7-10-0

Van de wed. van
Peeter Loonen?7-10-0

Van Adriaen Corn. van
Drimmelen voor kerkregten van sijn kint3-3-0

Kerkhof:

10jan.Kint van Barent Ad. Barents sonder kleet en baer1-0-0

31jan.Huijbert Meeuse met het middelste kleet en groote baer4-8-0

25feb.Anneken Maes sonder kleet en groote baer2-0-0

26feb.Kint van Jan de Jong sonder baer1-0-0

6mrt. Adriaen Maes met de groote baer2-0-0

12mrt. Kint van Johannes Huijbertse sonder
kleet en baer1-0-0

26mrt. Kint van Leendert Leendertse1-0-0

14meiAntoni van Beyeren4-8-0

24meiKint van Arie Joosten derde kleet en cleijne baer3-6-0

5juniJan Willems tweede kleet en groote baer4-8-0

13juniKint
van Antoni Beljaert1-0-0

29juniClaes van Poppel sonder kleet2-0-0

6juliMaerten van Poppel2-0- 0

12juliKint
van Leendert Crijnen den Royen met cleijne baer1-10
– 0

7aug.Kint van Wouter Visseren1-0-0

14 aug.Vrouw van Dingman Visseren4-8-0

14 sep.Kint van Adriaen Dingman Cleijs1-0-0

22 sep.Kint van Cornelis Botbijl1-0-0

29 sep.Kint van Wouter Marius2-0-0

29 sep.Kint van Wouter Visseren1-0-0

3nov. Vrouw van Pieter Pauwelse3-16
-0

3nov.Cornelis Wageman2-0-0

8nov.Kint van Adriaen Cornelis Roelen1-0-0

23 nov. Vrouw van Jan
Corn. van Oosterhout2-0-0

26 dec. Kint van
Marcelis Hoeve2-0-0

27 dec. Johan de Vroon2-0-0

Archief2507Inv. Nr.897.

Begraafrekening over
1703.

In de kerk:

11feb.Kint van Hendrik de Beersincken5-0-0

4apr.Kint van Peeter Nelemanssincken5-0-0

31meiKint van Slinx in de Moerdijk5-0-0

16juliPieternella Geerden met sincken, baer en kleet12 –
10- 0

28juliKint van Jan Lucas met sincken en baer5-0-0

9sep.Kint van Pieter van Bavel5-0-0

23sep.Kint van Jan Hermans, sincken en baer5-10-0

4okt.Kint van Denijs Jansen5-10 -0

20okt.Deselve nog een kint begraven sijnde een groot lijk met de baer

en sincken9-10- 0

2nov.Kint van Jan Baes van de Steenplaets5-0-0

6nov. Kint van Mr. Cleijnen5-0-0

30nov. Elisabet van der Eijnden 12 -10-
0

1dec. Kint van Wouter den Engelsen5-10
-0

18dec. Vrouw van Job Marius (Marcus)12- 10-
0

21dec. Adriaen van der Woel12- 10- 0

27dec. Kint van Peeter Dubbelman5-1-0

Kerkhof:

18jan.Kint van de armenMemorie

22feb.Adriaen Botbijl sincken en baer en kleet3- 16-0

25mrt.Neleken?Timmersbaer en kleet4-8-0

6meiKint van Peeter Cornelis1-0-0

30meiKint van Tomas Lugthart1-0-0

10juniKint van Bastiaen Botbijl1-0-0

15juniKint van Mattijs van Kappel1-0-0

17juniKint van Aert van der Burcht1-0-0

29juniKint van Ad. Commeren1-0-0

17juliKint van Jan de Been1-0-0

5aug.Kint van Aert van Beers1-0-0

22aug.Kint van Barent Adr. Barende1-0-0

23aug.Kint van Servaes van Tooren1-0-0

28aug.Kint van Prins uijt de Helkant(wert uijtgetrocken) (administratief)1-0-0

14sep.Dogter van Huijbert Wm. RoelenSincken/ baer/kleet4-8- 0

15sep.Kint van Hendrik van de Hoeff1-10-0

4okt.Kint van Huijbert van Gastel1-10 -0

6nov. Vrouw van Leendert den BraberSincken/baer/kleet4-8-0

10nov.Kint van Cornelis Kuijpers1-10- 0

12nov.Domine uijt de Lage Swalue1-0-0

13nov.Kint van Govert Botbijl1-0-0

21nov.Kint van Jan Gerrits1-0-0

26nov.Kint van Peeter Janse Vos1-0-0

8dec.Kint van Maximiliaen Meijers1-0-0

18dec.Antoni Aerdonne4-8-0

18dec.Hendrik Meel1-0-0

Archief2507.Inv. Nr. 899.

Begraaflijstover 1704.

In de kerk:

1feb.Vrouw van Sebastiaen Anemaet12-10- 0

21feb.Kint van Christina Brouwers5-10- 0

21feb.Kint van Leendert VerhoevenSincken/baer/kleet6-0-0

31mrt. Dogter van Nuijt Dircken11 – 18 – 0

4apr.Dogter van Leendert Dingmans12- 10 – 0

3juniAdriaen Dubbelman12- 10 – 0

17sep.Kint van Cornelis den Engelse5-0- 0

Kerkhof:

7jan.Vrouw van een toger (trekt schepen voort)1-7-8

9jan.Pieternel Paessenvoor de
armenMemorie

19jan.Kint van Wouter van Meeuwen1-0-0

3feb.Den jongen van Huijbman.Van de
armenMemorie

1mrt.Een vrouw van de armenMemorie

3mrt.Kint van Jan van Tilborch1-0-0

8mrt.Kint van Jan van Tilborch1-0-0

9mrt.Kint van de wed. van Peeter Aertse Boot1-10 -0

12 mrt.Kint van Adriaen Teeuwen1-0-0

22 mrt.Marcelis Jan Hoeven. Sincken/baer1-13 – 0

25 mrt.Kint van Wouter Visseren1-10- 0

3apr.Dogter van Cornelis Swaen2-0- 0

30 apr.Zwager van Leendert Commeren.Voor de armenMemorie

1meiKint van Jan Geerden1-0-0

20 meiKint van Wouter van Beers2-0-0

25 meiKint van Jan Hermans1-0-0

29 juniKint van Jan van Tilborch1-0-0

30 juniSuster van Dirck Cornelis Geerden2-0-0

10 juliWillem HartmanMemorie

18 sep.Kint van Jan Cares1-0-0

24 sep.Anneken Jansen3-16 –
0

27 sep.Den backer Hendrik Verbraek4- 18 -0

19 okt.De man van de koetsiers wed.Voor de armenMemorie

7dec.Kint van Pr. Van ToorenMemorie

17 dec.Kint van Aris de Leeuw1 -0-0

31 dec.Adr.
Lubberts2-0-0

Archief2507Inv. Nr. 901.

Begraafrekening over
1705.

In de kerk:

14apr.Kint van Dingman Lucas onder een steen5-0-0

11juniKint van Tomas van Gulik5-0-0

22aug. Kint van de Hr. Secr. Anemaet

graf vergulden, sincken, gulden
baer en kleet8-10- 0

5sep. Anneken? Cornet9-10-0

20sep. Antoni van der Enden. Sincken/baer/beste
kleet12 – 10 – 0

21sep. Kint van Hr. Seesets?5-0-0

16okt. Vrouw van Antoni Krop9-10- 0

Kerkhof:

20jan.Willem de VroomSincken en
baer2-0-0

20jan.Kint van Dirk Wielaert. Sincken1-0-0

21jan.Kint van Jan Adriaen de Been1-0-0

27jan.Kint van Wouter van Meeuwen1-0-0

30jan.Kint van Antoni Stadhouders1-0-0

26feb.Kint van de armenMemorie

27feb.Kint van Dingman van Eijk2-0-0

5mrt.Kint van Leendert Crijnen den Royen1-0-0

7mrt.Jan van Tilborch2-0-0

21 mrt.Maerten Janse2-0-0

21 mrt.Kint van Corn. Cuijpers1-0-0

26 mrt.Jan Janse Spies2-0-0

29 mrt.Kint van Adam Boot2-0-0

24 apr.Kint van Antoni van Loon1-0-0

25 apr.Kint van Pieter Aertse Boot1- 10 -0

19 meiKint van Willem Domini1-0-0

30 meiKint van Thomas Lugthart1-0-0

4juniKint van Wouter Huijberden1-0-0

5juniKint van Ad. Teeuwen1-0-0

6juniKint van Aert van den Burcht1-0-0

27 juniKint van Adr. Monsieur1 -0-0

30 juniKint van Wm. Timmers1-0-0

7juliKint van Marcus Joppe1-0-0

12 juliKint van Marcus Joppe1-0-0

10 sep.Kint van Jan Witbol1-0-0

20 okt.Kint van Wm. Dominy1-0-0

20 okt.Kint van Laureijs Timmers1-0-0

25 okt.Jan Tijs van Hooghstraeten2-0-0

25 okt.Kint van Aert Boot1-0-0

12 dec. Vrouw van
Paulus Nuijten. Sincken/baer/kleet.4- 8-0

31 dec. Sijke
Visseren4-8-0

Archief2507.Inv. Nr. 903.

Begraafrekening over
1706.

In de kerk:

13jan.Vrouw van Cornelis Peeter Nelemans

comt voor de kerck7 – 10 – 0

sincken1
-0-0

baer1
-0-0

kleet2- 8-011 – 18 – 0

9feb.
Kint van Corstiaen van Meel5-0-0

21 mrt. Kint van Jan Gulik5 – 10 – 0

3apr. Kint van Gerrit Boesers5-0-0

25 apr. Kint van Jan van Gulik5- 10 -0

9mei
Kint van Jan van Gulik5 -0-0

23 juni Leendert Teunis Nelemans11 -18 – 0

16 juliAbraham Janse Boot11 – 18 -0

19 aug. Vrouw van Huijg van Gelt?Kleet 3 gl.12
-10 – 0

13 sep. Vrouw van Peeter Botbijl12
– 10 – 0

23 sep. Thomas Huijb. Willemme

29 sep. Cornelis Peeter Nelemans11 – 18 – 0

9nov. Kint van Adriaen Leendert Dingmans7- 18 – 0

8dec. Weduwe Mr. Smit12 – 10 – 0

15 dec. Maria Boeren12 – 10 – 0

21 dec. Kint van Govert van Velthoven5- 0-
0

Kerkhof:

3jan.Vrouw van Cornelis
Roelen2-0- 0

19 jan.Kint van Jan de Visser1-0-0

1feb.Kint van Leendert Commeren1-0-0

10
feb.Wouter den Bisschop2-0-0

18
feb. Kint van Roel de Wijs1-0-0

20
feb. Soontje van Aris de Leeuw2-0-0

24
feb. Jacob Cramers4-8-0

28
feb. Soon van Michiel van Gulik2-0-0

1mrt. Arie de BieMemorie

5mrt. Kint van Antoni Beljaerts1-0-0

14
mrt. Kint van Roel de Wijs1-0-0

14
mrt. Kint van Hendrik den Hovenier2-0-0

20
mrt. Adr. Stoffelen2-0-0

20
mrt. Kint van Leendert Janse van Raemsdonk1-0-0

29
mrt. Kint van Jan Cares1-0-0

16
apr. Adr. Schell3- 16 -0

18
apr. Kint van Peeter Nelemans2-0-0

20
apr. Kint van Symon Speelman1-4- 0

27
apr. Kint van Symon Speelman1-0-0

3mei Kint van Symon Speelman1-4-0

6mei Wouter Vroom1-0-0

11
mei Symon SpeelmanMemorie

30
mei Kint van Adriaen Domine1-0-0

30
mei Kint van Adr. Lucglaer?1-0-0

3juni Kint van Michiel van Meeuwen1-0-0

8juni Soon? van Antonij Koomans1-10 –
0

16
juni Kint van Jan Janse1-0-0

23
juni Kint van Bastiaen Botbijl1-10 -0

1juliKint van Jacob Goverden1-10- 0

6
juliKint van Pr. Nelemans1-0-0

10
aug. Kint van Jacobus Lugthart1-10- 0

6sep. Gijsbrecht Janse4-8-0

22
sep. Dogter van Antoni van Oers2-0-0

19
okt. Kint van Matthijs Senssen1-0-0

10
nov. Jan Leenen2-0-0

21
dec. Vrouw van Jan Smit 4-8-0

Archief2507.Inv. Nr. 905.

Begraafrekening
over 1707.

In
de kerk:

13jan.Kint van Denijs van Hasselt onder een steen5-0-0

21jan.Kint van Dingman Lucas5- 10 -0

9apr.Kint van Cerstiaen van Meelmet
steen5-10 –
0

30apr. Kint van Tomis van Gulik5-0-0

5meiKint van Gerrit Peeterman5-0-0

4juliKint van Cornelis Ackermans5-0-0

22juliKint
van Sebastiaen Anemaet5-0-0

30juliKint van Jan Hermans5-10 –
0

22aug. Sebastiaen Anemaet12 -10 – 0

3sep.Michiel Kleeff11 -18 -0

18nov.ClaesRut11
-18- 0

22nov.Leendert Crijnen Nelemans

graf7-10

sincken1-0

baer1-0

kleet2-811 – 18 – 0

28dec. Kint van Govert van Velthoven5-0-0

Mr.
Silvius heeft voor den rendant ontfangen het kerckregt van Adam Peeters van
Dongen, naer buijten gebracht7- 10-
0

Kerkhof:

5jan.Arie Joosten van Cappel4-8-0

14
jan.Arisman4-8-0

12
feb.Kint van Aris de Leeuw1-10 – 0

16
feb.Dingman Visseren4 -8-0

22
feb.Kint van Adr. Visseren1-0-0

24
feb.Aris de Leeuw2-0-0

27
feb.Kint van Bisschop1-10 -0

28
feb.Peeter Willemen de Beenpro deo2-0-0

1mrt. Soon van Cornelis Barend2-0-0

1mrt. Kint van Willem Hartmans1-0-0

3mrt. Jan Willem Peeters4-8-0

7mrt. Kint van Marcelis Hoeven1-0-0

14
mrt. Kint van Pr. Smets1-0-0

19
mrt. Kint van Andries Coremen (Coreman)1-0-0

25
mrt. Huijsvrouw van Hendrik van Meel4-8-0

27
mrt. Vrouw van Antoni van Oers3-16 -0

4apr.Corn. van Sprindel.Pro deo_________

11
apr.Zoon van Willem Timmer4-8-0

15
apr.Dogter van Huijbert van Gastel2-0-0

19
apr.Jan Aerde …Roode3-16 –
0

6meiWed. Adriaen Botbijl4-8
-0

6meiDe dogter van deselve3-16
-0

11
meiAdriaentie Maes4-8-0

18
meiHuijbert Adr. Botbijl3-16
-0

19
meiPaulus Nuijte4-8-0

20
meiKint van Willem Weegemans1-0-0

28
meiKint van Adr. Visseren1-0-0

31
meiKint van Michiel van Meeuwen1-0-0

31
meiHendrik de Wever1-0-0

4juniKint van Jan Maertens1-10 – 0

8juniKint van Jan de Kuijper1-0-0

9juniKint van Jan Boot1-0 -0

11
juniKint van Jan Maertens1-0-0

16
juniKint van Wm. Lugthart1-10 – 0

16
juni Vrouw van Wouter van Meeuwen4-8-0

17
juniVrouw van Andries Coremans4-8-0

18
juniMoeder van Antoni van Loon3- 16 -0

18
juniKint van Frans de Kuijper1-0-0

2juliKint van Jan van Oorschot1- 10-
0

4juliKint van Willem Ligthart1-0-0

11
juliKint van Willem Domeny1-0-0

11
juliKint van Jan van Oorschot1-0-0

23
juliAdr. Jans van Ceters3-16
-0

28
juliVrouw van Adriaen Dingman
Cleys3- 16 -0

8aug.Kint van Jan van Oorschot1-0-0

15
aug.Jan………. Mulders3-16 – 0

22
aug.Kint van Hendrik Maes2-2-0

16
sep.Vrouw van Leendert van Gulik3-16 – 0

19
sep.Kint van Dirk Wielaerts1-10 -0

28
okt.Wed. Claes van Poppel3-16 -0

12
nov.Kint van Hendrik Veermans1-0-0

28
nov.Jan Tomasse4-8-0

28
nov.Kint van Claes Rut1-10 – 0

30
nov.Jan van Diest3-16 –
0

30
nov.Adr. Teeuwen4-8-0

24
dec.Dogter van Willemijn Aerde3-16 – 0

Archief2507Inv. Nr. 907.

Begraafrekening
over 1708.

In
de kerk:

21jan.Wed. Nuijt Dircken12-10 –
0

28jan.Vrouw van Jan Adam11-18 -0

28jan.Kint
van Corstiaen van Meel5-0-0

28feb.Kint van Adriaen Peeter Nelemans

Kerk4-0-0

Sinckenbaer & kleet2-0-06-2-0

16mrt.Soon
van Antoni Key?12
-10 – 0

29mrt.Juffr. van den Berg8-10- 0

3apr.Vrouw van Adam Boot12- 10 -0

17apr.Peeter de Vos12-10 – 0

10aug.Kint van Gerrit Verhoeven5-0-0

29aug.Vrouw van Huijg Jansen Struijck12 – 10 – 0

19sep.Kint
van Jan Janse Aerdonne5-0- 0

24sep.Kint
van Adriaen Dubbelman5-0-0

13dec.Zoon van Grietjen Geerden12- 10 – 0

Kerkhof:

25jan.Kint van Nicolaes Rut

Sincken 1 -0-0 baer0-
10- 01 -10-0

27feb.Kint van de selve1-0-0

8mrt.Kint van Lambert de Bie1- 10 – 0

20mrt.Denijs KleeffMemorie

24mrt.Jan Dubbelbroeck3-16 -0

5apr.De vrouwvader van Koomans3-16 -0

18apr.Jan van der Avoirt3-16
-0

19apr.Wed. van Wouter Arisse de Been 4-8-0

13juniKint van Jochimus Huijberden1-0-0

25juniKint van Corstiaen vant Eijnt3- 16 – 0

5juliKint van Adr. Pr. Visser1-0-0

19juliKint van Cornelis Vissers1-0-0

21aug. Kint van Antoni Intbos1-0-0

31aug. Kint van Wouter Vroom1-0-0

2sep. Kint van Pr. Jans Vos1-0-0

13sep. Kint van Jan Boot1-10
-0

18sep. Kint van Corn. Kooijmans1-0-0

11okt. Kint van Jan Cares1-0-0

25nov.Kint van Wouter van Raamsdonck1-0-0

11dec. Kint van Adriaen Ansems1-0-0

11dec. Een vrouw van Buijten3-16 -0

17dec. Dogter van Leendert den Royen3-16 -0

20dec. Gerret Leendert Verhooff4-8-0

31dec. Kint van Maerten Vaerwater1-0-0

Archief2507.Inv. Nr. 909.

Begraafrekening
over 1709.

8meiKint van Aert Adams van Tooren7-18-0

1juliKint van GerritBoesers5-0-0

9sep.Soon van Catelijn Peeter Nelemans11 -18 -0

22
okt.Kint van Mattijs de Leeuw5-0-0

10
dec. Kint van Jan Lucas5-0-0

11
dec. Kint van Cornelis Heijmans5-0-0

21
dec. Mevrouw van Bodegem11 -18 -0

Kerkhof:

24
jan.Jacob Adriaensen3-16-0

14
feb.Cornelis Huijshouwers3-16-0

18
feb.Vrouw van Adriaen Commeren2-0-0

21
feb.Kint van Leendert Commeren1-0-0

24
feb.Kint van Jan Buurmans1-0-0

28
feb.Cornelis Jansen Hoevenaers3-16
-0

1mrt.Adriaen Miermans4-8-0

14
mrt.Kint van Antoni Pals1-0-0

27
mrt.Kint van Andries Coremans1-0-0

22
apr.Vrouw van Cornelis Paessen4-8-0

7juniKint van Jan de Kuijper1-0-0

7aug.Vrouw van Cornelis Peeters Intbos3-16 – 0

15
aug.Adriaen Commeren2-0-0

22
aug.Catelijn SchoutenProdeo

21
sep.Kint van Jan de Visser1-0-0

23
sep.Kint van Cornelis Schuurmans1-0-0

1okt.Het
Muijtjen van Aert van Beers4-8-0

24
okt.Kint van Marius Joppen1-0-0

Archief2507Inv. Nr. 911.

Begraafregister
over 1710.

Kerk:

18
jan. Kint van Cornelis van Dooren5 – 0 – 0

3feb. Kint van Hendrick de Beer7 – 18 – 0

12
feb. Kint van Govert van Velthoven5 -0- 0

3apr. Cornelis Jacobs Botbijl12 – 10 – 0

5juliKint van de Heer Secretaris Anemaet5-0- 0

15
aug. Kint van Antonij den Engelsen5-0- 0

12
sep. De vrouw van Corstiaen van Meel12 – 10 – 0

12
sep. Huijbert Prins11
– 18 – 0

13
sep. Kint van Adriaen Cappiteijn5- 0 – 0

12
nov. Cornelis Ackermans12
– 10 – 0

22
nov. Kint van Cornelis Ackermans5- 10 – 0

11
dec. Cornelis Janse Dubbelman11 – 18 – 0

Kerkhof:

22
feb. Kint van Jacob Geerden1 – 0 – 0

20
mrt. Kint van Aert…Baers1- 0 – 0

1apr. Jan Tijs de Vos4 -8 – 0

15
apr. Kint van Wouter van Raamsdonck1 – 0 – 0

23
apr. Michiel van Gulik3
– 16 – 0

5mei Kint van Bastiaen Botbijl1 – 0- 0

8mei Pr. Ane……….2 -0 – 0

9meiKint van Jan Maerten van Vrachelen1
-0 – 0

12
meiKint van Cor… Lan?1- 0 – 0

17
meiKint van Michiel Kleeff1 – 0 – 0

19
meiKint van Teunis Anemaet1 – 10 – 0

30
meiKint van Jan van Oorschot1 – 0 – 0

5juniDe vrouw van Steven van Oers2 – 0 – 0

16
juniLambregt Bergmans4 – 8 – 0

8
juliPeeter Corenmans3 – 16 – 0

31
juliDe vrouw van Jacobus van
Sundertpro deo3 – 16 – 0

11
aug.Kint van Andries Coremans1- 0 – 0

1sep.De wed. Adr. Bressers2- 0 – 0

9sep.Kint van Govert Botbijl1 – 10 – 0

20
sep.Kint van Wouter de Vroon1 – 0 – 0

27
sep.Kint van Jan van Tilburch1 – 10 – 0

15
nov.Kint van Cornelis Laurijs
Barende1 – 0 – 0

24
nov.Adriaen Buurmans3 – 16 – 0

24
dec.Kint van Cornelis Schuurman1 – 0 – 0

Archief2507Inv. Nr. 912.

Begraafrekening
over 1711.

In
de Kerk:

16feb.Mariken Jansen12- 10 -0

17feb.Vrouw van Mr. Sch…..12- 10- 0

4mrt.Kint van de Heer President Anemaet5-0-0

18
mrt.Kint van Jan Janse van
Raamsdonk5-0-0

20
meiKint van de Heer President Anemaet5-0-0

22
meiKint van Adriaen Leendert
Dingmans11 – 18 – 0

22
juniKint van Hendrik Boterblom5 – 0- 0

22
juniSoon van Jan van Ginneken11- 18 – 0

12
aug.Jacob Daniel Pauwels12
– 10 – 0

Kerkhof:

6jan.Kint van Jan LaurensenMemorie

29
jan.Cornelis …. Gies4-8-0

14
feb.Kint van Govert Bussen1-0-0

27
feb.Kint van Jan Ariens1- 10 – 0

10
mrt.Kint van Jan Ariens1-0-0

26
mrt.Adr. Verhoeff3- 16 -0

18
….Corn. Barende3-16 –
0

26
….Kint van Willem Timmers1-0-0

8juniKint van Willem Bus 1-0-0

14
juniVrouw van Roel de Wijs3-16 – 0

29
juniKint van Willem Timmers1-0-0

22
aug.Kint van Cornelis Broer1 –10 – 0

20
sep.Kint van Adriaen Visseren1 -0-0

15
okt.Jan AerdenPro Deo

29
okt.Vrouw van Arnoldus van Lit4- 18 -0

16
nov. Zoon van Adr. Ansems3- 16 -0

28
dec. Kint van Cornelis Schuurman1-0-0

30
dec. Kint van Arnoldus van Lit1-0-0

Archief2507Inv. Nr. 914.

Begraafrekening
over 1712.

In
de Kerk:

5jan.Mevrouwe Vivien9-10-0

15
feb.De Heer Bailliuw Christiaen Swaens

Graft7-10-0

Sincken 1-0-0

1baer2-0-0

3baerkleet6-0-016- 10 -0

27
feb.Kint van Dirk Nuijten5-0-0

29
feb.Kint van Dingman Nelemans5-0-0

18
apr.Kint van Peeter Dubbelman5-0-0

28
apr.Peeter Peeterman11 – 18 – 0

2juniKint van Timmers van Breda5-0-0

8juniKint van Adr. Kappiteijn5-0-0

28
juniKint van Tomas van Gulik5-0-0

1aug. Juffr. Johanna Christina Frisvogel12 – 10 – 0

25
aug. Mariken de wed. Snep?12 – 10 – 0

16
sep. Kint van de Heer Penningmeester Anemaet5-0-0

12
okt. Cornelis Jansen van Bavel11 – 18 – 0

22
nov. Kint van Mattijs de Leeuw5-0-0

29
dec. Hendrik Pinenteren(Pinxtere?)12 – 10 – 0

Kerkhof:

1jan.Kint van Antoni van Loon1-0-0

26
jan.Kint van Jan Laurens

8feb.Kint van IJsack Slincx 1-0-0

21
mrt. Soon van Dubbelbroek3-16 –
0

31
mrt. Vrouw van Jan den Smit3- 16 -0

31
mrt. Kint van Cornelis Visseren1-0-0

11
apr. Cleijs Teunen3-4-0

25
apr. Jan Baen3-4-0

20
juni Kint van Toon Aerdon3-6-0

24
juni Jan de Royen1-0-0

27
juni Kint van Jan Witbol1-0-0

7juliKint van Maerten Vaerwater1-0-0

8juliJacobus Lugthart3-16 – 0

8aug. Kint van Sliep van Brienen?1 -0-0

12
aug. Sijmen van Strienensasprodeo

16
aug. Broer van Peeter Cornelis Roelen3- 16 -0

29
aug. Kint van Willem Bus1-0-0

5sep. Kint van Jacobus Barenden3-4-0

7sep. Maaiken Lamberden4-8- 0

7sep. Jan Adriaense Verbeek3-16 – 0

9sep. Kint van Marius Joppen1-0-0

14
sep. Willem Leendert MenheerProdeo

12
okt.Kint van Wouter van Meeuwen1-0-0

25
okt.Kint van Mattijs van KappelProdeo

2nov. Kint van Wouter van Raamsdonk1-0-0

17
nov. Kint van Antoni Aris de Leeuw1-0-0

5dec. Kint van Cornelis Domene3-4 – 0

17
dec. Dogter van Maeike Lamberden3- 16 – 0

27
dec. Kint van IJsack Slincx1-10 – 0

Archief2507.Inv. Nr. 916.

Begraafrekening
over 1713.

In
de Kerk:

2jan.Kint van Corstiaen Dubbelman, graf vergulden5-0-0

2mrt. Kint van Antoni den Engelsen5-0-0

4apr. Juffr. Frisvogel12
– 10 – 0

18
apr. Juffr. van den Berg12 – 10 – 0

4meiJuffr. Brouwers12
– 10 – 0

26
juniMr. Severijn Hesius?(Schoolmeester)Memorie

4aug. Kint van Aert van Tooren11 – 18 – 0

17
nov. Cornelia Cornet met beste kleet12 – 10 – 0

20
nov. Vrouw van Rochus van Ceders12 – 10 – 0

24
nov. Vrouw van Jan van den Broek11 – 18 – 0

Kerkhof:

16
jan. Wouter Visseren3 – 4 – 0

17
jan. Wouter Fransen Lugthart2 – 0
– 0

26
feb. Vrouw van Cornelis Schuurmans3 – 16 – 0

25
mrt. Aert Peeters van ToorenProdeo

13
apr. Kint van Jan van Oorschot1 – 0 – 0

1mei Jesken Gielen van de Lage Zwaluwe3 – 4
– 0

4mei Vrouw van Leendert Janse van
Raamsdonk3 – 4 – 0

5juni Kint van Adriaen Domenij1 – 0 – 0

10
juliJan Cornelis van Oosterhout2 – 0 – 0

11
juliWed. Jacob Barende3
– 4- 0

21
aug. Kint van Jan Witbol1 – 0 – 0

3sep. Adriaen Baermans3 – 4 – 0

5okt. Crijn Cernelis Geerden3 – 16 – 0

10
okt. Kint van Wouter van Meeuwen1 – 0 – 0

30
okt. Kint van Jan Cares 1
– 0 – 0

7nov. Kint van Corn. Peeters Deckers1 – 0 – 0

11
nov. Adriaen Bacx3 – 4 – 0

11
nov. Vrouw van Willem Bus3 – 4 – 0

18
nov. Kint van Lambregt de Bie1 – 0 – 0

27
nov. Cornelis Ariens de Been1 – 0 – 0

7dec. Klaes van Brugge4 – 8 – 0

11
dec. Jochem Verheul(verhuel)3 – 4- 0

13
dec. Wed. Cornelis Roelen uit de Helkant3- 16 – 0

21
dec. Pleuntje Marcusse3 – 16 – 0

23
dec. IJken, de wed. van Peeter Dilis3 – 4 – 0

Archief2507.Inv. Nr. 918.

Kerkrekening
over 1714.

In
de Kerk:

3jan. Antoni Aerdonnen12 – 10 – 0

10
feb. Zoon van Bastiaen Botbijl11 – 18 – 0

15
feb. Bastiaen Botbijl11 – 18 – 0

21
feb. Kint van de Heer Penningmeester Anemaet5-0-0

24
feb. Kint van Pieter de Beer5-0-0

26
feb. Kint van Govert van Velthoven5- 0-
0

31
mrt.Adriaen Roelen12 – 10 – 0

4apr. Kint van Caetje Ackermans5- 10 – 0

6apr. Adriaen Munters11 – 18 – 0

17
apr. Vrouw van Hendrik Boterblom12 – 10 – 0

31
apr. Kint van Huijg van Gent5-0- 0

2
meiVrouw van Corn. Zweers12
– 10 – 0

4juliKint van Adriaen Dubbelman5-0-0

5juliKint van de Heer Penningmeester Anemaet8-10- 0

6juliHerman Peeters van Raemsdonk12 – 10 – 0

28
juliKint van Peeter Dubbelman5-0-0

21
aug. Wed. Adr. Munters12 – 10 – 0

24
nov. Huijbregt Willem Roelen12 – 10 – 0

6dec. Kint van Secr. Anemaet8-10- 0

Kerkhof:

4jan. Wed. Willem de Vroon3 – 16 – 0

4jan. Jacobus van Tooren4- 8 – 0

17
jan. Kint van Willem Bus1-0- 0

26
jan. Kint van Hendrik den Ruijlenbout1-0- 0

13
feb. Adriaentje Dingmans3- 16 – 0

19
feb. Barent Vaerwater3-4 –
0

21
feb. Vrouw van Cornelis Arisman3-4- 0

24
feb. Kint van Wouter van Raamsdonk1-0-0

26
feb. Kint van Jan van Vreugelen1 – 10 – 0

27
feb. Corstiaen Barends2- 0- 0

8mrt. Kint van Tomas Ramakers1- 10 – 0

10
mrt. Joost deBruijn2- 0- 0

19
mrt. Vrouw van Hendrik Verbleijck?2- 0-
0

19
mrt. Andries Coremans3- 16 – 0

20
mrt. Vrouw van Gabriel Robbrecht3- 4- 0

27
mrt. Jan Gerrits van Dijck3- 4- 0

27
mrt. Vrouw van Antoni Koomans3- 16 – 0

28
mrt. Giel van Gils3-4-0

2apr. Twee zonen van Arent GeunincxMemorie

3apr. Antoni Koomans3-4
-0

5apr. Tileman.ProdeoMemorie

16
apr. Kint van Pieter de Leeuw1-0- 0

16
apr. Kint van Jan van Gulik1-0- 0

18
apr. Pieter van Oers3-4 -0

24
apr. Kint van Andries Coremans1 -0-0

28
apr. Jan Smitman3-4- 0

10
mei Jan Cornelis van OosterhoutMemorie

20
mei Jan van Oorschot.ProdeoMemorie

28
mei Adriaen Cornelis Roelen3-16 –
0

8juni Jan Jans Marcus3-4 –
0

25
juni Lambrecht de Bie3-4- 0

14
juliKint van de wed. van Adriaen
Roelen1-0-0

24
aug. Kint van de wed. Bresser1-0-0

29
aug. Twee kinderen van Frans Smitsman2- 10 – 0

10
sep. Twee kinderen van Pieternel JanseMemorie

15
sep. Kint van Adriaen Ansems3-4- 0

15
sep. Vrouw? vanLubbert Ariens2- 0- 0

25
sep. Kint van Witbol1-0- 0

29
sep. Vrouw van Dirk van Ginneken2-0- 0

30
okt. Kint van Jan van Vragelen1-0-0

31
okt. Saer Smittum?2-0-0

27
nov. Anneken Quaeijdentant3-4- 0

10
dec. IJsack van Cappel3-4 –
0

Begraafrekening
over 1715.Arch. 2507, inv. 920

In
de Kerk:

16
jan. Kint van Jacobus Bacxdoorgestreept 12 – 10 – 0

16
jan. Kint van Peter Anemaet5-0-0

6mrt. Adriaen Peeter Nelemans

Kerk7- 10

Sincken1- 0

Baer1- 0

Kleet3- 012 – 10 -0

23
mei Kint van Cornelis Slincx5-0- 0

24
mei Hermen Peeters12 – 10 -0

5juni Kint van Govert van Velthoven5- 0-
0

1juliKint van Peter Dubbelman5-0- 0

10
dec. Adriaen de Monseur12 – 10 -0

11
dec. Kint van Frans van Riel5-0- 0

Kerkhof:

2
jan.Kint
van Jacobus Baen, een gulden voor het sincken.1-0-0

3jan.Kint
van van Roel Pr. Damen1-0-0

8jan.Adriaen Ansems, sincken 1 gulden, baer, 1 gulden, kleet 1-43- 4-0

29
jan.Abraham van Schelven met het kleet
1 – 163- 16 – 0

31
jan.Willem Wagemans…supra3- 16 – 0

31
jan.De weduwe van Janpeeter
Heiligens3- 16 – 0

5feb.De vrouw van Abraham van Schelven met het kleet 2 – 84 -8- 0

19
feb.Paulus Verhelst?, ’t kleet van 1-4
ontvangen3-4- 0

22
feb.Adriaentje Groenen, prodeoMemorie

27
feb.Een mens van BredaMemorie

8juniJan Adriaen Vaerwater met het kleet van 1-4 ontvangen3-4- 0

12
juniFrans van Wessem 3-4- 0

18
juniKint van Cornelis de Wijs, baer en
sincken1- 10 -0

5juliKint van Jan den Tuijnman, sincken1-0-0

7juliKint van Willem Kant, sincken en baer1- 10 -0

17
juliKint van Cornelis de Wijs1-0-0

18
juliKint van Willem Wagemans1-0-0

20
juliKint van Bastiaen Botbijl1-0-0

22
juliCornelia van Tooren met het kleet
2-84-8-0

23
juliKint van Pieter van der Kluster,
sincken1-0- 0

28
juliKint van Jan Zegers1- 0 – 0

28
juliKint van Marius Joppe1-0-0

12
aug. Kint van Jan den Tuijnman, sincken en baer1-10 –
0

16
aug. Kint van Willem van Dijk1-0-0

20
aug. Kint van den selve, sincke1-0-0

24
aug. Kint van Herman Wijting1- 0 – 0

5sep. De vrouw van Jan de Been met kleet
1-163- 16 -0

25
sep. Kint van Aert van Beers, sincken1-0-0

26
okt. Kint van Jan Laurens, sincken en baer1- 10 -0

7nov. Kint van Marius Joppe, sincke1-0-0

18
nov. Kint van Leendert van Beek, sincken1-0-0

Begraafrekening
over 1716.Arch. 2507, inv. 922.

In
de kerk:

..jan.Kint van Cerstiaen van Meel, 4 gulden, sincken 1 gulden5-0-0

20
jan.Elisabet Boeren

Het graf7 – 10 – 0

Sincken1-0-0

Baer1-0-0

Kleet3-0-012- 10-0

25
jan.Kint van Adriaen Cappeteijn5-0-0

29
mrt. Kint van Govert Velthoven5-0-0

3apr. Kint van Jan Dubbelman5-0-0

21
apr. Kint van Leendert Verhoeven5-0-0

9meiPieter den Roijen12 – 10 – 0

25 mei Kint van Pieter Anemaet5-0-0

5juliVrouw
van Peeter Broere12 -10- 0

5juliCornelis Cernet [Cornet]10-4-0

3sep. Kint van Antonij den Engelse5-0-0

11
sep. Cornelis Adriaen Nelemans7-6-0

22
sep. Zoon van Gerrit Boeser5-0-0

19
okt. Kint van Huijg [Hugo] van Gent5-0-0

3nov. Kint van Abraham Vermeulen5-0-0

Op
het kerkhof:

12
jan. Jan van de Ven

Sincken1-0-0

Baer1-0-0

Kleet1- 16 -03- 16-0

27
jan. Kint van Mattijs Rijsbergen, sincken1-0-0

7feb. Servaes Toren,prodeo_________

9feb. Kint van Pr. De Leeuw1-0-0

16
feb. Kint van Leendert Lugthart3-16
-0

4mrt. Vrouw van Cornelis Pr. Intbosmet kleet1 – 43-4-0

5mrt. Kint van Hendrick Boterblom1-0-0

7mrt. Dogter van Leendert Lughartmet kleet1 – 43-4-0

30
mrt. Eijken Bartels3-4-0

3apr. Kint van Jacob Stoop?1-0-0

11
apr. Vrouw van Maximiliaen Meijers5-0-0

28
apr. Kint van Pr. Roijen, prodeo_________

21
mei Kint van Willem Vaerstraeten1-0-0

25
meiKint van Jan Boot1-0-0

16
juniKint van Pr. PaulusDeckers, sincken en baer1- 10-
0

23
juniKint van Aert Booten1-0-0

15
aug. Kint van Brense?1-0- 0

19
aug. Jan Hoevenaer, sincken, baer en kleet1 – 163-16 – 0

17
sep. Aert Boeren3-4-0

2okt. Kint van Jan Witbolpro deo_________

4okt. Ma…… Prs. Brant3-4-0

5okt. Kint van Corn. Slincx 1- 10-
0

6nov. Kint van Jan Kleijweg1-0 -0

………
Vrouw van Ad. Dingman? Cleijs3-4-0

13
nov. Vrouw van Jan Verduijn5-0-0

19
nov. Corn. Broer3-4-0

1dec. IJsbrant Janse3-4-0

4dec. Kint van IJsack Slinx2-0-0

5dec. Wed. van Crijn Corn. Geerden3-16 – 0

15
dec. Vrouw van Corn. Rollafse3-16
– 0

Begraafrekening
over 1717.Arch. 2507, inv. 924.

In
de kerk:

20mrt. Pieternelle de Beer

30mrt. Jan de Beer,

ontvangen van Geerit de Beer regten van
beide21- 16 – 0

lijck graff15.-0-0

sincken2 -0 – 0

baer2 – 0 – 0

kleeden2 -16- 0

30
apr.Dogter van Sijken Prinsen8-16 –
0

17
meiLijntje Robbrechts12 – 10 – 0

31
meiDe vrouw van Jan van Ginneken12 – 10 – 0

graff7 – 10 -0

sincken1 – 0 – 0

baer1 – 0 – 0

kleet3 – 0 – 0

………
Het kint van Cornelis Cornet5 – 0 – 0

………
Het kint van de Heer President Pieter Anemaet5 – 0 – 0

………
De moeder van Mr. Bruijsero,prodeo_________

………
Het kint van Huijg ……….5 – 0 – 0

………
Het kint van Denijs Nelemans5 – 0 – 0

………
Neeltje Vissers, wed. van Jan Crijnen Munters?12 – 10 – 0

Op
het kerckhof:

19feb. De huijsvrouw van Toren, sincken &
baer 2- 0 – 0

kleet1 – 16 –
03 – 16 – 0

2mrt. Het kint van Ischaeck? Adr.1- 0 – 0

18
mrt.Het kint van Crijn de Visser1 – 0- 0

4meiPr. Jans3- 16 – 0

………
Het kint van Mattijs van Rijsbergen1-0- 0

………
Het kint van Corn. Zweers1 -0 – 0

19
aug. Roel de Wijs3 – 4 – 0

………
Het kint van Sijmen1 – 0 – 0

………
Het kint van Cornelis Paesse1
– 0 – 0

………
Het kint van Dingman Aerdonne1 – 0 – 0

………
Het kint van Jan Maertens1 – 0 – 0

………
Het kint van Johannes? Aerdonne1 – 0 – 0

………
Het kint van Jacob Goverde1 – 10 – 0

………
Jan Maertense Vreugelen? 3
– 16 – 0

………
Maria van de Ven3 – 16 – 0

Grafrekening
over 1718.Arch. 2507, inv. 926.

In
de kerk:

15jan.Cornelis Swens12 – 10 – 0

Lijck graft7 – 10 -0

Sincken1 – 0 – 0

Baer1 – 0 – 0

Kleet3 – 0 – 0

24jan.Het kint van Cornelis Roelants5 – 0 – 0

12mrt. Dingeman van Bavelmet beste cleet 12
– 10- 0

15apr.Het kint van Cornelis Anemaet5 – 0 – 0

25apr.Het kint van Rochus van Sederes5 – 0 – 0

29meiMr. Busenoij met het beste kerckekleet. Niet ontvangenMemorie

20juliAdriaen Dubbelmanmet beste
kleet12 – 10 -0

6sep.Het kint van Denis Nelemans5 – 0 – 0

1okt.Peeter den Engelse12 – 10 -0

6okt.Jan Velthove met het beste kleet12 – 10- 0

14okt.Jan Dubbelman12 – 10 – 0

19okt.Het kint van Peeter de Beer5 – 0 – 0

4nov. De vrouw van Gerit Peeterman12 – 10 -0

13nov. Robbert Peeterman12 – 10 -0

16nov. Het kint van Adriaen Verhoeven5 – 0 – 0

20nov. De vrouw van Adriaen Verhoeven12 – 10 -0

20nov. De vrouw van Antonij Weellant12 – 10 -0

16dec. Huijgh Struijck12 – 10 -0

Op
het kerkhof:

11jan.Adriaen van Diest, sincken & baer 2-0-0, kleet 1-16-0.3 – 16 – 0

26feb.Lambert de Visser, sincken 1 -0 – 0, baer 1-0-0, kleet 3-0-05-0-0

1mrt.Het kint van Jeremias Pelt1 – 0 – 0

1mrt.Het kint van Adr.……….Niet ontvangen Memorie

8mrt.Het kint van IJsack van Lit1 – 0 – 0

7apr.Teunis Visseren.Niet
ontvangenMemorie

9apr.Het kint van Cornelis de Wijs1 – 0 – 0

28
apr.Het kint van de Kremere1 – 0 – 0

10
meiHet kint van Willemke
Koetsiers1 – 0 – 0

17
meiHet kint van Jan Boot1 – 0 – 0

20
meiCornelis Braet2
– 0 – 0

7juniDe dogter van Jan Goebroot2 – 0 – 0

8juniHet kint van Gijsbert Broer1 – 0 – 0

8aug.Het kint van Hendrikus Phlipssen1 – 0 – 0

21
sep.Het kint van Willem Brant1 – 10 -0

26
okt.De vrouw van Cornelis Broer

Sincken1-0 -0

Baer1 – 0 -0

Kleet1-16-03 -16-0

7nov.De wed. van de Knoopmaker3 -16-0

13
nov.Jan Commere3-2 – 0

17
nov.Wouter Huijberdse3
-16-0

18
nov.Maerten de Wagenmaker5 – 0 -0

20
nov.Het kint van Pieter Paulisse1 – 0 – 0

1dec.Het kint van Crijn Arisse de Leeuw1 – 0 – 0

1dec.De vrouw van IJsebrant2 – 0 – 0

3dec.Het kint van Neeltje de Zeeuw1 -10-0

5dec.Het kint van Michiel van (de) Made1-0 – 0

24
dec.Het kint van Jan Witbol1-
0 – 0

Begraafrekening
over 1719.Arch. 2507.Inv. 928.

In
de Kerk:

10jan.Willem van Bemmel

graven7-10-0

sincken1- 0 – 0

baer1-0 – 0

kleet1-16-011-6- 0

13jan.Leendert Dingemans

graven7-10-0

sincken1 – 0 -0

baer1 – 0 – 0

kleet3 – 0 – 012-10- 0

11
mrt.Gerit Boesers met het kleet van drie gulden, dog niet ontvangenMemorie

15meiHet
kindt van Sr. Govert van Velthoven5- 0 – 0

22juniHet kint van Sr. Govert van Velthoven5 –
0 – 0

16aug.De vrouw van Gerit van Ginneken met kleet van 3 gulden12 -10 -0

24aug.Het kindt van Adriaen van Ginneken5 – 0 -0

21sep.De Heer Secretaris A. Anemaet met kleet van 3 gulden12-10 – 0

21okt.Mels
Willemse met kleet van 3 gulden12-10 – 0

25okt.Juffrouw de Graeff met het kleet van 3 gulden12-10 – 0

27okt.Het kint van Denis Nelemans5- 0 – 0

18dec. Het kindt van Cornelis Anemaet5 – 10 -0

19dec. Adriaen Leenderde met het kleet van 3
gulden12-10 -0

Op
het kerkhof:

1jan.Een kint van Jan de Wijs1 – 0 – 0

16
jan.Een kindt van Jan Maerte.Memorie

16
jan.De vrouw van Wouter van Meeuwen

kleet1 -16 – 0

sincken 1 – 0 –
0

baer2 – 0 – 03 – 16 – 0

24
feb.Het kint van Michiel van der
Noordt1 -0- 0

27
feb.Het kint van Cornelis Frans
Paesse1 – 10 – 0

9mrt. Het kint van Jan SegereMemorie

9mrt.De wed. van Jan Aerde, sincken en baer 2-0-0 kleet 1-16-03 – 16 – 0

11
apr.Hendrick van Turenhout2 -0 -0

20
meiGabireel Robberts4
-8 -0

14
juniHet kint van Wouter de Laet1-0 – 0

4juliJan Smommers3- 4-0

4juliDrij dogters van eender dragt van Hermen van RaemsdonckMemorie

19
aug. De vrouw van Adriaen Pals3- 16 – 0

3sep. Mantijnes Ardonne3
– 16 – 0

8sep. De vrouw van Arent Geuninx1-2-0

15
sep. Het kint van Hermen Witte1- 10 – 0

16
sep. De vrouw van Teunis Kops met het
kleet van 1-16-0Memorie

18
sep. Een kindt van Pr. De Leeuw1-0-0

26
sep. Dingeman van Eijck3- 16 – 0

12
okt. Een kindt van Jan IJsebrantsMemorie

14
okt. De vrouw van Jan IJsebrants Memorie

20
nov. De moeder van Evert Wormsteeker2- 0- 0

20
nov. Een kindt van Maria JosteMemorie

23
nov. Pietertie Jans met het kleet van 1-16- 03- 16 – 0

26
nov. Pieter Pieterse met het kleet van 1-4-03- 4-0

7dec. De vrouw van Adriaen Leijte

sincken en baer2-0-0

kleet1 -16-03-16 – 0

9dec. Een kindt van Pieter de Leeuw1-0- 0

17
dec. Hermen WitteProDeoMemorie

28
dec. Een kindt van Aert den Biggelaer1- 0 – 0

29
dec. Willem StoffelseMemorie

Grafrekening
over 1720.Archief 2507.Inv. Nr. 930.

In
de kerk en het kerkhof.

3jan.De vrouw van Peeter Ansens3 -16- 0

6jan.De soon van Heijltie Ardonne11 -16- 0

8jan.Balten Hendrix voor het regt en baer2 – 0 – 0

11
jan.De man die bij Cornelis van Gils
gestorven is3 – 16- 0

15
jan.Een kint van Creijn de Visser1 -0 – 0

15
jan.Een dogter van Laureijs van de
Broeck________

15
jan.Een kint van Adriaen de Laet voort
sincken1 – 0 – 0

20
jan.De wed. van Broer? voort sincken en
kleet tegt3 – 16 – 0

20
janHet kint van de ………. Leijsbet[doorgestreept]_______

23
jan.Neeltie Lubbers voort sincken, baer
en kleet3- 4 – 0

24
jan.Het kint Tomas Koijmans1
-0-0

26
jan.Cornelis Slings11- 18 – 0

29
jan.Michiel de Braber11- 6
– 0

7feb.Aert van Beers[doorgestreept]4 – 8 – 0

8feb.Een kint van Hermen van Raemsdonck[doorgestreept]1-0 – 0

17
feb.De wed. van Cornelis Jansse
Dubbelman12 – 10 -0

22
feb.Jan Merckus________

1mrt.Laureijs de Roeijen [Roijen]2- 0 – 0

11
mrt.Adr. Kasteleijn11 – 16 – 0

28
mrt.Jan de Visser4- 8 – 0

6apr.Huijbertje
Berckmans wed3 – 16 – 0

10
apr.De wed. van Adr. Kasteleijn11 –
16 – 0

11
apr.Margrietje van Elburgh3- 16 – 0

17
apr.Rochus van Seelnes?12 – 10 – 0

22
apr.Twee kinderen van de wed. van de
Mr. Buseroij31 – 2- 0

26
apr.Steven Maes3- 16 – 0

30
apr.De vrouw van Tomas Ligthart3- 0- 0

1meiAntonij Jansse3- 4 – 0

3meiWillemijntie
Aerde3- 2 – 0

30
meiKaat van Dijck2- 0- 0

9juniPieter PaulussDecker3 – 16 – 0

18
juni De wed. van Gerit Boesers12-10 – 0

5aug. Een kint van Machiel van de Noort1- 0 – 0

8aug. Een kint van Huijbert Dubbelman5 -0- 0

17
aug. De wed. van Adr. Dubbelman12- 10- 0

3sep. Een kint van Willem Visserse1- 0- 0

7sep.Een kint van Hermen van Raemsdonck1- 0 – 0

7sep.De vrouw van Jan Biggelaer3 – 16 – 0

11
sep. Een kint van Jan Boot1 – 0 – 0

12
sep. Een kint van Hermen van Raemsdonck1 – 0 – 0

27
sep. Denis Nelemans12-10- 0

3okt. Een kint van Hendrick Boterblom met de
cleijne baer6 – 10 – 0

4okt. Juffr. Frisvogelin de kerck begraven12-10 – 0

4okt. Een kindt van de Heer President Pr.
Anemaetin de kerck5- 0-
0

6okt. Een kint van Gerit Joppe ?1- 0- 0

6okt. Een kint van Maaike Luijke3- 4- 0

16
okt. Tomas Lichart3- 4 – 0

28
okt. Een soon van Dirck Wielaerts3 – 16 – 0

5nov. Willem Langeacker ?3- 4 – 0

2dec.Aert
van Toren3 – 16 – 0

25
dec. Laureijs van Toren1- 0 – 0

……..Tanneke Hanse12-10 – 0

Grafrekening
over 1721.Arch. 2507.Inv. Nr. 932.

In
de kerk en kerkhof:

2jan.Kint van Jan Cleijsse1 – 0 – 0

3jan.Markus Joppe1 – 0 – 0

10
jan.Machiel Arisse de Leeuw2 – 0 – 0

14
jan.Machiel de Leeuw3 – 16 – 0

24
jan.Een kint van Jan Adriaen de
Been3 – 4 – 0

2feb.Een kint van Jan Dubbelman5 – 0 – 0

3feb.Een kint van Claes Charlois

en soude alhier moete voort regt komen de somme van 5 gulden

dog slsoo daer van niet ontvangen is soo wert alhier gebragt voorMemorie

3feb.De vrouw van Jan Laurens met het kleet3 – 16 – 0

19
feb.Een kint van Adr. Verhoeft, in de
kerck5 – 0 – 0

24
feb.De vrouw van Casper Goed?In de kerck3- 4 – 0

24
feb.Een kint van Johannes1 – 0 – 0

24
feb.Jan van Gulick, met het kleet van
1-16 -010- 16 – 0

2mrt.Marike Jansse Bos met het kleet van 1-16 – 03 – 16
– 0

8mrt.Een
kint van Jelles Claes van Swol1- 0 – 0

8mrt.Een kint van Jan Jansse van Raemsdonck5- 0 – 0

10
mrt. Een kint van Martinus Lucan ? met het kleet van 1-16 – 06 – 16 – 0

17
mrt. Een kint van Cornelis de Weijs1- 0- 0

20
mrt. Jacomijntie Ackerman met het kleet10-16- 0

22
mrt. Jan van Ginneken met het kleet van 3-0-012-10 – 0

29
mrt. Aert van Beers1- 0 – 0

7apr.Het kint van Gijsbert Broer1 – 0 – 0

11
apr.Een kint van Govert Bus1
– 0 – 0

18
apr.Een kint van Cornelis Bacx1 – 0 – 0

18
apr.Willem van Moergastel2 – 0 – 0

25
apr.Een kint van Hendr. Lips1 – 0 – 0

25
apr.Een kint van Mijn heer Swaens5 -0 – 0

26
apr.Een kint van Jan Cleijwegh1
– 0 – 0

3meiEen kint van Jan van de Broeck1 – 0 – 0

7meiAdr.
Ansems2 – 0 – 0

7meiAntonij Arisse de Leeuw2 – 0- 0

9meiDe dogter van Pieter van der Made2 – 0 – 0

9meiEen kint van MariaDocter1 – 0 – 0

13
meiMarteijntie Dubbelman, wed. Jan
Marijnsse12-10 -0

15
meiEen kint van de wed. Adr.
Roelen1- 0 – 0

24
meiEen kint van Laureijs van de
Brock1 -0 – 0

31
meiChristiene Cneselaer?12-10-0

3juniJenneke
Koijmansmet het kleet3 -16- 0

28
juniIJsack Slings3 – 16 – 0

10
juliClaeske Dubbelman12-10-0

17
juliWouter Brant3 – 4 – 0

28
juliEen kint van Hendrick Lips1 – 0 – 0

28
juliJan Hermans van Raemsdonck12-10 -0

1aug.Frans Berckmans3-16 -0

2aug.De dogter van Slings5
– 0 – 0

4aug.Een kint van Toon Boot1 – 0 – 0

5aug.Een kint van Laureijs van de Broeck1
– 0 – 0

17
aug Een kint van Martin ? Lucaen ?5 – 0 – 0

24
aug.Jenneke Jacobs2 – 0 – 0

26
aug.Jan Eijsebrants2 – 0 – 0

4sep.De wed. van Barent Adr. Veerwater3 – 16 – 0

5sep.De vrouw van Cornelis Domine3 – 4 – 0

20
sep.Een kint van Hendrick
Boterblom1 – 0 – 0

21
okt.Pr. Brouwer12-10-0

21
okt.Een kint van Adriaen Jansse van Ginneke1 – 0 – 0

24
okt.Een kint van Gerit Job1 – 0 – 0

29
okt.Een kint van Antonij de
Engelse5 – 0 – 0

31
okt.Aeltie Bastiaentie, wed.
Hulshout3-
16 – 0

4nov. Een kint van Joh. De Leeuw1 – 0 – 0

18
nov. Laureijs Brant3
-16 – 0

23
nov. Gerit van Toren, en alsoo niet en is ontfangen, soo wert gebragtMemorie

16
dec.De wed. van Laureijs Brant3 – 16 – 0

19
dec.De vrouw van Leendert Verhoeven11-18-0

20
dec.Mechelina Frisvogel11- 6 – 0

23
dec.Een kint van Adr. Cappiteijn5 – 0 – 0

23
dec.Pr. Cornelisse …. Gra…?4 – 8 – 0

27
dec.Willem Verhoeff10-14-0

29
dec.Maria Smits2 – 0 – 0

29
dec.Een kint van van Riel ?5
– 0 – 0

………Jan Blessser1 – 0 – 0

………Machiel Arisse de Leeuw2
– 0 – 0

Begraafrekening
over 1722.Archief 2507, inv. 934.

6jan.Kint van Wouter Vroom op het kerckhof2 – 0 – 0

7jan.Kint van Dingeman Aerden in de kerck5 -0- 0

16
jan.GeeretWillem van Dame op het
kerckhof3- 4 – 0

16
jan.Vrouw van Antonij Broere in de
kerck11 – 6 – 0

26
jan.Jan de Smit op het kerckhof3- 16 – 0

26
jan.Kint van Johan Kleijn in de
kerck5 – 0 – 0

31
jan.Kint van Willem Verstratenop het kerckhof1 –
0 – 0

10
feb.Kint van Cornelia Vroom op het
kerckhof2 – 0 – 0

21
feb.Kint van Cornelis Roelen Beens in
de kerck5
– 0 – 0

25
feb.Crijn de Visser op het
kerckhof4 -8 – 0

3mrt.Zoon van Leendert Verhoeven in de kerck11
– 6 – 0

30
mrt.Bastiaen van Beens op het
kerckhof2- 0 – 0

2apr.Kint van Jan van de Broeck op het kerckhof1- 0- 0

7apr.Willem van Dijck op het kerckhof2 -0- 0

14
apr.Jenneke Corne. Barende op het
kerckhof2-0 – 0

16
apr.Het kint van Bastiaen van Beens op
het kerckhof1 – 0 – 0

26
apr.Het kint van Corne. Baerende op
het kerckhof1 – 0
– 0

28
apr.Het kint van Jan de Wijs op het
kerckhof 1
– 0 – 0

11
meiHet kint van Jesper Belack op het
kerckhof1 – 0 – 0

16
meiHet kint van Willem de Been op het
kerckhof1 – 0 – 0

18
meiHet kint vanJan Nevens op het kerckhof1 – 0 – 0

28
meiDe vrouw van Mattijs Veenwater2 – 0 – 0

29
meiDe dogter van Adriaentie Stoffelen
op het kerckhof2 – 0 – 0

1juniDe vrouw van Corstiaen Maas2- 0 – 0

26
juniHet kint van Adr. De Klompmaker op
het kerckhof1 – 0 – 0

!juliJan van Oirschot op het kerckhof1- 0 – 0

4juliDe vrouw van Giel van de Made op het kerckhof2 – 0 – 0

22
juliTeuntie Franie Ligthart op het
kerckhof3 – 4 – 0

29
juliDe dogter van Cornelis Lips op het
kerckhof2
– 2 – 0

5aug.De dogter van Antonij Broere in de kerck5 – 0 – 0

5aug.Twee kinderen van Mattijs van Reijsbergen op het kerckhof2 – 0 – 0

19
aug.De Heer Abraham Noeij in de
kerck11- 10 – 2

26
aug.Het kint van Mattijs Luijcas in de
kerck5 – 0 – 0

9sep.Het
kint van Hendrick Boterblom op het kerckhof1 – 0 – 0

13
sep.Het kint van Adriaen den Engelse in
de kerck5 –
0 – 0

29
sep.Het kint van Adriaen Vissere op het
kerckhof1 –
0 – 0

2okt.Het kint van Dingeman Ardonne op het kerckhof1 – 0 –
0

9okt.Het kint van Corstiaen van Meel in de kerck5 – 0 – 0

9okt.Het kint van Pr. De Beer in de kerck5 – 0 – 0

10
okt.Pr. Barende in de kerck12- 10 – 0

23
okt.De vrouw van Leendert Ligthart op
het kerckhof3 – 4 –
0

26
okt.De vrouw van Tomas Kooijmans op het
kerckhof

28
okt.Het kint van Hendrick Pr. Van
Ginneke op het kerckhof1 – 0 – 0

11
nov. De dogter van Adr. Domini op het kerckhof1 – 10 – 0

11
nov. Het kint van Wouter Broere in de kerck5 – 0 – 0

11
nov. Het kint van Pr. Jansse de Vos op het kerckhof1 –
10 – 0

30
nov. Het kint van Mattijs de Leeuw in de kerck5 – 10 -0

14
dec. Het kint van Corstiaen Dubbelman in de kerck5 –
0 – 0

20
dec. Het kint van Dingeman Lucas in de kerck11-6 – 0

Begraafrekening
over 1723.Archief 2507, inv. Nr.
936.

6jan. Het kint van Corstiaen Dubbelman in de
kerck5 – 0 – 0

9jan. Het kint van Jan Lucas in de
kerck5 – 0 – 0

11jan. Het kint van Corstiaen Dubbelman in de
kerck met de cleijne baer5
-10 – 0

16jan. Een kint van Gerit van Dijck op het
kerckhof1
– 0 – 0

16jan. Adr. De Bruijn in de kerck met het kleet
van 1-16-011 -6 – 0

16jan. Een kint van Dingeman Lucas in de
kerck5 – 10 -0

26jan. Adr. van Baermans op het kerckhof met
het kleet van 1-4-03- 4 – 0

28jan. Cornelis Knoops op het kerckhof met het
kleet van 1-16-03 – 4 – 0

28jan. De zoon van Jan Adr. de Been op het
kerckhof met kleet van 1-16-03- 4 – 0

28jan. Een kint van Adr. Monseure op het
kerckhof1- 0 – 0

2feb. Een kint van Tomas van Gulick in de
kerck5 – 10 -0

3feb. Een kint van Jan Ardonne in de
kerck6 – 16 – 0

3feb. Een kint van Jan Lucas in de
kerck5 – 0 – 0

3feb. Een kint van Hendrick den Tuijnman van
Mevr. Swaens op kerckhof1 – 0 – 0

6feb. Een kint van de wed. Bastiaen
Botbijl1 – 10 – 0

8feb. Een kint van Jan Ardonne5
– 0 – 0

12feb. Een kint van Dirck van Ginneke1 – 0 – 0

16feb. Hendrick Leendert in de kerck met het
kleet 1-16-011-6 – 0

17feb. Gerit ……….met het kleet3- 16 – 0

24feb. Liesbet Janse Veerwater2- 0 – 0

8mrt. Een kint van de wed. Pieter
Paulusse1 – 10 -0

13
mrt. Een kint van Adr. Van Ginneke5 – 0 – 0

26
mrt. Een kint van Meester Jacobus Silvius5 – 10 -0

27
mrt. Een kint van Corne. Roelen Beens5 – 0 – 0

5apr. Een kint van Adr. Leijte1 – 0 – 0

10
apr. Een kint van Jan van Raemsdonck5 – 0 – 0

15
apr. Govert Boere 2- 0 – 0

19
apr. Twee kinderen van Maria de Bruijn10 – 0 – 0

20
apr. De vrouw van Cornelis Vissere3 –16 – 0

28
apr. Cornelis Pieter de Visser3 – 16 – 0

5mei Een kint van Maerten de Wagemaker1 – 0 – 0

22
meiEen kint van Cornelis de Wijs1 – 10 – 0

27
meiDe vrouw van Michiel Jansse van der
Made

Dese heeft van armen geleeft dus hier van
afgetrocken_______

29
meiEen kint van Michiel Botbijl1 – 0 – 0

14
juniDe vrouw van Adr. van Dijck3 – 16- 0

19
juniEen kint van Jan Lucas5 – 0 – 0

12
juliEen kint van Huijbert Ligthart1 – 0 – 0

20
juliEen kint van Huijbert
Dubbelman5 – 0 – 0

22
juliDe wed. van Huijpmans3
– 16 -0

Dese heeft van armen geleeft dus
hier afgetrocken

28
juliEen kint van Adr. de Laet op het
kerckhof1 – 0 – 0

3aug.Barent van den Broeck op het kerckhof2 – 0 – 0

18
aug.Teuntie Pin met het kleet van
1-16-0 op het kerckhof3 – 16 –0

22
aug.Wouter Slings

29
aug. Een kint van Wouter van Raemsdonck
in de kerck5 – 0
– 0

30
aug.Seijke Jansse in de kerck11 – 6 – 0

1okt.Tomas
Huijpmans op het kerckhof en alsoo van de armen geleeft.Niet.

2okt.Een kint van Willem Verstraten op het kerckhof1
– 0 – 0

6okt.De vrouw van Cornelis de Wijs op het kerckhof met het kleet4 – 8 – 0

13
okt.De wed. Cornelis Jansse van Bavel in de kerck11
– 6 – 0

21
okt.Jan Ligthart op het kerckhof met
het kleet van 1-16-03 – 16 – 0

22
okt.Servaes van Toren op het
kerckhof2 – 0 – 0

8nov. De vrouw van Corstiaen Dubbelman in de
kerck11 – 6 – 0

14
nov. Arij van den Broeck op het kerckhof en door dien van den armen heeft

geleeft soo is hier niet van
ontfangenMemorie

18
nov. Het kint van Adam van Toren in de kerck5 – 0 – 0

Begraafrekening
over 1724. Archiefnr. 2507. Inv.nr. 938.

6jan. De vrouw van Wouter Broer in de kerck
met het kleet van 1-16-011-6 – 0

12
jan. De wed. van Wouter van Raemsdock op het kerckhof met kleet van 1-16-03 – 16 – 0

17
jan. De vrouw van Michiel van Meeuwe op het kerckhof met kleet van 1-16-03 -16 – 0

19
jan. Het kindt van Adr. Timmers op het kerckhof1 – 0 – 0

29
jan. Pr. oude Boter op het kerckhof3
– 16 – 0

10
feb. Huijlt Jansse van Gastel met het kleet van 1-16 – 03 -16 –
0

15
feb. De wed. van Jan Dircks Hoevenaer3 – 16 – 0

17
feb. Cornelis Schuermans met het kleet van 2-8-04 – 8 – 0

19
feb. Het kint van Jan de Wijs1- 0 – 0

21
feb. Het kint van Jan Dubbelman5 – 0 – 0

11
mrt. Het kint van de Heer Daniel van Bodegem

Werd dese alhier niet in ontfangen
uijtgetrocken omdat den Heer van

Bodegem op die tijd stadhouder
alhier is geweest.________

15
mrt. Het kint van Adr. Koijmansmet
baer1 – 10 – 0

25
mrt. De vrouw van Cornelis Harmense met het kleet van 3 gl.12- 10 -0

8meiTanneke
G. de Beer met het kleet van 1-16 – 011-
6 – 0

22
meiDe vrouw van Klaes den Ronde met het
kleet van 1-16 – 03 – 16 – 0

7juniHet kindt van Cornelis Roelen Beens in de kerck.

Hier werd geleden t geene
ontfangen stat 1-10 -0 en dus gecost 3-10-03 -10- 0

19
juniHet kindt van Jan van de Made op
het kerckhof1 – 0 – 0

24
juniReijkje van Beijere in de kerck met
het kleet van 1-16 – 011- 6 – 0

2juliHet kint van Dirck van der SteenMemorie

5juli Johannes van Eeckers? Memorie

6juliHet kint van Corstiaen van Meel in de kerck5 – 0 – 0

17
juliDe wed. van Anesman? Met kleet van
1-16 – 03 –
16 – 0

22
juliHet kindt van Govert Botbijl op
het kerckhof1
– 0 – 0

19
aug. Het kindt van Herme Pieterman in de kerck5 – 0 – 0

25
aug. Het kindt van Jan Lauwerens1 – 0 – 0

25
aug. Adriaentie Claesse van Poppel2 – 0 – 0

30
aug. Gerit de Beer met het kleet van 1-16 – 011 – 6 – 0

9sep. Daniel Ardonne in de kerck met het
kleet van 1 -16 – 011 – 6 – 0

18
sep. Neeltje Jans met het kleet van 1- 16 – 0 doch niet ontfangenMemorie

12
nov. Het kint van Adr. Cappiteijn5 – 0 – 0

4dec. Het kint van de Heer Pr. Anemaet in de
kerck5 – 0 – 0

15
dec. Pr. Amsems op het kerckhof3 – 16 – 0

28
dec. Het kint van Wouter van de Ende op het kerckhof1 – 0 – 0

Begraafrekening
over 1725.Archief 2507Inv. Nr. 940.

4jan. De wed. van Jan van Tilborgh op het
kerckhof met het kleet van 1 gl

16 stuijvers3 – 16 – 0

15
jan. De wed. van Govert Boers op het kerckhof met kleet van 1-16 – 0Memorie

3mrt. De wed. van Jan Dubbelbrock met het
kleet3
– 16 – 0

7mrt. Cornelis van Gils met het kleet3 – 16 – 0

9mrt. Juffr. Cornelia van Bodegem in de kerck
met het kleet van 3 gl en van

2- 8 – 014 – 18 – 0

12
mrt. Een kint van Cornelis Decker met de cleijne baer op het kerckhof1 – 10 – 0

15
mrt. Een kint van Antonij Int Bos met de cleijne baerPro DeoMemorie

15
mrt. Een kint van Jan Merckblaes met de cleijne baer.Pro Deo.Memorie

15
mrt. Jan Ardonne in de kerck met het kleet van 3 gl.12-10 –
0

24
mrt. Een dogter van Baltel van Tuenhout? met de cleijne baer1 – 10 – 0

26
mrt. Een dogter van Huijbert van Gastel2 – 0 – 0

26
mrt. Markis Joppe met het kleet van 1- 16 – 03 – 16 – 0

4apr. Een kind van Arnoldus van Lit.Pro Deo.Memorie

13
apr. Jan Clavens? Met het kleet van 2- 8 – 04 – 8 – 0

16
apr. Maximiliaen Meijers met het kleet van 1 – 16 – 0Pro DeoMemorie

18
apr. De vrouw van Jan Buermans met het kleet van 1- 16 – 03-16 – 0

19
apr. Een kint van Govert van TorenPro DeoMemorie

21
apr. De wed. van Corn. Arise de Been met het kleet van 1-16 -03 – 16 – 0

22
apr. Pr. van Toore met het kleet van 1-16 – 0.Pro Deo.Memorie

31
apr. Een kint van Wouter de Laet met de cleijne baer1 – 10 – 0

6juni Adr. Monseivre (Monsieur?) met het
kleet van 3 gl.12-10 – 0

7juni De vrouw van Wouter Pr. den Engelse in
de kerck met kleet 1-16 -011- 6 –
0

12
juni Een kint van Gerit van Ginneken in de kerck met de cleijne baer5 – 10 – 0

30
juni Een kint van Antonij den Engelse in de kerck5 –
0 – 0

Niets in juli

11
aug. De vrouw van Mons. Velthoven in de kerck met het kleet van 3 gl.12-10 – 0

6sep. De wed. van Antonij ……de Leeuw voor de armenMemorie

10
sep. De suster van Adr. Smits met het kleet van 1-16 – 03 – 16 – 0

16
sep. Een reijsende man begraven Memorie

28
sep. Een kint van Adr. Timmers1 – 0 – 0

25
okt. Casper Goede, sijnde een gaseen dragondermet het kleet 1-16-0

Pro DeoMemorie

26
okt. Een kint van Pieter van HoogstratenPro DeoMemorie

6nov. Een kint van Willem de Been?1 – 0 – 0

27
nov. Een kint van Marceelis Clopper1 – 0 – 0

30
nov. Een kint van Willem Verstraten1
– 0 – 0

8dec. Een kint van Jacobus Stoop1 – 0 – 0

8dec. Een kint van Cornelis Broere1 – 0 – 0

12
dec. Cornelis Cloppers met het cleet van 1-16 -03
– 16 – 0

12
dec. Een kint van Marcelis Cloppers1 – 0 – 0

18
dec. Een kint van Jan van Ginneke in de kerck5 – 0 – 0

24
dec. Twee kinderen van Adr. Smits 2 – 0 – 0

28
dec. Een kint van Adr. de Laet 1
– 0 – 0

28
dec. Een kint van Dirck van der SteenPro DeoMemorie

Grafrekening
over 1726.Archief 2507.Inv. Nr. 942.

2jan.De vrouw van Adr. van Zande.Daer
vanniet ontfangen.Memorie

8jan.Het kint Anneke, De meijt van Adr. Leijte1 – 0 – 0

14
jan.Het kint van Hermen van Raemsdonck5 – 0 – 0

25
jan.Een kint van Jan de Smit, daer van
en is niet te becomen.Memorie

29
jan.De zoon van Corn. Domini3- 16 – 0

31
jan.Het kint van Michiel Botbijl1- 0- 0

9feb.Het kint van Pr. Romme1- 0 – 0

16
feb.Een kint van Adr. Timmers1-0 – 0

20
feb.De zoon van Leendert Verhoeven11 – 6 – 0

27
feb.Een kint van de wed. Meijers1-0 – 0

1mrt.Adriaentie Luijke(Luijte?)3- 16 – 0

7mrt.Kint ? van Aert Jansse van de Made1- 0 – 0

16
mrt.Een kint van Jan den Broek1- 0 – 0

21
mrt.Een kint van Mattijs van
Rijsbergen, daer van en is niet te becomen.Memorie

23
mrt.Een kint van Adr. de Laet1-0 – 0

23
mrt.Een kint van Corn. Sijmen
Speelmans1- 0 – 0

25
mrt.Mattijs Jansse de Laet3 – 16 – 0

27
mrt.Reijnier Cools3- 16 – 0

12
apr.Een kint van Adr. Stoffelen1 – 0 – 0

23
apr.Een kint van Dirck van
Ginneken1- 0 – 0

26
apr.Een kint van Ant. Boot1-0 – 0

26
apr.Een kint van Claes Wilaers1 – 0- 0

1meiWouter Pr. den Engelse11 – 6 – 0

19
juniEen kint van Pr. de Leeuw1- 0 – 0

19
juniEen kint van Huijbert Broere5- 0 – 0

20
juniEen kint van Adr. van der
Hoeven5- 0- 0

28
juniEen kint van Corn. Jansse Toeback1- 0 – 0

1juliHendrick Maes3- 16 – 0

16
juliDirck geerde van Dame3- 16 – 0

17
juliAert Jansse van de Made3- 16 – 0

29
juliDe wed. van Adr. Corn.
Buermans3 – 16 –
0

20
aug.De vrouw van Cornelis Luijken ? van
Loon3- 4 – 0

5sep.De vrouw van Aert van Thoore11 – 6 – 0

9sep.Jenneken Aerissede Leeuw3- 4 – 0

14
sep.Een kint van Hermen van Raemsdonck,
daer van en is niet te becomen.Memorie

24
sep.De vrouw van Dingeman Ardon12
– 10 – 0

24
sep.De vrouw van Barent Veerwater3- 16 – 0

30
sep.Een kint van Adr. Pouwe1- 0 – 0

1okt.Balte Capitijn12 – 10 – 0

26
okt.De vrouw van Jan Karel11
– 6 – 0

7nov. Een kint van Willem Raijmakers1- 0 – 0

2dec. De vrouw van Adr. Monseur11 – 6 – 0

7dec. Een kint van Marselis Kloppers1- 0 – 0

31
dec. Een kint van Adr. Koijmans1- 0 – 0

Brgraafrekening
over 1727.Archief 2507.Inv. Nr. 944.

Geen
datum vermeld.

Een
kint van Arnoldus van Lit op het kerckhof1 – 0 – 0

Een
kint van Jacobus Stoop op het kerckhof, en alsoo daer van niet ontfangenMemorie

De
vrouw van Adr. Verhoeven in de kerck11 – 6 – 0

Een
kint van Bart van Gils op het kerckhof 1- 0 – 0

Een
kint van Adr. Timmers op het kerckhof, dan alsoo daer van niet ontfangenMemorie

Margrita
van Eersel, wed. van Peeter de Vos, in de kerck11
– 18-0

Jan
Janssen van Helvoetsluijs, dat weg gehaelt is, dogh de kerckregt alhier
betaelt3- 16 -0

Een
kint van Adriaen van Raemsdonck in de kerck5- 0 – 0

Een
kint van Willem Verstraten op het kerckhof1- 0 – 0

Den
kint van Aert van Dijck op het kerckhof1 – 0 – 0

Een
kint van Cornelis Speelmans op het kerckhof1 – 0 – 0

Andries
van Dijckop het kerckhof3 – 4 – 0

Een
kint van Cornelis Anemaet in de kerck5 – 0 – 0

Cornelis
van Gastel op het kerckhof3 – 4 – 0

Een
kint van Dingeman Verhooij ? op het kerckhof1 – 0 – 0

Adriaen
Corstiaense op het kerckhof3 – 4 – 0

Een
kint van De Heer Secretaris Pels in de kerck5 – 0 – 0

De
vrouw van Huijgh van Gent in de kerck11-18 -0

Een
kint van Govert van Tore op het kerckhof, en daer van niet ontfangenMemorie

De
vrouw van Cornelis Nijsen op het kerckhof3 –
16 –0

De
vrouw van Adr. Cornel op het kerckhof3 – 16 -0

Een
kint van Jan van Ginneken in de kerck5 – 0 – 0

Cornelis
Hoevenaer ? op het kerckhof3 – 16 –0

De
vrouw van Jacobus Barende Smits in de kerck11-18-0

Een
kint van Jan Kleijwegh op het kerckhof1 – 0 – 0

Een
kint van Gerit Joppe op het kerckhof1 – 0 – 0

De
vrouw van Pr. van de Made op het kerckhof3 – 4 – 0

De
vrouw van Jan Adams op het kerckhof3 – 16 –0

Een
kintvan Barent Dijgenaer op het kerckhof1 – 0 – 0

Een
kint van Adr. de Laet op het kerckhof1 – 0 – 0

De
vrouw van Jan van de Broeck op het kerckhof3 –
4 – 0

Een
kint van Adr. Dingemans op het kerckhof1 – 0 – 0

Een
kint van Jan van Vessem op het kerckhof1 – 0 – 0

Dingeman
Neelemans in de kerck15 – 0 –0

Mattijs
Joosten op het kerckhof3 -16-0

De
wed. van Dingeman Nelemans in de kerck11-18-0

IJsack
Slincks op het kerckhof3 -16-0

De
vrouw van Cornelis van Bavel ……….. van de schilde in de kerck11-18-0

Grafrekening
over 1728.Archief 2507. Inv. Nr. 946.

De
Kerckebaer Kleden sal voortaen moeten berusten ten Huijsen van de

Schoolmr.
van de Hooghe Swaluwe. En bij aldien de baerkleden, jmand

nodigh
mogte hebben, tot het begraven van de Leijken, Soo sal den Dood

graver
gehouden sijn, telkens de voorn. baerkleden van de Schoolmr. af

te
halen en weder thuijs te brengen.

De
vrouw van Gommer van Gils3 – 16 – 0

8jan.Willemijntie van de Water, wed. Pinxtere in de kerck15- 0 – 0

Een
kindt van Claes Geerde Verhoeve1
– 0 – 0

Jacobus
van Raemsdonck in de kerck11 – 6 – 0

Een
kindt van Arij Jansse op het kerckhof1
– 0 – 0

Een
kindt van Jan van Ginneke in de kerck5 – 0 – 0

Hermen
Jansse van Raemsdonck op het kerckhof4 – 4 – 0

Een
kindt van Peeter Kocke Op het kerckhof 1
– 0- 0

Een
kindt van Pieter Kleijwegh in de kerck5 – 0 – 0

Een
kindt van Willem Ardon in de kerck5 – 0 – 0

Een
soon van Kees Maertense Lips op het kerckhof met het kleet3 – 4 – 0

De
vrouw van Adriaen van Ginneken10-14-0

Willem
Jansse van Meer3 – 4- 0

Abraham
Jansse Kramers3
– 4- 0

Cornelia
Neelemans in de kerck11- 6 -0

De
dogter van Aris de Leeuw op het kerckhof sonder kleet2 – 0
– 0

Een
kindt van Adriaen Timmers op het kerckhof1 – 0 -0

Mattijs
Velthoven in de kerck12-10 -0

Cornelis
Leenderts Rolloff op het kerckhof. Dese wierd van Diaconie Armen

Onderhouden________

Cornelis
Anemaet in de kerck10-14-0

Jan
van den Broeck van den Moerdijck3 – 16 -0

Juffr.
Isabella Noeij in de kerck12-10-0

Wouter
van der Burgh in de kerck10-14-0

De
wed. van Wouter den Engelse, Cateleijntie Pr. Neelemans12-10-0

Het
kindt van Adriaen Cleeff in de kerck5 – 0 – 0

Johanna
Corenman op het kerckhof3 – 4
– 0

De
wed. van Dingeman van Vleek ? op het kerckhof3 – 4 – 0

De
vrouw van Cornelis Decker op het kerckhof3 – 4 – 0

De
huijsvrouw van Mons. Teunis van Riel12-10- 0

Dingeman
Verhoij op het kerckhof3 -16-0

De
vrouw van Gijsbert Broere. Voor de armen.Memorie

De
vrouw van Willem van DijckAftgeschrevenMemorie

De
vrouw van Hendrick van Kaem.Sonder kleet2- 0 – 0

Het
kint van Mattijs Lucas in de kerck5 – 0 – 0

Een
kint van Martinis de Swart1
-0 – 0

Het
kindt van Dingeman Ardon1- 0 – 0

De
vrouw van Paulus Trommel op het kerckhof3-4- 0

De
wed. Peeter Wende3- 4 – 0

Een
kint van Mr. Jacobus Silvius in de kerck5 – 0 – 0

Dingeman
Leendertse Verhoeve in de kerck11-6- 0

De
vrouw van Adriaen Willemse op het kerckhof3 – 16 -0

Dirck
van der Burgh op het kerckhof3 – 4 – 0

Willem
van Dijcksonder kleet op het
kerckhof.Afgeschreven_______

Kint
van AdriaenWillem Stoffels op het
kerckhof.1 – 0 – 0

De
vrouw van Jan Kleijwegh op het kerckhof3 – 4 – 0

Jan
de Jongh op het kerckhof3
-16 – 0

Een
kint van Kees Neesie ? op het kerckhof1 – 0 – 0

Adriaen
van Ginneke in de kerck10-14 –0

Een
kindt van Hendrick Flippe ? op het kerckhof1- 0 – 0

Antonij
Bossers op het kerckhof3 – 4 -0

De
wed. van Giel den Braber op het kerckhof3-16-0

Een
kint van Adam de Weijs1- 0 – 0

Een
kint van Jan Dubbelman in de kerck5 – 0 -0

Een
kint van de wed. Wouter van der Burgh in de kerck5 – 0 –0

De
vrouw van Jasper van der Burgh in de kerck12-10 –0

Begraafrekening
over 1729.Archief 2507. Inv. Nr. 948.

Werd
den Dood graver gelast in …………. Geen Lijcke meer te sincken

sonder
briefje van den Kerkmr. of dat het tot laste van de doodgraver

werden
uijtgetrocken

Klaaske
Kleijwegh3- 4- 0

Pr.
de Stoelmatter Memorie

Jan
van MerkblaasMemorie

Kint
van Huijbert Raaijmakers1
– 0 – 0

Vrouw
van Martien Lecaan in de kerck.Dit
sonder concequentie om dat sijn

Vrouw,
vroedvrouw alhier is geweest.Memorie

Adr.
van Leijen3 – 16 – 0

Thomas
Koijmans GeschraptMemorie

Vrouw
van Jacob de Graaf in de kerk.Memorie

De
vrouw van Jacob Stoop3-16 – 0

Maria
van Leijen3-16
– 0

Een
kint van Hendrik Ruth1 – 0 – 0

Kint
van Paulus Trommel1
– 0 – 0

Vrouw
van Adr. Vissere3- 4- 0

Kint
van Jacob de GraafMemorie

Pieter
van de Maade3 – 4 – 0

Wouter
Kleijn, in de kerck12-10
– 0

Jacob
Goverden3 – 4 – 0

Het
kint van de wed. De Bruijn in de kerck6 – 14 – 0Memorie

Vrouw
van Dirk Wielaart op het kerckhof3 – 4 – 0

Paulus
Hamsemop het kerckhof3 – 4
– 0

Kint
van Pr. Kleijwegh in de kerckMemorie

Antonij
van Dongen op het kerckhof3 – 4- 0

Jan
Adams op het kerckhof3 – 4- 0

Een
kint van Christiaan Dubbelman in de kerck5 – 10 – 0

Kindt
van Pieter Wagemans1 – 0 – 0 Pieter WillemsTimmersin de kerck12-10 -0

Kind
van Jan Dubbelman in de kerck5 – 0 – 0

Willem
Timmers in de kerck12-10 -0

Een
kind van Dirk Janse Toebak3 – 16 – 0

Een
kint van Dingeman Ardon1 – 0 – 0

Vrouw
van Willem Ligthart in de kerk11-6 – 0

Adriaantje
Stoffelse op het kerkhof3 – 16 – 0

Een
kind van Gerrit Jobbe op het kerkhof1
– 0 – 0

Juffr.
Dingena Silvius in de kerk12- 10 -0

Willemke
Dubbelman in de kerk11
– 6 – 0

Kind
van Pieter de Visser in de kerk5 – 10- 0

Een
kind van Hendrik Pleune1 –
0 – 0

Geertruij
Cornet in de kerk12-10 -0

Adr.
Jansvan de armen begravenMemorie

Een
kint van Pieter Wagemans1 – 0 – 0

Een
kint van Maeijke Roelenvan de armen
begravenMemorie

Adr.
Verhoeven in de kerk11-6 – 0

Een
kint van Adr. Smits1 – 0 – 0

Leendert
Commere3 -4 – 0

Kindt
van Jacobus Hoevenaar1 – 0 – 0

Een
kint van Mathijs van DijkMemorie

Een
kint van Hendrik Pleune1 – 0 – 0

Een
kind van Jan de Jong1 – 0 – 0

Begraafrekening
over 1730 niet aanwezig.

Begraafrekening
over 1731.

Juffr.
Adriana Dingemans, wed. van Leendert Dingemans in de kerk12-10-0

Huijbert
van Gastel op het kerkhof3-4- 0

Wm.
Van Turnhout op het kerkhof3-4- 0

Een
speelkind bij Wouter van den Ende in de Helkant op het kerkhof1 – 0 – 0

Cornelis
Driese, welke weg getransporteert is3 -4 – 0

De
wed. van Abraham Cramer op het kerkhof3 -4 – 0

Jan
Huijs houwder3 -4 – 0

De
wed. van Mathijs Centze?3 -4 – 0

De
vroan (vrouw?) van Wm. De Beer in de kerk12-10-0

De
vrouw van Corn. den Engelse in de kerk12-10-0

Nog
begraven drie arme kinderenMemorie

Kint
van Jacob Cramer1 – 0 – 0

Pr.
Jan Schoenmakers3 – 4- 0

Antonij
Weeland in de kerk11-18-0

Wed.
Corn. Coijmans3-4- 0

Hendrik
de Lack ?3-4- 0

Frank
van Aart3 – 4 – 0

Gerrit
van Aart3 – 4 – 0

Arnoldus
van Lith3 – 4 – 0

Corn.
Timmers in de kerk12-10- 0

Pr.Wm.
De Boon3 – 4 – 0

Een
kint van Fr ? de Beer in de kerk5 – 0 – 0

Een
kint van Hermen van den Broek1 – 0 – 0

Een
kint van Mighiel de Leeuw in de kerk5 – 0 – 0

Vrouw
van Corn. Pr. int Bos3 – 4 – 0

Govert
BusMemorie

Twee
arme kinderenMemorie

Corn.
Jans Ardon in de kerk12-10-0

Een
kint van Adr. Koijmans1 – 10 -0

Corstiaen
van Meel in de kerk11-6 – 0

Een
dogter van Corn. Domenie3 – 4 –
0Memorie

Een
kint van Willem Stoffelen 1- 0 – 0Memorie

Jesper
van Raamsdonk in de kerk10-14- 0

Een
kind van Adr. Monseur1
– 0 – 0

De
vrouw van Laurens Oomen3- 4 – 0Memorie

Huijbert
Schrijversis van arme gehoudenMemorie

Een
kind van Balte Roele in de kerk5 – 0 – 0

Een
dogter van Jan Boet3 –
4- 0

Kind
van Adr. MonseurMemorie

Een
kind van Antonij Broer in de kerk10-14-0

Jacob
Kleef3 – 4- 0

Adam
Boet in de kerk12-10-
0

Arij
Damen4 – 8 -0

Kind
van Antonij Ligthart1
– 0 – 0

Kindt
van Corn. den Ronde1 – 0 – 0

Kindt
van Corstiaan Dubbelman5 –
0 – 0

Kind
van Adr. Vissere de Jongh 1
– 0- 0

Kindt
van LaurensVerbaat ?3 – 16
-0

Vrouw
van Wm. Vissere3- 16 – 0

Een
kind van Jesper van Kleef in de kerk6 – 4 – 0

Pieter
Rommen3 –16-0

Hermen
Pr. Dubbelman10-8 – 0

Begraafrekening
over 1732. Archief 2507.Inv. Nr. 953.

6jan.De vrouw van Cornelis Vaarwater op het kerkhof3 –
16 – 0

7jan.Johan
Weelant in de kerck10
– 14- 0

8jan.Johan van Druene op het kerckhof1 – 0 – 0

14
jan.Een kint? vanPoulus Trommel1
– 0 – 0

15
jan.De weedevrouw van DanielArdonne in de kerck10 –
14 -0

29
jan.De weedevrouw van Kobus van Tooren
in de kerck11 – 18 -0

29
jan.Een kindt van Aardt Boodt1 – 0 – 0

4feb.De weedevrouw van Adrijaen van DiestNul

7feb.Een kindt van Adrijaen Kooijmans op het kerckhof1 – 0 – 0

7feb.Meester Jakobus Silvius in de kerck12-10- 0

20
feb.Een kindt van Huijbert Licht
hardt1 – 0 – 0

26
feb.Een kindt van Pieter van
Hooghstraaten1 – 0 – 0

13
mrt.De weedevrouw van Cornelis Timmers
in de kerck11-16-0

14
mrt.Dirck van der Sluijs in de
kerck12-10-0

28
mrt.De arme vrouw van Merckblaas in de
Hellekant (Helkant)Nul

13
apr.Een kindt van Adrijaen Kleef in de
kerck5 – 0- 0

14
apr.Huijgh van Gendt in de kerck12-10-0

16
apr.Een kindtvan Harman van den Broeck1 – 0 – 0

21
apr.Een kindt van Jan Vosse1 – 0 – 0

21
apr.Een kindt van Jacobus
Hoevenaer1 – 0 – 0

30
apr.Een kindt van Matijs Lukas in de
kerck5 – 0- 0

12
juniCornelis Roelen Beensin de kerck10-14-0

13
juniPieter van Raemsdonck10-14-0

21
juniDe weedevrouw van Cornelis
Korstijaen Dubbelman in de kerck10-14-0

………Een kindt van Marij den Dril op het
kerckhof1 – 0 – 0

23
juniEen kindt van Adam de WijsVan de armenNul

27
juniHeijnderick Lourensin de kerck10-14-0

14
juliCornelis Lips op het kerckhof3-16-0

26
juliJoost Matijse op het kerckhof3-16-0

2aug.Een kindt van Gijs BroerenNul

16
aug.De weedevrouw van Beerendt van den
Broeck3-4-0

18
aug.Pieter Klijweghin de kerck10-14-0

3sep.Kornelis Roelofvan de armenNul

7sep.Een kindt van Pieter Rommen1 – 0 -0

7sep.Een kindt van Jan Goosens1
– 0 –0

16
sep.De weedevrouw van Wouter
Klijne10-14-0

25
sep.Gijsbart van Gils3 – 4 -0

29
okt.Een kindt van Willem de Been1 – 0 -0

17
nov. De vrouw van Jan Lourensop het
kerckhof3 – 4- 0

2dec. De vrouw van AdrijaenDomeneij (Domeni) op het kerckhof3 – 16 -0

2dec. Dirck Wielaers3 – 4 – 0

4dec. Een kindt van Adrijaen Wagemans1 – 0 – 0

4dec. Bastiaen Timmers op het kerckhof3 – 16 -0

17
dec. Maartijnis Vaarwater op het kerckhof3 – 4 -0

22
dec. Een kindt op het kerckhof1 – 0 -0

26
dec. De vrouw van Antonij van Loon in de kerck11-6 – 0

29
dec. Een kindt van Geeret JoppenNul

Begraafrekening
over 1733.Archief 2507.Inv. Nr. 954.

Het
kind van Huijbert Dubbelman in de kerk5 – 0 – 0

De
vrouw van Aart van Bergijke met het kleet op het kerkhof3- 4 – 0

Evert
Wamsteker op het kerkhof met het kleet3 – 4 – 0

Het
kind van Tomas Marsejes Hoevenaars op het kerkhof1 – 0 –
0

De
dogter van Adriaan Dingemans op het kerkhofsonder kerkekleet2 – 0 – 0

Het
kind van Paulus Trommel op het kerkhof1 – 0 – 0

Het
kind van de wed. van Pr. Romme op het kerkhof1 – 0 – 0

Jenneke
Domeni op het kerkhof sonder kerkekleet2 – 0 – 0

De
vrouw van Michiel de Leeuw, woonende aan de Lange weg onder

Zevenbergen,
zonder het kerkekleet van de Zwalue in de kerk9- 10 -0

Juffr.
Pieternella Zilvius met het kleet van drie gulden in de kerk12-10-0

Monsieur
Cornelis van Raamsdong met het kleet van drie gulden in de kerk12-10-0

De
soon van Monsr. Hermen van Raamsdong met de clijne baar en het kleet

Van
12 stuivers in de kerk6 – 2 -0

Het
kind van Aart Broere in de kerk5 – 0 – 0

Corn.
Domene op het kerkhof met het kleet van 1- 4 – 03 –
4 – 0

Het
kind van Nicolaas Bakx in de kerk5 – 0 – 0

Het
kind van Corn. van Meel op het kerkhof1- 0 – 0

De
soon van de Heer Penningmeester Francois van Riel in de kerk met het

kleet
van drie gulden12-10-0

Het
kind van Will. Beens op het kerkhof1 – 0 – 0

Sijmon
Speulman op het kerkhof met het kleet van 1 – 4 – 0 3- 4 – 0

Kind
van Lambregt van Trigt op het kerkhof1 – 0 – 0

Het
kind van Mons. Hendrik van Bavel, Schepen , met de kleijne Baar en het

kleet
van 12 stuiversin de kerk6- 2 – 0

Het
kind van Joh. Van Drunen op het kerkhof1 – 0 – 0

De
Heer Oud Stadhouder Will. Zilvius in de kerk met het kleet van drie gl.12-10-0

Het
kind van Pieter Wagemans op het kerkhof1 – 0 – 0

Willemijnge
Hoevenaars op het kerkhof met het kleet van 1 -4-03 – 4 – 0

Pieter
Adriaan Vriend op het kerkhof met het kleet van 1-4-03 – 4- 0

Monsr.
Pieter de Beer, in de kerk met het kleet van drie gulden12-10-0

Het
kind van Corn. Thijse Veerwater op het kerkhof1 – 0 – 0

Nog
een kind van Corn. Thijse Veerwater op het kerkhof1 – 0
– 0

Jacobus
Stoop op het kerkhof met het kleet van 1 – 4 – 03 –
4 – 0

Begraafrekening
over 1734.Archief 2507. Inv. Nr. 956.

jan.Een kind van Adr. de Jongh op het
kerkhof1 – 0 -0

jan.De vrouw van Hendrik Domine3 – 4 – 0

jan.Crijn Rijke Vorssel3 – 4 – 0

jan.Corstiaan Dubbelman in de kerk10 – 14- 0

jan.Paulus DekkersVan de armen begravenMemorie

feb.Een kint van Pr. Speelmans op het
kerkhof1 – 10- 0

feb.Een kint van Dingeman Dame1
– 0 – 0

mrt.Jacobus Cramers op het kerkhof3- 16- 0

apr.Een kint van Dingeman Klijn in de kerk5 – 0 – 0

apr.Een kint van Huijbert Dubbelman in de
kerk5 – 0 – 0

apr.Een kint van Paulus Merkblaas1 – 0 – 0

apr.Een kint van Jan de VilderMemorie

apr.Een kind van Jan Dubbelman in de kerk5 – 0 – 0

meiEen kint van Corn. van Meel1 – 0 -0

meiHet kint van Dominee Ampsink in de kerk5 – 0 – 0

juniEen kint van Jan Wielaarts1
– 0 – 0

juniEen kint van Klaas Dilisse1 – 0 – 0

juliEen kint van Arnoldus Seteres1
– 0 – 0

juliMighiel van der Heijden op het kerkhof3 – 4 – 0

okt.Tomas Janse Koijmans op het kerkhof3 – 4 – 0

dec.Vrouw van IJsak van Lith op het kerkhof3 – 16 – 0

dec.Een kind van Adr. Botbijl1 – 0 – 0

dec.Een kint van Dirk Janse Hoevenaar1 – 0 -0

dec.Een kint van Barent van den Broek op het
kerkhofMemorie

dec.Een kint van de wed. van Corn. Anemaat1 – 0 – 0

Begraafregister
over 1735.Archief 2507. Inv. Nr. 958.

24
jan.Een kind van Hendrik Domenie op het
kerkhof1
– 0- 0

1feb. Klaas den Ronde op het kerkhof_______

10
apr. Het kind vanVan der Dussenop de Moerdijk op het kerkhof1 – 0 – 0

……..Het kind van Corn. Brandtin de kerk.________

3mei Het kind van Adriaan de Jong op het
kerkhof1 – 0 – 0

……..Hanepier op het kerkhof met het kleet 1 – 4 –
03 – 4 – 0

23
mei Gerrit Pieterman in de kerk met het kerkekleet11- 18 – 0

……..Een kind van Dingeman Jan Dame op het
kerkhof1 – 0 – 0

3aug. De vrouw van Adriaan Timmers in de kerk
met het kerkekleet11
– 6 – 0

………
Het kind van Gerrit van Hastel op het kerkhof1 – 0- 0

………
Het kind van Dingeman Kleijn in de kerk5 – 0
-0

………
Het kind van Wagemans op het kerkhof1 – 0 – 0

5aug. Het kind van Lambert de Visser1 – 0- 0

15
aug. Willems Sijmons op het kerkhof met het kleet3 – 16 – 0

23
aug. Het kind van Pieter Slinks op het kerkhof, met de kleine baar, zonder het

kleet.1
– 10 – 029 aug. Corstiaan Maasen op het kerkhof3 – 16 – 0

………
De vrouw van Pieter Wagemans in de kerk met het kerkekleet11- 18- 0

5dec. Leendert Verhoeven in de kerk met het
kerkekleet11- 6
– 0

……..Antonij H. Speulman in de kerk12-10-0

…….Het kind van Jan Somers in de kerk5 – 0 – 0

…….Het kind van Jan Beljaarts op het
kerkhof1 – 0 – 0

…….Het kind van de Heer van Sul in de kerk5 – 0 – 0

Nog
brengt den Rendant voor t ‘ Begraven in de Kerk in Ontfang voor t Lijk van d ‘
Wed. PietronellaAkkermans, het gene hem
overgegeven is van den gewesene Kerkmr. van den jare 1733A: Komans met het kerkekleet11 – 6 – 0

Begraafrekening
over 1736.Archief 2507.Inv. Nr. 960.

4jan.Een kind van W. de Beer5 – 0 – 0

13
jan.Een kind van Adr. Monseur1
– 0 – 0

19
jan.De vrouw van Adr. Wagemans3 – 16 -0

20
jan.Neeltje, de dogter van Denis
Nelemans in de kerk met het beste kleet 8 – 12 –0

6feb.Jan
Kleijweg3 -16 – 0

11
feb.De vrouw van Jacobus Kooijmans11- 6 – 0

22
feb.Een kint van Corn. Aerden de
Laet1 – 0 – 0

3mrt.Middelhoek11- 6- 0

3mrt.Een kint van Corn. den Rooijen1 – 0 – 0

6mrt.Een kint van Corn. Aerden de Laet1 – 0 – 0

7mrt.Adriaantje Baks3 – 4 – 0

12
mrt.Bastiaan van der Dussen3 – 4 – 0

31
mrt.De vrouw van Hendrik Willen ?3 – 4 – 0

4apr.Adam de Wijs, is van den armen begraven________

6apr.De soon van Arnoldus van Lit3 – 4 – 0

6apr.Een kint van Adr. den Engelse5 – 0 – 0

4meiDe wed. van Krijn de Visser11 – 6 – 0

9meiEen dogter van Teunis Visseren3 – 16 – 0

9meiDe vrouw van Louwerens van Toren3- 4 – 0

22
meiEen kint van Corn. Goosens1 – 10 -0

1juniHijltjen Ad.Dolk3
– 16 – 0

9juniMevr. Fenema, daer aan ontfanger boven een baar en een kleet dat

aan de kerk ……….. heeft7 – 10 -0

26
juniEen kint van Jan van Duine?1 – 0 – 0

9juliEen kint van Adr. ………..?1 – 0 – 0

11
juliAdr. den Engelse11- 6 – 0

21
juliAdriaan Boot11 – 6 – 0

31
juliDe Heer Gerrard van den Bergh11 – 6 – 0

21
aug.Herman Koert , is van de armen
begraven________

27
aug.Een kint van Griekspoor1
– 0 – 0

10
sep.Klaas de Ruijter3 – 16 – 0

2okt.Een kint van Adr. Monseur1
– 0 – 0

9okt.Een kint van Tomas Ramakers1 – 0- 0

10
okt.Een kint van Adr. de Been1
– 0 – 0

26
okt.Een kint van Hendr. Degenaes(Degenaars)1 – 0 – 0

30
okt.De vrouw van P. int Velt3
– 16 – 0

19
nov. Een kint van Corn. de Laet1 – 0 – 0

3dec.Een kint van P. Heijligers1 – 0 –
0

17
dec.Job Geerde, mede van den armen
begraven________

Begraafrekening
over 1737.Archief2507. Inv. Nr. 962.

8jan.Het
kint van Corn. Broks op het kerkhof1
– 0 – 0

15
jan.Adriaantje Wellemen op het kerkhof
met het kleet van 1 – 16 – 03 – 16 – 0

1feb.Hendrik Welten op het kerkhof met kleet van 1 gl. Vierstuijvers3- 4 – 0

12
feb.Janna Peters van der Made op het
kerkhof met kleet van 1 – 4 – 03 – 4 – 0

16
feb.De wed. Dirk van der Vens met kleet
van 1-4-03 – 4
– 0

22
feb.Wouter van Vessom , met kleet van
1-4-03- 4 – 0

25
feb.Een kint van Huijbert van Gastel op
het kerkhof1 – 0
– 0

26
feb.Maria Vissere in de kerk.Een kind 5- 0 – 0

1mrt.Ari Piters Arise, met kleet van 1-4-03 – 4 – 0

7mrt.Een kint op het kerkhof1 – 0 – 0

28
mrt.Pieter Beljaarts met kleet van
1-4-0 op het kerkhof3 – 4- 0

29
mrt.Claas Costen met het kleet van
1-4-0 op het kerkhof3 – 4 – 0

4apr.Hermen Fransen met het kleet van 1-4-0 op het kerkhof3 – 4 – 0

5apr.Dingeman Vissere met kleet van 1 – 16 – 03 – 16 – 0

16
apr.Een kint van Corn. Vissere op het
kerkhof1 – 0 – 0

17
apr.De vrouw van Adr. Monsieure, voor
de armenMemorie

17
apr.Het kind van Jan Cornel op het
kerkhof1 – 0 – 0

24
apr.Het kind van Adr. Monsieure op het
kerkhof, voor de armenMemorie

25
apr.Het kind van Dingeman Kleijn in de
kerk5 – 0 – 0

27
apr.Aletje Berende Smits met het kleet
van 3 gl. In de kerk12-10 – 0

2meiEen kind van Tijs Brand in de kerk5 – 0 -0

3meiEen kind van Maria Vissere op het kerkhof1 – 0 – 0

10
meiEen kind van Antonij van den
Biggelaar op het kerkhof1 – 0 – 0

15
meiPieter van Derven met het kleet van
1-4-0 op het kerkhof3 – 4- 0

18
meiAdriana van der Steen met het kleet
van 12 st. op het kerkhof2- 2 – 0

18
meiCorn. Monsieure op het kerkhof, voor
de armenMemorie

4juniEen kind van Pieter Weeland in de kerk5 – 0 – 0

25
juniEen kind van Corn. Kocken op het
kerkhof1 – 0 – 0

26
juniEen kind van Aeltje Roelen in de
kerk5 – 0 – 0

28
juniChristina Wagemans, met het kleet
van 1-16 -011- 6
– 0

4juliEen kind van Johannis van der Wedde op het kerkhof1 – 0 – 0

5juliJohanna van Toren op het kerkhof, voor de armenMemorie

17
juliAdriaan Willeme met het kleet van
1-16-03-16-0

18
juliAdriaan Verkooij met het baarke
van 10 st.1 -10 – 0

30
juliBegraven een arme vrouw, die op De
Gaeijt (Gaet) is komen te sterven.Memorie

7aug.Een kind van Huijbert Cuijpers op het kerkhof1 –
0 – 0

7aug.Een kind van Adriana Speelmans met het kleet van 12 st, baar 10 st, op

het kerkhof2 – 2 – 0

3sep.Het kind van Adam van Swol op het kerkhof1 – 0 – 0

3sep.De wed. van Pieter de Beer in de kerk met het kleet van 1-16-011-6- 0

6sep.Schepen Bastiaan Boot in de kerk met het kleet van 1-16-011-6- 0

9sep.Klaas Bakx in de kerk met het kleet van 12 st. baar 10 st6 – 2 – 0

14
sep.Kaatje Dubbelman in de kerk met het
kleet van 1-16-011- 6 -0

16
sep.Een kind van Adr. Bakx, kleet 12
st, baar 10 st6 – 2 – 0

8okt.Martinus Lecaan in de kerk met het kleet van 1-16-0Voor de armenMemorie

11
okt.Kaatje Dubbelman, de vrouw van
schepenMonsr. Dubbelman, met het

kleet van drie gulden12-10-0

1nov. Jan de Wijs op het kerkhof met het
kleet van 1-16-03 – 16 – 0

6nov. De vrouw van Gerrit de Schoenmaker op
het kerkhof met kleet 1-4-03 – 4
– 0

8nov. Het kind van Corn. Beljaarts op het
kerkhof1 – 0 – 0

10
nov. Kind van Adriana Dingemans op het kerkhof 1
– 0 – 0

19
nov. Willemeijntje Dingemans op het kerkhof met kleet van 1-16-03 – 16 – 0

19
nov. De twee kinderen van Dingeman Ardonne op het kerkhof. Voor de armenMemorie

21
nov. Adr. van den Biggelaar op het kerkhof, kleet van 1-4-03 – 4 – 0

9dec.De vrouw van Jan de Been op het kerkhof, met kleet van 1-4-03 – 4 – 0

9dec.Het kind van Dame aan de Pootweg op het kerkhof1 – 0 –
0

16
dec.Het kind van Anne mari op het
kerkhof1 – 0 – 0

18
dec.Hieltje van Gulk in de kerk met
kleet van 1-16-011-6- 0

Begraafrekening
over 1738.Arch. 2507. Inv. Nr. 964.

28jan.Een kind van Nicolaas ………in de
kerk5 – 0 – 0

………Een kind van P. int velt1 – 0 – 0

17feb.Een kind van de wed. van Wouter van Vessum op het kerkhof. Voor de

armenMemorie

7mrt.Een lijk van Hendr. van Bavel met kerkekleet11- 10 -0

31mrt.Jan Boot5 – 0 – 0

1apr.Stoffel Brouwers1 – 0 – 0

1apr.De vrouw van G. van Dijk3 – 16 – 0

16
apr.Een kind van de Heer Swaens5 – 0 – 0

1meiEen kind van Matt. Rijsbergen1 – 0 – 0

1meiEen kind van Jilis Evegaar1 – 0 – 0

22
meiCornelia de Leeuw5 – 0 – 0

7juniEen kind van Hendr. van Bavel7 – 2 – 0

24
juniEen kind van H? Pleune.Voor de armenMemorie

28
juniTeuntje van Schelven3 – 16 – 0

14
juliEen kind van Ant. Wieland5 – 0 – 0

15
juliDe dogter van de wed. Cornelia
Beens11-10-0

17
juliCorn. Fijgers?3 – 16 – 0

25
juliEen kind van D. Ardon.Voor de armenMemorie

6sep.Adam
Boegwits?1 – 4 – 0

10
sep.Een kind van Crijn Nelemans5 – 0 – 0

16
sep.Dirk van Ginneken3 – 10 -0

29
okt.Een kind van D. Ardon.Voor de armen.Memorie

9nov. De vrouw van Gommert van Gils4 – 10 -0

10
nov. De moeder van Bernardus Stuurmans3 – 16 – 0

18
nov. Maria Vissere3
– 16 – 0

19
nov. Tomas Raijmakers3 – 16 – 0

22
nov. Kocke3- 9-
0

24
nov. Een lijk van de Moerdijk10 – 6 – 0

25
nov. Een kind van Adr. van Loon1
– 0 – 0

27
nov. Een kind van Leendert Domini1 – 0 – 0

7dec.De wed. van …………..(onbekend)3 – 10 -0

15
dec. Een kind van Corn. …………5 – 0 – 0

26
dec. Een kind van Hendrik van Caam1 – 0 – 0

Begraafregister
over 1739.Arch. 2507. Inv. Nr. 966.

13
jan.Een kint van Govert van Toren op
het kerkhofPro deoMemorie

13
jan.Een kint van Jan van Alphenop het kerkhof1 – 0 – 0

18
jan.Antonetta van der Veer3 – 4 – 0

19
jan.Een kint van Adam van Swol1 – 0 – 0

20
jan.Een kind van G. Silvius in de
kerk5 – 0 – 0

24
jan.Een kint genaemt Margrieta3 – 4 – 0

26
jan.De wed. van AntonijHoevenaer3 -10 – 0

29
jan.Wouter Ligthart3 – 16 – 0

30
jan.Francijntje Tomesse5 – 0 – 0

4feb.Een kint van Adam van Swol1 – 10 – 0

11
feb.Een kint van A. van den
Biggelaer1 – 0 – 0

26
feb.De vrouw van Roel ..Damen3 – 16 – 0

3mrt.Een kint van Corn. Dingemans1
– 0 – 0

5mrt.Arijaentje Sijmonse3 – 16 – 0

5mrt.Een kint van Teijs van Dijk.Voor
de armen________

10
mrt.Een kint van Gul? Raeijmakers5 – 0 – 0

12
mrt.Een kint van Jan Wagemans2 – 2 – 0

23
mrt.Een kint van Tomas Hendrikse op het
kerkhof2 – 0 – 0

30
mrt.De dogter van Roel Peeters op het
kerkhof3 -10- 0

31
mrt.Een kint van Kaetje Bellaers1 – 0 – 0

6apr.Een
kint van Kristiaen Bellaers1 – 0 – 0

16
apr.De wed. van Jan de Wijs op het
kerkhof3 – 16 – 0

20
apr.Huijbert Ligthart .Voor de armen________

21
apr.Jesper Cleef in de kerk3
– 16 – 0

29
apr.Martijntje Anneke Peeters op het
kerkhof3 – 16 – 0

3meiEen kint van Corn. Stoop1
– 0 – 0

8meiDe vrouw van G. Joppe. Voor de armen________

21
meiJan van Vessum3 –
10 – 0

23
meiBarent Degenaers op het kerkhof4 – 10 – 0

26
meiEen kint van A. van Dijk1 – 0
– 0

28
meiMarten Corn. Slins op het
kerkhof4 – 10 – 0

11
juniTeuntje Jansse Lucas in de
kerk11- 6 – 0

27
juniAntonij van Loon in de kerk12 – 0 – 0

7juliLouwerens Oome op het kerkhof3 – 4 – 0

11
juliCornelia van Ginneke op het
kerkhof3 – 16 – 0

14
juliEen kint van Marijnis de Smit op
het kerkhof1 – 0 – 0

15
juliGovert van Velthoven in de
kerk12-10 – 0

24
juliEen kint van Katrina Beens op het
kerkhof1 – 0 – 0

11
aug.Een kint van de Heet Swaens in de
kerk5 – 0 – 0

19
aug.Adriaentje Jans in de kerk12-10 – 0

21
aug. Een kint genaemt Elisabeth Dingemans op het kerkhof1 – 0 -0

22
aug. Teuntje Dingemans in de kerk11- 6 – 0

31
aug. Jan van Ginneken in de kerk11 – 6
-0

10
sep. De vrouw van Antonij Bellaerts op het kerkhof3 – 16 – 0 15 sep.
De wed. van Marinus LucaenMemorie

15
sep. Een kint van Ant. Bellaerts op het kerkhof1 – 0 – 0

19
sep. Robbert van der Burg in de kerk11 – 6 – 0

23
sep. Antonij Bellaerts op het kerkhof3 – 16 -0

15
okt. Mattijs Veerwater op het kerkhof3 – 16 –0

17
okt. Een kint van Michiel Raijmakers1 – 0 – 0

30
okt. Een kint van Corn. Veerwater op het kerkhof1 – 0 – 0

18
nov. Bastiaen Kooij op het kerkhof 1
– 0 – 0

27
nov. Een kint van Frans Degenaers van Vessem op het kerkhof1 – 0 – 0

7dec.Corn. P. Broere op het kerkhof3 – 4
– 0

12
dec.Een kint van Corn. van Hassel ? in
de kerk5 – 0 -0

19
dec.Hendrik van Kaam op het
kerkhof3 – 4 – 0

22
dec.Anna Adr. Monseurvoor de armenMemorie

Begraafregister
over 1740.Arch. 2507. Inv. Nr. 968.

15
jan. Een kint van Johanna van den Biggelaer op het kerkhof 1 – 0 -0

19
jan. Johanna Corn. Crijn ……….. op het
kerkhof3 – 4 – 0

20
jan. Johan van den Biggelaer op het kerkhof4 – 10 -0

28
jan. Frans Smitings op het kerkhof3 – 4 – 0

31
jan. Jan Bellaerts op het kerkhof3 – 16- 0

3feb. De wed. van Willem Timmers in de
kerk12- 0 – 0

8feb. Een kint van W. van Ginneke op het
kerkhof1 – 0 – 0

26
feb. Een kint genaemnt Jan van Ginneke in de kerk5
– 0 – 0

7mrt. Klaes J. Ligthart op het kerkhof3 – 16 – 0

12
mrt. Een kint van Krijn Nelemans in de kerk3 – 10 -0

19
mrt. Een kint van Jan van Kassel op het kerkhof1 – 0- 0

17
mrt. Juffr. van Bodegem in de kerk12-10- 0

19
mrt. Dingeman van Lit op het kerkhof3 – 16 – 0

22
mrt. De vrouw van Jan van Bragt op het kerkhof3 – 16 – 0

22
mrt. De vrouw van Adr. Pals op het kerkhof3 – 4 – 0

1apr.Een kint genaemt Jan Janse de Visser op het kerkhof1 – 0 – 0

5apr.Marija Teunis Hendriks op het kerkhof3 – 4 – 0

7apr.Een kint van Dingeman Ardon op het kerkhof1
– 0 – 0

11
apr.Een kint van Corn. Bossers op het
kerkhof1 – 0 – 0

20
apr.Een kint van Anneke Avegars op het
kerkhof1
– 0 – 0

25
apr.Mevr. Schultink in de kerk12-10 -0

25
apr.Arij Jans op het kerkhof3 – 4 – 0

5meiAntonij Kleijwegh in de kerk12- 0 – 0

5meiAdr. Jans op het kerkhof1
– 0 – 0

7meiLeijsbet Moleschot op het kerkhof3 – 16 – 0

15
meiEen kind van Corn. den Ronde1
– 0 – 0

26
meiEen kint van Harme Pietermans in de
kerk3 – 10 -0

23
meiJuffr. van Bodegem in de kerk12- 10 -0

29
meiEen kint van Adr. Pieters op het
kerkhof1 – 0 – 0

3juniDe vrouw van P. de Leeuw op het kerkhof4 – 10 -0

8juniDe vrouw van Antonij Heijligers op het kerkhof3 –
4- 0

10
juniEen kint van Corn. de Ronde op het
kerkhof1- 0 – 0

10
juniEen kint van Jacobus Floor op het
kerkhof1 – 0- 0

10
juniDe vrouw van Corn. Aerde op het
kerkhof3 – 16 – 0

23
juniEen kint van Ant. ? van de Made.
Voor de armenMemorie

24
juniEen kint van Corn. Bossers op het
kerkhof1 – 0 – 0

25
juniEen kint van Jan Domini op het
kerkhof1 – 0 – 0

9juliEen kint genaemt Corn. Domini op het kerkhof1
– 0 -0

15
aug. Johannes Kroeze op het kerkhof3 – 4- 0

31
aug. Een kint van Hendr. van Dijk op het kerkhof1 – 0 – 0

1sep. Gerrit van Gastel op het Kerkhof5 – 0 – 0

2sep. Louwies Verben op het kerkhof3 – 4 – 0

6sep. Een kint van Adr. de Laet op het
kerkhof1 – 0 – 0

16
sep. De wed. Hendrik Prince in de kerk12-10 -0

19
sep. Een kint van FransObens ? op het
kerkhof1 – 0 – 0

22
sep. Marija van der Put op het kerkhof3 – 4 – 0

4okt.C. Pieters int Bos op het kerkhof3 – 4 – 0

16
nov. Gijsbert Broere voor de armenMemorie

17
nov. Hendrik Flipse op het kerkhof3 – 4 – 0

29
nov. Een kint van Krijn Nelemans in de kerk3 – 10- 0

1dec. De wed. van Raemsdonk in de kerk11 -6 – 0

15
dec. G. Maertens op het kerkhof3 – 16 – 0

15
dec. Roel P. Damen op het kerkhof3 – 16 – 0

19
dec. Jan Timmers in de kerk11 – 6 -0

28
dec. Een kint van W. van Dijk op het kerkhof1 – 0- 0

29
dec. Een kint van Huijbert Verlaat ? op het kerkhof1 –
0 – 0

Grafregister
over 1741.Arch. 2507.Inv. Nr. 970.

jan.
Een lijk op het kerkhof3 – 16 – 0

jan.
Een kint van D. Ardonvoor de armen________

jan.
Een lijk op het kerkhof3 – 16 – 0

feb.
Een kinderlijk in de kerk3- 4 – 0

feb.
Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

feb.
Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

feb.
Een kinderlijk1
– 0- 0

mrt.
Een lijk op het kerkhof_______

mrt.
Een lijk op het kerkhof_______

mrt.
Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

mrt.
Een kinderlijk van den armen_______

apr.
Een lijk in de kerk12-10- 0

apr.
Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

apr.
Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

apr.
Een lijk op het kerkhof3- 16 – 0

apr.
Een kinderlijk op het kerkhof1 – 0- 0

apr.
Een lijk in de kerk12-12- 0

mei
Een kinderlijk op het kerkhof1 – 0 – 0

mei
Een lijk op het kerkhof5 – 0 – 0

juni
Een kinderlijk op het kerkhof1 – 0 – 0

juni
Een kinderlijk op het kerkhof1 – 0 – 0

juni
Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

juni
Een kind in de kerk3 – 10 – 0

juliEen kinderlijk in de kerk3 – 10 – 0

aug.
Een kint van een arme vrouwMemorie

sept.Een
lijk in de kerk12- 0 – 0

sept.Een
kinderlijk voor den armenMemorie

sept.Een
lijk in de kerk12-10 -0

sept.Een
lijk in de kerk12 – 0- 0

okt.
Een kint op het kerkhof1 – 0 – 0

okt.
Een lijk1 – 0 – 0

okt.
Een lijk in de kerk, daarvoor…….Memorie

nov.Een
kint op het kerkhof1 – 0 – 0

nov.Een
lijk voor de armenMemorie

dec.Een
lijk op het kerkhof4 – 0 – 0

dec.Een
lijk op het kerkhof3 – 10- 0

dec.Een
kint op het kerkhof1 – 0 – 0

dec.Een
kint op het kerkhof1 – 0 – 0

dec.Een
kint op het kerkhof1 – 0 – 0

dec.Een
kint op het kerkhof1 – 0 – 0

dec.Een
kint van den rendant (Crijn Nelemans) Memorie

dec.Een
lijk in de kerk12-10
-0

dec.Een
kint2 – 10 – 0

Grafregister
over 1742.Archief 2507Inv. Nr. 973.

5jan.
Een kint van Hermanus CreceeMemorie

8jan.
Een kint van Arnoldus UbbensGeen gelt

10
jan Een kint van P. Arisse de Leeuw1 – 0 – 0

17
jan. Een kint van Jan Vissere1 – 0 – 0

17
jan. Cornelia Hoevenaer3 – 4 – 0

19
jan. Adriaan Timmers in de kerk12-10 -0

20
jan. Een kint van G. Schuurmans1 – 0 – 0

20
jan. Jan Willemse Dons3 – 16 – 0

22
jan. Een kint van Jop Markes1 – 0 – 0

22
jan. Een kint van Jacob Marselis1 – 0 – 0

29
jan. De vrouw van Jan van Gastel3 – 4 – 0

29
jan. Jan Pieters Visser3 – 4 –
0

1feb. Een kint van Wouter Marselise1 – 0 – 0

3feb. Een kint van Toon Schuurmans1 – 0 – 0

8feb. De vrouw van Arij de Visser3 – 16 – 0

3mrt. Jan Adriaanse Corsse3 – 16 – 0

3mrt. De vrouw van Willem Crijne3 – 12 – 0

15
mrt. Wouter van Wessem2 – 18 – 0

15
mrt. Aart Roele Beens in de kerk12 – 10 – 0

19
mrt. Cornelis de Been3 – 14 –
0

6apr. Pieter Silvius (waarschijnlijk in de
kerk)5 – 0 – 0

20
apr. Een kint van Tijs van Rijsbergen1 – 0 – 0

27
apr. De vrouw van Jan Buurmans3 – 16 – 0

6mei Herme
van de Broek3 – 16 – 0

9meiJacomijn SinjeurGeen
gelt

12
meiDingeman van Vessem3 – 16 – 0

28
meiEen kint van Geertruij Domenie1 – 0 – 0

29
meiG. Adr. Schoenmakers1 – 0 – 0

31
meiPieter van Bavel in de kerk12- 10 -0

15
juniFrans van Rijsbergen2 – 0 – 0

15
juniEen kint van Gom van Geel1- 0 – 0

7juliEen kint van Dingeman ArdonMemorie

9juliEen kint van N. Silvius in de kerk5 – 0 – 0

17
juliCornelis Veerwater5 – 0 – 0

23
juliAdriana van Son3 – 16
– 0

24
juliMarie Wagemans5 – 0 –
0

28
juliJacob Elias5 – 0 – 0

30
juliEen kint van Frans van Alfen1- 0 – 0

10
aug. Cornelis Aerde5 –
0- 0

17
aug. Een kint van H. van Striendebet

3sep.Neeltie Broere in de kerk12- 10 -0

15
sep.Cornelis van Hesselin de kerk12 – 10 -0

24
sep.Een kint van Geertruij Vissere1 – 0 – 0

8okt.Pieternella van Mourik in de kerk12- 10 -0

10
okt.Een kint van Adr. Vissere1 – 0 – 0

11
okt.Een kint van Adr. de Jongh1 – 0 – 0

13
okt.Balte van Turenhout3 – 4 – 0

15
okt.Huijbert van den Biggeleer3 – 4 – 0

20
okt.Hendrik van PleuneGeen gelt

24
okt.Jan Buurmans3
– 16 – 0

24
okt.Dingeman van Bavel12- 10- 0

25
okt.Een kint van Dingeman Vissere1 – 0 – 0

13
nov. Lowies Rademakers3 – 4 – 0

14
nov. Een kint van Leendert Domini1- 0 – 0

16
nov. Aart van der Burgt3 – 16 – 0

10
dec. Een kint van Toon de Been1 – 0 – 0

12
dec. Cornelia Dekkers3 –
10 -0

17
dec. Een kind van Adr. MonseurGeen gelt

……..Een kint van Lambert de Visser3 – 10 -0

Nogh
ontfangen van Jan van Ramsdonk als kistemaker4 – 2 – 0

Nogh
ontfangen van de Tiende Verpagtingh19-15 -0

Grafregister
over 1743.Archief 2507.Inv. Nr. 975

7jan. De vrouw van Joordenhaff?3 – 16 – 0

8jan. Adr. Corstiaense van de Ent3 – 4 – 0

17
jan. Jacobus Janse Buermans3 – 16 – 0

25
jan. De vrouw van Jan Inkwilders? In de kerk12 – 10 -0

25
jan. De vrouw van Piet Jan________

26
jan. Adriaan Janse de Been3 – 4 – 0

28
jan. De vrouw van Giel Allaers5 – 0 – 0

5feb. De weduwe van Adriaen Janse de
Been3 – 4 – 0

7feb. Maria Weelantin de kerk12- 10 -0

11
feb. Een kint van Jan van Druene (Drunen)1 – 0 – 0

16
feb. Een kint van Antoni de Been1 – 0 – 0

27
feb. Andries Pieter Romme2 – 0 – 0

27
feb. Jan Floore de Jong3 –
4 – 0

18
mrt. Een kint van Jacobus Ridders1 – 0 – 0

30
mrt. Een kint van Giel Boot1 – 0 – 0

31
mrt. Een kint van Adriaen Klavers1 – 0 – 0

13
apr. Een kint van Poulis Trommele3 – 16 -0

16
apr. Een kint van Daniel Stok3 – 10 -0

26
apr. Een kint van Arij Boot1 – 0 – 0

13
meiDingena Fransein de kerk12 -10 -0

13
meiKatarina Trommele3 –
16 -0

18
meiJacobus Barende in de kerk12 – 0 – 0

24
meiEen kint van Jan Lamberde1 – 0 – 0

29
meiMevrouw FenemaMemorie

30
meiEen kint van Jan Hoevenaer1 – 0 – 0

1juniGijsbert van Donge3
– 16 – 0

2juniEen kint van Huijbert Raaijmaker1 – 0 – 0

4juniWillem Raaijmakers3 –
16 – 0

12
juniAdriaan Botbijl3 – 14
– 0

8juliTeuntie Baxin de kerk10-14-0

10
juliEen kint van Geeret Borbijl3 – 10 – 0

22
juliEen kint van Giel Allaers1 – 0 – 0

1aug. Een kint van Antonij de Jong1 – 0 – 0

7aug. Een kint van Lourens Raaijmakers1 – 0 – 0

16
aug. Een kint van Krijn Nelemansin de
kerk3 – 10 – 0

23
aug. Nog een kint van Krijn Nelemansin
de kerk3 – 10 – 0

3sep. Een kint van Poulis Merckblaas1 – 0 – 0

12
sep. Dingeman Ardon________

16
sep. Adriaen Dingemans3 – 16 – 0

21
sep. Een kint van Willem de Beer3 – 10 -0

25
sep. Johannis Amsins3 – 16 – 0

21
okt. Dingeman Lucas in de kerk12 – 0 – 0

21
okt. Een kint van Pieter Pitie3 – 10
– 0

26
okt. Een kint van Pieter Griekspoor1 – 0 – 0

26
okt. Een kint van Piet Dekkers1 – 0 –
0

28
okt. Mieke van Bavel in de kerk12- 0 – 0

28
okt. Een lijk van den armen________

30
okt. Een kint van Cornelis Stoop1 – 0 – 0

30
okt. Een kint van Giel Rademakers1 – 0 – 0

4nov. Een kint van Jacobus Tielemans1 – 0 – 0

7dec. Een kint van Piet van Caam1 – 0 – 0

9dec. Johan Jonghbloet in de kerk12 – 10- 0

20
dec. Gerard van Caam1 – 0 – 0

21
dec. Een kint van Pieter Brant1 – 0
– 0

24
dec. Jenneke Jakob Goverde5 –
0 – 0

……..Een kint van Antonij Marselisse1 – 0 – 0

Begraafregister
over 1744.Arch. 2507. Inv. Nr. 977.

18
jan. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

29
jan. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

5feb. Een lijk op het kerkhof5- 0 – 0

13
feb. Een lijk in de kerk3 – 10
-0

13
feb. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

5mrt. Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

7mrt. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

7mrt. Een kindje van door lastvan Pieter

Dubbelman, maar geen gelt
ontfangen_______

13
mrt. Een lijk op het kerkhof3 – 10 -0

13
mrt. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

14
apr. Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

16
apr. Een lijk op het kerkhof3 -16 – 0

27
apr. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

8meiEen lijk in de kerk12- 10
-0

10
meiEen lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

15
meiEen lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

22
juniEen lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

9juliEen lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

24
juliEen lijk in de kerk12- 10
-0

25
juliEen lijk op het kerkhof2 – 0 – 0

29
juliEen lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

8aug.Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

27
aug.Een lijk op het kerkhof3 – 10 -0

15
sep.Een lijk in de kerk12-
10 -0

15
sep.Een lijk op het kerkhof2 – 0 -0

3nov.Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

9nov.Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

21
nov.Een lijk op het kerkhof2 – 0 – 0

18
dec.Een lijk op het kerkhof3 – 10- 0

Begraafregister
over 1745.Arch. 2507.Inv. Nr. 979.

3jan.Cornelis Broks3 – 16 – 0

10
jan.Piternel Baks3 – 16 – 0

22
jan.Een kint van Inbos1 –
0 – 0

26
jan.Jan Lauweren0 – 0- 0Nihil

27
jan.Willem Brant3 – 16 – 0

20
feb.Poulis Krom3 – 16 – 0

25
mrt. Het kint van Pieternel de Been1- 0 – 0

30
mrt. Janneken Hulshouijt3- 16 – 0

3apr. Cornelis Engels (den Engelse)12 – 10 – 0

7apr. Cornelis Dingemans3- 4 – 0

14
apr. De vrouw van Crijn Nelemans12 – 10-0

29
apr. Nobel3 –
16 – 0

8juni Een kint van GijsSchermas1 – 0 – 0

11
juni Een kint van Jan de Wever1 – 0 – 0

17
juni Een kint uijt de Hellekant1 – 0 – 0

28
juliEen kint1 – 0 – 0

24
aug. Een kint ? van de wed. Ramakers3 – 16 – 0

25
aug. Een kint van Willem Scravendeel1- 0 – 0

17
sep. Een kint van Piet Dekkers1 – 0 – 0

21
sep. Een kint1 – 0 – 0

2okt. Een man3 – 10 -0

4okt. Ariaenie Tobak3 – 4 – 0

7okt. Klaes Bos3 – 16 – 0

20
okt. Iem(and)? van de Schaens3 – 4 – 0

15
nov.Gre….Mijiers ?3 – 16 – 0

18
dec. De vrouw van Tijs Lukas11 – 6 – 0

Begraafregister
over 1746.Arch. 2507. Inv. Nr. 981.

3jan. Een kint op het kerkhof1 – 0 – 0

5jan. Twee lijken in de kerk22 – 12
– 0

6jan. Een lijk op het kerkhof3 – 10
-0

11
jan. Een lijk op het kerkhof3 – 16 – 0

13
jan. Een lijk in de kerk11 – 6 – 0

14
jan. Eem kint 1
– 0 – 0

17
jan. Een lijk in de kerk11 – 6 -0

22
jan. Een lijk op het kerkhof3 – 15 –
0

1feb. Een lijk in de kerk11 – 6 – 0

15
feb. Een lijk op het kerkhof3 – 4- 0

19
feb. Een lijk in de kerk3
– 10 -0

22
feb. Twee lijken op het kerkhof4 – 4 – 0

9mrt. Een lijk op het kerkhof2 – 10 –
0

12
mrt. Een lijk op het kerkhof3 – 10 –
0

15
mrt. Een lijk in de kerk12-10 – 0

15
mrt. Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

23
mrt. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

25
mrt. Een lijk op het kerkhof2 – 0 – 0

31
mrt. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

12
apr. Een lijk op het kerkhof3 – 4 – 0

21
apr. Een lijk op het kerkhof3 – 16 –
0

27
apr. Een lijk op het kerkhof1 – 0 –
0

23
mei Een lijk in de kerk3 – 10 -0

5juni Een lijk op het kerkhof1 -4 – 0

8juni Een lijk op het kerkhof1 -0 – 0

20
juni Een lijk op het kerkhof3 – 16 – 0

7juliEen lijk in de kerk12 – 10 – 0

7juliEen lijk op het kerkhof1 – 0 –
0

18
juliEen lijk op het kerkhof3 – 10 – 0

30
juliEen lijk in de kerk, en bedragt 11
gl. 6 st.

voor de wed. van Huijbert van Strin
(Strien)

nog debet_________

3aug. Een lijk op het kerkhof4 – 10 – 0

7aug. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

11
aug. Een lijk op het kerkhof1 – 0- 0

14
aug. Een lijk in de kerk3 – 10 – 0

18
aug. Een lijk in de kerk11 – 6 – 0

20
aug. Een lijk op het kerkhof3 – 4 –
0

24
aug. Een lijk op het kerkhof1 – 0 – 0

25
aug. Een lijk in de kerk12 -10 -0

27
aug. Een lijk in de kerk3 – 10 -0

1sep. Een lijk op het kerkhof3 – 16 -0

5sep. Een lijk op het kerkhof3 – 16
– 0

6sep. Een lijk op het kerkhof1- 0 – 0

9sep. Een lijk op het kerkhof2 – 0 –
0

12
sep. Een lijk op het kerkhof1- 0 -0

13
sep. Een lijk op het kerkhof3 – 16
– 0

15
sep. Twee lijken op het kerkhof2 – 10 – 0

24
sep. Twee lijken op het kerkhof4 – 4 – 0

28
sep. Een lijk in de kerk12 – 0 – 0

30
sep. Een lijk op het kerkhof3 – 4
– 0

4okt. Twee lijken op het kerkhof6 – 4 – 0

14
okt. Twee lijken op het kerkhof5 – 10 -0

22
okt. Twee lijken op het kerkhof10 – 18 -0

10
nov. Twee lijken op het kerkhof6 – 10 – 0

1dec. Twee lijken op het kerkhof6 – 0 – 0

2dec. Twee lijken op het kerkhof4 – 16 – 0

8dec. Drie lijken op het kerkhof8 – 10 – 0

Nog
van Jan van Ramdonk ontvangen6 – 16 – 0

Nog
van Willem van de Burgt ontvangen5 – 18 – 0

Nog
van de kerke rente ontvangen37-16-0

Begraafregister
over 1747. Archief 2507.Inv. Nr. 983

2jan. Kint van Cornelis Timmers1 – 0 – 0

2jan. Kint van Jan van Alfven1 – 0 –
0

9jan. M……Roelen3
– 4 – 0

17
feb. Van der Ham3 – 16 – 0

20
feb. Pieter Visser3 – 16 – 0

9mrt. Cornelis denRonden?5 – 0
– 0

24
mrt. VaderZwans(Swaens)9 – 10 –
0

25
mrt. Piet Wagemans3 – 4 – 0

……..De moeder van Baltus Beens zijn vrouw3 – 16 – 0

30
mrt. De vrouw van Jan van Drune5 – 0 – 0

10
apr. Jan Buurmans3 – 10 – 0

11
apr. Seijmen de Gans3- 16 – 0

22
apr. Tanneke Rolof, den armen debet_________

……..Een kint1 – 0 – 0

……..Een kint1 – 0 – 0

5mei Christiije de Vroom12- 10 – 0

15
mei Maaij Wilm Visser3 – 4 – 0

18
mei Dirk Lighart3 – 16
– 0

31
mei De wed. van Aart van den Biggelaar3 – 4- 0

12
juni Jacobus Kooijmans11 – 6 – 0

18
juni Het kint van Jan Polak1 – 0 – 0

27
juni Het kint van Jan de Meulder2 – 0 – 0

5juliKlaas
den Klompmaker3 – 4 –
0

7aug. Een kint van Jan Leenderse Bans1 – 0 – 0

8aug. Een kint van Keeke? De Been1 – 0- 0

11 aug. Een kint van Adr. de Visser3 – 10 – 0

21 aug. Een kint van Henderik Kronen1 – 0 – 0

5sep. De huijsvrouw van Cornelis Dick op de Moerdijk 3 – 4 – 0

5sep. Bart Zintjaer4 – 0 – 0

6sep. Het kint van Willem Romijn1 – 0 – 0

15 sep. Een kint van Pieter Kokke1 – 0 – 0

21 sep. Joris ten Haaf3 – 4 – 0

3okt. De vrouw van Adr. …………….3 – 4 – 0

16 okt. NeeltijeDubbelman12-10 – 0

18 okt. Rens Holaers3 – 4 – 0

19 okt. Mari Boot4 – 10 – 0

20 okt. Katarina Kreijne2 – 14 – 0

21
okt. Cornelis van Ginneke3 – 4 – 0

4nov. Een kint van Gerit Ardon1 – 0
– 0

4nov.Een kint van Pieter Kokke1 – 0 –
0

23
nov. Dingeman Kleijwegh12 – 0 – 0

24
nov. Een kint van Gerit Silvius3- 10 -0

28
nov. Pit (Piet?) van Antwerpen3 – 4 –
0

29
nov. Maria Rademakers3 – 10 – 0

11
dec. Anneke Goedmans3 – 16 – 0

18
dec. Jan Oomen3 – 16 – 0

18
dec. Pieter Visser3 – 4 – 0

18
dec. Mari Barsiaan3 – 4 – 0

20
dec. Henderik van Reijkevohsel12 – 10
– 0

27
dec. Wouter Visser3 – 4 – 0

Begraafregister
over 1748.Archief 2507Inv. Nr. 985.

Een
overgegeven lijst van de doot kisten bij mijn W. Burght gemakt int yaer 1748

(kistenmaker
in Lage Zwaluwe)

4jan.Een kint van Piet Stoop, een grijne0 – 2 – 0

8jan.Een kint van Willem van Dijck, een grijne0 – 2 – 0

27
jan.Arijantije Dekkers, een grijne0 – 4 – 0

4feb. De vrouw van Toon Marselise, een
grijne0 – 2 – 0

14
feb. Krijn Kornel, een grijne0
– 4 – 0

21
feb. Een kint van Berren de Rooij, een grijne0 – 4 – 0

24
feb. Dingeman Visseren, een grijne0 – 4 – 0

27
feb. Tijs van Dijck, een grijne0 –
4 – 0

28
feb. Kint van de suster van Adriaen Nasse?,een grijne0 – 4 – 0

1mrt. Een kint van Toon van Opstal, een
grijne0 – 2 – 0

4mrt. Een kint van Adriaen Domeneije, een
grijne0 – 2 -0

5mrt. Gerret Piterman, een grijne0 – 4 – 0

9mrt. Adriaen Visseren den ouwe, een
grijne0 – 4 – 0

11
mrt. Een kint van Kees den Biggelaer, een grijne0 – 2 – 0

21
mrt. De vrouw van Dingeman Visseren, een grijne0 – 4 – 0

2apr. De vrouw van Jop Merkis, een
grijne0 – 4
-0

3apr. Gerrit van Dijck, een grijne0 – 4 –
0

5apr. Een kint van Jop Merkis, een
grijne0 – 2 –
0

10
apr. Jan Dubbelman, een grijne0 – 4
– 0

19
apr. Matien Kanters, een grijne0 – 4 – 0

27
apr. Piet Wagemans, een eijke0 –
8 – 0

24
juni Een kint van Kees Dubbelman, een grijne0 – 4 – 0

24
juni Een kint van Jan Piterman, een grijne0 – 2 – 0

15
juliDingeman Klijne, een grijne0 – 4 –
0

29
juliEen kint van Dingeman de Jong, een
grijne0 – 2 – 0

12
aug. Lesbet Visseren, een grijne0 – 4
– 0

13
aug. Een kint van Kees Belijaers, een grijne0 – 2 – 0

19
aug. Maeijke Luijcken, een grijne0 – 4 –
0

26
aug. Aert Boot, een grijne0 – 4 – 0

1sep. De vrouw van Kees Bos, een grijne0 – 4 – 0

2sep. Een kint van Kees Timmers, een
grijne0 – 2 – 0

3sep. Aart van Toren, een grijne0 –
4 – 0

9sep. Een kint van Been_______

23
sep. De vrouw van Giel van der Made, een grijne0 – 4 – 0

26
sep. Een kint van Keeij van der Hijde, een grijne0 – 2 – 0

30
sep. IJsak Molegraaf, een grijne0 – 4
– 0

17
okt. De vrouw van Jan Sigeren, een grijne0 – 4 – 0

19
okt. Een kint van Jan Noteboom, een grijne0 – 2 – 0

27
okt. Anike Krijne, een grijne0 – 4 – 0

29
okt. Jan Segeren, een grijne0 – 4 – 0

30
okt. Jan Kornel, een grijne0 – 4 – 0

1nov. Een dogter van Keeij van Meijwe, een
grijne0 – 4 – 0

20
nov. Adriaen Domenie, een grijne0 – 4 – 0

22
nov. Een kint van Stoffel van Dam, een grijne0- 2 – 0

28
nov. De vrouw van Jan Stoffelen, een grijne0 – 4 – 0

20
dec. Een kint van Joost de Leeuw, een grijne0 – 2 – 0

Een
opstel van het kiste maake 1748

(Hooge
Zwaluwe)

Voor
eerst een kist voor Nol den Bueter in den Hellekant0 – 4 – 0

Nog
een kist voor de dogter Adriaan Amsems in de Hellekant0 – 4 – 0

Een
kist de weduwe Adriaan Amsems in de Hellekant0 – 4 – 0

Nog
een kist voor de vrouw Jan Leenderse0 – 4 – 0

Een
kist voor Tuenti (Teuntje) Prince0 – 8 – 0

Een
kist voor Mareij van der Schans0 –
4 – 0

Een
kint van Pieter de Been0 – 2 – 0

Nog
een kint van Pieter de Been0 – 2 –
0

Een
kint van Jan Oome0 – 2 – 0

Een
kint van Wilm den Biggelaer0 – 2 – 0

Nog
een kist voor Juffrouw Brouwers0 – 8 –
0

Nog
een kint van Pieter de Been0 – 2 – 0

Nog
een kist van Frans van Gent0 – 4 – 0

Nog
een kist de vrouw van Kees den Ronde0 – 4 – 0

Een
kist van Giel Lileef0 – 4 – 0

Een
kist voor Juffrouw Brouwers0 – 8 – 0

Een
kist voor Cornelia Baks0 – 4 – 0

Een
kist voor Bastiaante van Ginke0 – 4 – 0

Een
kist voor Seijme Beijers?0 – 4 – 0

Een
kint in de Hellekant0 – 2 – 0

Een
kint voor Klaas Baks0- 4 – 0

Een
kist voor meester Stok0 – 8 – 0

Een
kist voor Huijbert Dubbelman0 – 4 – 0

Een
kist voor Jan Smits in den Hellekant0 – 4 –
0

Een
kist voor Maria van Meel0 – 8- 0

Een
kist voor Pieter de Visser0 – 4- 0

Een
kist voor Pieternella van Raamsdonk0 – 4 – 0

Een
kist voor Tanneke den Engelse0 – 4 – 0

Een
kist voor Kaatte Boe…..0 – 4- 0

Een
kint in de Hellekant0
– 2 – 0

Een
kist voor de vrouw van Pieter Wagemans0 – 4 – 0

Een
kist voor Cornelis Dubbelman0 – 4 – 0

Een
kint in den Hellekant0 – 2 – 0

Een
kist voor Leijte Wagemans0 – 4 – 0

Een
kint in de Hellekant0 -2 – 0

Een
kist voor Corstiaan Paltores?0 – 8 – 0

Een
kist voor Lam de Visser0 – 4 – 0

Een
kist voor Maria Roelof0 –
4 – 0

Een
arme man0 – 4 – 0

Een
kint in den Hellekant0 – 2 – 0

Een
kint van Martien de Swart0 – 2 – 0

Nog
eene arme man0 – 4 – 0

Een
kint van Klaas Silvis0 – 4 – 0

Een
kint van de doktoor0 – 2- 0

Een
kist voor Adriaan van Loon0- 4 – 0

Twee
kinderen van Jan den Oude0 -4 – 0

Een
kist van Wilm Groene0 – 4- 0

Een
kist voor Adriaan Frint0 – 4- 0

Een
kint van Garrel Brant0 – 2 – 0

Een
kist voor Martien de Swart0 – 4 – 0

Een
kist voor Makferlande0
– 8 – 0

Een
kist voor Herme de Graaf0 – 4 – 0

Een
kist voor Cati van Raamsdonk0 – 4 – 0

Een
kist voor Pieter Buermans0 – 4 – 0

Een
kint van Annemate in den Hellekant0 – 2
– 0

Een
kint van Jan van Gils in de Hellekant0 – 2 – 0

Een
kint van Pieter van der Poel0 – 2 – 0

Een
kist voor Adriaan Bus0 – 4 – 0

Begraafregister
over 1749.Archief 2507. Inv. Nr. 987.

Ontfangst
van de leijke int Jaar 1749 door Jacobus van Lit, geweese kerkmeester.

2jan. Een kint van Van der Poel1 – 0 – 0

8jan. Een kint van Wilm van Dijk1 – 0 – 0

14jan. De weduwe Corst. Van Meel12- 10 – 0

17jan. De vrouw van Jan Roubos3 – 4 – 0

20jan. Bastiaan Hoolaars4
– 10 – 0

27jan. Een kint van Adr. van de Leur1 – 0 – 0

30jan. Adr. Leijte3 – 10 – 0

25feb. Matijs van Rijsbergen3 – 10 – 0

26feb. Pieter Retie12- 10 – 0

8mrt. Pieter Brant3 – 16 – 0

10
mrt. Piternel Krens3 – 4 – 0

26
mrt. Een man in den Helkant3 – 4 – 0

5apr. Een kint van Adr. Aresman1 – 0 – 0

12
apr. Grietje Dubbelman. Een kint1 – 0 – 0

18
apr. Een kint. 1
– 0 – 0

19
apr. De vrouw van Matijs Rademakers3 –
10 – 0

28
apr. Corn. Giele3 – 4 –
0

1mei Een kint van Wilm van Dijk1 – 0 – 0

7mei Leijsbet Stoffele3 – 4 – 0

17
mei Een jongen van Dirk Belijers3 – 4 – 0

26
mei Een kint van Geeret Botbijl8 – 8 – 0

Juni
niets

Juli
niets

1aug. Jan Witbol3 –
16 – 0

2aug. Een kint van Crijn Nelemans3 – 10 – 0

9aug. Maarte Lips3 – 10 – 0

9aug. Een kint van Wilm Romijn3 – 10 – 0

16
aug. Een kint van de Heer Huijbert Benne ?3 –
10 – 0

23
aug. Balte Roele Beens12- 0 – 0

23
aug. Een kint van Adam Kal1 – 0 – 0

10
sep. De vrouw van Jan van der Maade11 –
6 – 0

13
sep. Cornelie Robberderd.12
– 0 – 0

14
sep. Een kint van Corn. Rolof1- 0 – 0

22
sep. De weduwe Lips.Debet3- 4 –
0

25
sep. Een kint in den Helkant1 – 0 – 0

8okt. Een kint van Catrina de Beer1 – 0 – 0

8okt. Nog een kint op de Moerdijk1
– 0 – 0

8okt. Een kint van Lamberd de Visser2 – 0 – 0

10
okt. Een kint van Wilm Romijn1 – 10 – 0

13
nov. Een kint van Wilm Romijn1 – 0 – 0

15
nov. Een kint van Leenderd Domenie1 – 0 – 0

21
nov. De vrouw van Geeret Botbijl12 – 10- 0

2dec. Een kint van de weduw Huijberd van
Strien3 –
10 – 0

15
dec. Adr. Crijne3 – 4 – 0

15
dec. Nog twee kinderen2 – 0 – 0

21
dec. Een man in den Helkant3 – 4 – 0

21
dec. Een man op de Sluijs3 – 4 – 0

30
dec. Een kint van Antoni Scheurmans1 – 0 – 0

Begraafregister
over 1750.Archief 2507. Inv. Nr.
989.

8jan. Een kint van Andries Spuivoort sincke1 – 0 – 0

15
jan. Een kint van AdrijaenDr…….se voort
sincke1 – 0 –
0

20
jan. Een kint van Antonij de Jongh, en voor het kleet en sincke

en de baer3 – 4 – 0

27
jan. Lendert de Rooij met baar, kleet en sincken3 – 10 – 0

2feb. Een kint van Piter Kocke voor het
sincken1 – 0 – 0

14
feb. Een kint van Gerret Baks voor het sincken1 – 0 – 0

2mrt. Een kint van Willem Trompet voort
sincken1 –
0 – 0

14
mrt. Een kint van Piter van Anwerpe? voort sincken1 – 0 – 0

1apr.
Een kint van Tunnes van Kleef? Sincken, baar en kleet2 – 2 – 0

18
apr. Anth. van Dijck, baar, kleet en sincken3 – 16
– 0

20
apr. De weduwe van Jop Baks? , kleet, baar en sincken12 – 0 – 0

22
apr. Een kint van Jan Stoffelen voort sincken1 – 0 – 0

2mei Een kint van Jan Noteboom voort
sincken1 – 0 – 0

8mei Een kint van Pieter Intbos voort sincken
1 –
0 – 0

8juni Jan de Bruijn, kleet, baar en
sincken3
– 4 – 0

21
juni Een kint van Meijnnekens? voort sincken1 – 0 – 0

10
juliKees Tommesse, kleet, baar en
sincken3 – 16 – 0

11
juliEen kint van Dingeman Dame voort
sincken1
– 0 – 0

12
juliEen kint van Aart Wagemans3 – 10 – 0

14
juliPiter van Riel, kleet, baar en
sincken12
– 10- 0

16
juliEen kint van Willem Kins voort
sincken1 – 0 – 0

16
juliEen kint van Adrijaen Aarsse voort
sincken1 – 0 – 0

6aug. Een kint van Piter Stoop voort
sincken1 – 0 – 0

17
aug. Maaijke Jansse, kleet, baar en sincken3 – 16 – 0

29
aug. Jacobus Witte, kleet, baar en sincken12
– 10- 0

10
sep. Een kint van Kornelis Rolof voort sincken1 – 0 – 0

12
sep. Een lijck van den Moirdijck, kleet, baar en sincken3 – 16 – 0

18
sep. Een kint van Hendrick Holaas voort sincken1 – 0 – 0

21
sep. Een kint van Piter Boot voor de baar en sincken2 – 0 – 0

21
sep. Een kint uijt den Hellekant voort sincken1 – 0 –
0

23
sep. Gerret Ardon , kleet, baar en sincken3 – 16 – 0

30
sep. Pitternel van der Steen, kleet, baar en sincken3- 16 – 0

30
sep. Een kint van Dirk Belijers voort sincken1 – 0 – 0

22
okt. Een kint van Piter de Leeuw voort sincken1 – 0 –
0

2nov. De vrouw van Jan Aarttis? Kleet, baar
en sincken3 –
4 – 0

2nov. Een kint van Jan Kocke voort
sincken1
– 0 – 0

3nov. Een kint van Jan Vos voort sincken1 – 0 – 0

6
nov. Een kint van Jan van Twight voort
sincken1 – 0 – 0

24
nov. Govert van Tore, kleet, baar en sincken3 –
10 – 0

25
nov. Kommerke Botbijl, kleet, baar en sincken11 – 6
– 0

27
nov. Een kint van Giel Alaars, kleet, baar en sincken3 – 4 – 0

30
nov. Aart Be………..? voort kleet, baar en sincken3 – 4 – 0

30
nov. De vrouw van Jan van Twight, kleet, baar en sincken3 – 4 – 0

28
dec. Jan den Ronden, kleet, baar en sincken 4 – 10 –
0

30
dec. Piter den Biggelaar, kleet, baar en sincken1 – 0 – 0

Begraafregister
over 1751.Archief 2507.Inv. Nr. 990.

8jan. De wed. Tommas Kooijmans3 – 16 – 0

9jan. De vrouw van Tommas van Gulck12
– 0 – 0

11
jan. Een kint van de dogter van Jan Smits1 – 0 – 0

19
jan. Cornelis Silvis12 – 10- 0

22
jan. Een kint van Henderik van Venrooij1 – 0 – 0

25
jan. Een soon van Jan Dingemans3 – 16 – 0

25
jan. Een kint van Ari jansse de Visser1 – 0 – 0

31
jan. Een kint van Jan Piterman1 – 0 – 0

31
jan. Een kint van Piet Tone Intbos1 – 0 – 0

4feb. De vrouw van Toon de Jong3 – 4 – 0

11
feb. Een kint van Cornelis van Bavel3 – 10 – 0

13
feb. Een kint van Cornelis de Visser3 – 10 – 0

15
feb. De vrouw van Jan Lucas12- 0 – 0

17
feb. Een kint van Adriaen Nelemans1
– 0 – 0

17
feb. Een kint van Lijs van Tooren1 – 0 – 0

22
feb. Een kint van de wed. Dingeman Brantpro deo_______

23
feb. Mr. Johan Klijn12 – 10- 0

26
feb. De wed. Jan Witbol3 – 16 – 0

26
feb. De vrouw van Merten de Wagemaker. Willemijn Huijshouer4 – 10 – 0

10
mrt. Huijp Hamsig3 – 16 – 0

10
mrt. Een kint van Jan den Roijen1 – 0 – 0

11
mrt. Een kint van Crijn Nelemans7 – 4 – 0

12
mrt. Cornelis Martense Domenie3 – 10 -0

17
mrt. Een kint van Crijn Nelemans10 – 14 – 0

19
mrt. Een kint van Dingeman Visseren1 – 0 – 0

22
mrt. Een kint van Jost Dolk1 – 0 – 0

22
mrt. Een kint van Piet Kuijpsen?1 – 0 – 0

26
mrt. Jan Lucas den ouwen12
– 0 – 0

3apr. Jan HolaesNiet betaelt________

6apr. Een kint van Kees van Dijck1 – 0- 0

8apr. Een kint van Antoni van der Maden1 – 0 – 0

9apr. Een jongen van den armen gestorven ________

1apr.Mr.Gerret Botbijlprodeo________

13
apr.De vrouw van Crijnarse de
Leeuw3 – 16 – 0

20
apr.Klaas van der Madenpro deo________

4meiDe
vrouw van Antoni Intbos3 – 4 – 0

5meiDe vrouw van Cornelis Baks3 – 16 – 0

10
meiEen kint van Gerret Baks1- 0 – 0

14
meiEen kint van Adriaen van de
Luer1 – 0 – 0

17
meiEen kint van Adriaen Klasen van
Wagenberg1 – 0 – 0

25 meiKeeij Kooijmans3 – 16 – 0

2juniJacobus Dame12
– 10 – 0

10 juliDe vrouw van Jan Noteboom3 – 10 – 0

22 juliEen kint van Juffrouw Witte5 – 0 – 0

29 juliDe vrouw van Seel Kloppers3 – 4 – 0

4aug. Een kint van Wouter den Haf1 – 0 – 0

7aug. Een kint van Lenden den Engelsen3 – 10 – 0

25 aug. Jacobus Hovenaer3 – 4 – 0

31 aug. Jan van Kastel3
– 16 – 0

31 aug. Jacobus Silvis12 -10 – 0

16 sep. Een kint Annemike de suster van
Antoni Marssellense1 – 0 – 0

18 sep. Een kint van Jan van Gils1 – 0 – 0

24 sep. De vrouw van Jan Janssn de
Visser4 – 10 – 0

1okt. De vrouw van Piet DameNiet betaelt________

11 okt. Twee kinders van Abram Hasevoet1 – 0 – 0

1nov. Een kint van de wed. Jan Omens1 – 0 – 0

1nov. Een kint van Kees van Gelme1 – 0 – 0

9nov. Gertruij Hovenaer3
– 4 – 0

17nov. De vrouw van de Subt. Bels13 – 10 -0

19nov. Kees Dekkers3 – 4 – 0

20nov. Een jongen van Kobus Hovenaer1 – 10- 0

22nov. Een kint van Poulis Anemaat1 – 0 – 0

30nov. Een kint van Giel Alaers1 – 0 – 0

30nov. Een kint van Klaas van der Madenpro deo_______

10 dec. Govert Gosen1
– 0 – 0

27 dec. Een kint van Jacobus Janse de
Visser3 – 10 – 0

27 dec. Peter Visseren3 – 4 – 0

Noch van de geactroijerden timmerlieden van
bij de Swalue van Jan van Ramsdonk

3 – 18 – 0

Van mijn Willem van der Burght4 – 6 – 0

Begraaf register over 1752.Archief 2507Inv. Nr. 992.

5jan.12 – 10 – 0

14 jan.6- 14 – 0

20 jan.1- 0 -0

26 jan.1- 0 – 0

28 jan.3- 4 – 0

28 jan.1-0 – 0

7feb.1 – 0 – 0

12 feb.12 – 10 – 0

19 feb.13 – 10 – 0

22 feb.3 – 4 – 0

27 feb.1 – 0 – 0

11 mrt.3 – 4 – 0

13 mrt.3 – 10 – 0

13 mrt.3 – 4 – 0

18 mrt.3 – 4 – 0

27 mrt.13 – 10 – 0

4apr.3 – 4 – 0

12 apr.10 – 0 – 0

18 apr.1 – 0 – 0

29 apr.3 – 4 – 0

2mei1 – 0 – 0

6mei1 – 0 – 0

13 mei3 – 4 – 0

13 mei1 – 0 – 0

16 mei1 – 0 – 0

20 mei12 – 0- 0

26 mei1 – 0- 0

3juniMemorie

5juniMemorie

9juni1 – 0 – 0

14 juni1 – 0 – 0

20 juni3 – 16 – 0

24 juni3 – 10 – 0

24 juni3 – 4 – 0

29 juli3 – 10 – 0

29 juli3 – 10 – 0

2aug.3 – 16 – 0

3aug.1 – 0 – 0

21 aug.1 – 0 – 0

23 aug.5 – 0 – 0

25 aug.3 – 16 – 0

23 sep.3 – 10 – 0

30 sep.1 – 0 – 0

5okt.13 – 10- 0

9okt.3 – 4 – 0

27 okt.1 – 0 – 0

6nov.13 – 10 – 0

16 nov.13 – 10 – 0

18 nov.3- 0 – 0

22 nov.1 – 0 – 0

15 dec.3 – 16 – 0

18 dec.3 – 4 – 0

23 dec.1 – 0 – 0

27 dec.1 – 0 – 0

In den Jaaren 1753 Ontfangen van Willem van
der Burgt voor het kistmaaken Onder de Juridictie Van de Lage Zwaluwe voor den
Jaaren 1752 de Somme van2 – 14 – 0

Begraafregister over 1753.Archief 2507.Invent. Nr. 994.

Daneel van Bodegem13 – 10 – 0

Mevrouw Maria Viveen, wed. de Heer Swans9
-10 – 0

Adriaan van Kastel3
– 10 – 0

Cattje van der Lip1 – 0 – 0

Adriaan Verheij3 – 10 – 0

Dirk Beljers3 –
4 – 0

De soon van Jilles Evegeer2 – 0 –
0

De soon van Antoni Marsilese2 – 0 – 0

Cattrina Helbert3 – 4 – 0

Het kint van Cornelis Krijne1 – 0 – 0

Maria Stoop3 – 10 – 0

Pieter Rommers3 – 4 – 0

Het kint van Anna Verwater1 – 0 – 0

Het kint van Jan Everse1 –
0 – 0

Cornelis van Gils1 – 0 – 0

Het kint van Antoni Beljers1 – 0 – 0

Twee kindere van Cornelis de Been1 – 0 – 0

Huijbert Cremers3 – 10 – 0

Tomes Hoven3 – 10 – 0

Het kint van Cornelis Krijne1 – 0 – 0

Anna Lijte3 – 4 – 0

Isaak van Lit3 – 16 – 0

Het kint van Hendrik Vermons1 – 0 – 0

Janna Schoenmakers3 – 4 – 0

Adriaan Stoop3 – 16 – 0

Cornelis Schoenmakers1 –
0 – 0

Johanna van Toorn3 – 10 – 0

Huijbert de Rooije1 – 0 – 0

Adriaan Velthove 12
– 0 – 0

Het kint van Wouter de Haaf1- 0 – 0

Het kint van Adriaan de Wijs2 – 0 – 0

Het kint van Jan van Drunne1 – 0 – 0

Wilm Ligthart13 – 10 – 0

De dogter van Pieter van Wageberg1 – 0 – 0

Ida Clase van Wageberg1 –
0 – 0

Catrina de Back3 – 0 – 0

Het kint van Jan de Visser1 – 0 –
0

Het kint van Adriaan Nelemans1 – 0 – 0

Begraafregister over 1754.Archief 2507. Inv. Nr. 996.

Lijst van de dootkisten die van mijn W. v.d.
Burght Gemaak Sijn voor de jaaren 1754

Feb.Een kint van Willem van Kastel, een grijne0 – 2 – 0

Feb.Een kint van Adrijaen van Lit, een grijne0 – 2 – 0

Apr.Een
kint van Gerret Bakx, een grijne0 – 2 – 0

MeiEen kint van Adam Kanters, een grijne0 – 2 – 0

JuliDe vrouw van Giel Alars, een grijne0 – 4 – 0

Aug.De wed. Henderik Plune van den armen_______

Aug.Tunis van Kleef, een grijne0 – 4 –
0

Okt.Een kint van Lijs van Toren, een grijne0 – 2 – 0

Okt.Een kint van Antoni de Jong, een grijne0 – 2 – 0

Okt.Een kint van Adriijaen Vlamme, een grijne0 – 2 – 0

Dec.Een kint van Toon Marselise, een grijne0 – 2 – 0

Dec.Een kint van Jan Piterman, een grijne0 – 2 – 0

Waar op ik W. van Burght voor dint heb door
onder van den gewesen kerkmester A. van Tilburg aan de banken en stoven in de
Lage Swaluwe Kerk in de mant van Maert de somme van0 – 18 –
0

Dese agt stuijvers voldaen de rest noch0 -8 -0

Rekening gelikkedeert door den bevinder als
kerkmester Mester Wolfs.

Anderen Ontfang der Kerke Regten, weegens het
Graaven zoo in, als buijten de Kerke, in de Jaare 1754.

Ten tweede, volgens gespecificeerde memorie
der Lijke, van den doodgraver, Nicolaas Rook, wert al hier in Ontfank gebragt.

Den 19 juli van het lijk van Jan Smits3 – 4 –
0

Den 19 juli de vrouw van Machiel Allards3 – 10 – 0

Den 22 juli Adriaantie Brand, de vrouw van
Adr. Roelofs3 – 16 – 0

Den 10 aug. Pauwlijn van Diest.Armen_________

Den 19 aug. Theunis van Kleeff3 – 16 – 0

Den 13 sep. Van het kint van Jan Leendert
Baks1 – 0 – 0

Den 27 sep. Van Jacobus van Leer3 –
4 – 0

Den 30 sep. Twee kraamkinderen van Cornelis
Cooijmans1 – 0 – 0

Den 30 sep. Een kraamkint van Lijsbet van
Thoorn1 – 0 – 0

Den 8okt.van Theuntje de Jongh1 –
0 – 0

Den 12 okt. Abraham Merkes1
– 0 – 0

Den3dec. De weduwe van Jan
Smits3 – 4 – 0

Den 21 dec. Eva Marcelise2 – 0 – 0

Den 24 dec. Het kint van Jan Pieterman1 – 0 – 0

Item nog ontfangen van den geauthorisen de
Dootkisten, maker van Doorkisten van den Hooge Swaluwe, Jan van Raamsdonk, de
Somma van twee guldens ses Stuijvers, weegens het kerke Regt van ijder kist
door hem gemaakt, voor de gestorvene Lijken op, en onder het District van de
Hooge Swaluw in de jaare 17542 – 6 – 0

Ook noch Ontfangen van de geauthoriseerde, de
doot Kiste maaker van de Lage Zwaluwe Willem van der Burgt, de somme van

Weegens het Regt

Der kerke van ijder Kist door hem gemaakt,
voor de gestorvene Lijken van de Lage Swaluwe in den Jaare 1754, dus

Ook nog ontfangen van de Kerke Leeren de
somma van Elf Stuijvers, vier penningen, in het jaar 1754, dus0
– 11 – 4

Begraafregister over 1755.Archief 2507.Inv. Nr. 998

Lijste van de gemaakte doodt kisten, die door
mij J. van Raamsdonk, als geauthoriseerde sijnde dootkistemaaker van de Hooge
Swaluwe voor de gestorvene Lijke onder het district in den Jaare 1755 gemaakt
sijn.

Eerstelijk gemaakt een doodtkistje voor het
kint van Giel Daame in den Hellekant0 – 2 – 0

Voor het kint van Cornelis Boljes? In de
Hellekant0 – 2 – 0

Een dootskist van wagenschot voor Mejuffrouw
Batse? op de Hooge Zwaluwe0 – 8
– 0

Voor het kint van Gerret Brant op de Hooge
Swaluwe0 – 2 – 0

Voor het kint van Daaneel Ardon op de Hooge
Swaluwe0
– 2 – 0

Voor de soon van Giel Daamen in den
Hellekant0 – 4 – 0

Voor het kint van Adriaan Romme0- 2 – 0

Voor het kint van Giel………..in den Hellekant0- 2 – 0

Voor het kint van Gerret Vaarwater op de
Hooge Swaluwe0- 2-
0

Voor het kint van de Heer Anemaat op de
Gaate0 – 2 – 0 Een
dootskist voor Gerret Brant op de Hooge Swaluwe0 – 4 –0

Voor een arm kint op de Hooge Swaluwe0 – 2 – 0

Voor het kint van J. Dolk op de Hooge
Swaluwe0 – 2 – 0

Een dootskist voor Adrie van Pals in den
Hellekant0 – 4 – 0

Een dootskint voor Antje Vrient op de Hooge
Swaluwe0 – 4 – 0

Vooe het kint van P. van den Poel in de
Hellekant0
– 2 – 0

Een kist voor Jan Maas op de Hooge
Swaluwe0 – 4 – 0

Voor het kint van Cornelis Kooijmans op de
Hooge Swaluwe0 – 2 – 0

Andere Ontfangh weegens de Kerke Regten, van
de gegravene Lijken, en ‘gebruijken der

Dood-Kleeden, gehad en gedaen in de Jaare
1755.

5jan. Een kint van Wouter ten Haaff1 – 0 – 0

14 jan. De wed. Anthonie Bos3 – 16 – 0

3feb. Een kint van Louwrens van der Made1 – 0 – 0

10 feb. Een kint van Cornelis Beljers 1
– 0 – 0

14 feb. Een kint van Joost de Leeuw3 – 10 – 0

14 feb. Barbera van Bodegem13 – 10- 0

25 mrt. Martijntie Broere3 – 10 – 0

18 apr. Maria Brant1 – 0 – 0

22 apr. Een kint van Daniel Ardonne3 – 10 -0

3mei
Gerrit van Dijk1 – 0 – 0

13 mei Een kint van Jan van Bavel3 – 10 -0

14 mei Een kint van Job Markes1 – 0 – 0

28 juni Poulus van Bavel3
– 10 -0

24 juli Dirk den Ridder3 – 4 – 0

31 juli Pieter Machielsse Daamen3 – 4 – 0

1sep.Een kint van Johanna Gerritje1 – 0 – 0

19 sep.Een kint van Pieter Slaats1 – 0 – 0

23 sep.Een kint van de HeerPenningmeester Anemaet6 – 0 – 0

23 sep.Een kint van Machiel Loovere?1 – 0 – 0

25 sep.Een kint van Cornelis Veerwater1 – 0 – 0

29 sep.Gerrit Brandt3 – 16 – 0

1okt. Magriet Dubbelman12 – 0 – 0

20 okt. Pieter den Engelsen13 – 10 -0

27 okt. De vrouw van Leendert Slings3 – 4 – 0

29 okt. Adriana Gijsbertz. Schuurmans1 – 0 – 0

31 okt. Neeltie Dolk3 – 10 – 0

4nov. Adriaan Pals3
– 4 – 0

24 nov. Een kint van Van der Poel1 – 0 – 0

26 nov. Adriaan Dingemans3 – 16 – 0

5dec. De weduwe Adriaan Vriend12 – 10 – 0

17 dec. Een kint van Hendrik van Malsem1 – 0 – 0

24 dec. Een kint van Leendert Slings1 – 0 – 0

27 dec. Johannis Maas3 – 4 – 0

29 dec. Anthonie den Engelsen13 – 10 -0

Begraafregister over 1756.Archief 2507.Inv. Nr. 1000.

2jan. Het kint van Corne……..mans1 – 0 – 0

3jan. Het kint van Jan van Antwerpen 1
– 0 – 0

22 jan. Het kint van Cornelis Coenraad1 – 0 – 0

26 jan. Het kint van Willem Timmers1 – 0 – 0

4feb. Een kraamkind van Jan Daamen1 – 0 – 0

4feb. Het kint van Cornelis Coenraad1 – 0 – 0

9feb. Het kint van Cornelis P. Beljers1
– 0 – 0

17 feb. Het kraamkint van Adriaan Denisse
Nelemans1 –
0 – 0

24 feb. Een kraamkint van P. Bas?1 – 0 – 0

1mrt. Cornelia Bas, vrouw van Adriaan de Jongh3 – 16 – 0

2mrt.Het kint van Peeter
Dubbelman3 – 10 – 0

12 mrt. Het kint van Pieter Janse de
Been1 – 0 – 0

13 mrt. Het kint van Rook van Lit6 – 0 – 0

15 mrt. Adriana Kocke3 – 4 – 0

16 mrt. Het kint van Pieter Janse de
Been1 – 0 – 0

19 mrt. Jan Lucas11 – 6 – 0

23 mrt. Maghiel Daamen3 – 16 – 0

24 mrt. Het kint van Thomas van
Rijkevorsel1
– 0 – 0

29 mrt. Het kint van Anthonij van Alphen1 – 0 – 0

17 apr. …………..Welten3 – 16 – 0

1meiEen kint van Joost de
Leeuw3 – 10 – 0

18 meiMaria van der Made3 – 4 – 0

21 meiHendrik Domine3 – 4 – 0

30 meiCornelia Dingemans Lucas, wed. Dingeman Klijn12 – 0- 0

14juniEen kraamkind van Wouter de
Beer?1
– 0 – 0

2juliEen kraamkint van Wouter
Teijssen1 – 0 – 0

7juliWillem ………..Raaijmakers3 – 4 – 0

8juliHet kind van Adriaan
Dubbelman3 – 10 -0

20 juliEen kraamkind van Lam Vos1 – 0 – 0

21 juliHet kraamkind van Laurens van der Made1 – 0 –
0

17 aug. Een kraamkind van Willem Weeland3 – 10 – 0

18 aug. Arij Schuurmans3
– 4 – 0

23 aug. Adam Adriaanse van der Made1 – 0 – 0

2okt. Johan Adriaanse van der Made1 – 0 – 0

9okt. Adriana de Greef3 – 16 – 0

11 okt. De wed. Wouter van den Enden3 – 4 – 0

2nov. Het kraamkint van Timmers1 – 0 – 0

2nov. Hermen van Genke3 – 4 – 0

4nov. Cornelia van Bavel3 – 10
– 0

29 nov. Johan Napauli? Van den armen________

3dec. Het kraamkint van Cornelis ………..1
– 0 – 0

13 dec. Jan Cornelis………….3 – 4 – 0

15 dec. Wouter den Engelsen12 – 0 – 0

Lijste van de gemaakte dootkiste die door mij
Jan van Raamsdonk als dootkistemaaker over de Hooge Swaluwe van de gestorvene
Lijken ondxer het district in den jaare 1756.

2feb. Een kint van Jan Damen0
– 2 – 0

5feb. Een kint van Kornelis
Beljers0 – 2 – 0

27 feb. Een kint van Pieter Baks0
– 2 – 0

28 feb. Een kint van Pieter Dubbelman0 – 2 – 0

10 mrt. Een kint van Jan de Been0 – 2 – 0

15 mrt. Een kint van Jan de Been0 – 2 – 0

20 mrt. Een …… van Giel Damen0 – 4
– 0

27 mrt. Een kint van Antonij van Alffen0 – 2 – 0

15 apr. Een ….. van Coen Welten0 – 4
– 0

15 meiEen …… Mari van den Maden0 – 4 – 0

19 juliEen kint van Lam Vos0 – 2 – 0

19 juliEen kint van Lauwerens van den Maden0 – 2 – 0

14 aug. Een kint van Willem Weellant0 – 2 – 0

4okt. Een …….. Adrijana de Greef0 – 4 – 0

9okt. Een …….. de vrou van den Enden?0 – 4 – 0

7nov. Een……. Van Johanna
Plune0 –
4 – 0

11 dec. Een …… van Jan Kornelisse
Gastellaan0 – 4 – 0

Memori of lijst van de doot kisten voor den
jaren 1756(Lage Zwaluwe)

Jan.Een kint van Jan van Antwerpen0 – 2 – 0

Jan.Een kint van Willem Timmers0 – 2 – 0

Feb.Een kint van Adriyan Nelemans0 – 2 – 0

Mrt.De vrouw van Adriyan de Jong0 – 4 – 0

Mrt.Een kint van Jacobus van Lut0 – 2 –
0

Mrt.Jan Lukas, een grijne kist0
– 4 – 0

Mrt.Een kint van Joh. De Leeuw0 – 2
– 0

MeiMaria van der Maden0 – 4 – 0

MeiHendrik Domenige0 – 4 – 0

MeiDe
wed. Dingeman Klijn0 – 4 – 0

JuniEen kint van Wouter de Beer0 – 2 –
0

JuliEen kint van Wouter Tijsen?0 – 2 –
0

JuliEen meijsen van Huijp Rademakers0 – 4 – 0

JuliEen kint van Adriyan Dubbelman0 – 2 – 0

JuliEen kint van Louwrens van der Maden0 – 2 – 0

Aug. Ari Schurmans?0 – 4 – 0

Aug. Een kint van Adriyan van der Maden0 – 2 – 0

Okt. Een kint van Adriyan van der Maden0 – 2 – 0

Nov. Een kint van Willem Timmers0 – 2 – 0

Nov. ………. Van Ginneken0 – 4 – 0

Dec. Wouter den Engelsen 0 – 4 – 0

Begraafregister over 1757.Archief 2507.Inv. Nr. 1002.

Hooge Swaluw den 1 januarij 1757.

8jan.Kraamkind van Nicolaas de
Vries3 – 10 –
0

11 jan.Jan Claese3
-4- 0

11 jan.Huijsvrouw van Pieter Kok3- 4-
0

12 jan.Het kind van Joost de Leeuw3 – 10 – 0

15 jan.De huijsvrouw van Ari Cavelaars3 – 16 – 0

17 jan.Maria Huijberde, wed. Josphus de Bruijn3 – 16 – 0

21 jan.Het kind van Jan Griekspoor1-0-0

24 jan.Het kind van Pieter van den Pool (Poel)1- 0 – 0

7feb.Willemijntje Munters, wed.
v.d. Burgt12 -0 – 0

11 feb.Pluntje? p: Visser3- 4-0

17 feb.Kraamkind van Anthonij van Seelis1-0-0

2mrt. Kind van Adriaan Dubbelman_________

9mrt. Pieter Arisse de Leeuw3
– 10 – 0

11 mrt. Kind van Hermen van der Hijden1- 0-
0

22 mrt. Hendrik Doolk7 -0-0

26 mrt. Kind van Jan Leendersse Bas2-0-0

31 mrt. Kraamkind van Nicolaas Rollast 1-0- 0

7apr. Huijsvrouw van Pieter Baas11
-0- 0

12 apr. Een kind van Willem Daan (Dane)1-0- 0

12 meiKraamkind van Hermanus Havermans 1-0- 0

14 meiKind van Adriaan Nelemans1-0- 0

15 juniCornelis van Bavel11 -0- 0

20 juniKraamkind van Jan Daamen1-0- 0

29 juniKraamkind van Cornelis de Visser3 – 10 – 0

7juliKind van Leendert Bax1-0-0

8juliKind van Adriaan Claasse van
Waagenberg1-0-0

12 juliMaria Huijberde Berkenbos, wed. van Jan

Crijn Nelemans12 -0- 0

De kerkkeregten3 serkken
gelegt7 – 10

Het kleet2 –
10

Het sincken1 – 0

De baar1
– 0

1aug.Kind van Jacobus
Sestege?1- 0 – 0

9aug.Adriana Boesers, wed.
Adriaan Kleeff12 –
10 – 0

16 aug.Kind van Thomas Rijkevorstel1- 0 – 0

22 aug.Kind van Pieter Antonij Intbossche1-0- 0

25 aug.Willem van Dijk3 – 10 – 0

25 aug.Paulus Diependaal3 – 4 – 0

29 aug.Kind van Pieter Baax1 -0 -0

4sep.De wed. van Aart van
Dijk3 – 4 – 0

22 sep.Het kind van Pieter van den Enden1- 0-
0

29 sep.Huijbertje van den Biggelaar2-0- 0

11 okt.De vrouw van Adam Kal.Voor de
armen_________

11 okt.Het kind van Leendert van der Veeke1-0- 0

14 okt.Het kind van Gerret Brand1-0- 0

18 okt.Mejuffrouwe Maria den Engelsen, wed. wijle

Jan Ardonne13 – 10 – 0

21 nov. Het kind van Pieter Sebelijers1- 0-
0

27 nov. Bernardus Offermans3- 16 – 0

1dec.Danel van Son3 – 4 – 0

8dec.Het kind van Antonij van
Opstal1- 0
– 0

15 dec.Het kind van Pieter van
Chaam1- 0 – 0

23 dec.Pieternella Commeren3 – 16 – 0

28 dec.De wed. van Adriaan Willem van Cassel3 – 4 – 0

Lijst van de gemaakte dootkisten die door
mijn Jan van Raamsdonck als geautoriseerd ende dood kiste maaker van de Hooge
Swaluwe van de gestorvene lijke onder voornoemd district, in den jaare 1757
gemaakt zijn.

5jan.Kistje voor het kind van
Klaas de Vries.0 – 2 – 0

10 jan.De vrouw van Pieter Kokke0 – 4
– 0

12 jan.………………………………………….0 – 4 – 0

15 jan.Een kist voor de vrouw van Kornelis Kavelaar0- 4 – 0

21 jan.Kistje voor het kint van Pieter van den Poel0- 2 – 0

7mrt.Een kist voor ……..Visser0 – 4
– 0

14 mrt.Een kistje voor het kint van Jacob Dolck0 – 2 – 0

24 mrt.Een kistje voor het kint van Jan Lindersse Baks0- 2 – 0

28 mrt.Een kistje voor het kint van Klaes Rolaf0 – 2 – 0

8apr.Een kistje voor het kint van de dogter Van
den Enden 0 – 2 – 0

18 juniEen kistje voor het kint van Jan Dame0 – 2 – 0

27 juniEen kistje voor het kint van Kornelis de Visser0 – 2 – 0

5juliEen kistje voor het kint
van Jan Lindersse Baks0 – 2 –
0

7juliEen kistje voor het kint
van Adrijaen Klase van

Wagenbergh0 – 2 – 0

29 juliEen kistje voor het kint van Sestighge0 – 2 – 0

7aug.Een kist voor Adriaentje
Kleef0 – 4 – 0

20 aug.Een kistje voor het kint van Pieter Intbos0 – 2 – 0

23 aug.Een kist voor Dieppendaal0 –
4 – 0

20 sep.Een kistje voor Mereijnnes van den Ende0 – 2 – 0

26 sep.Een kistje voor Adrijaen den Biggelaer0 – 2 – 0

11 okt.Een kistje voor het kint van Gerret Brant0 – 2 – 0

18 nov.Een kistje voor het kint van……
Belijens0- 2 – 0

26 nov.Een kist voor Bernardus Offermans0 – 4 – 0

29 nov.Een kist voor van Sonne0 – 4 – 0

7dec.Een kistje voor het kint
van…….. Mensselesse?0 – 2 – 0

19 dec.Een kist voor Pieternel Kommere0 – 4 – 0

Leijstvan het Maken van Dootkisten voor den Jaren 1757 door mijnW.W. Burght

(Lage Zwaluwe)

Jan.Jan Klazen, een grijne0 – 4 – 0

Jan.Een kint van Jost de Leeuw, een greijne0 – 2 – 0

Jan.Een kint van Jan Griekspoor, een greijne0 – 2 – 0

Feb.De
wed. Robbert van de Burght, een greijne0 – 4 – 0

Feb.Pluentje Vissere, een greijne0
– 4 – 0

Feb.Een kint van Antoni Marselisse, een greijne0 – 2 – 0

Mrt.Een kint van A. de Man, een grijne0 – 2 – 0

Mrt.Een kint van Herme van der Heijden, een greijne0 – 2 – 0

Apr.De vrouw van Piter Backx, een greijne0 – 4 – 0

MeiEen kint van A. Nelemans, een greijne0 – 2 – 0

JuniCornelis van Bavel, een greijne0 – 4 –
0

JuliDe wed. Jan Krijne Nelemans, een greijne0- 4 – 0

Aug. Willem van Dijck, een greijne0 –
4 – 0

Aug. Een kint van Piter Backx, een
greijne0
– 2 – 0

Sep.De wed. Aart van Dijck, een greijne0 – 4 – 0

Okt.De vrouw van Adam Kal.Pro
Deo0 –
0 – 0

Okt.Een kint van Lendert van der Veeke, een greijne0 – 2 – 0

Okt.De wed. Jan Ardonne, een eijcke0 – 8 –
0

Dec.Een kint van Piter van Kaem, een greijne0 – 2 – 0

Dec.De wed. Adrijaen van Kassel, een greijne0 – 2 – 0

Hierop verdint Door orde Van de gewesene
Kerkmeester A. Dubbelman in dit yaer 1757

Eenige banke gespeijkert en een bankje gemaeckt in den tuin (ruimte voor en naast de preekstoel, dat
omgeven is door een mooi hekwerk, ookwel dooptuin genoemd)
tsamen voor hout

en spijkers en arbeijt0 – 10 – 0

Oock eenige panne op de kerk geleijt (kerk van Lage Zwaluwe) , en gelevert 2
nieuwe panne samen0 – 4 – 0

Het zelve gerekent en gelikedeert en voldaen
bij mijn,W. v.d. Burght.

Begraafrekening over 1758.Archief 2507.Inv. Nr. 1004.

6jan. Johanna van Dongen (Lage. Zwaluwe)1 – 0 – 0

10 jan. Adriaan de Jong(L.
Zwaluwe)
3 – 4 – 0

14 jan. Cornelia Boot, wed. Veerwater (Hooge Zwaluwe)aermen

24 jan. Dingemans Rollast(L. Zw)aermen

18 feb. Kraamkind van Nicolaas de Vries(Hooge
Zwaluwe)
3 – 10 – 0

27 feb. Kraamkind van PieterPleijt
(H.Zw)
1 – 0 – 0

13 mrt. Adriaan Damen(Hooge
Zwaluwe)
3 – 10 – 0

11 apr. Kraamkind van Adriaan Nelemans(L. Zw)1 – 0 – 0

11 apr. Kraamkind van Willem Romijn(L.
Zw.)
1 – 0 – 0

12 apr. Jan Polak of Plack(L. Zw)3 – 10 – 0

17 apr. Kind van Willem van Dijk(L.Zw.)1 – 0 – 0

1meiKind van Jan Pietermans(L.
Zw)
1 – 0 – 0

1meiDe dogter van Cornelis
Crijne(L. Zw.)3 – 4 – 0

2meiHermen Geerde Pietermans(L.
Zw.)
12 – 0 – 0

3meiHelena van Weerdt3 – 4 – 0

6meiDe huijsvrouw van Adriaan
den Biggelaar(H. Zw.)3 – 4 – 0

10 meiCornelis Franse Paase(L. Zw)3 – 16 – 0

11 meiNicolaas Rollast(H.Zw.)3 – 4 – 0

25 meiHet kind van Cornelis de Been(H.Zw.)1 – 0 – 0

5juni Michiel Alars(L. Zw)3- 10 – 0

6juniEen lijk van den armen, op
de Groenendijk(L.Zw)_______

10 juliJohanna van Dijk , de vrouw van Dirk Fenema (L. Zw)3 – 4 – 0

30 juliCornelis Verboom3 – 16 – 0

30 juliCatrinna Lamert de Visser(H.Zw.)8 – 4 – 0

1aug. Kraamkind van Jan Damen(H.Zw.)1 – 0 – 0

10 aug. Kind van Willem Trompers(L.
Zw.)
1 – 0 – 0

10 aug. Kind van Cornelis van Dijk(L.
Zw)
1 – 0 – 0

25 aug. Kraamkind van Abram Hasevoet(L.
Zw)
1 – 0 – 0

28 aug. Kind van Megiel Damen(H.Zw.)1 – 0 – 0

2sep. Piet Roel Damen3 – 16 – 0

7sep. Cornelia van Bavel (L.Zw.)3 – 10 – 0

23 sep. Kind van Jan Jansen(H.Zw.)1 – 0 – 0

26 sep. Adriaan Dingeman Visser(L. Zw)3 – 16 – 0

9okt. Jan Kooreman(L.Zw)3 – 4 – 0

9okt. Helena van Gennip(L.Zw)3 – 10 – 0

23 okt. Adam van Swol(L.Zw)3 – 16 – 0

26 okt. Kind van Jacobus van Opstal(H.Zw.)1 – 0 – 0

27 okt. Jannigje Vrind, wed. Cornelis van
Bavel(L.Zw)11 – 6 – 0

4nov. Jan Janse(H.Zw.)3 – 4 – 0

6nov. Kind van Dingeman Vissere(L.Zw)1 – 0 – 0

11 nov. Weduwe van Huijbert Amsig(L.Zw)3 – 4 – 0

13 nov. Kind van Pieter Claasse van
Waagenberg(H.Zw.)1 – 0
– 0

22 nov. Kind van Antonij Jansse Belijars (L.Zw)1 – 0 – 0

24 nov. Kind van Jan Griekspoor(L.Zw)1 – 0 – 0

25 nov. Kind van Adriaan Dingeman Visser(L.Zw)1 – 0 – 0

9dec.
Kind van Jan Schoot(Stoop) (H.Zw)1 – 0 – 0

18 dec. Kind van Joost de Swaart(H.Zw)1 – 0 – 0

23 dec. Kind van Corstiaan Molegraaff(L.Zw)1 – 0 – 0

De
plaatsnaam duidt erop waar de overledenen gewoond hebben.

De grafmaker W. v.d.; Burght uit Lage Zwaluwe
had in opdracht van de kerkmeester in oktober 1758 een vonder binnen de Ganshoek, lang 10 voet en zwaar 3 10 dm grijne hout gemaakt.

Begraafrekening over 1759.Archief 2507.Inv. Nr. 1006.

5jan.
Kind van Teunis Piere(L.Zw)1 – 0 – 0

13 jan. Adriana van Vessem3 – 10 –
0

25 jan. Eijke van Raamsdonk11 – 0 – 0

29 jan. Kind van P. Vingerhoets(H.Zw)1 – 0 – 0

17 feb. De vrouw van Cornelis de Been(H.Zw)3 – 4 – 0

31 mrt. Adriaantije , kint van Lendert Schoenmakers(L.Zw)1 – 0 – 0

2apr. Het kind van Adriaan Roomen(H.Zw)1 – 0 – 0

2apr. Het kind van Hendrik Sips(H.Zw)1 – 0 –
0

17
apr. Het kind van Cornelis Nouwens(L.Zw)1 – 0 – 0

17
apr. Maria Baltese van Turnhout(H.Zw)3 – 4 – 0

21
apr. Het kind van Cornelis Nowens1 – 0 – 0

30
apr. Dingeman Cornelis Anemaet(H.Zw)6 – 0 – 0

10
mei Het kind van Pieter Grevers(H.Zw)1 – 0 – 0

11
mei Grietje?, dochter van Jan van der Weijden(L.Zw)3 – 4 – 0

16
mei Het kind van Arij de Visser(H.Zw)1 – 0 – 0

16
mei Jan van Alsse(H.Zw)3 – 4 – 0

17
mei Het kind van Pieter Damen(H.Zw)1 – 0 – 0

18
mei Het kind van Pieter Klonen2
– 0 – 0

18
mei Het kind van Dirk Repers1 – 0 – 0

19
mei Pieternella de Laaet3 – 16 – 0

22
mei Het kind van Joost de Swart(H.Zw)1 – 0 – 0

24
mei Pieter Janse Boot(L.Zw)3 – 16 – 0

29
mei Maijke Broere(L.Zw)4 – 10 – 0

29
mei Elisabet Merkeblaas3 – 16 – 0

31
mei Gerret van de Brock(H.Zw)Armen

5juni Govert de Been3 – 4 – 0

5juni Jacoba Legrina Beijers6 – 0 – 0

5juni Jan Kleijn11 – 0 – 0

12
juni Pieter Heijligers3 – 4 – 0

21
juni Adriana Claasse3
– 4 – 0

30
juni Antonij Marcelisse(L.Zw)3 – 4 – 0

2juli Het kind van Jan Jacopse Neelneef(H.Zw)1 – 0 – 0

7juli Adriana Cornelia Arisse11 – 6 – 0

10
juli Het kind van Adriaan Claasse van Wagenberg(H.Zw)
1 – 0 – 0

17
juli Willem Ligthart(H.Zw)2
– 0 – 0

18
juli Het kind van v.d. Heijden1 – 0 – 0

31
juli Het kind van Hendrik van Doorn1 – 0 – 0

5aug. Dingeman Adriaansse Bax12 – 10
– 0

18
aug. Het kind van Antonij Moolegraaft(L.Zw)1 – 0 – 0

25
aug. Het kind van ………. Van ReijsbergL.Zw)1 – 0 – 0

25
aug. Hart van den Made . Van den armenOnder de Klundert_________

3sep. Het lijk van den armen________

15
sep. Poulis Anemaet(H.Zw)3 – 4 – 0

15
sep. Antone van Vissem3 – 10 – 0

17
sep. Lena Huijberse Flesse ?1 – 0 – 0

21
sep. Het kind van Antone den Ronden(H.Zw)1 – 0 – 0

21
sep. Lena Belijers(H.Zw)3 – 10 – 0

26
sep. Het kind van Danneel Veerwater(H.Zw)1 – 0 – 0

26
sep. Het kind van Pieter Oomens(H.Zw)1– 0 – 0

27
sep. Het kind van Joost de Visser(H.Zw)6 – 0 – 0

30
okt. Het kind van Jan Halder1 – 0 – 0

30
okt. Cornelia van Bavel3 – 10 – 0

2nov. Pieter de Visser11 – 0 – 0

10
nov. Het kind van Cornelis van Ginneke1 – 0 – 0

13
nov. Aplonia van Bergeijk2
– 0 – 0

14
nov. Willebert Pieter Damen(H.Zw)1 – 0 – 0

15
nov. De Heer Francois van Riel(H.Zw)13 – 10- 0

22
nov. Het kind van Jacobus Heijligers(H.Zw)1 – 0 – 0

22
nov. Martiennis van Gels3 – 10- 0

24
nov. Het kind van Pieter Gevers(H.Zw)1 – 0 – 0

24
nov. Het kind van Willem VosH.Zw)1– 0 – 0

26
nov. Het kind van Antonij Janse Belijers(L.Zw)1 – 0 – 0

28 nov. Cornelia Klijn(L.Zw)3 – 10 -0

5dec. Het kind van Cornelis Lucas(L.Zw)6 – 0 – 0

6dec. Abraham Vermeulen(L.Zw)13 – 10 – 0

7dec. Het kind van Jan Pieter Maas1 – 0 – 0

7dec. Adriana de Jongh(L.Zw)3 – 10 – 0

10 dec. Het kind van Pieter van den Poel(H.Zw)1 – 0 – 0

13 dec. Adam van Swol(L.Zw)1 – 0
– 0

13 dec. Het kind van Jan van Trigt(H.Zw)1 – 0 – 0

17 dec. Gerret Verhoeven(L.Zw)3 – 10 – 0

17 dec. Het kind van Jan van Raamsdonk(H.Zw)6 – 0 – 0

19 dec. Het kind van Adriaan Nelemans(L.Zw)1 – 0 – 0

20 dec. Het kind van Pieter ………..boot(L.Zw)1 – 0 – 0

24 dec. Het kind van Cornelis Stoop2 – 0 – 0

24 dec. Het kind van Hendrik Sips(H.Zw)1 – 0 – 0

31 dec. Adriaan P. de Visser(H.Zw)11
– 0 – 0

Begraafrekening over 1760.Arch. 2507.Inv. Nr. 1008.

4jan. Kind van Govert van den Poel1 – 0 – 0

5jan. Kind van Cornelis Lucas6 – 0 – 0

12 jan. Kind van Pieter Wagemans1 – 0 – 0

14 jan. Kind van Adam Kanters1 – 0
– 0

14 jan. Kind van Adriaan Romme1 – 0 – 0

18 jan. Kind van Adriaan Romme1 – 0 – 0

18 jan. Kanatol3 – 4 – 0

27 jan. Kind van Adriaan Smits1 – 0 – 0

1feb. Kind van Gerret van den Broeckarmen

1feb. Thomas van Gulck12 – 10 – 0

11 feb. Kind van Hart Wagemans6 – 0 – 0

13 feb. Kind van Joost Ps. De Visser6 – 0 – 0

14 feb. Kind van Adriaan van Chaam1 – 0 – 0

18 feb. Kind van Pieter Oomens1
– 0 – 0

1mrt. Huijbert Dingemans4 – 10 – 0

3mrt. Kind van Leendert van der Cuijp6 – 0 – 0

13 mrt. Kind van Willem van Dijk1 – 0 – 0

13 mrt. Dingeman Bax12
– 0 – 0

13 mrt. Geertruij Ardonne________

29 mrt. Kind van Cornelis Schuurmans1 – 0 – 0

31 mrt. Huijsvrouw van Pieter Koke3 – 4 – 0

1apr. Jan van der Kuijk12- 0 – 0

3apr. Kind van Corstiaan Molegraaff1 – 0 – 0

8apr. Adriana Bax6 – 0 – 0

9apr. Adriaan Dubbelman6 – 0 – 0

15 apr. AdriannaBax(klopt met voorgaande)3
– 16 – 0

7mei
Kind van Joost de Swart1
– 0 – 0

8mei
Seijkemer…….teus?3 – 10 – 0

10 mei Adrianna van Reijsbergen3 – 4 – 0

21 mei Kind van Thunis Moolegraaft1 – 0 – 0

27 mei Johanna den Engelse6 – 0 – 0

28 mei Adriaan Hartmans3 – 4 – 0

5juni Kind van Adriaan Siemons1 – 0 – 0

5juni Jacoba Legrena Beijens3
– 10 – 0

26 juni Adriana Raijmaker3 – 4 – 0

27 juni Jan Vogels12 -10 -0

30 juni Kind van Job Merkese1 – 0 – 0

1juli Johanna Kokke2 – 0 – 0

11 juli Arie Vissere4 – 10 – 0

19 juli Kraamkind van Joost de Leeuw1 – 0 – 0

21 juli De huijsvrouw van Willem de Vos3 – 4 – 0

22 juli Hermanis Daamen1 – 0 – 0

11 aug. Cornelis Spulmans3
– 4 – 0

18 aug. Adriana Raijmakers3 – 4 – 0

18 aug. Kind van Willem de Vos1 – 0 – 0

3sep. Antonij den Ronden4 – 10 – 0

9sep. Dominee Hendrik Ampzink13
– 10 – 0

22 sep. Kind van Adam Kanters3 – 10 – 0

23 sep. Geertruij Dekkers3 – 10 – 0

6okt. Kind van Derk van der Sluijs1 – 0 – 0

14 okt. Neeltje Weelant12 – 0 – 0

6nov. Kind van Jan Hoevenaar1 –
0 – 0

10 nov. Geertruij Beversluijs3 – 16 – 0

15 nov. Kind van Pieter Bens1 – 0 – 0

24 nov. Kind van Bart Vervoort1 – 0 – 0

5dec.
Kind van Dingeman Kleijn3 – 10 – 0

5dec.
Kind van Cornelis van Wessem1 – 0 – 0

8dec.
Kind van Sijmen Speelmans1 – 0 – 0

11 dec. Kind van Jan van Oosterhoud1
– 0 – 0

13 dec. Kind van Pieter Oomens1-0 – 0

13 dec. Kind van Jan Corneel1 – 0 – 0

13 dec. Kind van Hendrik Holaars1 – 0 – 0

15 dec. Kind van Antonij Damen1 – 0 – 0

31 dec. Geertruij de Jongh3 – 4 – 0

Lijst van kisten door Jan van Raamsdonk
gemaakt in 1760 gelijk als volgt:

(Hooge Zwaluwe)

3jan.Een kist voor het kind
Govert van der Poel0 – 2 – 0

9jan.Een kist voor het kind
Pieter Wagemans0 – 2
– 0

11 jan.Een kist voor het kindAdr.
Romme0 – 2 – 0

15 jan.Een kist voor het kind Adr. Romme0 – 2 – 0

26 jan.Een kist voor de vrouw Wouter Dame0
– 4 – 0

27 jan.Een kist voor het kindGeer van
der Broek0 – 2 – 0

4feb.Een kist voor het kind Adr.
Wagemans0 –
2 – 0

10 feb.Een kist voor het kind Joost de
Visser0 – 2 – 0

18 feb.Een kist voor het kindPieter
Roeve?0 – 2 – 0

28 feb.Een kist voor het kist van Lender
van der Kuijp0 – 2 – 0

16 mrt.Een kist voor Dingeman Baks0 – 4 – 0

16 mrt.Een kist voor het kind Danneel Ardon0
– 2 – 0

27 mrt.Een kist voor Jan van der Kuijp0 – 4 – 0

5apr.Een kist voor het kind
Pieter Dubbelman0 – 2
– 0

5meiEen kist voor het kind van
Joost de Swart0 – 2
– 0

5juniEen kist voor het kind LambertBeijer0 – 2 – 0

29 juniEen kist voor het kind Pieter Cokke0 – 2 – 0

14 juliEen kist voor de vrouw van Willem Vos0 – 4
– 0

21 juliEen kist voor het kind Wouter Dame0 – 2 – 0

16 aug.Een kist voor het kind Willem Vos0 – 2 – 0

28 aug.Een kist voor Toon den Ronde0 – 4 – 0

9sep.Een kist voor de Heer
Ampzink(Dominee)0 – 8 – 0

20 sep.Een kist voor het kind Adam Kanters0 – 2 – 0

10 okt.Een kist voor het kin Willem Welland0 – 2 – 0

2nov. Een kist voor het kind Jan Hoevenaar0 – 2 – 0

7dec. Een kist voor de dogter Basteijaan Beeversluijs0 – 4 – 0

Memorie of Lijst van de kisten gemaeckt door
mijn W. van der Burght voor de jare 1760

(Lage Zwaluwe)

Jan.Een
kint van Cornelis Lucas, een grijne0 – 2 – 0

Jan.Een
kint van Adam Kanters, een grijne0 – 2 – 0

Jan.Een kind van Adriyaen Smits, een grijne0 – 2 – 0

Feb. Tomas van Gulck, een grijne0 –
4 – 0

Feb. Een kint van Adrijaen van Kaem, een
grijne0 – 2 – 0

Mrt. Huijbert Dingemans, een grijne0 – 4 – 0

Mrt. Een kint van W. van Dijck, een
grijne0 – 2 – 0

Mrt. Een kint van Cornelis Schurmans, een
grijne0 – 2 – 0

Apr. Een kint van Corstijaen Molegraef, een
grijne0 – 2 – 0

Apr. Een kint van Piet Backse, een
grijne0 – 2 – 0

Apr. Een kint van Adrijaen Dubbelman, een
grijne0 – 2 – 0

MeiDe
vrouw van Geijs Schurmans, een
grijne0 –
4 – 0

MeiDe
vrouw van CornelisGoosen?, een
grijne0 – 4 – 0

Mei. Een kint van Tunis Molegraef, een
grijne0- 2 – 0

MeiEen kint van Lendert den Engelse, een grijne0- 2 – 0

MeiEen Soon van Teijs Hartmans, een grijne0- 4 – 0

JuniEen dogter van Teijs Rademakers, een grijne0- 4 – 0

JuniDe soon van Bastijaen Vogels, een eijke0- 8 – 0

JuniEen kind van Jop Merkus, een grijne0- 2 – 0

JuliArie Vissere, een grijne0- 4 – 0

JuliEen
kint van Joost de Leeuw, een grijne0- 2-
0

Aug. Cornelis Spulmans, een grijne0- 4- 0

Aug. De vrouw van J. van Dongen?, een
grijne0- 4- 0

Sep.De vrouw van Piet Dekkers, een grijne0- 4- 0

Okt.Een
kint van Derk van der Sluijs, een grijne0- 2 – 0

Nov. Een kint van Bart Vervoort, een grijne0- 2- 0

Dec. Een kint van Dingeman Kleijn, een
grijne0 – 2- 0

Dec. Een kint van Seijme Speelmans, een
grijne0- 2-
0

Dec. Een kint van Jan van Osterhout, een
grijne0- 2 – 0

Dec. Een kint van Jan Korneel, een
grijne0- 2 – 0

Dec. Een kint van Henderek Hoolaers, een
grijne0- 2 – 0

Dec. Een kint van Antoni Dame, een
grijne0- 2- 0

Dec. Een dogter van Adrijaen de Jong, een
grijne0- 4-
0

Grafrekening over 1761.Archief 2507.Inv. Nr. 1010.

5jan. Gemmert van Geel3 – 16 – 0

17 jan. Teuntije van Raamsdonk11
– 0 – 0

20 jan. Kind van Hendrik Sips1 – 0 – 0

24 jan. Cornelia Schurmans3 – 16 –
0

29 jan. Gerret Pleijt3 – 16 – 0

2feb. Kind van Antonij P. Belijers1 – 0 – 0

6feb. Kind van Thomas? Raaijmakers1 – 0 – 0

13 feb. Jan Eversse3 – 4 – 0

14 feb. Paulus van C.H. van Bavel3 – 10 -0

23 feb. De vrouw van Willem veer
Straaten3 – 16 – 0

23 feb. Frans Glodonk3 – 4 –
0

27 feb. Wed. Pieter Rolaff3 – 16 – 0

27 feb. Jacob Hendrik Dolk12 – 10 – 0

3mrt. Kind van Michiel Veerwater1 – 0 – 0

3mrt. Kind van Derk Ridders1 – 0 – 0

13 mrt. Wed. van Cornelis Pasen4- 10 – 0

16 mrt. Pieter Koken3 –4 – 0

16 mrt. Kostiaan de Weijs3
– 10 – 0

20 mrt. Kind van Claas Verbund1 – 0 – 0

20 mrt. Wed. van Geeret Plijt1 – 16 – 0

24 mrt. Kind van Selis van Alfen1 – 0 – 0

4apr. Anneke ArdonneArmen

6apr. Kind van Adam Kanters6 – 0 – 0

10 apr. Martijntje van Reijsbergen3 – 4 – 0

13 apr. Kind van Adriaan Neleman1 – 0 – 0

13 apr. Lammert van Trigt3 – 10 – 0

16 apr. Jan Visser3
– 10 – 0

16 apr. Martijntje Kleijn12 – 0 – 0

29 apr. Pieter Vriends3 –
4 – 0

1mei
Cornelis van Dijk3 – 4 – 0

1mei
Baarend Smets? Damen_________

2mei
Wed. Pieter van Antwerpen3 – 4 – 0

9mei
Kind van Adriaan Dubbelman3 – 10 – 0

23 mei Kind van Jan van Raamsdonk3 – 10 – 0

1juni Kind van Jan van Bavel3 – 10 – 0

1juni Kind van Thomas Raaijmaakers1 – 0 –
0

5juni Kind van Pieter Antoboor?1 – 0 – 0

26 juni Gijsbert Schuurmans4 – 10 – 0

29 juni Kind van Adriaan van Swol1 – 0 – 0

12 aug. Kind van Carel Raach3 – 10 – 0

15 aug. Kind van Cornelis Belijens1 – 0 – 0

11 sep. Huijsvrouw van Jan Somers11 – 6 – 0

15 sep. Wed. Willem Vissere3
– 4 – 0

16 sep. Jannigje van Diest4 – 10 – 0

16 sep. Kind van Antonij Crijnen1 – 0 – 0

30 sep. Kind van Antonie Damen 1
– 0 – 0

6okt. Adriaantije Keurings3 – 4 – 0

10 okt. Kind van Pieter Vingerhoets1- 0 – 0

12 okt. Lieven Hijmen? Capiteijn3 – 4- 0

21 okt. Pieter de Leeuw3
– 10 – 0

29 okt. Kind van Pieter Vriends1 – 0 – 0

11 nov. Kind van Crijn Kapitein1
– 0 – 0

16 nov. Christina Bruwens11 – 6 – 0

27 nov. Cornelis Bossers3 –
16 – 0

17 dec. Jan van Gilst3 – 10 – 0

19 dec. Pieter Belijers3 – 4 – 0

Lijst van de gemaakte dootkisten door mijn
Jan van Raamsdonck als geauthoriseerde doot kiste maaker van de Hooge Swaluwe
voer de gestorvene lijken onder het bestuur in den Jaare 1761 gemaakt sijn.

11 jan. Een kist voor Toenijs Saerloos0 – 4 – 0

19 feb. Een kist voor ………… Glodonk0 – 4 – 0

26 feb. Een kist voor Jacop Dolk0 – 4 – 0

28 feb. Een kist voor Pieternel Rolaf0 – 4 – 0

2mrt. Een kistje voor het kint van Giel Veerwater0- 2 – 0

3mrt. Een kistje voor het kint vanDirk den Bietin?0 – 2 – 0

12 mrt. Een kist voor Kors de Weijs0 – 4 – 0

19 mrt. Een kist voor de vrouw van
Plijtte0 – 4 – 0

22 mrt. Een kistje voor het kint van………… Sips0 – 2 – 0

16 apr. Een kist voor Lammert van Twight0 – 4- 0

21 juni Een kist voor Gijs Schuurmans0- 4 – 0

24 juni Een kistje voor het kint van Pieter
Intbos0- 2 – 0

11 aug. Een kistje van het kint vanKavelaar?0 – 2 – 0

13 aug. Een kistje van het kint van Kees
Belijens0 – 2 – 0

8sep. Een kist voor de vrouw van
JanSomers0 – 4
– 0

(Rest van deze lijst niet meer aanwezig)

Lijst van meijn W. v.d. Burght als
geautoriseert van het make van doot kiste onder de Lage Swaluwe voor de jare
1761.

Jan.Gommert van Geel, een grijne0 – 4 – 0

Jan.De dogter van Geijsbert Schuermans, een grijne0 – 4 – 0

Feb. Gerret Pleijt, een grijne0 – 4- 0

Feb. Een kint van…….. Belijers0 – 2 – 0

Feb. Een kint van Tomas Ramakers, een
grijne0
– 2- 0

Feb. Jan Everse, een grijne0 – 4- 0

Feb. Een kint van Cornelis van Bavel op de
Moerdijk onder de klundert _______

Feb. De vrouw van Willem Verstrate, een
grijne0 -4 – 0

Mrt. De wed. Cornelis Pasen, een grijne0 – 4 – 0

Mrt. Een kint van Klaes Verbunt, een
grijne0- 2 – 0

Mrt. De vrouw van Gerrit Pleijt, een
grijne0 – 4 – 0

Apr. Anneke Ardon, prodeo________

Apr. Een kint van Adam Kanters, een grijne0-2 –
0

Apr. Een kint van Adriyaen Nelemans, een
grijne0 -2- 0

Apr. Jan Vissere, op de Gaet, een grijne0- 4 – 0

Apr. De vrouw van Peter Broere?, een
grijne0- 4 – 0

Apr. Peter Frens, een grijne0- 4 – 0

MeiCornelis van Dijck, een grijne0 – 4 – 0

MeiBarent Smits, pro deo_______

MeiEen kint van Adrijaen Dubbelman, een grijne0- 2 – 0

JuniEen
kint van Jan van Bavel0 – 2 – 0

JuniEen kint van Tomas Ramakers0- 2 – 0

Sep. De wed. Willem Visser0- 4 – 0

Sep. De wed. Adam de Weijs0- 4 – 0

Sep. Een kint van Dries Damen0- 2 – 0

Okt. Peter de Leeuw0- 4 – 0

Okt. Een kint van Peter Frens0- 2 – 0

Nov. Een kint van Crijn Kappeteijn0- 2 – 0

Dec. Peter Anton? Belijers0- 4 – 0

Waerop ik W. v.d. Burght verdint heb Door
order van Mr. Adrijaen van Lit als gewese Kerkmester voor den ijaer 1761

In october de preekstoel vande Lageswaluwe
kerk bekleet en Daer aen gelevert aen de duer een eijkestuk Lang 2 ½ voet ……. Voor hout en speijkers0- 9 – 0

Voor arbeijt en Loon samen1- 4 – 0

Enkele andere kerkrekeningen uit 1761:

Als onder geschreven bekenne ontfange te
hebbe uijt hande van adriaan van lidt als Kerk mester den ijaare 1761 de soma
van twee gulde tien stuijvers wegens het backen van het Kercke broot voor het
avontmaal den 29 maart desens.

Actum lage Swaluwe den 30 maart 1761

Krijnnelemans

Rekening van de Weduwe Johanna Kleijn ten
Laste van de Kerken van de Zwaluwen wegens de volgende Leverantie gedaan in de
Jaare 1761.

Den 31 JanuarijEen Grendelslot met een kram en spijkertjes
er toe0 – 11 – 0

Den 31 JunijEen Touw voor de klok van de Laage
Swaluwe0 – 16 – 0

Den7
Nov.Een Touw voor de klok van de
Hooge Swaluwe0 – 18 – 0

Begraafrekening over 1762.Archief 2507.Inv. Nr. 1012.

2jan. Cornelia Meuwen?1 – 0 – 0

11 jan. Antonij Belijens3 – 10 –
0

16 jan. Maria Dingemans3 – 10 – 0

21 jan. Kind van Jan van Oosterhout1- 0 – 0

2 feb. Kind van Derk Vinmans ?1 – 0 – 0

3feb. Geertruij van der Burgh12 – 10 – 0

16 feb. Tanneke Lucas, wed. Dingemans12
– 0 -0

17 feb. Kind van Hermen van der Heijden1-0-0

20 feb. Kind van Adriaan Visser1-0-0

20 feb. Sacherias Christiaan Anemaet6-0-0

27 feb. Engel Balte van Turenhout3 – 16 – 0

27 feb. Kind van Adriaan Kooijmans3 – 10 – 0

8mrt. Kind van Jan van Gilst1 – 0 – 0

10 mrt. Laurens Everse (Vantus)3 – 4 –
0

20 mrt. De vrouwe van Cornelis van Donge3 – 16 – 0

24 mrt. Kind van Willem Janse van Kassel1 – 0 – 0

25 mrt. De wed. Geeret van Dijk3 – 4 – 0

7apr. Kind van Jan Cornel1 – 0 – 0

8apr. Maarten van der Burgh12
– 0 – 0

17 apr. Macgiel Buurmans3 – 16 – 0

22 apr. Wouter Damen3 – 16 – 0

26 apr. Kind van Piet Waagemans1 – 0 – 0

26 apr. Kind van Piete Amsims1 – 0 – 0

30 apr. Wed. van Jan de Bruijn3 – 4- 0

1meiPieter van der Poel3 – 4 – 0

1meiLiena Dons3
– 16 – 0

12 mei Antoni van Opstal3 – 4 – 0

29 meiKind van Joost de Leeuw1- 0 – 0

4juni Johanna Ardon1 – 0 – 0

17 juniCornelis van Raamsdonck11 – 6 – 0

21 juniKind van Bastiaen Broere1 – 0 – 0

1juliDe vrouwe van Hermen van der
Heijden3 –
16 – 0

3juliWed. van Antonij den Engelse
13
-10 – 0

6 juliWillemijnje Veerwater1 – 0 – 0

8juliHet kind van Pieter
Sloots1 – 0 –
0

8juliDe dogter van Lauwrens Eversse3 – 4 – 0

17 aug. Eva Klaavers3 – 4 – 0

19 aug. Kind van Laurens Mustert1 – 0 – 0

19 aug. Kind van Pieter Huijps1 – 0 – 0

25 aug. Mijnge Brand3
– 10 – 0

2sep.Cornelia van der Lip3 – 16 – 0

8sep.Adam van Thoore13 –
10 – 0

13 sep.Kind van Willem Adriaanse van Cassel________

15 sep.Antonij ?Marcelisse2 – 0 – 0

18 sep.Wed. van Hendrik van Bavel12 – 0 – 0

18 sep.Kind van Adriaan Buurmans1 – 0 – 0

20 sep.Kind van Hendrik Hoelaars 1
– 0 – 0

1okt.Johanna Aletta Siblink6 – 0 – 0

4okt.Adriaan Denisse Nelemans3 – 16 – 0

2nov. Martijna Botbijl11 – 6 – 0

5nov. Adriaan den Biggelaer3 –4 – 0

8nov. De vrouwe van Huijbert Philipse3- 4 – 0

8nov. Jasper Adriaanse Seger3 – 16 – 0

12 nov. Maria van Thooren12 – 0 – 0

22 nov. Kind van Huijg Middelhoek1- 0-
0

22 nov. Metje Kleijn11
– 6 – 0

2dec. Adriaantje Kanters11 – 6 – 0

2dec. Kind van Adriaan Koijmans3 – 10 – 0

3dec. Kind van Lammert van Vessem1 – 0 -0

4dec. Wouter Speelmans3 – 16 – 0

10 dec. Barbara van Tolhuijs3 – 4 – 0

13 dec. Willem de Beer13 – 10 – 0

28 dec. Hermen van Raamsdonck12
– 10 – 0

Lijst van de gemaakte dootkisten door mijn
Jan van Raamsdonck als geauthoriseerde doodkiste maaker van de Hooge Swaluwe
voer de gestorvene lijken onder voorn. district in den yaare 1762 gemaekt sijn.

8jan. Een kist voor Toon Belijens0 – 4 – 0

10 jan. Een kist voor…… Dubbelman0 – 4 – 0

17 feb. Een kistje voor ……… Anemaet0 – 2 – 0

5mrt. Een kistje voor het kint van Jan van Gils0- 2 – 0

5apr. Een kist voor Maarte van den Burght0- 4 – 0

15 apr. Een kist voor Giel Buurmans0- 4 – 0

21 apr. Een kist voor Wouter Damen0 – 4 – 0

24 apr. Een kistje voor het kint van Pieter
Wagemans0- 2 – 0

28 apr. Een kist voor Arijaenije de
Bruijn0- 4 – 0

29 apr. Een kist voor Piet van den Poel0 – 4 – 0

11 mei Een kist voor Toon van Opstal0 – 4 – 0

17 juni Een kist voor Kees van
Raamsdonck0 – 4 – 0

5juliEen kistje voor het kint van Wilmke
Veerwater0 – 2 – 0

7juliEen kistje voor het kint van
PieterSloots0- 2 – 0

5aug. Een kist voor Vrouw Smits0 – 4 – 0

21 aug. Een kist voor Mijnneke Brant0 – 4 – 0

2sep. Een kist voor Keeij Kuijpers0 – 4 – 0

16 sep. Een kistje voor het kint van
ArijaenBuurmans0 – 2 – 0

29 sep. Een kistje voor het kint van de heer
predekant0
– 2 – 0

3nov. Een kist voor Adrijaen den Biggelaer0 – 4 – 0

8nov. Een kist voor de vrouw van Huijp Lips0 –
4 – 0

8nov. Een kist voor ………. Segere0 – 4 – 0

2dec. Een kist voor de dogter van Kanters0 – 2 – 0

3dec. Een kistje voor het kint van Lammert Ves(sem)0 – 2 – 0

10 dec. Een kist voor Berbera van
Tolhuijs0 – 4 – 0

23 dec. Een kist vanHermen van Raamsdonck0 –
4 – 0

Lijst van de gestorvene Lijken in den Jaaren
1762 gemaakt door mijn W. v.d. Burght.

(Lage Zwaluwe)

Jan.De vrouw van Cornelis van Gelme, een grijne0 – 4 – 0

Jan.Een kint van Jan van Oosterhout, een grijne0 – 2
– 0

Feb. Een kint van Derek Veelmans, een
grijne0 – 2 – 0

Feb. De weduwe Huijpert Dingemans, een
grijne0 – 4 – 0

Feb. Een kint van Herme van der Heijden, een
grijne0 – 2 – 0

Feb. De weduwe van Jan Floren de Jong, een
grijne0 – 4 – 0

Mrt. Een kint van Adrijaen Komans, een
grijne0 –
2 – 0

Mrt. Lauerens Everse, een grijne0 – 4 – 0

Mrt. De vrouw van Matijs van Dongen, een
grijne0 – 4 – 0

Mrt. Een kint van Willem van Kassel, een
grijne0 – 2 – 0

Apr. De weduwe van Adrijaen Veelmans, een
grijne 0 – 4 – 0

Apr. Een kint van Jan Kornel, een grijne0 – 2- 0

Apr. Een kint van Peter Hamsems, een
grijne0 – 2- 0

MeiDe
weduwe Jan Dons, een grijne0 – 4 – 0

MeiEen kint van Joost de Leeuw, een grijne0 – 2 – 0

JuniEen kint van Adrijaen Gerrede Ardon, een grijne0 – 2 – 0

JuniEen kint van Bastijaen Broren (Broere?), een grijne0 – 2 – 0

JuniEen kint van Dingeman Rolof, prodeo________

JuliDe vrouw van Herme van der Heijden, een grijne0 – 4 – 0

JuliDe wedeuwe van Mr. Antoni den Engelse, een eijke0 – 8 – 0

JuliEen kingt van Lourens Everse, een grijne0 – 2 – 0

Aug. De dogter van Cornelis Gosen, een
grijne0 –
4 – 0

Aug. Een kint van Lourens Mustert, een
grijne0
– 2 – 0

Sep.Adam van Tooren, een grijne0
– 4 – 0

Sep.Een kint van W. van Kassel, een grijne0 – 2 – 0

Sep.De weduwe van Hendrick van Bavel, een grijne0 – 4 – 0

Sep.Een kint van Hendrick Hoolaers, een grijne0 – 2
– 0

Okt.Adrijaen Nelemans, een grijne0 – 4 – 0

Nov. De weduwe van Dingeman Lukas onder de
Klunder_______

Nov. Maria van Tooren, een grijne 0
– 4 – 0

Nov. De vrouw van Jan van Leer onder de
Klundert _______

Nov. Een kint van Huijg Middelhoek, een
grijne0 – 2 – 0

Dec.Een kint van adrijaen Koomans, een grijne0 –
2 – 0

Dec.Wouter Speelmans, een grijne0 – 4 – 0

Dec.Willem de Beer onder de Klundert _______

Begraafrekening over 1763.Archief 2507.Inv. Nr. 1014.

13 jan. Lena van Opstal3
– 16 – 0

14 jan. Anna Ida Adriana Anemaet6 -0- 0

20 jan. Adriaan Arisman3 – 10 – 0

22 jan. Aplonia de Jongh, wed.11 – 10 – 0

26 jan. De vrouwe Aletta Vonk13 – 10 – 0

4feb. Cornelis Back12 -0- 0

7 feb.
Jan Riethooven3- 10 – 0

7 feb.
Kind van Marcilisse van Alpen1- 0- 0

11 feb.Adriaan van de Leur3 – 16 – 0

16 feb.Kind van Hendrick van der Made1- 0-
0

26 feb.Kind van Cornelis van Dijk1 – 0 – 0

8mrt.Catarina Vervoort3 – 10 – 0

8mrt.Crijn van Trigt3 – 10 – 0

11 mrt.Maria Pieterse van Dr……….3 -4 – 0

16 mrt.Kind van ……….Trommel1- 0 – 0

23 mrt.Pieter Arisse Wagemakers3 – 4 – 0

23 mrt.Jan ………….3 – 10 – 0

24 mrt.Anna de Bruijn3 – 4 – 0

25 mrt.Adriaantije Domene3- 4 – 0

28 mrt.Kind van Ad. Visser1- 0 – 0

4meiJan van Gils3 – 4 – 0

9mei……….Van Riel3 – 4 – 0

13 meiKind van Wouter Tijsse1- 0 – 0

14 meiKind van Dingeman Gerretse Ardon1 – 0 – 0

21 meiMaria Beijers12 – 0 – 0

25 meiKraamkind van Adr. van Sprang, in de kerk

ligten van 1 steen en sinken en kerkrecht3 –
10 – 0

25 meiKind van C. Capiteijn1 – 0 – 0

6juniKind van Govert van der
Poel1 – 0 – 0

11 juniKind van H. Flipsen1 – 0 – 0

11 juniKind van J.J. Neelneef1 – 0 – 0

11 juniKind van C. Dik1 – 0 – 0

13 juniDe vrouw van G. van Unen3 – 10 – 0

15 juniHet kind van Corn. Pr. de Visser (kerk)3 – 10- 0

23 juniMechelina Polacq3 – 16 – 0

7juliMr. A. Hasevoet3 – 16 – 0

11 juliHendr. Holes3 – 4 – 0

12 juliFrans van Diest3 – 16 – 0

13 juliMaria de Beer, huijsvrouw van J. van Lit(kerk)

Lichten 3 stenen, 7-10, sincken 1 – 0 , baer 1 – 0 , doodkleet 2 –
10.12 – 0 – 0

1aug.Kind van J. van Swol1 – 0 – 0

5aug.Kind van J. van
Oosterhout1 – 0 – 0

24 aug.Lijk van N.N.3 – 4 – 0

5sep.Kind van Dirk Ridders1 – 0 – 0

10 sep.Kind van J. de Zwart1 – 0 – 0

14 sep.Kind van Adam van Thooren(kerk)3 – 10 -0

17 sep.Kind van Mr. Baars(kerk)3 – 10 – 0

20 sep.Pieter Griekspoor3
– 16 – 0

21 sep.Willem van Dijk3 – 4 – 0

29 sep.Kind van Anth. Beljers1 – 0 – 0

6okt.Pieter Bink3 – 16 – 0

11 okt.Kind van Jan den Rooijen1 – 0 – 0

15 okt.Kind van N. van der Poel1 – 0 – 0

10nov. Kind van Corn. van Fressem1 – 0 – 0

10dec.
Kind van N. Verbunt1- 0 – 0

21dec. De vrouw van Jan van der Weijde3 – 4 – 0

27dec. Catharina Bus, wed. G. van den Broek3 – 4 – 0

Begraafrekening over 1764.Archief 2507.Inv. Nr. 1016

13 jan. Frans Anemaet(L.Zw)3 – 16 – 0

3feb. Lijsbeth Dik , dogter van Kees Dik onder de Klundert3- 16 – 0

6feb. Jan Speelmans3-4- 0

28 feb. Commer Zweep3 -16 – 0

28 feb. Het kind van Bastijaen Leijdens1-0- 0

28 feb. Het kind van Jacobus Silvius(kerk)3- 10 – 0

5mrt. Het kind van Hendrik Kale1-0-0

9mrt. Wouter Dik

Zinken 1 – 0, de baer 1 – 10 , het slegtste dootkleet2-2- 0

30 mrt. Trijntje Dik2-2 – 0

26 apr. Dingeman Ardon3- 16 – 0

27 apr. Het kind van Will. Van Cassel1-0-0

5mei
Jacobus van den Noort3- 4-0

26 mei Arij van ’t Gelooff3-4-0

1juni Het kind genaamd Tonia van der Made1-0-0

1juni Het kind van Hendrik van Bavel3- 10-0

1juni Het kind van Adriaan Stoop

Sinken1 – 0, baer 0 -10, het
kleedje 0 – 102-0 -0

2juni Grietje Ardon3- 16 – 0

4juni Bernardus Huurmans (Stuurmans?)3-4-0

27 juni Leenderd van der Kuijp(kerk)3- 10- 0

9juliWillemke Bus3-10- 0

4aug. Adriaantje Looman3-4-0

18 aug. Maria Monseur,Werd van de Diaconij begraaven_________

22 aug. Kraamkind vna Broper?1-0-0

23 aug. De wed. van A. van Meervoort(kerk)

Sinken 1 – 0 , baar 1 – 0, doodkleed 4- 0 ligten 3 stenen

a 2 ½gl.7 – 1013- 10 – 0

25 aug. Willemke Veerwater3-4-0

29 aug. Het kind van N. Kuijpers1-0-0

6sep.
Het kind van Jan Toebak1-0- 0

13 sep. Abraham Komans (kerk)12 – 10 – 0

24 sep. Antonij Huijsmans3-4-0

3okt. Engelina van den Noort

Sincken 1 – 0, klijn baartje 0 – 10. klijnn kleedje 0 – 102- 0-0

12 okt. Adriaantje Raaijmakers3-4-0

19 okt. Juffr. Antoni van Dam13- 10 – 0

23 okt. Het kind van N. van Etten1-0-0

29 okt. Elizabeth Rijkevorsel3- 10 – 0

5nov. Dilis van de Noort3-4-0

12 nov. Het kind van Willem van Kassel1-0-0

15 dec. M. Kleijneman3- 10 – 0

21 dec. De vrouw van Coenraad Heijl(kerk)12 -0- 0

28 dec. De vrouw van Hendrik Montz(kerk)12 -0- 0

Grafrekening over 1765.Archief 2507.Inv. Nr. 1018

8jan. Helena Evans3- 16 – 0

25 jan. Het kraamkindje van Lambert Vos1-0-0

8feb. Het kind van N. van der Veeken1-0-0

11 feb. Het kind van Antonij Damen1- 12 – 0

18 feb. Het kind van N. Vissere1-0-0

22 feb. Een kraamkind van N. Beljers1-0- 0

28 feb. Het kind van Govert Claasz. Van de
Poel1-0-0

2mrt. Janna van Dijk3- 10 – 0

11 mrt. Crijn Arisse de Leeuw3- 16 – 0

16 mrt. Het kind van N. Jaspers1-0-0

18 mrt. Het kind van N. van Gils1-0- 0

23 mrt. Mattijs Hartmans3-4-0

3apr. Johanna Jansze, werd van den armen begraven________

4apr. Het kind van Dingeman Kleijn(kerk)3- 10 – 0

6apr. Pieter Vingerhoed3- 10 – 0

23 apr. Het kind van Josep Bropst1- 0 -0

27 apr. Maaijke Boot(kerk)13 – 10 – 0

2meiDe verdronke jongen van
Wouter de Beer3- 4-0

9meiHet kind van Jan Pleune1-0-0

20 meiHet kind van Aart Flooren1-0-0

28 meiHet kind van Hendrik van der Made1- 0- 0

28 meiHet kind van Venmans?1-0- 0

18 juniHet kind van Pieter Stoop1-0- 0

27 juniHet kind van Pr. Vingerhoed1- 0-
0

29 juniHet kind van Aart Floore1-0 – 0

1juliHet kind van Michiel
Nobrij1 -0 – 0

3juliHet kind van Hendrina
Bacx(kerk)3- 10 – 0

16 juliHet kraamkind van Pieter Lucas(kerk)3- 10 – 0

1aug.Marijnus de Smit3- 16 – 0

1aug.De vrouw van Joost de
Visser(kerk)12 – 10 – 0

4okt.Pieter Dekkers3- 10 – 0

16 okt.Willemijn van Keulen3- 16 – 0

29 okt.Jasper Hoogstadt3-4-0

12 nov.Maria Huurmans3-4-0

19 nov.Corn. van Gils1-0-0

11 dec.Het kraamkind van Cornelis van Bavel3-10-0

27 dec.De wed. de Leeuw(kerk)11 -6-0

Rekening:

1765op den 12 november

verdient in de Lagezwaluwse Kerk met stoppe
van glase als alderzins same 15 st.

dus0- 15 – 0

Voldaan op dato als bovenC: Dubbelman

Begraafrekening over 1766.Archief 2507.Inv. Nr. 1020.

3jan.Het kind van Pieter
Canters1-0-0

6jan.Het kind van Jan de
Visser(kerk)3- 10 – 0

14 jan. Het kind van ….Oomens1-0-0

23 jan.Het kind van Michiel Veerwater1-0-0

27 jan.Cornelis Anemaat(kerk)13
-10 – 0

28 jan.Het kind van Lambert Vos1-0-0

17 feb.Twee kraamkinderen van Dingeman Kleijn

In een kistje(kerk)3-10 – 0

25 feb.Jan Hoot ?3-4-0

25 feb.Het kraamkind van Jan Mattijs Lucas(kerk)3-10 –
0

26 feb.Het kind van N. de Graauw(kerk)3-10 – 0

28 mrt.Het kind van Jacobus Beljers1-0-0

5apr.Hendrik Rouwbos3- 10 – 0

21 apr.Het kind van den doodgraver Jan Swaneveldvrij_________

23 apr.Het kind van W. de Graauw(kerk)7-2-0

29 apr.Het kind van Jan Leendert Bacx1-0-0

9 meiHet kind van N. Boot1- 0-0

10 meiHet kind van N. Broeke1-0-0

20 meiHet kind van Cornelis van Vessem1-0-0

21 meiHet kind van Griet Vissere1-0-0

18 juniJan Verbesse3-4-0

19 juniHet kind van Jan Griekspoor1-0-0

19 juniHet kind van N. Stiermans(kerk)3- 10 – 0

20 juniCornelis Koopmans4- 10 – 0

2juliJan Verbeek1-0-0

6juliHet kind van Bart van
Lommel1-0-0

16 juliMaria Baks

sincken 1 – 0, het baartje 0 – 10, het doodkleet 1 – 42- 14 – 0

19 juliGerret Bacx3-10 – 0

30 juliMaaijke Beljers3-10 –
0

22 aug.Anthonie Beljers3- 10 – 0

22 aug.Het kind van Theunis Pieren1-0-0

8sep.Het kind van Wouter
Thijssen1-0- 0

9sep.Adriaan den Engelse(kerk)13 – 10 – 0

24 sep.Maria Veerwater3-4- 0

26 sep.Het kind van Paulus Sweep1-0-0

3okt.Anthonij van Weezel3- 10 – 0

7okt.Jan Snijders3-4- 0

14 okt.Het kind van Aart Flooren 1-0-0

30 okt.Mevr. Van Bodegem13 – 10 – 0

30 okt.Het verdronken kind van Nederloff1-0-0

1nov.Nog een kind van
Nederloff1-0-0

8nov.Caatje den Danser4-0-0

11 nov.Jacomijntje van Meel3-4- 0

17 nov.Adriaan Smits3-4- 0

18 nov.Pieternella van der Made3-4- 0

1dec.Rombout Romme3- 4-0

1dec.Het kind van Corstiaan
Molegraaf1-0-0

22 dec.Cornelia Munters3-4- 0

Begraafrekening over 1767.Archief 2507.Inv. Nr. 1022.

16 jan.Het kind van Cornelis Dekkers1- 0-0

31 jan.Adriana Vissere3- 10 – 0

9mrt. Cornelis van Meel3- 10 – 0

11 mrt. Willem van Cassel2-2- 0

31 mrt. De vrouw van N. Schoot4-0-0

2apr.Janna Beljers4-0-0

9apr.Het kraamkind van Michiel
Vaarwater1-0-0

13 apr.Jacobus van Opstal4-0- 0

16 apr.Elisabeth de Jongh3- 10 – 0

30 apr.Antonij Toebak3- 10 – 0

11 meiHet kind van Jacobus Beljers1- 0 – 0

15 meiHet kind van Mattheus van der Kuijp1- 0 – 0

17 juniHet kraamkind van A. Trommelle1- 0- 0

19 juniJanna Dominie3-4- 0

9juliHet kraamkind van Cornelis
Crijne1- 0-0

28 juliEen jongentje van Cornelis Beljers1-0 -0

4sep.De verdronken jongen van
Crijn Beljers1- 0-0

15 okt.Het kind van Dirk van der Sluijs1- 0- 0

20 okt.Het kind van Jan Toebak1-0- 0

26 nov. Het kind van Nicolaas van Dijk1-0-0

14 dec.Jan van Unen3-4- 0

29 dec.Het kind van Cornelis Huijsman1-0-0

30 dec.Adriaan Kool, doch werd van de Diaconij begraaven_________

Begraafrekening over 1768.Archief 2507.Inv. Nr. 1024.

11 jan.Ansem?Blees3 – 10 – 0

11 jan.Pieter Jansze de Beer3 – 10 – 0

12 jan.Het kind van Jan van Bavel(kerk)3- 10 – 0

13 jan.Het kind van Cornelis van Wessem1-0- 0

15 jan.De Heer Johannes Silvius(kerk)12 -0- 0

19 jan.Pieter Censsen3-4- 0

2feb.Een kind van Cornelis Goosen
1- 0-0

20 feb.Een kind van Dirk Ridders1-0- 0

26 mrt.Een kind van Jan Alewijns1- 0-0

29 mrt.Een kraamkind van Migiel Veerwater1-0 – 0

5apr.Adriana Raasenberg3- 10 – 0

11 apr.Juffrouw de Bruijn(kerk)13 – 10 – 0

16 apr.Claas Verbunt3- 10 – 0

18 apr.Pieternel van Cassel3 – 10 – 0

25 apr.Marcelis Hoeve3- 10 – 0

25 apr.Het kind van Jan de Visser(kerk)3 – 10 – 0

2meiPieter den Biggelaar3- 10 – 0

2meiEen kind van Jan van den
Biggelaar1-0- 0

7meiAdriaan Marks3- 10 – 0

30 meiEen kind van Lambert Vos1-0- 0

2juniJan Bossers3- 10 – 0

13 juniEen kind van Pieter Amsens1-0- 0

18 juliEen kind van Adr. Marks1-0-0

19 juliEen kind uijt Zeelandt1-0- 0

27 juliCornelis Rollaf3- 10 – 0

30 juliDe Heer van Andel(kerk)13 – 10 – 0

1aug.Wouter de Beer(kerk)12 -0- 0

1aug.Een kind van Dingeman
Kleijn(kerk)3- 10 – 0

10 aug.Catarina Looze3- 10 – 0

1sep.Een man uijt Zeeland van den
armen begraven_________

17 sep.Een kind van Cornelis Ooijens1-0- 0

19 sep.Pieternella Cornelia Beljers3 – 10 – 0

6okt.Catarina Broere(kerk)12 – 10 – 0

19 okt.Een kind van Wouter Thijssen1- 0-0

4nov. Johanna de Groot3- 10 – 0

12 nov. Maria van Kleef(kerk)12 -0- 0

22 nov. Cornelis Beljers3- 10 – 0

2dec. Een kind van Adr. van Oirschot1-0-0

21 dec. Een kind van Jan Cornel1 -0- 0

Begraafrekening over 1769.Archief 2507.Inv. Nr. 1026.

21 jan. Willem van Dijk3 – 10 – 0

28 jan. Maria Bartelse3
– 10 – 0

30 jan. Barend van den Broek3 – 10 – 0

8feb. Het kind van N.N. Huijsmans1- 0-
0

9feb. Bastiaan van Leer(kerk)11 – 10 – 0

23 feb. Dingeman Bossers3- 10 – 0

4mrt. Neeltje Vermeulen(kerk)12 – 10 – 0

8mrt. Een kind van Dirk Venmans1- 0-0

22 mrt. De jongen van Jan den Rooijen2- 2-0

3apr. Een kind van Herman Beijers(kerk)3 – 10 – 0

13 apr. Een jongentje van Jan van Bavel
(kerk)8-0-0

17 apr. Grietje Maas3- 10 – 0

25 meiEen jongentje van Cornelis van Bavel(kerk)10- 0-0

30 meiHuijbertje Arisdr. Kooijmans4-0- 0

7juliMaria van den Broek3 – 10 –
0

8juliCornelia Dingemans3 – 10 – 0

15 juliMaria Zulkers.Voor den
armen________

24 juliWillem van Bergeijk3 – 10 – 0

25 juliJan Vaarstraaten4 -0-0

3aug. Willem Vaarstraaten4-0- 0

5aug. Een kind van Leendert de Jong1-0- 0

14 aug. Een kind van G. de Visser1-0- 0

6sep. De Rentmeester Kleijn(kerk)13 – 10 – 0

16 sep. Een kind van Jacobus Sestig1-0 – 0

21 sep. De wed. H. Broere(kerk)12 – 10 – 0

23 sep. Maria van Nunen3- 10 – 0

25 sep. Een kind van Hendrik van Dijk1-0-0

3okt. Een kind van Jan Griekspoor1-0- 0

5okt. Een kind van Arij Verschoor1-0- 0

13 okt. De wed. Pr. den Engelse(kerk)13 – 10 – 0

14 okt. Een kind van Lieve Bacx(kerk)3- 10 – 0

21 okt. De vrouw van Bastiaan van Chaam3- 10 – 0

23 okt. Een kind van Cornelis Goossen1-0- 0

28 okt. Een kind van Cornelis Schuurmans1-0- 0

30 okt. Jan Clavere4-0- 0

31 okt. Sija van der Made.Voor de armen________

3nov. De vrouw van M. Quataal3
– 10 – 0

3nov. Een kind van Cornelis Pietersse Beljers1-0- 0

13 nov. De vrouw van Wouter van den Ende2-0- 0

18 nov. Een kind Job Markusse. Voor de
armen________

2dec. Een kind van Thomas Woutersse1-0 –
0

2dec. Een kind van Aart Trommele2-2- 0

4dec. Adriaantje Klijneman3 – 10
– 0

8dec. Een kind van Jan Merkblaas1-0- 0

18 dec. Een kind van Jan van Bavel3- 10 – 0

Begraafrekening over 1770.Archief 2507.Inv. Nr. 1028.

4jan. Jan Rouwbos3 – 4- 0

5jan. Een kind van Thomas Degenaars1- 0 – 0

6jan. Een kind van Andries ……man1-0 – 0

15 jan. Een kind van BarendVaarwater1 – 0 – 0

26 jan. De wed. W. van Bergeijk3 – 4- 0

5feb. Een kind van Markus Joppe1- 0 – 0

14 feb. Een kind van Dries den Ronden1 – 0 – 0

19 feb. Een kind van Adriaan Jaspers1- 0 – 0

22 feb. Een kind van Lambert Vervoort1 – 0 – 0

5mrt. Een kind van Adriaan van Zwol1 – 0 – 0

5mrt. …………….3
– 10 – 0

6mrt. Johanna van Gent(kerk)11 – 10 – 0

12 mrt. Een kind van adam van Tooren3 – 10- 0

23 mrt. Een kind van Joost van Zwol1- 0 – 0

31 mrt. Een kind van Huibert Bus1-
10 – 0

31 mrt. Een kind van Pieter Dubbelman3 – 10 – 0

31 mrt. Een kind van Cornelis Beljers1- 0 – 0

4apr. Een kind van de Rendant, dus nihil________

9apr. Een kind van N. van Weezel1- 0 – 0

10 apr. Een kind van Jan Markblaas1
– 0 – 0

10 apr. Cornelis Vissere3 – 4 – 0

11 apr. Een kind van de Rendant, dus
nihil_______

14 apr. Een kind van Adriaan van Sprang1- 0 – 0

14 apr. Een kind van Huibert Bus1 – 0 – 0

14
apr. Een kind van Tomas Veerwater1 – 0 – 0

17
apr. De dogter van Giel de Leeuw3 – 4 – 0

18
apr. Een kind van Pieter Beljaars1 – 0 – 0

18
apr. Een kind van Markus Joppe1 – 0- 0

19
apr. Een jongen van Claas van Dijk1- 10- 0

20
apr. Een zoon van Joost de Visser(kerk)8 – 10 – 0

20
apr. De dogter van Jacobus de Visser3 -4 – 0

21
apr. Een kind van Wouter van Ginneken (kerk)3 – 10 – 0

21
apr. Een kind van de Rendant, nihil________

23
apr. De dogter van Jacobus de Visser2 – 0 – 0

23
apr. Een kind van Jan Cornel1 – 0 – 0

1mei Een kind van Pieter Beljaars2 – 14 – 0

2mei Een kind van D. Bijltjes1- 0 – 0

3mei Een kind van Jan van Oosterhout1 – 0 – 0

7
mei Een kind van Jan de Fremerij1 – 10 – 0

8mei Een zoon van Adriaan Rommen3 – 4 – 0

8mei Een kind van Jan Dubbelman(kerk)3 – 10 – 0

8mei Een kind van Wouter van Ginneken(kerk)3 – 10 – 0

10
mei De Heer D. V. van Bodegom(kerk)12 – 10 – 0

10
mei Adriana van den Biggelaar3 – 4 – 0

12
mei Een kind van Pieter Beljaars1 – 0 – 0

15
mei Een kind van Joost de Leeuw1 – 0 – 0

15
mei De zoon van Cornelis van Geel4 – 0 – 0

18
mei Een kind van Anthonie Cornelis Belljaars1-0 – 0

21
mei Een kind van Anthonie Jansse Beljaars1- 0 – 0

23
mei Zoon van Adriaan van Sprang1
– 10 – 0

24
mei Een kind van Dirk Ridders1 -0- 0

25
mei Een vreemde knegt bij de visschers alhier4-0 –
0

25
mei Een dogter van Arij de Visser3 -4- 0

26
mei Een kind van Mr. A. Komans(kerk)3 – 10 – 0

28
mei Een kind van Adriaan Raaijmakers1- 0 – 0

30
mei Een kind van N. Broeks1 – 0- 0

30
mei Twee kinderen van Dingeman Kleijn(kerk)7-0- 0

1juni Een kind van Wouter ten Haaf1- 0 -0

2juni Een kind van Jan van Raamsdonk(kerk)3- 10 – 0

7juni Een kind van Marcelus Hoeve1- 0 – 0

7juni Een kind van Cornelis Schuurmans1-0 –
0

11
juni Een dogter van N. Vissere2- 14 – 0

12
juni De wed. Adam van Tooren(kerk)13 – 10- 0

12
juni Een kind van Jan van Rijsbergen1-0- 0

18
juni Een kind van Jan Klaavers1-0- 0

19
juni Een zoon van Joost de Leeuw1 – 10 – 0

19
juni Een kind van Adriaan Raaijmakers1- 0 – 0

23
juni Een kind van Pr. C. van Wagenberg1- 0 – 0

23
juni Een kind van Daniel Vaarwater1 -0- 0

23
juni Helena Mentz, vrouw van Jan de Gans(kerk)12
– 10- 0

27
juni Een kind van Pr. Arisz. Boot1- 0 – 0

30
juni Een kind van Claas Verbunt1- 0 – 0

4juliAntje de Wijs4- 0 – 0

4juliEen kind van J. van Raamsdonk(kerk)4
– 0 – 0

5juliEen kind van Adriaan de Jong1- 0 – 0

7juliEen kind van Gerret Ardon1- 0 – 0

10
juliDe vrouw van Cornelis Polak(kerk)11 – 10 – 0

16
juliEen kind van N. van Ginneken1- 0 – 0

17
juliDe jongen van Joost de Leeuw3-4- 0

25
juliNog een jongen van Joost de
Leeuw3-4 – 0

25
juliEen kind van Adriaan Markus1-0- 0

28
juliAdriaan Markusse,voor de armen________

2aug. Een kind van Mr. Jan Beers(kerk)3- 10 – 0

4aug. Een kind van Teunis Molegraaf1-0-0

7aug. Een kind van Dingeman Dingemans1-0-0

9aug. Een kind van Hendrik van Bavel(kerk)3 – 10 – 0

11
aug. Een kind van Hendrik van Dijk1-0-0

17
aug. Een kind van Jan Pleunen1-0-0

28
sep. Marijnus Flipsen3-4-0

13
okt. Maria Holes3-4-0

26
okt. Johannes de Been3-4-0

4nov. Een kind van C. Moone1-0-0

12
nov. Een kind van Huibert Bus1-0-0

13
nov. Een kind van Teunis Molegraaf1-0-0

26
nov. Theuntje Cornelia Theunisse4-0-0

7dec. Een kind van Pieter de Visser(kerk)3- 10 – 0

10
dec. Dingena van den Biggelaar3-4- 0

11
dec. Anthonij van Aart3-4- 0

Begraafrekening
over 1771.Archief 2507.Inv. Nr. 1030.

5jan.Jan van Drunnen,voor den
armen________

7jan.Een kind van Bartel Vervoort1-0- 0

26
jan.De dogter van Jan Timmers2- 14 – 0

29
jan.Een kind van Adam D……sers1-0- 0

30
jan.Mattijs Woutersse3- 4-
0

8feb. Een kind van Adam van Tooren(kerk)3 – 10 – 0

4mrt. Pieternel Raaijmakers3
-4- 0

15
mrt. Een kind van Adriaan Vingeroets1 – 0 – 0

16
mrt. Een kind van Jan van den Biggelaar1- 0 – 0

22
mrt. Een kind van Jan Kramers1- 0 – 0

2apr.Een kind van Lambert van Trigt1- 0 – 0

8apr.Johanna Stoop4-0 – 0

11
apr.Aris Wagemakers4-0 –
0

12
apr.Adriaan Markus, voor den armen________

15
apr.Een kind van Dirk Spoor1-0 – 0

17
apr.Antonij Ribbens3-4- 0

22
apr.Een kind van Adriaan van Meel(kerk)3- 10 – 0

30
apr.Een kind van Antonij van Zwol1-0-0

6meiEen kind van Dirk de Bot1-0-0

11
meiEen kind van Andries Daamen1-0- 0

13
meiAntonij Weeland(kerk)11 – 10 – 0

17
meiJohannes de Beer12
– 10 – 0

20
meiCorstiaan Molegraaf4-0-0

24
meiAdriaan Komans(kerk)11 – 10 – 0

3juniJohanna van Aalst3-4-0

22
juniKind van Cornelis Polak1 – 10 – 0

17
juliEen vreemde arme vrouw bij Jan
Dame1- 0 -0

17
juliJan van der Maade2-0- 0

27
juliJacoba Holes3-4- 0

10
aug. Anna Vermeulen3
– 4 – 0

12
aug. Maria Breda3 -4 – 0

28
aug. Frans van Vessem4
– 0- 0

2sep. Neeltje van Geel4 – 0- 0

9sep. Hendrik Kal3
– 4- 0

14
sep. De vrouw van Jan Toebak4 -0 – 0

30
sep. Een kind van Jan Timmerman1
– 0- 0

Rest
van de lijst niet meer aanwezig, wel is er een lijst van geleverde doodskisten,
gemaakt door W. v.d. Burght uit Lage Zwaluwe.

Oktober.
Een kint van Leendert de Jong, een grijne0 – 2
– 0

Nov.Een kint van Magiel de Leeuw, een
grijne0
– 2 – 0

Nov.Een kint van Jan………..0- 2 – 0

Dec.Een kint van Dirk den Ridder, een
grijne0 – 2 – 0

Dec.De vrouw van Aart Trommele, een
grijne0
– 4 – 0

Dec.Een kint van Hendrik Klase van der
Maden, een grijne0 – 2 – 0

Begraafrekening
over 1772.Archief 2507.Inv. Nr. 1032.

2jan.Een kind van Dirk Jaspers1 – 0 – 0

13
jan. Een kind van Gerrit Ardon1 – 0 – 0

25
jan. Een kind van Andries Kooreman1 – 0 – 0

28
jan. Hendrik Mentz(kerk)11
– 10- 0

4feb. Een kind van N. van Weezel1 – 0 – 0

13
feb. Een kind van N. Sloots1
– 0 – 0

25
feb. Leendert van der Kuijp(kerk)12 – 10- 0

25
feb. Een kind van N. Moonen1- 0 – 0

26
feb. Een kind van Aart van Dongen1 – 0 – 0

9mrt. Huijbert Raaijmakers3 – 4 – 0

14
mrt. Een kind van Willem de Graauw(kerk)3 – 10 – 0

21
mrt. Een dogter van Wouter ten Haaff3 – 4 – 0

1apr. Een kind van Jan van Oosterhout1 – 0 – 0

2apr. Een kind van Tomas Deegenaars1 – 0 – 0

11
apr. De wed. van Abraham Komans(kerk)11 – 10- 0

11
apr. Michiel van Drunnen, voor de armen________

21
apr. Jan Weevers, voor de armen________

22
apr. Cornelis Vaarwater4- 0 – 0

1mei Cornelis Lambregtze de Regt, voor de
armen________

12
mei De vrouw van Adriaan Claveren4- 0 – 0

10
juni Antonij de Been3 – 4 – 0

19
juni Een kind van Claas de Vries(kerk)3 – 10 – 0

6juliEen kind van Commer de Hoog1- 0 – 0

7juliDe moeder van de vrouw van Jan Boot4 – 0 – 0

20
juliEen kind van N. Moone1- 0- 0

25
juliEen kind van Crijn Belliers1 – 0 – 0

28
juliDe vrouw van Daniel Ardonne(kerk)12 – 10- 0

30
juliNicolaas Silvius(kerk)13 – 10 – 0

10
aug. Een kind van N. van Etten1
– 0 – 0

11
aug. Een kind van Adriaan Markus1 – 0 – 0

22
aug. Adriaan Kooijmans5 – 0 – 0

23
sep. Jan de Krom, op de koornmolen doorgevallen4 – 0 – 0

5nov. Een kind van Jan Griekspoor1 – 0 – 0

11
nov. De vrouw van Jan Daamen5 – 0- 0

19
nov. Een kind van Adriaan Vingeroets2 – 10- 0

21
nov. Een kind van de Heer Bailliuw van der Hoek (kerk)3 – 10- 0

21
nov. Een kind van Adam Canters2 – 10- 0

2dec. Dingena Daas4 – 0 – 0

11
dec. De vrouw van Jan D. van Derven 4
– 0- 0

14
dec. De vrouw van N. van Weezel3 – 4 – 0

Begraafrekening
over 1773.Archief 2507.Inv. Nr. 1034.

5feb.De vrouw van Gerrit Silvius

Zinken 1- 0 – 0, Baar 1 – 0 – 0,
Doodkleed 4 – 0 – 0, 3 steenen

a2 ½ gl.(kerk)13 – 10 – 0

15
feb. De vrouw van Adriaan
Vingeroets4- 0 – 0

15
feb.Een kraamkind van ………..1- 0 – 0

23
feb.Een kind van Dingeman Kleijn(kerk)3 – 10 – 0

27
feb.Adriaan van Ginneken4 – 0- 0

4mrt.Een kind van Adries Belliers1- 0-
0

17
mrt.Marijnus Ligthart4- 0 – 0

8apr.Bart Boot(voor den
armen)________

30
apr.Een kind van Hendrik van Meel1- 0- 0

7meiEen kind van Cornelis de Laat1- 0 – 0

12
meiJohan Makfarland(kerk)13 – 10 – 0

13
meiDe vrouw van Gerrit van Unen3-4 – 0

15
meiAdam Canters5- 0-
0

25
meiArij van de Fijnaart4- 0 – 0

7juniJan van Oosterhout3- 4 – 0

10
juniEen kind van Cornelis G.
Schuurmans1- 0 – 0

14
juniJan Dilisse van der Ven4- 0 – 0

18
juniJuffr. van Meel(kerk)13 – 10 – 0

25
juniStoffel van Cassel3- 4 -0

2juliFrederik Becol(kerk)12 -10 – 0

17
juliEen kind van Jan Dirk Belliers1- 0 – 0

29
juliWillem van Cassel3- 4 – 0

7aug. Een kind van N. van Zwol1- 0 – 0

7aug. Een vreemde man op de moolen
veronlukt3- 4 – 0

12
aug. Een kind van Chaam1- 0 – 0

19
aug. De vrouw van Adriaan Buurmans3 – 4 – 0

2sep. Willem Brocx3 – 4 – 0

20
sep. Arij Jansse de Visser4 – 0- 0

13
okt. Een kind van Pieter Stoop1- 0 – 0

17
okt. Een kind van Theunis Molegraaf1 – 0 – 0

20
okt. De wed. Adr. Adrz. Anemaet(kerk)12 – 10 -0

27
okt. Helena Jansdr. Daamen4- 0 – 0

30
okt. Een kind van Arij Goverde Kavelaars1- 0 – 0

13
nov. Jan Heijligers3 – 4 – 0

15
nov. Jan Toebak3 – 4 – 0

25
nov. Een kind van Aart Flooris Flooren1 – 0 – 0

10
dec. Een kind van Jan Jinteman?1 – 0- 0

17
dec. De wed. Cornelis van Meel4 – 0 – 0

20
dec. Een kind van Adriaan Raazenberg1 – 0 – 0

23
dec. De wed. Arnoldus van Lit(kerk)13 – 10- 0

27
dec. De wed. Cornelis Veerwater3 – 4 – 0

Begraafregister
over 1774. Arch. 2507.Inv. Nr. 1036.

7jan.Een kind van Jacobus Stoop1
– 0 – 0

12
jan.Griet Vissere3 – 4 – 0

18
jan.Adriaan Dubbelman(kerk)13 – 10 – 0

19
jan.Jan Dik3 – 4 – 0

21
jan.Een kind van Jan van de Leur1 – 0- 0

12
feb.Lauwrens van der Maade3 – 4 – 0

12
feb.Maria Vaarwater3 – 4 – 0

17
feb.Een kind van Adr. van Oirschot1 – 0 – 0

28
feb.Een kind van Pieter van Dijk1 – 0 – 0

1mrt. Vrouw Timmers (kerk)12
-10 -0

7mrt. Kind van Lamb. van Trigt1 – 0 – 0

11
mrt. De zoon van Dingeman van Dongen3 – 4 – 0

12
mrt. Maria Jansse Dame4 – 0 – 0

14
mrt. De vrouw van Wouter Thijsse4 – 0 – 0

24
mrt. Vrouw Mouthaan(kerk)12 – 10 – 0

26
mrt. De wed. Pr. Belliers4 – 0 – 0

12
apr. De vrouw van Toon Sanders3 – 4 – 0

13
apr. De vrouw van Hendrik van Venroij3 – 4 – 0

18
apr. Cornelis Kloppers3 – 4 – 0

18
apr. Kind van Andries Kooreman1 – 0- 0

19
apr. Gooverd van der Poel3 – 4- 0

21
apr. Een verdronken koopman4 – 0- 0

27
apr. Hendrik van Venrooij3 – 4 – 0

2meiAntonetta Saarloos(kerk)11
– 10 – 0

6meiKind van Adam Batist1 – 0 – 0

11
meiKind van Cornelis van Ginneken1- 0 – 0

19
meiJan van Rijsberge3 – 4- 0

19
meiCatharina Vos4 – 0 – 0

24
meiKind van Claas de Vries(kerk)3 -10 – 0

15
juniEngelina van Diemen(klein baartje)1 – 10 -0

16
juniKind van Andries Belliers1
– 0 – 0

5juliMattijs van Meel(kerk)13 -10 – 0

17
juliCornelis van Ginneke3 – 4 – 0

25
juliMaria Toebak3 – 4 – 0

28
juliCornelis van Bavel(kerk)13 – 10 – 0

28
juliPleuntje Beens(voor den armen) _________

15
aug. De zoon van Pr. Bacx2 – 0 – 0

15
aug. Wouter ten Haaf3 – 4 – 0

8sep. Kind van Cornelis de Laat1 – 0 – 0

8sep. Willem van der Burgt(kerk)12 – 10 – 0

15
sep. Kind van Adriaan Dingeman Vissere1 – 0 – 0

16
sep. Cornelis van Ginneke4 – 0 – 0

17
sep. Kind van Pieter Lambert de Visser(kerk)3 –
10- 0

29
sep. Een kind van Jan Boot1 – 0 – 0

1okt. Kind van Jan Boot1 – 0 – 0

1okt. Kind van Jan van den Biggelaar1 – 0 – 0

17
okt. Kind van Pr. Rollaf1
– 0 – 0

27
okt. Jan Halder(voor den armen)________

3nov. Anna Broere3
– 4 – 0

12
nov. Kind van Lieve Bacx(kerk)3 – 10 – 0

18
nov. Kind van N. Geevers1 – 0 – 0

25
nov. Kind van Adr. J. de Visser(kerk)3 – 10 -0

2dec. Jan Rombouts4 – 0 – 0

13
dec. Kind van Wouter van Ginneke(kerk)3 – 10 – 0

20
dec. Jacob Sestigh3 – 4- 0

29
dec. De wed. W.V. de Burgt(kerk)12 – 10 – 0

Begraafregister
over 1775.Archiefnr. 2507Inv. Nr. 1038.

3jan.De vrouw van Leendert Schoenmakers3 – 4 – 0

10
jan.Een kind van Jan Femerus1 – 0 – 0

12
jan.Een kind van Theunis Molegraaf1 – 0 – 0

18
jan.De wed. Willem van Dijk3
–4 – 0

21
jan.De vrouw van Jan Schuurmans3 – 4- 0

25
jan.Adr. Weeterings3 – 4 – 0

6feb.De wed. Goverd de Been3 – 4 – 0

20
feb.Dirk Trommelen3 – 10 – 0

23
feb.Een kind van Pieter van Dijk1- 0 – 0

27
feb.De wed. van Hendrik Domine3- 4 – 0

27
feb.Pieter Huijbert Broere(kerk)12 – 10 – 0

10
mrt.Jan van Rijsbergen3 – 10 – 0

18
mrt.Een kind van Pieter van Dijk1 – 0 – 0

27
mrt.Jan Jacobse Neelneef3 – 4 – 0

31
mrt.Leendert Slings3 – 4 – 0

4apr.Paulus Jansz. Van Merkblaas3 – 10 – 0

10
apr.Jan van Trigt3 – 10 – 0

21
apr.Een kind van Dingeman
Dingemans1-0- 0

28
apr.Een kind van Jan Janse
Dubbelman(kerk)3 – 10
– 0

3meiLeendert Domine3
– 4 – 0

4meiThomas Weeland(kerk)12 – 10 -0

4meiMattijs Raaijmakers3 – 10 – 0

15
meiEen kind van Adr. Dirk van
Stiphout1 – 0- 0

19
juniEen kind van Lambert van Trigt1 – 0 – 0

19
juniLeendert van Bergeijk3 – 4 – 0

19
juliDe wed. Jan KooremanDoodkleet 3- 0 – 05 – 0 – 0

29
juliJan Moleschot3
– 4 – 0

3aug.Een kind van Jan Merkblaas1 – 0 – 0

7aug.Een kind van Hendrik van der Made1 – 0 – 0

8aug.Gerrit Cornelis Dubbelman(kerk)11 – 0 – 0

17
aug.Een kind van Gijsbert Kosters1 – 0 – 0

9sep.Een kind van C. de Laat1 – 0 – 0

11
sep.Een kind van Dirk de Bot1 – 0 – 0

11
sep.Mijntje Verhof(voor den armen)_______

11
sep.Andries Blom(voor den armen)_______

22
sep. Juffr. A. J. Witte(kerk)9- 10 – 0

26
sep.Jannigje Moolegraaf3 – 4 – 0

29
sep.Juffr. M. Otten(kerk)13 – 10 – 0

Oktober
t/m december niet aanwezig

Begraafregister
over 1776Arch. 2507Inv. Nr. 1039.

Eerstelijk
werd alhier gebragt, weegens het Lijk van Andries Blom, die in 1775 Begraven,
en aldaar voor Nihil gebragt was3 – 4 – 0

3jan.De wed. Jan van Trigt3
– 4 – 0

5jan.Cornelis van Gulk(kerk)12 – 10 -0

8jan.Juffrouw Otten(kerk)13 – 10 -0

11
jan.Arij Verschoor(voor den armen)_________

16
jan.Jan van Chaam3 – 4 – 0

20
jan.Pieter van Gaalen(kerk)3 – 10 – 0

22
jan.Adr. Smits3 – 4 – 0

2feb.Jacobus van der Sluijs(kerk)12 – 10 – 0

3feb.Pieter
den Ouden3 – 10 – 0

6feb.Jacobus Bus3
– 4 – 0

10
feb.Adr. Clavere3 – 4- 0

5mrt.Kind van Jan de Jongh1
– 0 – 0

11
mrt.Cornelis den Ronden12 – 10 – 0

12
mrt.De wed. Jac. Bus3 – 4
– 0

22
mrt.Willem Ardon3 – 4 – 0

25
apr.Andries Smits3 – 10 – 0

1meiCatharina Smits3 – 4 – 0

6meiJohannis H. Dubbelman3 – 10 – 0

10
juniDe vrouw van Pieter Klugt5 – 0 – 0

11
juniDe vrouw van Willem van Gils5 – 0 – 0

4juliJan Dingemans(kerk)12 – 10 –
0

13
juliAdr. de Greef(kerk)12 – 10 – 0

25
juliEen kind van Pieter Commeren1 – 0- 0

31
juliJenneke Holaars3 – 4 – 0

1aug. Een kind van Cornelis Ooijens1 – 0 – 0

20
aug. De vrouw van Michiel van der Maade3
– 4 – 0

24
aug. Marcelis Kloppers3 – 4 – 0

29
aug. Mattheus de Graauw12 – 10 – 0

3sep. Een kind van Michiel van der Maade1 – 0 – 023 sep. De vrouw van Pr.
Verhulst5 – 0 – 0

25
sep. Willem Wijtvliet5 – 0 – 0

26
sep. Jozephus van den Biggelaar3 – 10 – 0

17
okt. De wed. Johannes Becol3 – 10 – 0

24
okt. De wed. Adr. de Visser(kerk)12 – 10 – 0

24
okt. De vrouw van Pieter Amsens3 – 4 – 0

8nov. Anth. van der Sluijs(kerk)12 – 10 – 0

13
nov. Wed. Adr. van de Leur5 – 0 – 0

15
nov. De vrouw van Jan Huisman3 – 4 – 0

15
nov. Een kind van Pieter Moonen1 – 0- 0

22
nov. Barth. Boot(kerk) 12
– 10 – 0

26
nov. Adr. van de Griend(kerk)12 – 10 – 0

29
nov. Grietje de Visser(kerk)12 –
10 – 0

23
dec. Een kind van Cornelis de Laat1 – 0 – 0

24
dec. De wed. Jan Speelmans3 – 10 – 0

Vanaf
het jaar 1777 zijn de begraafboeken aanwezig, en kunnen op het archief in
Tilburg geraadpleegd worden.

Hieronder
zullen alleen de graven beschreven worden van degenen die in de kerk van
Hooge Zwaluwe
begraven zijn tot het jaar 1810.

Daaronder
zullen de graven beschreven worden van de Hervormde Kerk van Lage Zwaluwe van
1817 t/m 1829.

Begraafregister
over 1777in de kerk.

22
feb. Jan Verhoeven20 – 10 – 0

8mrt. Thomas Rijckevorsel20 – 10 – 0

15
meiBastiaantje Pietersdr. Weelandt7- 0-0

2juniPieter Mouthaan7- 0-
0

19
aug. Lambert de Visser2 x luijden20 –
10 – 0

29
aug. Matthijs Jan Jz. Lucas2 x luijden

3nov. Johannes Philippus Holskamp 2 x
luijden20 – 10 –
0

28
nov. Cornelia de Beer, wed. Pieter Pieterman

Begraafregister
over 1778 in de kerk.

3mrt.Kraamkind van Leendert Silvius

7meiCatharina Jansdr. Lucas

30
meiHendrik Hendrikse van Bavel22 –
10 – 0

17
juniCornelia van der Sluijs

23
juniSijke Fichon, wed. wijlen Johannis
van der Kuijp

2 x luijden20 – 10 – 0

1sep.Gerrit Silvius3 uur
geluijd24 – 10 – 0

2sep.Jan Jansz. Lucas9 – 15 – 0

10
dec.Huijbertje Pietersdr. Broere3 halve uren geluijd21 – 10 – 0

16
dec.Neeltje Hendriksdr. van der
Noord7 -0 -0

Begraafregister
over 1779 in de kerk.

16
jan.Cornelis Pietersz. de Visser

16
jan.Adriaan Polak10 – 5- 0

6feb.Anna van Cleef, huijsvr. Van Jacobus Rolaff20 – 10 – 0

12
feb.Sija Wolfs10 -5-0

8apr.Cornelis Timmers

11
aug.Dingena Elisabet van Galen7-0-0

17
aug.Lambert Janse de Visser20 – 10 – 0

9sep.Cornelis Leendertse den Engelse22 – 10
– 0

11
okt.Hendrik Pietersz. de Visser7- 0-0

5nov. Janneke van Rijckevorsel, wed. Barent
Degenaars20 – 10 – 0

Begraafregister
over 1780in de kerk

22
jan. Theuntje Roos, huijsvr. van Lambert Pietersz. de Visser

24
jan. Adam Jacobsz. Canters, 6 weken7 – 0
– 0

25
jan.Pietersdr. Lucas

8feb. Adriaan Pietersz. Dubbelman

19
feb. Pieternella Molengraaf, huijsvr. van Pieter Slings,

3 uur luijden24 – 10 – 0

23
juliJeleijntje Poel, huijsvr. van Krijn
Neelemans

komt voor het geluij1 uur2 – 0 – 0

voor baar en kleed6 – 10 – 0

voor het zinken1 – 10 – 0

huur van het graf3 -0-
020 – 10 – 0

26
juliJan Anth. den Engelsen20 – 10 – 0

26
juliJan Anthonisse den Engelse22 – 10- 0

9aug. Kraamkind van Hendrik van de Noord7-0- 0

25
aug. Maria Vos, huijsvr. van Bastiaan de Boer20 – 10 – 0

11
sep. Adam Canters20 – 10 – 0

19
sep. Cornelia Joostdr. de Visser20 – 10 – 0

30
okt. Thomas Pietersz. Weelandt 7
-0- 0

Begraafregister
over 1781 in de kerk.

15
jan. Adriana den Engelse, huijsvr. van Johan Wessels

3 uur luijden24 – 10 – 0

24
jan. Joachim Adriaansz. Ruijsenaars7
-10 – 0

7feb. Dingenam Ardonne24 – 10 – 0

30
mrt. Adriana van Meel, wed. Adriaan Greeft22 – 10 – 0

28
mei Pieter Adr. de Visser20 – 10 – 0

30
aug. Pietertje Bastiaansdr. Vogel24 – 10 – 0

6sep. Cornelis Christ. Dubbelman20 – 10 – 0

15
sep. Wouter van Bezouwen21 – 10 – 0

28
sep. Neeltje Luijt, huijsvr. van Jan Jansz. Lucas24 – 10 – 0

25
okt. Catharina Jansdr. Lucas7 -0- 0

21
dec. Adriana Kind, wed. Adriaan van de Griend22 – 10 – 0

Begraafregister
over 1782 in de kerk.

10
aug. Pieternella Willemsdr. Weelandt, huijsvr. van Hendrik

van der Noordt22 – 10 – 0

13
sep. Johanna Robbersdr. Pieterman, wed. Lambert Jansz.

de Visser20
– 10 – 0

10
okt. Cornelis den Engelsen20 – 10 – 0

20
okt. Maria Canters, huijsvr. van adriaan Joosz. De Visser20 – 10 – 0

Begraafregister
over 1783 in de kerk

14
jan. Jacobus van Lit20 – 10 – 0

19
jan. Mechelina den Engelsen, wed. Nicolaas van den Corput20 – 10 – 0

13
feb. Sara Timmers, huisvrouw van Johannis van de Griend21 – 10 – 0

13
mei Adriaan van Lit20 – 10 – 0

31
mei Maria Schrijvers, wed. Tomas van Rijckevorsel20 – 10 – 0

1aug. Gerrit Danielsz. Ardonne7 -0- 0

4okt.Pieter Dingemansz. Lucas20 – 10 – 0

10
nov.Anthonij van de Griendt20 – 10 – 0

30
dec. Adriana van Raamsdonk, wed. Cornelis P. de Visser20 – 10 – 0

Begraafregister
over 1784 in de kerk.

2jan. Bastiaan Jansz. Vogel24
– 10 – 0

6jan. Hendrik Hendriksz. van den Noord7
-0- 0

28
apr. Maria Jacobsdr. Leest10 -5 – 0

7mei Adriana Jansdr. Dubbelman21 – 10 – 0

14
mei Adriana Johannesdr. van de Griend7-0 –
0

23
mei Adriaan Jansz. Dubbelman7-0- 0

14
juliTeuntje Botbijl, wed. wijlen
Adriaan Dubbelman22 – 10
– 0

9okt. Josijntje van Gulk22 – 10 – 0

16
dec. Gosewina van de Boom, huisvr. Van Hendrik v. Drunen20- 10 – 0

Begraafregister
over 1785 in de kerk

10
mrt. Nuijt van Gulk22 – 10 – 0

22
mrt. Catharina Bacx, huisvr. Van Gerrit Botbijl22 – 10 – 0

26
mrt. Jan Jansz. Van Raamsdonk20 -10 – 0

12
apr. Crijn Neelemans, oud 74 Jaaren, Een maand en Twaalf

Daagen, Begraaven in de kerk

Komt voor ’t geleij2 – 0 – 0

Baar en kleed6 – 10 -0

Voor
den zarken1
-10 – 0

Huur graf3- 0-
020 – 10 –
0

3mei Lieven Bacx22 – 10 – 0

17
juliPieternella Jacobsdr. Canters7 -0-0

5aug. Juffr. Alijda Grevink, wed. wijlen de
Heer Dirk van Gend 20- 10 – 0

20
aug. Catharina van Loon, wed. Willem de Beer22 – 10 – 0

14
sep. Bastiaan Herm. Canters7 -0- 0

17
sep. Daniel Ardonne20
– 10 – 0

14
dec. Adriana van Tooren, wed. van Jan Dingemans22 – 10 – 0

Begraafregister
over 1786 in de kerk.

23
feb. Kraamkind van Corstiaan Bastiaansz. Vogel7 -0- 0

9mrt. Juffr. Johanna Donselaar, wed. wijlen
den Eerw. Heer

Petrus van Drunen, in leven
Predicant te Alphen, Baronie

Van Breda24 – 10 – 0

20
mrt. Maria Boesens, wed. Nicolaas Trompetter20 – 10 – 0

22
mrt. Willem Dammesz. Baen7 -0 – 0

17
meiPieter Hendriksz. van Noord7 – 0-0

3juliJoost Jansz. Dubbelman7 -0 – 0

19
juliMagareta Abigael , Corn.
Silvius7-0- 0

28
juliAdriana ……… Cooijmans, wed. Adriaan
van Lit22 – 10 – 0

12
aug. Gerrit Pr. Botbijl22 – 10 – 0

14
sep. Frederika Wilhelmina Cornelisdr. Silvius7 -0 – 0

17
nov. Juffr. Annetta Schalk, wed. Aart de Bie22 – 10 – 0

Begraafregister
over 1787 in de kerk.

16
jan. Neeltje Maartensdr. van der Vliet20 – 10 – 0

22
mrt. Arij Adamsz. Van Tooren22 – 10 – 0

14
mei Sija Dubbelman, eerst wed. Wouter den Engelse, nu huisvr.

van Dingeman den Engelsen22 – 10 – 0

23
mei Dingeman Lucas21 – 10 – 0

31
mei Sija Corstiaansdr. Vogel7 -0- 0

15
juni Joost Jansz. Dubbelman 7
-0 – 0

4okt. Theuntje Cornelisdr. Dubbelman7 – 0 – 0

4okt. Susanna Crooswijk, in Rotterdam
overleden, oud 12 jaar,

en van daar naar hier
getransporteerd, en in de kerk begraven10 – 5 – 0

Begraafregister
over 1788 in de kerk.

25
jan. Johanna Adriaansdr. Canters10 – 5 – 0

15
feb. Goverdina Hendriksdr. van der Noord7
-0 – 0

16
feb. Pieternella Dubbelman, wed. van Anthonij Weeland20 – 10 – 0

25
mrt. Johannis Gillis van der Hoek7 – 0 – 0

17
apr. Jan Femerus20 – 10 – 0

5mei Jan Ad. Canters7 – 0 – 0

7juliAnthonetta Silvius, huisvr. Van Anthonij van Loon24 – 10- 0

25
juliMaria Boudewijns …….. van
Bezooijenverdronken7- 0 – 0

9aug. Adrianus Hendriksz. Hijmans7 -0 – 0

4sep. Nicolaas Leendertsz. Silvius24 – 10- 0

8sep. Joost Jansz. Dubbelman7 – 0 – 0

25
nov. Helena den Engelsen, wed. Mathijs de Minie22 – 10- 0

11
dec. Neeltje Lucas, huisvr. Van Boudewijn van Bezooijen22 – 10 – 0

18
dec. Cornelis de Leeuw22 – 10 – 0

19
dec. Willemijna Dammisse Baan7 – 0 – 0

Begraafregister
over 1789 in de kerk.

19
jan. Corstiaan Ad. van Meel10 – 5 – 0

11
mrt. Pieter van Galen22
– 10 – 0

17
apr. Arij Baan22 – 10 – 0

25
mei Jan Adriaansz. Canters7- 0 – 0

3juliCatharina de Beer, wed. Matheus de Graauw20 – 10 – 0

16
nov. Geertje Leenderts Silvius7- 0 – 0

24
dec. Dominee Wilhelmus van Gent, oud 63 jaaren, in stilte met

den avond bijgezet in de kerk20 – 10 – 0

Begraafregister
over 1790 in de kerk.

20
jan. Adriana Snul, wed. van Cornelis de Leeuw22 – 10 – 0

10
feb. Hendrik van Drunen20 – 10 – 0

20
feb. Mechelina van Bezouwen, wed. van Melchior Schuller20 – 10 – 0

31
mrt. Adriana Ad. dr. Kleijn7-0- 0

9apr. Adriaan Jacobsz. Canters7-0- 0

20
apr. Josijntje van Gulk, wed. Adriaan den Engelse22 – 10 – 0

28
mei Neeltje Jansdr. Lucas22 – 10 – 0

16
sep. Jacobus Gerritrsz. Silvius24 – 10 – 0

1nov. Bastiaantje van Gulk, huisvr. van
Willem Weelandt22 –
10 – 0

Begraafregister
over 1791 in de kerk.

18
jan. Chriustoffel Pietersz. Vermeulen8- 0 – 0

4mrt. Christoffel Hendriks van der Horst7- 0- 0

4mrt. Willem van der Hoek7- 0- 0

11
mrt. Neeltje Ad.dr. Kleijn7- 0-
0

22
mrt. Jan Ad. zn. Van Meel7- 0- 0

9mei Arij Leendertsz. De Graaf7 -0- 0

2sep. Bastiaan Jansz. Den Boer(verdronken)7 –
0- 0

11
okt. Adriana Woutersdr. de Visser7 -0- 0

17
nov. Johanna Adriaansdr. de Visser7 -0- 0

3dec. Geertruij Lambertsdr. de Visser20 – 10 – 0

Begraafregister
over 1792 in de kerk.

5jan. Johannis Adriaansz. de Visser7-0 –
0

9jan. Gerritje de Boot, wed. Corn. Christ.
Dubbelman20 –
10 – 0

24
juliLeendert Adriaansz. den
Engelsen7- 0- 0

25
aug. Anna Hermina den Engelse, huisvr. van Aart Wolfs22 – 10 – 0

19
okt. Adam Jansz. Dingeman22 – 10 – 0

Begraafregister
over 1793 in de kerk.

21
jan. Anna Adriaansdr. Klijn7- 0-0

26
jan. Cornelia Dirksdr. Lucas7- 0- 0

22
feb. Gerrit Leendertsz. Silvius7-0- 0

30
mrt. Anna de Bont, eerst wed. van Adriaan van Velthoven, laast

van Corn. den Ronden22 – 10 – 0

13
apr. Neeltje Sijmensdr. deVisser7- 0- 0

16
apr. Pieter Ardonne22 – 10 – 0

24
apr. Jasper Pr. de Visser7
-0 – 0

18
mei Pieter Dubbelman20 – 10 – 0

20
juni Crijn Griekspoor20- 10 – 0

5juliLeendert Adr. den Engelsen7 -0- 0

11
juliAdriana Adriaansdr. deVisser, huisvr. van Jacob Bijl20 – 10 – 0

29
juliJan Baggerman20
– 10 – 0

9aug. Hendrik Damisz. Baan7- 0- 0

13
aug. Aaltje Ad.dr. Kanters7-0- 0

9sep. Willem Dammesz. Baan7 -0-0

24
sep. Yke Wijtvliet, huisvr. van Willem de Gaauw20 – 10 – 0

12
okt. Pieter Jansz. Dubbelman7-0- 0

5dec. Adam Ad. Kanters10 – 5 – 0

6dec. Jan Hendriksz. van Bavel20
– 10 – 0

Begraafregister
over 1794 in de kerk.

6mei Cornelis Dingemans Lucas20 – 10 – 0

28
meiThonis Degenaers20
– 10 – 0

6juni Dingeman Anthonijsz. Den Engelsen7-0- 0

25
juni Anna van …….., wed. van Jacobus Gerritsz. Silvius20 – 10 – 0

10
juliAnthonij Evegaars20 – 10 – 0

11
juliJan Jansz. Lucas22 – 10 – 0

3sep. Gerritje Dubbelman20 – 10 – 0

2dec. Jannigje Dubbelman, wed. van Pr.
Dubbelman20-0- 0

2dec. Wouter van Ginneke20 -0- 0

6dec. Jacoba Vissers, wed. van N.
Silvius20 -0- 0

Begraafregister
over 1795 in de kerk.

2jan. Adam van Tooren20 -0- 0

4jan. Grietje Dubbelman20
-0- 0

12
jan. Jan den Ronden20 -0- 0

24
jan. Leendert den Engelsen20 -0- 0

27
feb. Lambert de Visser20 -0- 0

3apr. Willem Weelandt20 – 0- 0

23
apr. Dominee H. Boon20 – 0- 0

4sep. Geertruij Simonsdr. de Visser7- 0-
0

19
nov. Gerardus Mouthaan20 – 0- 0

15
dec. Maria Rolaf20 – 0- 0

Begraafregister
over 1796 in de kerk.

12
meiAlijda Johanna Lobbricht7- 0- 0

11
juliAnna Stal, huisvr. Jan Adriaansz.
Dubbelman20 – 0 – 0

13
aug. Margaritha Wilhelmina Silvius7-0 – 0

25
aug. Adriaan Adriaansz. de Visser7-0- 0

27
sep. Geertruij Cornelia Holskamp 7-0- 0

Begraafregister
over 1797 in de kerk.

11
mrt. Joost Pietersz. de Visser20 – 10 – 0

1apr. Arnoldus Leest10- 5-
0

20
apr. Anna Johanna van der Portsen, huisvr. van A.J. Amija20 – 10 – 0

31
mei Adriana Aard. dr. Van Tooren7-0 –
0

5sep. Cornelis Woutersz. den Engelsen20 – 10 – 0

18
sep. Adriana Horneer, huisvr. van Corstiaan Brunett20 – 10 – 0

22
sep. Jenneke Knoop, wed. van Wouter van Bezouwen20 -0- 0

14
okt. Teuntje Huigdr. Walraaven7-0- 0

2dec. Pieter Cornelisz. Silvius(geen bedrag)_________

Begraafregister
over 1798 in de kerk.

24
apr. Anna van Gent, huisvr. van Corstiaan Bastiaan Vogel18 – 10 – 0

12
juliMargaretha Abigael van der Portzen,
huisvr. van Lambertus

Beijers18
– 10 – 0

16
juliMattheus van Hoof, Roomsch
Pastor

3sep. Jan den Boer 18 – 10 – 0

15
sep. Bomberlijn van Bezooijen18 – 10 – 0

25
sep. Lambert Beijers18 – 10 – 0

20
dec. Cornelia den Boer, huisvr. van H.
Kanters18 – 10 – 0

28
dec. Jan Kleijn6 -0- 0

Begraafregister
over 1799 in de kerk.

5jan. Anthonij Dingemansz. Den Engelse6- 0- 0

12
feb. Aartje Pieternella van der Velde6- 0- 0

7mrt. Dingena Ardon18
– 10 – 0

9mrt. Adriaan Adamsz. Visser6- 0 – 0

26
aug. Adriaan Pietersz. de Visser6-0 –
0

15
okt. Margaretha Abigael Silvius6-0- 0

19
nov. Kind van Daniel de Jong6- 0 – 0

3dec. Lambert Boot6- 0- 0

14
dec. Elisabeth Bastiaansdr. Lucas6-0 – 0

Begraafregister
over 1800 in de kerk.

3jan. Sija Johanna Beijen, huisvr. van
Cornelis Silvius18 – 10 – 0

8jan. Cornelis Ad. van Meel18 – 10 – 0

28
jan. Cornelia Petiet18
– 10 – 0

27
feb. Pieter Slings18 – 10 – 0

28
feb. Aaltje den Engelse, wed. Jan Dubbelman18 –
10 – 0

8mrt. Dingeman den Engelse18 – 10 – 0

1meiPieter van Ardonne18 – 10 – 0

10
mei Teuntje Walraaven6 -0-0

15
juliHendrik Frijlingh, capiteijn van
diensten van deesen Lande18 – 10
– 0

19
aug. Berbera Kleijn18 – 10 – 0

2sep. Catharina Vrindt18 – 10 – 0

20
sep. Huibertje de Bie, huisvr. van Carel Roust18 –
10 – 0

21
okt. Adriaan Leendertsz. Den Engelse18 – 10 – 0

Begraafregister
over 1801 in de kerk.

9jan. Sijtie Meel, wed. Bast. Vogel18
– 10 – 0

7apr. Jan Rolaf18 – 10 – 0

23
apr. Jaapje van Toorn, wed. Jan Corn. Lucas18 – 10 – 0

22
juni Frederika Sophia Wilhelmina Bijers18 – 10 – 0

4sep. Hendrik Holster18 – 10 – 0

4sep. Jenneke Adriana van Besouwen6 -0- 0

2okt. Lena de Weert18 – 10 – 0

9nov. Maria …… Sluis, huisvr. van Jasper de
Visser

18
nov. Johanna Henderina Kollemans, huisvr. van Leendert Tolemans15 -0-0

18
nov. Kraamkind van Cornelis Vogel6 -0- 0

Begraafregister
over 1802 in de kerk.

2jan. Jan Pieterman18 – 10 – 0

1mei Johanna Rolaf, huisvr. van Corstiaan
Brand18 – 10 – 0

12
mei Aart Adamsz. Van Toorn18 – 10 – 0

1sep. Jacobus Johannis Bruinet de
Roehebruine6
-0- 0

21
dec. Pieternella van Putten6
-0- 0

24
dec. Aaltje de Visser6- 0 -0

Begraafregister
over 1803 in de kerk.

8jan. Hendrik Knoop6
– 0- 0

27
jan. Pieter Rolaf18 – 10 – 0

20
feb. Leendert de Graaf6
– 0- 0

1mrt. Jacob de Graaf6 – 0- 0

4mrt. Geertruij de Visser

4apr. Jacomina Hallewas, wed. Thomas
Degenaars

13
apr. Maria Kanters

29
apr. Maria Bastiaansdr. den Boer

7mei Bastiaan Bastiaan den Boer

16
mei Elisabet de Laat, wed. Jan Pieterman

23
juni Susanna Silvius

3aug. Kraamkind van Johannis Gerrebrandts

16
aug. Bastiaan Vermeule in de kelder bijgeset

27
okt. Jenneke Adriana van Bezouwen

Begraafregister
over 1804 in de kerk.

9feb. Megelina Vermeule

28
mrt. Pieter van der Velde

9apr. Jacoba Flora van der Pijl

16
apr. Kraamkind van Willem van Putten

21
apr. Elisabeth Vogel, huisvr. van Pieter Jansse Lucas in de kelder bijgezet.

26
juni Anthonia Maria………

15
juliJohannis Vogel

18
aug. Adriaan de Visser

1sep. Heiltje van der Velde

31
okt. Arij Noteboom

20
dec. Herman Pieterman

29
dec. Cornelia van Raamsdonk, wed. Leendert den Engelse

Begraafregister
over 1805 in de kerk.

21
jan. Johannis van de Grient

29
jan. Dingeman Lucas


jan. Anthonia Catharina Kruisse, huisvr. van Johannes de Groot

25
feb. Carel Raink

6okt. Cornelis den Engelse

17
dec. Pieter de Visser

Begraafregister
over 1806 in de kerk.

18
jan. Catharina Vermeulen, wed. Adriaan van Drimmelen

6feb. Maria Gerbrands

26
feb. Joost van de Noort

25
mrt. Gosterina van de Noort

27
mrt. Adam van Toorn

15
apr. Dingena van Drimmelen

6mei
Hendrieka Frijlinck

8juliCorstiaan Vogel

8aug. Poulis van de Grient

9sep. Otto Leopol van Stralendorft

12
sep. Adriana de Beer

Begraafregister
over 1807 in de kerk.

20
jan. Adriaan Adriaansz. de Visser.

17
feb. Bebera Stal, huisvr. Matthijs van Rijsbergen

18
feb. Anna H. Frijlingh

12
apr. Cornelis Cornelisz. Broeren

16
juni Maria Ruighaver, wed. wijlen de Heer Carel George Frijling

21
juliAnna den Rode, huisvr. Adriaan Wijn

28
juliKraamkind van Hugo Vogel

15
aug. Jaapje Weeland

31
aug. Neeltje van Bavel

5okt. Jacob Kanters

8okt. Pieter van der Vliet

8okt. Adriaan van Driel

26
nov. Adriaan Kanters, bijgezet in de kerk

28
nov. Eldert Kooijmans

Begraafregister
over 1808 in de kerk.

29
jan. Mechelina Vermeule, bijgezet in de kelder

26
feb. Catharina Weeland, wed. Wouter van Ginneke

1mrt. Jan de Boer

4juni Caatje Bax, wed. Dingeman Lucas

18
juliSijke Bastiaantje Broere

7sep. Anthonia Mouthaan, wed. Cornelis
Dubbelman

12
sep. Adriaan Joost de Visser

21
sep. Jaapje Weland.

19
okt. Neeltje de Boer

21
okt. Kraamkind van Barend Degenaars

26
okt. Cornelis Bossers

26
nov. Leendert de Graaf

Begraafregister
over 1809 in de kerk.

5jan. Johanna van Ginneke, wed. Hendrik van
Bavel.

27
jan. Cornelia Elisabeth Kerkhof, wed. Mattheus Kanters

4mei Willem de Visser

27
juni Tanneke Lucas

3aug. Willem de Winter

21
sep. Cornelis Friet

10
okt. De Heer van Galen

14
okt. Aart Wolfs

21
okt. Job de Leeuw

Begraafregister
over 1810.

21
feb. Adriaan de Visser

5mrt. Cornelis Broere

31
mrt. Stoffel den Boer

18
apr. Geertruij de Visser

8aug. Kornelis Vogel

8aug. Jan Vermeule

27
aug. Johannis den Rooijen

12
okt. Leendert Leenderts

16
nov. Kraamkind van Adriaan Dubbelman

21
nov. Kaatje van Boshoven, huisvr. Adriaan Dubbelman

24
nov. Bastiaan Broere.

Vanaf
dit jaar zijn nog maar spoorradischbegraafgegevens terug te vinden, slechts een tweetal namen kon ik
terugvinden.

Begraafregister
over 1813.

6
sep. Aagje Neelemans, waarschijnlijk in de kerk18 – 3- 8

Begraafregister
over 1814.

Jan
Neelemans18 -0- 0

Hiermede
eindigt het grafregister van de Ned. Herv. Kerk van Hooge Zwaluwe. Grafgegevens
van 1811 t/m 1829 zijn tot nog toe niet teruggevonden.

Lage
Zwaluwe

Daar
echter in 1816 een scheuring voordeed in deze gemeente, die tot die tijd
bestond uit de gecombineerde gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe, en Lage
Zwaluwe uittrad, veranderde er veel in beide dorpen.

Zo
werd de gemeente in Lage Zwaluwe een zelfstandige gemeente die zelf een eigen
predikant mocht beroepen.

Uiteraard
betekende dit ook dat in Lage Zwaluwe een eigen begraafplaats kwam, die geopend
werd in maart 1817.

Hieronder
volgen de begraafgegevens van Lage Zwaluwe. De begraafplaats was als volgt
ingedeeld:

A.Begraven
in de kerk. (rijken)

B.Begraven
naast de kerk op het noorderkerkhof. (iets minder bemiddeld)

C.Begraven
naast de kerk op het zuiderkerkhof(armen)

Begraafregister
over 1817.

7mrt. Teunte de Rooij, vrouw van Jan Polac,
44 jaar, zuiderkerkhof.


mrt. Heno-Cornelis Polac, 1 jaar, zuiderkerkhof.

18
mrt. Pieter Dolk, 7 jaar, noorderkerkhof.

23
mrt. Johannes Arnolds Knook, 6 weken, noorderkerkhof.

3apr. Bastiaan Pieter Lucas de Jongh, 10
weken, in de kerk.

5apr. Sijke van Gent, 32 jaar, in de kerk.

……..Maria, kind van Bastiaan Broere, 13 jaar

……..Dingeman Klein, 86 jaar.

……..Tanneke Lucas, 83 jaar.

……..Elizabet den Engelse, 33 jaar.

Begraafregister
over 1818.

Dirk
Ardon, Fz., 4 jaar.

Leendert
E. van Dit, 3 jaar

Adriana
A. Klein, 17 jaar.

Joannet,
kind van Jan L. den Rooijen, 4 maanden

Cornelia
Philippina de Jongh, 16 jaar.

Bastiaan,
kind van Adriaan Kanters, 2 dagen.

Huibert
Ansems, 50 jaar.

Jacobus,
kind van Pieter Boot, 10 jaar.

Arie,
kind van Pieter Boot, 5 jaar.

Dammis,
kind van Jan Nelemans, 11 maanden.

Pieter,
kind van Jacobus Boot, 3 jaar.

Gerrit
Roox, 69 jaar.

Jan
Willem, kind van Adr. Arisman, 14 dagen.

Cornelis
den Rooijen, 63 jaar.

Begraafregister
over 1819.

Teuntje
den Rooijen, 32 jaar.

Cornelia
Mouthaan, vrouw van T. Nelemans, 31 jaar.

Catharina
Lucas, 52 jaar.

Kornelis,
kind van Wouter Broere, 1 jaar.

Johanna
Lucas, 48 jaar.

Joannet,
kind van B. Vogel, 3 jaar.

Pieter,
kind van Pieter Mouthaan, 7 weken.

Teuntje,
kind van Lambert de Visser, 3 jaar.

Elizabet,
kind van C. van Drimmelen, 5 maanden.

Adam,
kind van Johanna Kanters, 3 weken.

Lena,
kind van Pieter ten Haaf, 11 weken.

Teuntje,
kind van Jan Polak, 4 jaar.

Margaritha
Baan, wed. van A. van Toorn, 82 jaar.

Aart
van Bavel, 67 jaar.

Maria
Vermeulen, vrouw van C. van Drimmelen. 21 jaar.

Henderik
Jan Dubbelman, Anth.z., 21 jaar.

Magalena
Adriana, kind van Sm. Polak, 14 dagen.

Arie
Suurant, 81 jaar.

Anna
Maria Griekspoor, wed. van Ad. Dik, 79 jaar.

Joannes,
kind van B. Vogel. 3 maanden.

Begraafregister
over 1820.

Cornelis,
kind van P. Verhoeven, 7 maanden.

Cornelis
den Rooijen, 35 jaar.

Willemina,
kind van Isaak de Hoog, 3 jaar.

Leendert,
kind van Adr. de Graaf, 3 maanden.

Pieternella
Kanters, wed. van Jan Femerit, 77 jaar.

Adriana,
kind van Jan de Vries, 2 jaar.

Jorit
Booi, 14 dagen.

Willem
Janse van Lith, 9 jaar.

Jan
Polak, 59 jaar.

Jan,
kind van Jan Markus, 1 week.

Cornelia
van den Andel, 15 jaar.

Maria
Dubbelman, vrouw van Adriaan Kanters, 60 jaar.

Begraafregister
over 1821.

Anna
Maria de Looij, kind van F. de Looij, onderwijzer, 8 maanden.

Anthonij,
kind van F. de Looij, 3 jaar.

Josina
van Lith, wed. van Jan den Rooijen, 71 jaar.

Klara
Ruiter, wed. van Jan van ’t Geloof, 74 jaar.

Cornelis
van ’t Geloof, 47 jaar.

Sijke
Vermeulen, 23 jaar.

Willem
van Lith, 24 jaar.

Elizabet
de Leeuw, Jacobsdr., 2 jaar.

Anna
Lucas, vrouw van C. Arisman, 73 jaar.

Sijke
van Bavel, vrouw van D. Baan, 70 jaar.

Catharina
Brandt, vrouw van F. de Looij, onderwijzer, 21 jaar.

Hendrik,
kind van Jan w. den Rooijen, 9 maanden.

Josina
de Leeuw, vrouw van G. van den Andel, 48 jaar.

Cornelia
Booij, 6 jaar.

Gerrit,
kind van Teunis Nelemans, 7 jaar.

Joannes
Teunis, kind van Jan L. Rooijen, 1 maanda.

Stoffel
Vermeulen, 25 jaar.

Pieter
Vermeulen, 65 jaar.

Begraafregister
over 1822.

Antje,
dochter van Pieter de Winter, 13 dagen.

Adriana
C. Polak, 3 jaar.

Pieter
Griekspoor, 60 jaar.

Adriana,
kind van Jacobus Boot, 4 jaar.

Maria
Johanna Sterkman, 6 jaar.

Adriana
Brandt, vrouw van C. van Drimmelen, 20 jaar.

Dirk,
kind van Jan Polak, 13 maanden.

Cornelis
van der Koppel, 70 jaar.

Abraham,
kind van Lambert de Visser, 6 jaar.

Willem
Adriaan, kind van C. van Drimmelen, 6 weken.

Adriana
van der Heiden, 28 jaar.

Jan
Wessels, 25 jaar.

Pieter
Marcus, 15 jaar.

Tomas
Mouthaan, 30 jaar.

Pieter
de Leeuw, 45 jaar.

Teuntje
Piere Teunisdr., 3 jaar.

Pieter
de Winter, 60 jaar.

Adm.
van Tooren, kind van Adm. van Toorn, 5 jaar.

Leendert
ten Haaf, 65 jaar.

Johanna,
kind van Adr. Molegraaf, 1 dag.

Cornelis,
kind van Cornelis Dubbelman, 5 maanden.

Begraafregister
over 1823.

Saartje
Marcus, kind van Jan Markus, 10 dagen.

Bastiaan,
kind van Pieter ten Haaf, 6 jaar.

Mechelina,
kind van Jan de Rooijen, 5 maanden.

Louwrens
den Rooijen, 76 jaar.

Johanna
Wilhelmina de Looij, kind van T. de Looij, onderwijzer

Adriana
van de Griend, vrouw van J. L. se Rooijen, 37 jaar.

Hendrik,
kind van Pieter Mouthaan, 5 weken.

Adriaan,
zoon van Adriaan Lucas, 2 maanden.

Adriaan
van Lit, 60 jaar.

Jaapje
Toorn, 45 jaar.

Johanna
Lucasd, vrouw van Willem Brandt, 68 jaar.

Pietertje
Brandt, vrouw van C. den Rooijen, 38 jaar.

Cornelis
Ardon, 52 jaar.

Barbera,
kind van Jan van Rijsbergen, 10 weken.

Pieter
Bac, 36 jaar.

Arie,
kind van Adr. Arisman, 14 dagen.

…dec – …jan 1824. Dingena de Leeuw, wed. van
Bastiaan Beversluis, 63 jaat, zuiderkerkhof, 4, 40.

De
eerste datum is de overlijdensdatum, de tweede van de begrafenis.

Begraafregister
over 1824.

26
jan – 28 jan. Adriaan Markus, 27 jaar, zuiderkerkhof, 6, 70.

31
jan – 2feb. Het kind van Koenraad
Kooimans, 3 maanden, zuiderkerkhof. 1, 20.

5feb.- 7feb.Het kind van Michiel Polak,
3 maanden, zuiderkerkhof, 1, 20

12
mrt – 13 mrt. Het kind van Huibert Amsems, 14 maanden, zuiderkerkhof, 1,20.

18
mrt -22 mrt. Jacobus Dubbelman, 60
jaar, in de kerk. 21,80.

3apr. – 6apr. Aart Nugteren, zuiderkerkhof, 5, 70.

3apr. -6apr. Anthonij van Bezooijen,
zuiderkerkhof.

18
apr. -20 apr. Hendrika van de Noord,
vrouw van Isaak de Hoog, zuiderkerkhof, 4,30.

Arie heeft diverse historische
boeken geschreven:

Over Bulscamp,
Lorregat en Zonzeelsepolder; topografische namen in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN
9056130889

Uren, dagen, maanden, jaren …;
protestantse kerken in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9789056131173

Hic conditur; de graven van de
Nieuwkerk te Dordrecht, ISBN 9067075949

Van verleden tot heden; een
genealogisch en historisch overzicht van de familie Nelemans van ca. 990-1983,
eigen beheer, Dordrecht.

De Augustijnenkerk van Dordrecht,
ISBN 9090064192

Sepulture ofte graftboeck van de
Augustijnenkerck te Dordrecht, ISBN 9080285226

Opdat men niet vergete; een
kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, ISBN
9071379310