Speculatie stamvader Vos

Mijn theorie over de ouders van Joannes Vos, gebaseerd op de gangbare naamsvernoeming in die tijd !

1.7 Joannes (Jan) Vos (RK, 1704 Geertruidenberg /na 1783) getrouwd op 27-11-1729 met Cornelia Joostdr De Bruijn (NG 25-04-1706 / 6-4-1783, Hooge Zwaluwe) dochter van Joost Barentzn de Bruijn (NG ged. 1 september 1658, Capelle) otr. 3 februari 1701 in Hooge Zwaluwe met Maria Huiberts (ged. 1 februari 1673, Hooge Zwaluwe)

Kinderen 11:

1.7.1 Lambertus Vos(RK gedoopt op01-12-1729 Made / Drimmelen / 22-07-1809 Hooge Zwaluwe) vernoemd naar Joannis/Jan vader

1.7.2 Maria Jansdr Vos (NG 09-09-1731Hooge Zwaluwe) vernoemd naar Cornelia’s moeder

1.7.3 Maria Jansdr Vos (NG 01-04-1733 /22-08-1780 Hooge Zwaluwe) vernoemd naar Cornelia’s moeder

1.7.4 Cornelia Jansd Vos (NG 25-09-1735 Hooge Zwaluwe) vernoemd naar Joannis/Jan moeder

1.7.5 Christijntje Jansd Vos (NG28-12-1737 Hooge Zwaluwe) vernoemd naarJoannis/Janzus

1.7.6 Dingena Jansd Vos (NG 22-02-1740 Hooge Zwaluwe) vernoemd naar Cornelia’s 1e zus

1.7.7 Joost Jansz Vos (NG 09-09-1742 HoogeZwaluwe) vernoemd naar Cornelia’s vader

1.7.8 Jan Janszn Vos (NG 15-03-1745 HoogeZwaluwe) vernoemd naarJoannis/Jan 1ebroer of Cornelia’s vader

1.7.9 Caatje Vos (NG 05-08-1747 HoogeZwaluwe) vernoemd naar Cornelia’s 2e zus

1.7.10 Bernardus Vos (RK 15-05-1750 gedoopt 28-05-1750 Made / Drimmelen) vernoemd naar Cornelia’s1e broer

1.7.11 Franciscus (Frans) Vos (RK 15-05-1750 gedooptop 28-05-1750 Made / Drimmelen/ 29-8-1818 Klundert) vernoemd naarJoannis/Jan 2ebroer

Getuigen bijdoop Bernardus en Franciscus zijn Anna Vroliken, Wilhelmus Vos en Adrianus Vos.

Wilhelmus(30-03-1702 Geertruidenberg) en Adrianus zijn meer dan waarschijnlijk broers van Joannis/Jan.

Bovenstaande zijn allemaal vaststaande feiten !

Daarentegen onderstaande is zuiver gebaseerd op mijn eigen theorie !

Lambert/Lambertus Vos (NG / j.m uit ? Breda 1670) Overleden na1712.

Ondertrouw 20 maart, trouwt te Geertruidenberg 4 april 1695 (kerk NG) op zegel: jm van Breda,ruijter onder de compagnie van de heer Ritmeester Guerrie onder Regiment van de heer Marquis de Mompoullian, in garnizoen alhier, met Cornelia de Hoog,jd alhier geboren en woonachtig.

Trouwt voor de kerk R.K.: 14 april 1695 Lambertus Vos en Cornelia de Hoogh, testes Theodorus van Besoijen en Arnoldus Verkerck met De Hoogh, Cornelia,gedoopt RK 16 januari 1671 Geertruidenberg, getuigen Jan Biestraten(peter) en Jenneke de Hoogh (meter), overleden na december 1712.

Cornelia is een dochter van Joannes de Hoogh en Adriana Jans Biestraten.

Op dit momentzijn alleen de geboorteaktes van onderstaande kinderen van Lambertus Vos en Cornelia de Hoogh gevonden, maar we blijven verder zoeken:

Wilhelmus 30-3-1702 in Geertruidenberg.

Martinus 24-11-1709 in Gorinchem.

Christina 4-12-1712 in Geertruiderg.

Maar aangezien Lambertus en Cornelia in 1695 in het huwelijk traden, moeten er volgens mij (waarschijnlijk) eerder kinderen zijn geboren?

Van Cornelia (16-1-1671), Geertruidenberg, weten we dat zij een dochter is van Joannes de Hoogh en Adriana Jansdr Biestraten, en dat zij een zus is van Henricus (31-5-1672 Geetruidenberg), Joannes (28-2-1677 Geetruidenberg) en Anna (circa 1675)

Onderstaande conclusie is gebaseerd op de gebruikelijke naamsvernoemingen uit die tijd:

Jan Vos, (ovl voor 1704) vernoemd naar Lambertus /Cornelia’s zijn vader.

Adriana Vos, vernoemd naar Cornelia’s haar moeder.

Anna Vos, vernoemd naar Cornelia’s zus

Franciscus, Vos vernoemd naar Lambertus vader / broer.

Hendrik Vos, vernoemdnaar Cornelia’s broer.

Adrianus Vos, venoemd naar Lambertus vader / broer.

Wilhelmus/Gulielmus Vos, ged. RK op 30 maart 1702 te Geertruidenberg, get.Joannes de Hoogh en Elisabeth Aarisen Vierhouten (echtgenoten). vernoemd naar Lambertus broer.

Joannis (Jan) Vos ,j.m 1704 uit Geertruidenberg (zie 0.1.7) vernoemd naarLambertus / Cornelia’s vader

Martinus Vos, ged.RK op 24-11-1709 te Gorinchem, getuige Martinus van Amel en Joanna de Hoogh. Vernoemd naar Lambertus broer.

Christina, ged. RK op 4 december1712 te Geertruidenberg, vernoemd naar Lambertus zus, getuigen Anna de Hoogh en Franciscus Vos. (Anna is zus van Cornelia en Franciscus waarschijnlijk een broer van Lambertus)

Lambertus en Cornelia worden genoemd als doopgetuige bij onderstaande;

Cornelius Hendrix de Hoogh op 05-02-1706 te Geertruidenberg, zoon van Henricus Joannis de Hoogh en Anna Koolhaes

Adriana de Hoogh op 03-11-1709 te Geertruidenberg, dochter van Henricus Joannis de Hoogh en Anna Koolhaes

Joannes Haringh Oktober 1713 te Geertruidenberg, zoon van Lucas Haringh en Anna de Hoogh

Cornelia is de zus van Henricus Joannis de Hoogh en Anna de Hoogh,dus kunnen we aannemen dat Lambertus en Cornelia in deze periodein de buurt van Geertruidenberg woonde.

Nogmaals dit is zuiver gebaseerd op mijn speculaties, maar moet nog wel worden bewezen.

Dus neem dit niet klakkeloos als de waarheid, maar je kan het wel gebruiken als leiddraad voor verder onderzoek.

Deze speculatie valt of staat met het vinden vanb.v. de geboorteakte van Joannis Vos (circa 1704) jonge man uit Geertruidenberg, maar daarvoor zal men de garnizoensplaatsen van het regiment waar Lambertus Vos in diende moeten nagaan. (CBG en/of Nationaal Archief DenHaag)

Verder onderzoek wijst uit dat Lambert (us) Vos diende onder Ritmeester Guerrie onder het Cavalerie regiment (672g) van Markies de Monpoullian/Mompuoljan/Maduran die gelegerd waren te:

1682 / Borculo (ORAB)

1690/1691 en 1693 Oosterhout (Guerrie getuige huwelijken))

1695 / garnizoen Geertruidenberg

1697 / garnizoen Woudrichem

1701 / garnizoen Geertruidenberg

1709 / Gorinchem, zoon Martinus is daar geboren

Armand de Caumont Markies de Maduran is op11-5-1702 gesneuveld bij Hoei (Belgie)Het regiment werd opgericht in 1672 als Regiment Force.

Op 20-07-1702 werd het verdeeld over het Regiment Hoornbergh, Regiment Tengnagel en het Regiment Cralingen.

Als iemand verdere informatie voor mij heeft, hoor ik het graag.

Cor Vos