Onbekende Vossen

Ghijsbrecht Aertszone Vos

Partij 1, persoon 3 op dinsdag 22 december 1523 Zwaluwe

Bron: R Breda 429, folio: 237v
Datum: 1523-12-22
Plaats: Zwaluwe
Naam partij 1, persoon 1: Jan van den Wijngaerde
Naam partij 1, persoon 2: Jan van den Wijngaerde
Naam partij 1, persoon 3: Ghijsbrecht Aertszone Vos
Naam partij 2, persoon 1: Michiel Cornelis Michielszone
Naam partij 2, persoon 2: Peter Jannis
Aard van de handeling: Borgstelling
Aard van het goed: Vyerendeel van een cavel gorssingen oft beemden
Naam van het goed: Geryt Jacopssen Cavel
Ligging van het goed: onder de Hooghzwalue

Bijzonderheden: Partij 1.3 heeft vercoft aen 2.1 tot behoef van 2.2 zijn oudevader. Als bynnen 1 jair en 6 weken ennige last geboirde aent vercoft goed, zal 1.1 wijlen 1.2 zoon, stadthouder sHoofs van Breda en schoutet in de Haghe, borg staen voor de last.

Pieter Janszn Vos ( geb 1670,LageZwaluwe) en Heijltje Adriaans Dollick / Dolck (geb, 1670 Waspik ovl, 01-07-1736)getrouwd op 7-5-1702 te Hooge Zwaluwe

Bovenstaande ook genoemd als;

Petrus Jansen Vos en Helena Arissen Dolcken

Joannes Vos gedoopt op zaterdag 29 september 1703 Made en Drimmelen

Elisabeth Vos gedoopt op zondag 5 juli 1705 Made en Drimmelen

Joannes Vosgedoopt op woensdag 15 augustus 1708 Made en Drimmelen

Antonia Vos gedoopt op 15 september 1709 Made en Drimmelen

Adrianus Vos gedoopt op vrijdag 18 november 1712 Made en Drimmelen

Petronilla Vos gedoopt op zaterdag 7 augustus 1717 Made en Drimmelen

Adriana Vos (1700 / 1782 Hooge Zwaluwe)

Adriana Vos (RK overleden17-01-1782 Made en Drimmelen)

Francois Vos en Maria Brant, laten op 6-11-1689 te Heusden een zoon genaamd Lambertus dopen !