Willem van Langelaer

Personalia

Naam:Willem van Langelaer
Doopnaam:Wilhelmus
Geboren: 1320

Levensloop

0 jaar: geboorte Willem
20 jaar: geboorte dochter Sophie

Opmerkingen

Overdracht tiende van Zeelst Arnoldus Rover, ridder aan: zijn schoonzoon Willelmus van Langhelaer echtgenoot van Aleydis van: zijn tiende in het dorp Zeelst (VILLA) bijz.: als bruidsschat; deze tiend zal staan volgens het recht van de stad Den Bosch Nr 809 | 24 augustus 1377 Uitgifte landerijen St. Oedenrode Willelmus van Langelair echtgenoot van Aleidis dochter van Arnoldus Rover, ridder aan: Henricus van den Broek zoon van Theodericus van den Broek van: 1. een beemd gend. DIE COPPEL 2. een stuk land daaraan gelegen aan de Dommel grenzend aan een erfgoed van de kerk van St. Oedenrode-Eerschot voor: erfcijns van 7 oude schilden te betalen aan Arnoldus voornd. gedurende zijn leven en daarna aan Willelmus voornd. bijz.: Arnoldus heeft eerst afstand gedaan van de tocht op deze goederen N.B.: afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 107v-108r Nr 896a | 22 januari 1383 Vestiging erfpacht molen Oisterwijk Willelmus van Langhelaer t.b.v.: Egidius Scoerwegge van: erfpacht 2 m. uit: de windmolen TER NEDERVONDEREN in Oisterwijk die was van wijlen Arnoldus Rover, ridder, zijn schoonzoon lasten: erfcijns £ 10 Nr 951 | 6 november 1384 Uitgifte erfcijns erfgoed nabij/aan Markt Willelmus van Langhelaer echtgenoot van Aleydis dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder aan: Johannes van Hemert zoon van Theodericus van: 1/6 deel van een erfgoed van wijlen Arnoldus Rover ridder bij de Markt achter het erfgoed van Amelius gend. de Specier, tussen Amelius en de oude stadsmuur, grenzend aan een straat en wel dat deel, dat ligt tussen het erfgoed van Ghibo zoon van Nycholaus van den Leempoel, smid en Johannes Byerman voor: erfcijns £ 8 bijz.: een straat die loopt van de Markt tot aan een straatje, dat loopt van de Colperstraat naar de AMFORTS BRUGGE mag niet bebouwd worden; zij, die andere delen van dit erfgoed bezitten of zullen verwerven, hebben hierop een recht van weg N.B.: waarschijnlijk is het onder Bijz. genoemde straatje de latere Ridderstraat. Zie ook: Sasse van Ysselt; Voorname huizen en gebouwen, II, 155-174. Nr 961 | 19 mei 1385 Overdracht erfcijns St. Oedenrode Te Perdelaer Willelmus van Langhelaer gehuwd met Aleydis dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder en hun kinderen Arnoldus Rover en Margareta mede namens Sophia en Gerardus eveneens kinderen van Willelmus voornd. van: erfcijns 7 oude schilden uit: een beemd gend. DIE COPPEL en een stuk land daaraan gelegen in St. Oedenrode aan de Dommel grenzend aan het erfgoed van de kerk van Oirschot en deel uitmakend van het goed TE PERDELAER N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 108r-109r Nr 1224 | 14 mei 1397 Verkoop tiend Zeelst Willelmus van Langhelaer gehuwd met jkvre Aleydis dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder aan: Robertus natuurlijke zoon van Robertus van Grevenbroec, ridder van: de tiend van Arnoldus voornd. in het dorp van Zeelst die volgens het recht van Den Bosch aan de verkopers als bruidsschat is gegeven lasten: 1. erfpacht ½ m. Oerlese maat aan het klooster 2. erfpacht van 7 m. aan Johannes zoon van wijlen Gerlacus Cnode van Erpe 3. erfpacht van 2 m. aan Gerardus (de) Wael zoon van wijlen Ghibo. Nr 1286 | 7 januari 1401 Overdracht recht van vruchtgebruik goed Ten Langelaar Budel Willelmus van Langelaar zoon van Laurencius van den Rode en wijlen Sophia dochter van wijlen Willelmus van Langelaar aan: Gerardus Bac zoon van wijlen Bertoldus en jkvre Mechtildis van: recht van vruchtgebruik op het goed TEN LANGELAER in Budel en alle andere goederen van wijlen Willelmus van Langelaar gelegen in de heerlijkheid en het gebied van Cranendonk bijz.: deze overdracht geldt zolang Mechtildis leeft en is geschied met toestemming van jkvre Aleydis van Langelaar, Bruystinus van Oesterwyc en Laurentius van den Rode. Nr 1788 | 14 maart 1430 Overdracht recht van vruchtgebruik erfcijns heerlijkheid Helmond Jkvre. Aleidis van Langelaer weduwe van Willelmus van Langelaer [sr.] en dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder aan: Lambertus van Doernen zoon van Crispinianus t.b.v.: Willelmus van Langelaer [jr.] zoon van wijlen Bruystinus van Oesterwyck en jkvre Margareta (Margareta is een dochter van jkvre Aleidis die overdraagt); Aleydis, Katherina en Mechteldis kinderen van wijlen Bruystinus en Margareta voornd.; Ghiselbertus, Arnoldus, Laurentius, Ludovicus, Elisabeth en Johanna kinderen van Laurentius van den Rode en wijlen jkvre Sophia (deze Sophia is een dochter van jkvre Aleidis die overdraagt) van: haar recht van vruchtgebruik op de helft van een erfcijns van £ 200 uit: de heerlijkheid Helmond (zie nr. 425a). Nr 1864 | 16 mei 1433 Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond; goed Langelaer Budel Willelmus van Langelaer zoon van wijlen Bruystinus van Oesterwyck en jkvre Margareta (deze Margareta is dochter van jkvre Aleidis; deze Aleidis was gehuwd met Willelmus van Langelaer en een dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder); Katherina, de zuster van Willelmus van Langelaer; Woltherus die Bye gehuwd met Aleidis; Ghiselbertus, Arnoldus en Elisabeth kinderen van Laurentius van den Rode en wijlen jkvre Sophia (deze Sophia is een dochter van wijlen Aleidis en Willelmus van Langelaer [sr.] aan: jkvre Mechteldis dochter van wijlen Willelmus Zoetart van: de helft van een erfcijns van £ 200 uit: de heerlijkheid van Helmond extra onderpand: een hoeve gend. DIE GUEDE VAN LANGELAER in Budel voorw.: na de dood van Mechtildis gaat deze erfcijns voor de ene helft naar de kinderen vvan wijlen Laurentius van den Rode en voor de andere helft naar de kinderen van wijlen Bruystinus voornd. N.B.: 1. zie ook de nr\\\\\\\'s 1905-1906 en 1864 2. afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium f 117r. Nr 1865 | 16 mei 1433 Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond; goed Langelaar Budel; erfcijns Empel Willelmus van Langelair en Mechteldis zijn zuster, kinderen van wijlen Bruystinus en jkvre Margareta (zie nr. 1865); Wolterus die Bye zoon van Godefridus en gehuwd met Aleidis; Gerardus van Leyenborch gehuwd met Katherina; (Aleidis en Katherina zijn dochter van wijlen Bruystinus en jkvre Margareta) aan: jkvre Mechtildis weduwe van Gerardus Back van: de helft van de helft van een erfcijns van £ 200 uit: de heerlijkheid Helmond extra onderpand: het goed Langelaer (zie nr. 1865) en een erfcijns van £ 30 oud geld thans verschuldigd door Johannes, heer van Wesemael en van Phallais, uit zekere erfgoederen in Empel. N.B.: zie de nr\\\\\\\'s 1864-1865 en 1916 afgeschreven in het 16e eeuwse cartularium f 118r. Nr 1905 | 17 oktober 1435

Bronnen

https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/1374-1399.1.htm https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/1400-1425.1.htm https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/1425-1435.1.htm