Maria Verlegh (Vos)

Personalia

Naam:Maria Verlegh (Vos)
Doopnaam:Maria Bastiaantje
Beroep:Strijkster
Geboren:13 april 1900 (Hooge Zwaluwe)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Maria was het resultaat van ongeoorloofde relatie van haar moeder met een rijke boerenzoon in Brabant. Ongeoorloofd vanwege de verschillende geloofsrichtingen nl. Ned.Hervormd en Roomskatholiek. Maria Bastiaantje werd erkend bij huwelijkse akte door W.N.C.P. Verlegh.