Maria van Westvelt

Personalia

Naam:Maria van Westvelt
Doopnaam:Maria Magdalena
Geboren: 1640 (Brugge (België))
Overleden:11 december 1727 (Brugge (België))

Levensloop

0 jaar: geboorte Maria
26 jaar: getrouwd met Franciscus van Beversluys
77 jaar: overlijden echtgenoot Franciscus
88 jaar: overlijden Maria

Opmerkingen

Inventaris van het oud archief der kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge: Schenking door Maria Magdalena van Westvelt, weduwe van Frans vanBeversluys, van een aantal sieraden, 20.3.1725. Uittreksel uit het testament van Marie Magdalene van Westvelt, weduwe François van Beversluys, m.b.t. de schenking van een kapitaal, 3.2.1728.