Jan Vos

Personalia

Naam:Jan Vos
Doopnaam:Johannes Adriaanszn
Beroep:Kantoorbediende / Secretaris
Geboren:25 november 1799 (Hooge Zwaluwe)
Overleden:5 juni 1880 (Hooge Zwaluwe)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan
3 jaar: geboorte broer Adriaan
3 jaar: geboorte zus Willemijntje
6 jaar: overlijden zus Willemijntje
6 jaar: geboorte zus Meintje
9 jaar: overlijden zus Meintje
14 jaar: overlijden moeder Willemina
19 jaar: getrouwd met Petronella Krol
20 jaar: geboorte zoon Adriaan
21 jaar: geboorte zoon Glijn
22 jaar: geboorte dochter Wilhelmina
24 jaar: geboorte dochter Maaijke
24 jaar: overlijden zoon Glijn
24 jaar: overlijden dochter Maaijke
25 jaar: geboorte dochter Maaijke
27 jaar: geboorte broer Jan
27 jaar: geboorte dochter Johanna
28 jaar: geboorte zus Wilhelmina
29 jaar: geboorte zus Anna
29 jaar: geboorte dochter Glijna
30 jaar: geboorte zus Adriana
30 jaar: geboorte dochter Pieternella
32 jaar: overlijden broer Lambert
32 jaar: overlijden vader Adriaan
32 jaar: geboorte broer Adriaan
32 jaar: geboorte zoon Gleijn
35 jaar: geboorte zoon Doodgeboren
35 jaar: overlijden zoon Doodgeboren
37 jaar: geboorte dochter Lambertha
39 jaar: overlijden zus Adriana
42 jaar: overlijden echtgenoot Petronella
46 jaar: overlijden dochter Maaijke
47 jaar: overlijden broer Jacob
51 jaar: overlijden broer Adriaan
54 jaar: overlijden zus Johanna
55 jaar: getrouwd met Anna Dubbelman
56 jaar: geboorte zoon Adriaan
57 jaar: overlijden zus Cornelia
57 jaar: overlijden broer Antonie
58 jaar: overlijden dochter Pieternella
58 jaar: geboorte zoon Anton
59 jaar: geboorte zoon Pieter
62 jaar: geboorte zoon Marienus
64 jaar: geboorte dochter Maaijke
77 jaar: overlijden broer Adriaan
80 jaar: overlijden Jan

Opmerkingen

NG gedoopt, getuige Johannes Vos en Maijke Vos geboren Roberdemond Schuldbekentenis van Johannes Adriaanszoon Vos, secretaris der gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, wonende in Hooge Zwaluwe, die verklaart, schuldig te zijn aan Martinus Wijnandts, wonende in Breda, een bedrag van 5000 gld. Onderpand: de helft van 16 bunders grond en rietland, in de zogenaamde Keeten, gelegen aan het einde van de Hooge Zwaluwsche Haven, terwijl de andere helft toebehoort aan Hugo Vogel in Hooge Zwaluwe. Genoemd perceel is in zijn bezit gekomen van de erfgena-men van wijlen mej.S.Alblas, bij publieke verkoop, gehouden voor notaris Huibert Struik in Dordrecht op 1832-06-16. Gedaan ten kantore van notaris P.C.Wiercx in Ginneken. Getuigen: Jan van der Steen en Pieter van Steenoven, beiden herbergiers en wonende in Ginneken.