Jan Spieringh van Well

Personalia

Naam:Jan Spieringh van Well
Doopnaam:Jan Willemsz
Geboren: 1490
Ouders:
Broer/Zus:

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan
47 jaar: geboorte zoon Jacob
50 jaar: geboorte zoon Cornelis
0 jaar: overlijden zoon Cornelis

Opmerkingen

Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen 1258-1650 - J.C. Kort, in \"Ons Voorgeslacht\" 1985 blz 715: Nr 59. 38 pond waterlands op een derde van de korentiende van Schoten tussen het uiteind van het Vlieland en het uiteind van het Korenveen te Haarlem: 27-6-1530: Jan Spiering van Well voor Anna van Borsele. LRK 124 c.Kenn. fol. 23. 22-12-1543: Jan Spiering van Well voor Jacob, zijn zoon, bij dode van Anna van Borsele. LK 126 c.Kenn. fol. 13v-14. 1-10-1556: Hulde van Jacob Spiering van Well. LRK 126 c.Kenn fol. 13v. 6-8-1599: Gerard, heer van Poelgeest, Hoogmade enz., bij overdracht door Jacob Spiering van Well, zijn oom. LRK 139 fol. 226v-227v, LRK 136 fol. 26-27v.