Jan de Feijter / Fijter

Personalia

Naam:Jan de Feijter / Fijter
Doopnaam:Jan Ottensz
Beroep:Schepen Giessen
Geboren: 1610 (Giessen)

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan
38 jaar: geboorte zoon Adriaen