Grietje van Helden

Personalia

Naam:Grietje van Helden
Doopnaam:Margrieta Jansdr
Geboren: 1665 (Wijk)
Overleden:11 maart 1737 (Andel)
Ouders:

Levensloop

0 jaar: geboorte Grietje
25 jaar: getrouwd met Arij van de Steenoven
30 jaar: geboorte zoon Cornelis
31 jaar: geboorte zoon Frans Ariensz
40 jaar: geboorte zoon Jan Ariensz
45 jaar: geboorte dochter Jenneke
47 jaar: geboorte dochter Bastiaantje
58 jaar: overlijden echtgenoot Arij
72 jaar: overlijden Grietje

Opmerkingen

STAMREEKS VAN (DEN) STEEN(H)OVEN door P. Sanders (aanvullingen en verbeteringen Kronieken 1994, blz. 173-180) In het Streekarchief te Heusden is in Wijk R10, van 26 maart 1737 (thans nummer 216), de volgende akte opgenomen: ‘Conditiën ende Voorwaerden’, ‘waar naar de respectieve Erfgenamen van Margrieta van Helden, eerst Weduwe van Arien van den Steenoven en laatst van Aelbert Roelofse, van mening zijn, int openbaar en aan de meest biedende of meinende bij vendu ten overstaan van Schout en Schepenen van Wijk te verkopen de naergelaten Havelijke en Meubilaire goederen’. Na een opsomming van vele pagina's van wat verkocht werd, blijkt de totale opbrengst 366 gulden te bedragen. Geen gering bedrag in die tijd. Belangrijk in deze akte is de ondertekening van de erfgenamen. Dat zijn: Jan van de Steenoven, die zijn handtekening zet; Frans van de Steenoven, die met een kruisje tekent; Jan van Drunen, die de schrijfkunst ook niet machtig is. Deze laatste was gehuwd met Jenneke. Hiermee kunnen de woorden ‘Verm.’ op blz. 173 bij Jan en Jenneke, kind 3 en 4 onder I, vervallen. Grietje (Margrieta) van Helden is overleden tussen 11 en 17 maart 1737. Op die laatste datum werd zij zes maal ‘geluijt’, werd een graf op het kerkhof gemaakt en voor het gebruik van het doodskleed betaald, alles bij elkaar ƒ 5:11:0. Zij was een dochter van Jan Franszn. van Helden en Bastiaentje Jacobsdr. Jonghbloet, afk. uit Brakel.