Frans Vos

Personalia

Naam:Frans Vos
Doopnaam:Fransciscus Janszn
Beroep:Schipper
Geboren:15 mei 1750 (Made en Drimmelen (ex Zwaluwe))
Overleden:29 augustus 1818 (Klundert)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Sinds de comparitie van 19 februari en de verschijning van de publicatie op de dag daarop moeten te Zwaluwe de sedert november 1784 ontstane spanningen verminderd zijn. Niettemin bleven sommigen wraakgierig; nu niet langer ten koste van Boer, maar ten nadele van de vrijwilligers.39 De enige katholiek onder hen, schipper Frans Jansz. Vos, deed aangifte bij de baljuw van een hier relevant voorvaL Op 22 februari werd hij omstreeks 10 uur 's avonds aangesproken door een geloofsgenoot, de Helkantse slachter Anthonij Fransz. Buijs, komend uit de Hooge zwaluwse taverne van Jan van der Haar, eveneens roomsgezinde. Buijs vroeg hem: "Gij moet ook exerceeren?' Het antwoord luidde: "Dat is mijn vrije wil, dat kan niemand mij bedisputeeren, daar heb ik mijn vrije wil af". Deze reactie stond Buijs blijkbaar tegen, want onmiddellijk sloeg hij met zijn stok op het hoofd en de onderbuik van de ander. Vos verdedigde zich desondanks kloekmoedig met een op de dijk liggende "knippel".

Bronnen

Inv.nr. 03 - Made, Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe, Standhazen - doopboek 1741-1769 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 2304, Doop- trouw- en begraafboeken van Made en Drimmelen, 1671-1812, inventarisnummer 03, blad 49 Gemeente: Made en Drimmelen