David Vos

Personalia

Naam:David Vos
Doopnaam:David
Beroep:Schipper
Geboren:25 september 1833 (Klundert)
Overleden:20 juni 1909 (Breda)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

P. van Vught, inventaris 2521, periode 1857 Bron: notariële archieven Soort registratie: notariële akte Datum: 16-02-1857 Bijzonderheden: koopakte met hypotheek tussen Pieter Vermeulen, schipper wonende te Roosendaal, verkoper, en David Vos, schipper wonende te Klundert, koper, van een overdekt tjalkschip genaamd Adriana Maria met toebehoren, groot vijftig ton, voor fl. 2.900,- waarop voor de heer Diederik Pieter Beausar, notaris te Oudenbosch, is gevestigd en gehypotheceerd een som van fl. 3.300,- onder borgtocht van Hendricus Rombout Kerstens, landbouwer wonende onder Etten H.A.A. Wenning, inventaris 2466, periode 1867 Bron: notariële archieven Soort registratie: notariële akte Datum: 07-05-1867 Soort akte: Brevet Bijzonderheden: royement door Diederik Pieter Beausar te Oudenbosch voor Davis Vos te Klundert