Cornelis Roijen

Personalia

Naam:Cornelis Roijen
Doopnaam:Cornelis Adriaens Jacops
Geboren: 1575 (Lage Zwaluwe)
Overleden:12 december 1643 (Hooge en Lage Zwaluwe)
Ouders:
Broer/Zus:

Levensloop

0 jaar: geboorte Cornelis
20 jaar: getrouwd met Huybrechtje NN
30 jaar: geboorte zoon Pieter
33 jaar: geboorte dochter Aeltjen
34 jaar: geboorte zoon Laureijs
37 jaar: geboorte dochter Crijntje
41 jaar: geboorte zoon Adriaen / Arien
43 jaar: geboorte dochter Petronella
49 jaar: geboorte zoon Crijn
52 jaar: geboorte dochter Janneke
69 jaar: overlijden Cornelis

Opmerkingen

Van dooden die begraven zijn inde kerck naer dat de groote sercksteenen in de kercke geleght zijn gheweest op Hooge Swaluwe. 1643 in de kerck; 12 dec.Cornelis Ariaen Jacops 6pond Persoonsgegevens: Cornelis Adriaan Jacobsen ook genaamd Cornelis Adriaan Jacobs, gehuwd met Huiberte Krijnen ook genaamd Huibertien en Huiberte Crijnen. Uit dit huwelijk: Crijntie, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 27 nov. 1611. Petronella, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 18 nov. 1618. Quirijns ook genaamd Quirijn Cornelis Ariaene, ged. Zwaluwe Herv. Gem. 26 dec. 1623. Doopgetuigen waren Teunis Pietersz. Bus en Engeltie Jans. RAT, Archief 2500, Dorpsbestuur H. en L. Zwaluwe, inv.nr.184; 1632> Cornelis Adriaan Jacops (Roijen) Collecteur van de verpondingen (=grondbelasting) van Hooge en Laege Swaluw.