Cornelis de Visser

Personalia

Naam:Cornelis de Visser
Geboren: 1620

Levensloop

0 jaar: geboorte Cornelis
25 jaar: geboorte zoon Job
30 jaar: geboorte zoon Jan

Opmerkingen

Cornelis Visser van het Poosthuijs (Posthuis Moerdijk)

Bronnen

Archief 2507. Inv. Nr. 814. Begraafrekening over 1661.