Adam van der Duijn

Personalia

Naam:Adam van der Duijn
Geboren: 1405
Ouders:

Levensloop

0 jaar: geboorte Adam
34 jaar: overlijden vader Jacob
50 jaar: geboorte zoon Willem
55 jaar: overlijden moeder Alijt

Bronnen

35. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch (SAHB), Bosch Protocol (RA) 1235, fol. 174v (7 febr. 1466); zie tevens noot 46. 36. SAHB, RA 1226, fol. 475 v. 37. SAHB, RA 1196, fol. 189. 38. Ibidem, fol. 42v 46. Stadsarchief Dordrecht/DiEP, Stadsarchief 1200-1572, inv.nr. 14, nr. 3053 en 3110.