ZWALUWNAREN VESTBRIEVEN EN DERGELIJKE TE BREDAVestbrieven e.d.  Zwaluwe te Breda
                       
  Datum Wat Partij / naam Partij / naam Partij / naam Partij / naam Partij / naam Partij / naam Partij / naam Partij / naam Omschrijving / bijzonderheden
1 1506-3-10 Vestbrief 1506-1508  328r 1.1 Godert Bogemaker 1.2 Jan Daniel Willemsz 1.3 Lenaert Cornelisz 2.1 Godert Cornelisz 2.2 Bouden Ghijsbrechtsz 2.3 Jan Willemsz van Dongen     Partij 1.1, 1.2, 1.3 en 2.1 bekennen dat sij gesamenderhant, ongesundert en een voir al gehuert tegen 2.2, als rentmeester van 2.3, 2 jair lanck, dair af d' jerste jair ingaet op heden daten des briefs, en elcx om 100 pont hollants.
2 1506-5-13 Vestbrief 1506-1508  338br 1.1 Petra Andriesdr 1.2 Claeus Zweer Gorysz 1.3 Andries Domaes Joossenzone 2.1 Hendrik Claeus van den Corput 2.2 Huge Andriesz       Partij 1.1, wedue van 1.2, met man nu ter tijt 1.3, ter eenre, en 2.1 als voogd en 2.2. als toesiender van Andries, Zweer, Adriane en Katheline 1.2 onmundige kynderen, ter ander sijden, hebben geerfdeelt.
3 1506-8-30 Vestbrief 1506-1508  345v 1.1 Denijs Jansz 1.2 Cornelis Aertsz 2.1 Jan Michiel Bacxz 2.2 Jan Merten Domaesz         Partij 1.1 en 1.2, als kerckmeesteren van de Zwalue, hebben de erfpacht vercoft aen Aechte 2.1 wedue. En 2.2, als uutreijcker van de erfpacht, bekent dat hij geen quijtinge aen de erfpacht heeft.
4 1508-10-30 Vestbrief 1506-1508  048v 1.1 Willem Wouwen 1.2 Adriaen Adriaen Jacop Meeusz 2.1 Jacop Sijmonsz (van Rosendale)           Partij 1.1 bekende, alsoe hij A. vercoft heeft aen 2.1, wonend tot Rosendale, dat hij 2.1 sal waren tegens eenen yegelijcken die hem dair rechts tie vermeten mocht. Borge is 1.2.
5 1508-11-8 Vestbrief 1506-1508  048v 1.1 Gielis Claeus Elyaesz 2.1 Gielis Petersz             Partij 1.1 de verwer is de som debet aen 2.1.
6 1509-9-17 Vestbrief 1509 095r 1.1 Jacop Sijmons van Rosendale 1.2 Willem Wouwen             Partij 1.1 wil A. vercoopen onder de voorwaarden B. tot en met G. (zie vervolg 2)
7 1509-9-17 Vestbrief 1509 095r 1.1 Peter Wouter Zebenz 1.2 Adriaen Lauwen 2.1 Jan Montens 2.2 Jacop Sijmonsz (van Rosendale)         Partij 1.1 is de som debet aen 2.1 tot behoef van 2.2 wonende tot Rosendale. Borghe is 1.2 wonende ter Heijden
8 1509-10-23 Vestbrief 1509 039br 1.1 Anthonis Jan Wouterssen 1.2 Adriaen Floren 2.1 Jan van Beloye 2.2 Anthonis Peter Huygh Dyrcxz 2.3 Claeus Peters       Partij 1.1, woonachtich bynnen de vierscharen van der Zwaluwe, bekent voir B. 7 jaren langh A. gehuert te hebben teghen 2.1 van Roesendael. En 1.1 moet oic C. betalen. Borghen sijn 2.2 en diens brueder 2.3, wonend ter Heijden.
9 1510-12-31 Vestbrief 1510-1511 002v 1.1 Peter Alaertsz 1.2 Hughe Mertensz 1.3 Cornelis Jong Willemssone 2.1 Anthonis Anthonis Petersz 2.3 Pauwels van Nassou       Partij 1.1, 1.2, 1.3 en 2.1 bekennen A. gehuurt te hebben van 2.3, schoutet tot Breda, 4 jair voir B. Borgen sijn Hughe Mertens. Peter Thonen, Peter Jong Jan Braetsz en Jan Danenz van Leijden.                                                   N.B. In Luikse stijl staat er: 1511-12-31
10 1511-1-11 Vestbrief 1510-1511 004r 1.1 Gielis Claeus Elyaesz 2.1 Jacop Peter Elincxz             Partij 1.1 is de hondert last torven debet aen 2.1. En om 2.1 wel versekert te sijn van de scult, heeft 1.1 aen 2.1 in handen gestelt sijn goet B.
11 1511-1-31 Vestbrief 1510-1511 007r 1.1 Adriaen Dyrcxsone 2.1 Adriaen Potter             Partij 1.1 is de som debet aen 2.1.
12 1511-1-31 Vestbrief 1510-1511 007r 1.1 Goossen Buysen 2.1 Adriaen Potter             Meester 1.1 is de som debet aen 2.1.
13 1511-3-19 Vestbrief 1510-1511 014r 1.1 Jan Daniel Willemssen 1.2 Cornelis Daniel Willemssen 2.1 Jan van Bruheze           Partij 1.1 bekende dat hij A. betalen sal aen 2.1, als rentmeester in de Zwalue en tot behoef Mijns Heeren van Nassou
14 1511-3-22 Vestbrief 1510-1511 014v 1.1 Henrick de Bye 1.2 Lenaert de Haen 2.1 Bouden Ghijsbrechtsz 2.2 Jan van Dongen         Partij 1.1 bekent dat hij A. gehuert heeft 4 jaren langh tegens 2.1 als gemechtich van 2.2. Borge is 1.2, zwager van 1.1. Behoudelic dat 1.2 met B. sal hebben C.
15 1511-3-22 Vestbrief 1510-1511 015r 1.1 Lenaert de Haen 1.2 Adriaen Lauwen 1.3 Henrick de Bye 2.1 Bouden Ghijsbrechtsz 2.2 Jan van Donghen       Partij 1.1 bekent dat hij tegens 2.1 de gors in hueringe genomen heeft 4 jair langh om 96 pont hollants, elck pont tot 17 stuvers current. Borge is 1.3.
16 1511-4-5 Vestbrief 1510-1511 018r 1.1 Peter Damen 2.1 Bouden Ghijsbrechtsz 2.2 Jan van Donghen           Partij 1.1 die vleeshouwer bekent dat hij de gors in huer genomen heeft van 2.1, regent en gemechticht van 2.2, vier jair langh elcx jair om 90 pont hollants, elck pont tot 17 stuvers current
17 1511-4-6 Vestbrief 1510-1511 018r 1.1 Henrick Gielissen 1.2 Cornelis Kyelen 1.3 Neleman Delen 2.1 Jan van Bruheze 2.3 Meeus Cornelis Sneewairtsz       Partij 1.1, wonend tot Drymmelen, gelooft voir hem selven en namens 1.2, dat hij jairlicx A. en B. betalen sal aen 2.1 als rentmeester van de Zwalue en tot behoef Mijns Heeren van Nassou. Borge is 2.3.
18 1511-4-8 Vestbrief 1510-1511 018v 1.1 Jacop Cornelissen 1.2 Joos Cornelissen 1.3 Jan Anthoniszone 2.1 Jan van Bruheze         Partij 1.1 en 1.2, gebruederen, wonende opte Zwalue, voir hen en namens hun bruederen Jaspar, Willem, Jacop en Matheeus, en namens 1.3, geloven aen 2.1 als rentmeester van de Zwalue tot behoef Mijns Heeren van Nassou, om A. te betalen.
19 1511-4-15 Vestbrief 1510-1511 086v 1.1 Jan Anssem Laureijszone 1.2 Henrick Jansz van Mer 2.1 Mathijs Claeussen           Partij 1.1 heeft de erfpacht vercoft aen 2.1.                                                                                                                                     IN MARGE: 1.2 heeft 6 loepen rogs gelost aen de heijligeestmeesters in de Zwaluwe op 1568-07-13, en 1 vertel rogs aen de kerckmeesters van de Zwaluwe op 1569-03-08.
20 1511-4-19 Vestbrief 1510-1511 019r 1.1 Mathijs Claeussen 1.2 Michiel Claeussen 1.3 Claeus Cornelissen 2.1 Domaes Cornelissen 2.2 Cornelis Claeussen 2.3 Adriaen Kyelen     Ö.. sculdich sijn om A. te betalen aen Jan van Bruheze, rentmeester van den Zwalue, en tot behoef Mijns Heeren van Nassou. Borge zijn Geryt Schoemakers de nayer en Andries Wouter Loonenz.
21 1511-4-19 Vestbrief 1510-1511 019r 1.1 Mathijs Claeussen 1.2 Michiel Claeussen 1.3 Claeus Cornelissen 2.1 Domaes Cornelissen 2.2 Cornelis Claeussen 2.3 Adriaen Kyelen     Ö.. Adriaen Wijnen, Michiel Floren pro se et Adriaen Floren, Jan Schaert pro se en Henrick sijn sone, Cornelis Boydensz en pro Jan van Bavel, Adriaen Janssen, Adriaen Joossen, Jan Willem Zangersz en Aert Onnen bekennen dat zij ÖÖ.. Zie Vervolg 3.
22 1511-4-19 Vestbrief 1510-1511 019r 1.1 Mathijs Claeussen 1.2 Michiel Claeussen 1.3 Claeus Cornelissen 2.1 Domaes Cornelissen 2.2 Cornelis Claeussen 2.3 Adriaen Kyelen     Partij 1.1, 1.2 pro se et 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 pro se et Cornelis Willemssen, Mathijs Anthonissen pro se et Neel Floren, Lenairt Joossen pro se et Cornelis Joossen en Cornelis Jan Stevensz?, Cornelis Janssen de Wilde pro se et ÖÖ.. Zie Vervolg 2.
23 1513-8-17 Vestbrief 1513 055v 1.1 Jacop Peter Elincxz 1.2 Jacop Piggen 2.1 Gheryt Henricxsone Vinck           Partij 1.1, die men noempt 1.2, is de som debet aen 2.1.
24 1515-2-21 Vestbrief 1515 018v 1.1 Henrick Jan Mermansz 2.1 Jacop Peter Elincxz             Partij 1.1 is de som debet aen 2.1
25 1515-3-17 Vestbrief 1515 024ar 1.1 Hughe Andriessone 1.2 Jan Danielsz van Leijden 1.3 Cornelis Jong Willemsz 2.1 Henrick Montens 2.2 Pauwels van Nassou 2.3 Jan van Ghelchum     Peter Alaertsz, 1.1, 1.2 en 1.3 hebben gesamenterhant voir 4 jaren gehuret van 2.1, als executoer van den testamente van wijklen 2.2, schoutet was van Breda, en van 2.3 als rentmeester van de kynderen van 2.2.
26 1515-10-27 Vestbrief 1515 087r 1.1 Anthonis Boyden Hagaertssone 1.2 Anthonis van den Corput 2.1 Cornelis Peterssen van Arendonk           Partij 1.1 en 1.2 bekennen de som sculdich te zijn aen 2.1.
27 1516-5-8 Vestbrief 1516-1517 221v 1.1 Sijmon Claeussen 1.2 Alijt Anthonis Schoondocxdr 2.1 Adam Claeussen 2.2 Henrick van den Daesdonck 2.3 Henrick van Nassou       Ö.. en 1.1 en 2.1 accorderen dat B. sal vervallen, en dat 2.1, en zijn kynderen na hem, gerecht sullen zijn in C. tot 100 philipsgulden toe, te heffen na de doot van 1.1.
28 1516-5-8 Vestbrief 1516-1517 221v 1.1 Sijmon Claeussen 1.2 Alijt Anthonis Schoondocxdr 2.1 Adam Claeussen 2.2 Henrick van den Daesdonck 2.3 Henrick van Nassou       Partij 1.1, en zijn wijf 1.2, en zijn brueder 2.1 hadden een geschil over A., wairvoir 1.1 de cancellier van Brabant missieve gestuurt had, en deze heeft 2.2 borgermeester en 2.3 scepen in Breda verzocht te middelen, ÖÖ.. 
29 1516-10-22 Vestbrief 1516-1517 248v 1.1 Laureijs Cornelisz 1.2 Michiel Geryt Nootsz 2.1 Henrick Scheijnen 2.2 Andries Domaes Joossen 2.3 Jan van den Zande       Heer 1.1 priester, met voogd 1.2, bekent aengaende A. bij tusschenspreken van goede mannen geaccordeert te sijn om de som B., en dat 2.2 en 2.3 als procureurs van de kynderen van wijlen 2.1 hem de som B. voldaen hebben.
30 1518-10-1 Vestbrief 1518 065v 1.1 Cornelis Joossen 1.2 Joost Cornelis Joossen 1.3  Lenaert Lenaertsz van Venloo 2.1 Adriaen Haghaerts         Kathelijn 1.1 wedue, woonende opte Leegh Zwaluwe, met soon 1.2, en 1.2 oic voir hem selven, hebben in hueringe genomen tegens 2.1, castelijn Mijns Heeren van Nassou opte Nyeuwervaert. N.B. Niet gepasseert. Datum is die van voorgaande veste.
31 1519-3-29 Vestbrief 1518 090v, 091r 1.1 Domes Adriaen Aerdensone 2.1 Adriaen Henric Knoopsz 2.2 Kerstiaen Michiel Henric Knoopsz           Partij 1.1 heeft de erfchijns vercoft aen 2.1 tot behoef van 2.2 onmundig sone. En 1.1 heeft te bijpande geset goeden B. en C.
32 1519-3-29 Vestbrief 1518 090v, 091r 1.1 Domes Adriaen Aerdensone 2.1 Adriaen Henric Knoopsz 2.2 Kerstiaen Michiel Henric Knoopsz           Partij 1.1 heeft de erfchijns vercoft aen 2.1 tot behoef van 2.2 onmundig sone. En 1.1 heeft te bijpande geset goeden B. en C. Zie Vervolg 2.
33 1520-3-22 Vestbrief 1520 033r 1.1 Michiel Cornelis Michielssen 2.1 Claeus Ghijsbrechtszone 2.2 Gielis Claeus Elyaeszone 2.3 Dyrck Aertssen         Partij 1.1 is de som debet aen 2.1.
34 1520-8-7 Vestbrief 1520 117r 1.1 Henric van Herenthals 1.2 Henrick Montens 1.3 Adriaen Aert Woutersz 2.1 Cornelis Peter Michielssen 2.2 Domaes Adriaen Aerdenzone 2.3 Lenaert Cornelis Gherytssen     Partij 1.1, namens 1.2, rentmeester van de Hoogher Zwalue, heeft, tot behoef van Mijnen Heere van Nassou, opgewonnen
35 1520-8-14 Vestbrief 1520 073v 1.1 Jan Gherytszone van de Strompe 1.2 Gheryt van de Strompe 2.1 Jacop Willemsz van de Dormen           Partij 1.1 voir hem selven en van wegen zijnre brueders en zusters heeft vercoft aen 2.1, woonende tot Etten opte Leur.
36 1520-8-14 Vestbrief 1520 073v 1.1 Jacop Willemszone van Dormen 2.1 Jan Gherytszone van de Strompe 2.2 Gheryt van de Strompe           Partij 1.1 woonende tot Etten opte Leur is de som debet aen 2.1 voir hem selven en tot behoef van zijn brueders en zusters wijlen 2.2 kynderen.
37 1520-10-10 Vestbrief 1520 119v 1.1 Kathelijn 1.2 Jan Montens 1.3 Merten Jan Kocxzone 2.1 Dingne Jan Montensdr 2.2 Berthelmeeus van Amerongen 2.3 Henrick Montens     Partij 1.1, wedue van 1.2, met voight 1.3, en 2.1 wijlen 1.2 dochter met man 2.2, mede namens Severijn, Cornelis, Sijmone, Mariken en Anneken 1.1 en 1.2 andere kynderen, hebben vercoft aen 2.3 rentmeester slants van Breda.
38 1521-1-15 Vestbrief 1521 009r 1.1 Henric Gorys Noutszone 2.1 Wouter Wouter Lauwenz             Partij 1.1 is de som debet aen 2.1.
39 1521-3-11 Vestbrief 1521 033v, 034r 1.1 Harman van Dyepenbeke 2.1 Jorys van Froenhuysen 2.1 Adriaen van Rijen           Partij 1.1 en 1.2, alle als gemoerde in een partij, en 2.1 hun medegemoerde als vaertmeester in de ander, sluiten een accoord over de schoten en penningen van het moerwerck.
40 1521-3-11 Vestbrief 1521 033v, 034r 1.1 Henric Montens 1.2 Dyrc Aertssen 1.3 Michiel Cornelis Michielsz 2.1 Anthonis van den Corput 2.2 Cornelis van Arendonck 2.3 Henric Ghorys Noutszone     Partij 1.1, rentmeester slants van Breda, 1.2, meester Goos Buysen, 2.1, 2.2, 2.3, Henric van Eijndmer, 1.3, Harman van Dyepenbeke, Joost Vlaminc, castelijn te Breda, 2.1 namens zijn zus Yene, Gielis Buysen wedue, 1.3 oic namens zijn broer Cornelis, Ö.
41 1522-5-6 Vestbrief 1522-1523 050v 1.1 Jan Jan Anssemssone 2.1 Adriaen Jan Wildenzone             Partij 1.1, woonende ter Teteringen, is de som debet aen 2.1, woonende opte Zwalue
42 1522-5-17 Vestbrief 1522-1523 059r 1.1 Joost Vlamincx 2.1 Johanne van den Kyeboom             Beijde als erfgenamen wijlen 1.1, schoutet was in de Haghe en castelayn tot Breda, halfbroer was van Heer A. Lombouts en halfbroer van Kerstijne, bekennen geconsenteert te hebben dat Jouffrou 2.1, weduwe van 1.1, mag vercoopen om uutsculden te betalen.
43 1522-5-27 Vestbrief 1522-1523 064v, 065r 1.1 Jan Anthonis van Mer 1.2 Anthonis van Mer 1.3 Engele 2.1 Dyrck van Mer 2.2 Claeus Gielis van Mer 2.3 Gielis van Mer     Partij 1.1 wijlen 1.2 sone, heeft vercoft aen zijn oom Heer 2.1 priester en capellaen tot Breda tott behoef van 2.2 wijlen 2.3 wittich sone, neef van 1.1. Zie eerste deel.                                                                                            Onvolledig en ongedateerd (datum is die van voorgaande akte).
44 1522-5-27 Vestbrief 1522-1523 064v, 065r 1.1 Jan Anthonis van Mer 1.2 Anthonis van Mer 1.3 Engele 2.1 Dyrck van Mer 2.2 Claeus Gielis van Mer 2.3 Gielis van Mer     Partij 1.1 wijlen 1.2 sone, heeft vercoft aen zijn oom Heer 2.1 priester en capellaen tot Breda tott behoef van 2.2 wijlen 2.3 wittich sone, neef van 1.1. Zie vervolg. Onvolledig en ongedateerd (datum is die van voorgaande akte.
45 1523-12-23 Vestbrief 1522-1523 237r 1.1 Jan van den Wijngaerde 1.2 Jan van den Wijngaerde 1.3 Ghijsbrecht Aertszone Vos 2.1 Michiel Cornelis Michielszone 2.2 Peter Jannis       Partij 1.3 heeft vercoft aen 2.1 tot behoef van 2.2 zijn oudevader. Als bynnen 1 jair en 6 weken ennige last geboirde aent vercoft goed, zal 1.1 wijlen 1.2 zoon, stadthouder sHoofs van Breda en schoutet in de Haghe, borg staen voor de last.
46 1559-5-23 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1558-1562 031v  Willem Lambrecht Cornelis (koper) Cornelia Huijgh Danen (overleden)  Jan Henrick Huijgen (schipper wonende te Lage Zwaluwe) verkoper Jacop Jans van den Kerckhove (schepen wonende te Terheijden) getuige Cornelis Jacop Leijten (koper) Huijgh Dingman Mathijs (schepen te Terheijden) getuige     Notariele akte
47 1560-1-30 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1558-1562 067r Jan van Ceters (wonende te Breda) getuige Philips Philips Cornelis (wonende te Hooge Zwaluwe) voogd Kathelijn Cornelis Meeus Henricx (wonende te Hooge Zwaluwe, vrouw van Philips Philips Cornelis) Peter van der Hagen, getuige Henricka Meeus Henricx, betreft haar erfgenamen Peter Reijner Jacops Joris, was getr met Henricka Meeus Henricx Peternella Joris Vermunten , debiteur Huijgh Andries Claes Zweren (wonende te Hooge Zwaluwe) Notariele akte
48 1560-2-9 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1558-1562 068r Niclaes Henrick Cornelissen, getuige Peter van der Hagen, getuige Joosse Cornelis Meeus Henricx (wonende te Hooge Zwaluwe) Quirijn Cornelis Laureijs (wonende te Hooge Zwaluwe) getr met Joosse Cornelis Meeus Henricx Henricka Meeus Henricx, betreft haar erfgenamen Peter Reijner Jacops Joris, was getr met Henricka Meeus Henricx Peternella Joris Vermunten , debiteur   Notariele akte
49 1561-6-12 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1558-1562 128r Adriaen Jans van Bavel (wonende te Hooge Zwaluwe) getr met Margriet Adriaen Jan Zebrechts Margriet Adriaen Jan Zebrechts (wonende te Hooge Zwaluwe)             Notariele akte
50 1566-4-27 Vestbrief 1566 105r Marie Jan Jans van Bavel, vrouw van Huygen Andries Claes Zweren, wonende te Hooge Zwaluwe               Notariele akte - transportakte
51 1566-6-27 Vestbrief 1566 132r Harman van Koenegracht, rentmeester van Hooge Zwaluwe en kok van de Prins van Oranje Heylwich Aert Gielis Wouters, vrouw van Harman              
52 1566-7-3 Vestbrief 1566 135v Henrick Cornelisz, woonende in Zwaluwe                
53 1567-2-13 Vestbrief 1567 28v, 29r Harman van Koenegracht, rentmeester van Hooge Zwaluwe en kok van de Prins van Oranje Heylwich Aert Gielis Wouters, vrouw van Harman              
54 1567-3-21 Vestbrief 1567 56v Huygh Andries, op de Helkant onder Zwaluwe                
55 1567-3-21 Vestbrief 1567 57r Cornelis Henrick Aerts, onder de Zwaluwe                
56 1567-7-19 Vestbrief 1567 137r Jan van Bruheze, rentmeester van de Zwaluwe                
57 1567-8-8 Vestbrief 1567 144v Cornelie Aert Cornelis Pauwels, wonende in de Hooge Zwaluwe Henrick Cornelis Henricx of Hubrechts, man van Cornelie              
58 1567-10-29 Vestbrief 1567 191r Cornelis Cornelis Jan van Hoilten, wonende te Hooge Zwaluwe              
Wonende onder Hooge Zwaluwe opte cavele van Dijemen.
59 1567-12-23 Vestbrief 1567 214r Huijgh Andries Claes Zweeren, opte Hooge Zwaluwe Anssem Jacop Dyrcx, opte Hooge Zwaluwe             Debet
60 1568-2-24 Vestbrief 1568 62v Kathelijn Willem Peter Peter Claes, woonachtig Hoig Zwaluwe Godert Jan Peter Goossensz, man van Kathelijn Lenaerde Willem Peter Peter Claes, vrouw van Henrick Henricxz van Cleve, op 't Hoich Zwaluwe            
61 1568-4-28 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1567-1570 134r Lenaert Meeussen, wonende te Zwaluwe Henrick Scheyf, wonende te Zwaluwe            
Machtiging namens priorin en zusters van het klooster Vredenberg bij Breda om op te treden als zaakwaarnemer bij de inning der kloosterinkomsten
62 1568-8-11 Vestbrief 1568 140r Harman van Koenegracht, rentmeester van Hooge Zwaluwe en kok van de Prins van Oranje Heylwich Aert Gielis Wouters, vrouw van Harman              
63 1568-12-29 Vestbrief 1568 4r Henrick Peters Scheijf                
64 1569-2-15 Vestbrief 1569 21v Cornelie Aert Cornelis Pauwels, wonende in de Hooge Zwaluwe Henrick Cornelis Henricx of Hubrechts, man van Cornelie              
65 1569-2-26 Vestbrief 1569 39v, 40r Cornelie Aert Cornelis Pauwels, wonende in de Hooge Zwaluwe Henrick Cornelis Henricx of Hubrechts, man van Cornelie              
66 1569-3-15 Vestbrief 1569 55v Cornelie Aert Cornelis Pauwels, wonende in de Hooge Zwaluwe Henrick Cornelis Henricx of Hubrechts, man van Cornelie              
67 1569-5-6 Vestbrief 1569 96r Harman van Koenegracht, rentmeester van Hooge Zwaluwe en kok van de Prins van Oranje Heylwich Aert Gielis Wouters, vrouw van Harman            
Harman komt op dezelfde datum tweemaal voor op folio 96r.
68 1569-11-2 Vestbrief 1569 192r Wouter Gherit Berthels, te Lage Zwaluwe                
69 1569-11-14 Vestbrief 1569 196r Gherit Denijs Jans, wonende in Lage Zwaluwe              
Borg : Denijs Jans zijn vader. Man van Cornelie Adriaen Jans.
70 1570-6-28 Vestbrief 1570 110v Harman van Koenegracht, rentmeester van Hooge Zwaluwe en kok van de Prins van Oranje Heylwich Aert Gielis Wouters, vrouw van Harman              
71 1570-7-10 Vestbrief 1570 119r Huijgh Andries Claes Zweeren, opte Hooge Zwaluwe                
72 1570-8-9 Vestbrief 1570 136v Jan Joris Jans, te Zwaluwe                
73 1571-4-21 Vestbrief 1571 89r Jan Cornelis Braets, wonende op de Helkant, onder Zwaluwe               Huurder
74 1572-4-9 Vestbrief 1572 43r Gherit Denijs Jans, wonende in Lage Zwaluwe              
Borg : Denijs Jans zijn vader. Man van Cornelie Adriaen Jans.
75 1572-6-3 Vestbrief 1572 53v Berthelmeeus Jan Wouters Wouters                
76 1572-12-26 Vestbrief 1572-1573 137v Christiaen Back, rentmeester van de Heerlijkheid van de Hooge Zwaluwe                
77 1573-2-14 Vestbrief 1572-1573 141v Hubrecht Adriaens van Hoodonck, wonende te Zwaluwe              
Hoodonck, hoodonckszn. In de Zwaluwe.
78 1573-2-27 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 9v Christiaen Back, als rentmeester van de Zwaluwe Christian Beens, huurder land in de polder onderZwaluwe Merten Beens, huurder land in de polder onder Zwaluwe Dijrcken van Ghissen, huurder land in de polder onder Zwaluwe Dingman Mathijssen, huurder land in de polder onder Zwaluwe        
79 1573-3-23 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 12r Michiel Mercelis van den Avoird, medehuurder stuk weiland achter de Zwaluwe Henrick Nuijt van Roij, medehuurder stuk weiland achter de Zwaluwe Cornelis Henricx Snel, medehuurder stuk weiland achter de Zwaluwe            
80 1573-4-25 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 27r Cornelis Lauwens, wonende te Zwaluwe, geregistreerde                
81 1573-5-6 Vestbrief 1572-1573 189v Christiaen Back, rentmeester van de Heerlijkheid van de Hooge Zwaluwe                
82 1573-8-25 Vestbrief 1572-1573 226v Jan Joris Jans, te Zwaluwe                
83 1574-1-17 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 71r Christiaen Back, rentmeester, wonende te Hooge Zwaluwe Jan Engbrechts, geregistreerde              
84 1574-6-5 Vestbrief 1574 93v Christiaen Back, rentmeester van Hooge Zwaluwe                
85 1574-8-15 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 107v  Laureijs Jacops van Bavel, wonende te Lage Zwaluwe, beroep Visser              
Met Jacop W Floren machtigt hij Goderd H Masschaps en Geriden van Poelwijck om hun zaken in Antwerpen af te handelen
86
1574-12-30
N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 64v  Christiaen Back, rentmeester, wonende te Hooge Zwaluwe Gommaer Willems, wonende te Lage Zwaluwe, beroep Visser Jaspar Willems, wonende te Lage Zwaluwe, beroep Visser          
Datum Ludicx stijle, in onze jaartelling nog 1573. Alle vissers van Leegh Zwaluwe hebben al 4 jaar niet mogen vissen in bepaalde wateren ivm rebellen
87 1575-1-15 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 141r 
Andries van der Goes (rentmeester van Zuid-Holland)
Adriaen Adriaen Joossen, wonende te Lage Zwaluwe
Job Jan Looijen (zakdrager) wonende te Breda, borg voor Adriaen Adriaen Joossen
Cornelis Beijerssen van Voxdael, Als substituut van Andries van der Goes, rentmeester.
         
88 1575-3-29 Poorterboek Breda 1534-1632 115 Adriaen Cornelissen (Vleeschouwer), herkomst Swaluwe Goris Buysen (Borgmeester)              
89 1575-5-31 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 162r  Barbara Barthlemeeus van de Loij, wonende te Hooge Zwaluwe Jan Cornelissen de Ruijter, wijlen, gehuwd met Barbara Barthelmeeus van de Loij Katheline Jan Cornelissen de Ruijter, gehuwd met Lodewick Jan Lodewicxzone Adriane Jan Cornelissen de Ruijter, gehuwd met Sijmon Cornelis Jacopszone Cornelis Jan Cornelissen de Ruijter      
Weduwe van Jan Cornelissen de Ruijter. Afhandeling erfenis tussen haar en haar kinderen Jan, Adriane en Katheline
90 1575-11-8 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 180r  Ghijsbrecht Jacops (secretaris), wonende te Hooge Zwaluwe               Volmacht van Jan van Ceters in diverse funties.
91 1575-12-29 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 137v Christiaen Back, rentmeester, wonende te Hooge Zwaluwe               Datum Ludicx stijle, in onze jaartelling 1574. Rentmeester van de Koning, verhuurder land.
92 1575-12-29 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 137r Mathijs Cornelissen (Stadhouder) wonende te Zwaluwe, Namens de pachters die last hebben van de dreigementen van de rebellen van de Prins van Oranje Geregistreerde, Cornelis Janssen van Bavel en vele anderen (zie akte)             Hebben last van de dreigementen van de rebellen van de Prins van Oranje
93 1576-3-7 Vestbrief 1576 44v Ghijsbrecht Jacop Claessen, woonplaats Zwaluwe                
94 1576-5-2 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 225v Gommaer Willems, wijlen, betreft zijn 3 minderjarige kinderen Lenaert Frans Reijnen, Als oom en voogd van de 3 minderjarige kinderen van Gommaer Willems zoons verleent hij volmacht aan diverse procureurs Adriaen Joost Peters, Wijlen, betreft zijn 4 minderjarige kinderen Jacop Jasper Jans, Bij de Blauwe Sluis wonend, als voogd van de 4 minderjarige kinderen van wijlen Adriaen Joost Peters zoon verleent hij volmacht aan diverse procureurs          
95 1576-5-18 N van den Corput Allerhande acten (Protocollen) 1573-1577 229r Ghijsbert Jacopssen (secretaris) wonende te Hooge Zwaluwe Lenaert Barthelmeeus Lenaerts (schout) wonende te Hooge Zwaluwe             Volmacht van Jan van Ceters betr zaken in Hooge Zwaluwe, Terheijden en Breda
96 1578-3-4 Vestbrieven 1578 56v Ghijsbrecht Aert Cornelissen, te Hoge Zwaluwe                
97 1578-8-9 Vestbrieven 1578 139r Cornelie Cornelis Aert Peter Goossens, wonende onder Zwaluwe Engbrecht Oelbrecht Janssen, man van Cornelie              
98 1578-11-28 Vestbrieven 1578 171v Jan Janssen van der Elst, wonende te Zwaluwe                
99 1579-4-29 Vestbrieven 1570 110v Harman van Koenegracht, rentmeester van Hooge Zwaluwe en kok van de Prins van Oranje Heylwich Aert Gielis Wouters, vrouw van Harman             Acte staat in de marge
100 1580-2-16 Vestbrieven 1580 141r Lenaert Peter Dijrcx, te Hoge Zwaluwe                
101 1580-2-25 Vestbrieven 1580 50r Cornelis Adriaen Floren, wonende onder Zwaluwe Cornelie Cornelis Aert Peter Goossens, wonende onder Zwaluwe Engbrecht Oelbrecht Janssen, man van Cornelie            
102 1580-3-8 Vestbrieven 1580 62v Ghijsbert Jacop Claessen secretaris in Zwaluwe                
103 1580-3-15 Vestbrieven 1580 67v Adriaen Jan Cornelis Joossen, te Lage Zwaluwe                
104 1580-3-15 Vestbrieven 1580 68r Adriaen Jacop Boydenszone, te Lage Zwaluwe                
105 1580-12-9 Vestbrieven 1580 168v Adriaen Adriaen Anthonissen, wonende te Zwaluwe                
106 1581-4-18 Vestbrieven 1581 88v Franck Jacop Cornelissen, te Hoge Zwaluwe Michiel Adriaen Aerts, te Hoge Zwaluwe              
107 1581-5-5 Vestbrieven 1581 99v Adriaen Adriaen Joosten , te Hoge Zwaluwe                
108 1581-5-5 Vestbrieven 1581 99v, 100r Berthel Antonis Wouters, op de Helcant onder Hoge Zwaluwe                
109 1583-11-29 Vestbrieven 1582-1584 113v Lenaert Franssen, schout van Lage Zwaluwe Jan Adriaenssen Duernijets, Stadhouder van de schout van Hoge Zwaluwe             Dorp Hoge en Lage Zwaluwe
110 1586-7-4 Vestbrieven 1585-1586 241r Cornelis Fransen, uit Hoge Zwaluwe                
111 1586-10-29 Vestbrieven 1585-1586 291r Jan Mathijs Godschalcx, rentmeester van Hooge Zwaluwe                
112 1587-4-11 Vestbrieven 1585-1587 86r Jan Cornelissen van den Corput, te Lage Zwaluwe Berthelmeeus Anthonissen, te Hoge Zwaluwe              
113 1588-7-11 Vestbrieven 1588 77v Adriaen Cornelis van Hertel, te Lage Zwaluwe Lenaerde Cornelis van Hertel, te Lage Zwaluwe, getrouwd met Jan Jocb Adriaenssen              
114 1589-10-21 Vestbrieven 1589 137v Jan Mathijs Godschalcx, rentmeester van Hooge Zwaluwe               qualitate qua.
115 1590-2-8 Vestbrieven 1590 31r Adriaen Floren, gewezen pachter onder Zwaluwe                
116 1591-3-29 Vestbrieven 1591 55v Mathijs Cornelis Fuijckschoot, te Hoge Zwaluwe Cornelis Franssen, te Hoge Zwaluwe             qualitate qua.
117 1591-5-21 Vestbrieven 1591 84v Johan van den Corput, rentmeester van de Hoge en Lage Zwaluwe                
118 1592-8-1 Vestbrieven 1592 127v Dingman Laureijssen, wonende onder Zwaluwe                
119 1593-4-30 Vestbrieven 1593 81v Adriaen Adriaen Cornelissen, junior te Lage Zwaluwe                
120 1593-11-7
Dopen rk Brugstraat 1582-1613 109v
Maria, dochter van de ťťn of andere arbeider uit Zwaluwe               "cuiusdam laborator ex Sualuwe"
121 1595-2-15 Vestbrieven 1595 31r Maeijken Dielis Jacops, te Hoge Zwaluwe Adriaen Janssen van Dongen, getrouwd met Maeijken              
122 1596-11-14 Vestbrieven 1596 196r Cornelie Adriaen Jans, te Lage Zwaluwe
Vrouw van Gherit Denijs Jans te Lage Zwaluwe.
             
123 1597-5-13 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1597 25r Mathijs Cornelissen Fuijckschoot (stadhouder) wonende te Hooge Zwaluwe, gemachtigde               Anthonis en Cornelis C.H. Biekens machtigen Mathijs C. Fuijckschoot om voor de schepenen van Hooge Zwaluwe een schuld te innen. Betrokkenen zijn Adriaen C. Brouwers en Jan C. v.d. Corput (als oom/voogd van de kinderen van Adriaen C.A. v.d. Corput).
124 1597-5-23
A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1597 26v
Wouter Godertssen wonende te Lage Zwaluwe, koper
               Henrick Henricx Verhoeven machtigt Godert Willem Aertssen om voor de schepenen van Zevenbergen alles af te handelen i.v.m. de verkoop van een stuk land aan Wouter Godertssen.
125 1597-7-22 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1597 37v Joos Aertssen wonende te Zwaluwe, gemachtigde Jan Joosten wonende te Zwaluwe, gemachtigde             Willem de Hertoge legt een verklaring af over de betaling van land, verkocht door zijn zus Johanna de Splijtene en zijn neef Johan van de Heijde. Voor afhandeling machtigt hij Jan Vogelsanck, Berthelmeeus Jacops, Joos Aertssen en Jan Joosten.
126 1597-12-31 Vestbrieven 1597 - 1598 114v Geeraert Cornelissen, woonplaats Zwaluwe, stadhouder van Drimmelen                
127 1599-3-29 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1599 17v Jan Joosten van den Broeck wonende te Zwaluwe, volmachtverlener               Jan Joosten van den Broeck machtigt Peter van Geloven (?) en Jan van Ostaijen (?). Waarschijnlijk gaat het om de verkoop van zaailand en weiland o.a. in Moerdijk.
128 1599-6-10
Vestbrieven 1599 - 1600 67v
Cornelis Lenaerts Ardon, te Lage Zwaluwe Laureijs Jacopssen, te Lage Zwaluwe              
129 1600-2-25 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1600 21r Jan Joost Cornelissen wonende te Zwaluwe, getuige               Adriaen Cornelis Zebs (in Chaam gearresteerd) belooft in Breda terecht te staan en het toegewezen vonnis te voldoen. Als onderpand hiervoor geeft hij zijn zevende deel van een stede met erf en al zijn andere goederen.
130 1601-2-5 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1601 11r Mathijs Huijch Schot = Fuijckschot (stadhouder van de schout) wonende te Hooge en Lage Zwaluwe, gemachtigde Adriaen Cornelissen Brouwer (stadhouder van de schout) wonende te Hooge en Lage Zwaluwe, gemachtigde             Cornelis Cornelis Biekens machtigt Mathijs Huijch (?) Schot om alles af te handelen i.v.m. verloop van stuk land, geschonken door Adriaen Cornelissen Brouwer.131 1601-3-5 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1601 23r Geregistreerde 
Jan Joosten van den Broeck
 
Geregistreerde 
Anna Heij, weduwe van
Jan van der Strepen (meester)
 
Geregistreerde 
Anthonis Jacops (schout) wonende te Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
huurder Berthelmeeus Geerijden
 
Geregistreerde 
Geerijt Aertssen van Loon (rentmeester)
 
Geregistreerde 
huurder Mathijs Janssen van den Beemden
 
    Betreft de grond die Jan Joosten van den Broeck huurt van Anna Heij (weduwe van Jan van der Strepen). Hij verhuurt dit aan div. personen oa. Berthelmeeus Geerijt. In 1599 is er schade toegebracht door aanleggen van weg. Evt. proces over kosten hiervan.
132 1601-10-4 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1601 92v Geregistreerde 
voogd Pauwels Huijbrecht Beens
 
Geregistreerde 
namens zijn dochter Commera, Marten Willemssen van der Burcht (secretaris) wonende te Zwaluwe
            Jan Cornelis Leijten komt tot een akkoord met zijn zus Elisabeth, en zijn nichten Anthonia Willems van Vijien (met man/voogd Pauwels Huijbrechts Beens) en Commera Marten W.v.d. Burcht (vervangen door haar vader) over erfenis ouders en grootouders.
133 1602-7-17
Vestbrieven 1602 99r
Anthonis Jacopssen , Schout en Dijkgraaf te Lage Zwaluwe                
134 1603-6-28 Vestbrieven 1603 96r Willem Janssen, te Lage Zwaluwe                
135 1604-1-23 Vestbrieven 1604 14v Cornelis Sesvingher, Woonplaats Zwaluwe               Niclaes alias Sesvingher. Woonplaats Zwaluwe
136 1606-2-21 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1606 - 1608 007r Johan van den Corput (rentmeester) wonende te Hooge en Lage Zwaluwe voogd en volmachtverlener Cornelis Abraham Mathijs  Geregistreerde 
Anneken Engelbert Staes, vrouw van Cornelis Abraham Mathijs
Geregistreerde 
Jacques Schollen
 
        Cornelis Abraham Mathijs machtigt, als man en voogd van Anneken Engelbert Staes, Johan van den Corput om alles met de erfgenamen van de weduwe van Jacques Schollen af te handelen inzake 35 morgen land.
137 1607-2-9 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1606 - 1608 58r Geregistreerde 
gemachtigde Wouter Goverts wonende te Zwaluwe
Geregistreerde 
gemachtigde Quirijn Joppen wonende te Zwaluwe
Geregistreerde 
koper Jan Cornelis Claessen
 
volmachtverlener/verkoper Boudewijn Laureijssen Verheijden  getuige Adriaen Jacop Melis (herbergier) wonende te Breda getuige Jan Berthelmeeus Geerijts wonende te Ginneken Geregistreerde 
Jan Michielssen van der Avoirt
 
  Boudewijn Laureijssen Verheijden machtigt Wouter Goverts en Quirijn Joppen om alles af te handelen i.v.m. verkoop aan Jan Cornelis Claessen van de helft van een weiland (voor 300 gulden, andere helft is van Jan Michielssen van der Avoirt).
138 1607-4-11 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1606 - 1608 65v Geregistreerde 
Johan van Corput (rentmeester Hooge en Lage Zwaluwe)
 
Geregistreerde 
Jan Joosten van den Broeck
 
Geregistreerde 
Adriaen Backx (rentmeester Prins van Oranje)
 
Geregistreerde 
Jan Bouden Andriessen (schepen) wonende te Terheijden
Geregistreerde 
Cornelis van Ceters (rentmeester tafel Heilige Geest)
 
Geregistreerde 
Anthonis Jacopssen van den Kerckhove (gezworene van Grote Polder Zonzeel)
 
Geregistreerde 
Jan Baptista van Vogelsanck (dijkgraaf Polder Zonzeel)
 
Geregistreerde 
Johan Montens (meier van Thorn)
 
Betrokken personen zijn: Adriaen Backx, Johan van Corput, Johan Montens, Dingman van der Locht (namens Heren van Elderen), Cornelis van Ceters, Jan Joosten van den Broeck, Anthonis Jac. van den Kerckhove, Jan Bapt. van Vogelsanck en Jan Bouden Andriessen.
139 1607-9-5 Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1607-1608 25r Overledene
Michiel Franssen, Begraven in de kerk (Breda) , baarkleed, overgeluid. Hij was dijkgraaf van de Zwaluwe.
               
140 1607-11-7 Vestbrieven 1607 115v Cornelis Adriaen Jacop Peeters, te Lage Zwaluwe Jacop Adriaen Jacop Peeters, te Lage Zwaluwe Stijnken Adriaen Jacop Peeters, Gehuwd met Sebastiaen Cornelissen te Lage Zwaluwe            
141 1608-12-24 Vestbrieven 1578 134v
Adriaen Anthonis Brant, Schout in Zwaluwe
              qualitate qua akte in de marge
142 1610-2-16
Vestbrieven 1610 34v
Anthonis Jacopssen, Schout en Dijkgraaf te Lage Zwaluwe Wouter Jacopssen, te Lage Zwaluwe              
143 1610-2-16
Vestbrieven 1610 39r
Geeraert Cornelissen, woonplaats Zwaluwe, stadhouder van Drimmelen                
144 1610-2-16 Vestbrieven 1610 32v Bernaert Willemssen,  te Hoge Zwaluwe                
145 1610-2-16 Vestbrieven 1610 35r Anthonis van Hees, Secretaris in Zwaluwe.                
146 1610-3-22 Vestbrieven 1610 67v Harman Jan Janssen, te Hoge Zwaluwe                
147 1610-10-28
J. Naggers Az, Allerhande acten (Minuten), 1610
voogd Johan van den Corput (rentmeester domeinen Hoge en Lage Zwaluwe)                Johan vd Corput verschijnt als voogd van twee kinderen van wijlen Henricx van den Corput dienaar in de kerk te Dordrecht. Heijlwich Andries dochter moeder van deze kinderen is ook overleden. De partijen in deze te weten Johan, Jacoppen van den Corput. Adriaen Janssen ontvanger en oud burgemeester Dordrecht, Jacob Frans Witten en Dirc Luberto Frapino dienaar kerk Brielle komen overeen dat er een inventaris gemaakt wordt van de goederen nagelaten door Heijlwich. Get: Dingman van der Locht, Daniel Buijckx
148 1610-12-4 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1610 53r koper Johan van den Corput (rentmeester van Zwaluwe)  verkoper Jan Montens (meester in de rechten, meier van Thorn)  Geregistreerde 
Franck Adriaen Henricx
 
          Jan Montens verkoopt zijn rechten op een stuk land aan Johan van den Corput. Gekomen van wijlen Franck Adriaen Henricx.
149 1611-11-3 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1611 43r volmachtverlener Godevaert Peeter Boudewijns (weesmeester) wonende te Breda Fransoijs Cornelis Franssen, geregistreerde             Godevaert Peeter Boudewijns machtigt, als ontvanger van de goederen van Fransoijs, de zoon van wijlen Cornelis Franssen, ene Geerit (achternaam niet vermeld) om in Zwaluwe al zijn zaken af te handelen.
150 1611-12-7 Vestbrieven 1611 147r Claes Jacopssen, schipper te Zwaluwe                
151 1612-7-21 J. Naggers Az, Allerhande acten (Minuten), 1612  Geregistreerde 
bezwaarmaker Jan Bouwen Andriessen
 
Geregistreerde 
bezwaarmaker Anthonis Jacobs
 
Geregistreerde 
bezwaarmaker Batista van Vogelsanck
 
Geregistreerde 
gemachtigde Dijrck Dijvst van Voorhout (schout, dijkgraaf rentmeester stad Zevenbergen) wonende te Zevenbergen
Geregistreerde 
gemachtigde Frederik Hendrik (heer van Zwaluwe)
 
      Dyrck D Voorhout komt met Frederik Hendrik heer van Zwaluwe afspraken met betrekking tot de waterlossingen van de zonzeelse polder overeen. Getuigen: Claes Claessen Huijmans en Govaert Hendrick van Olmen. Op de volgende pagina maken ingezetenen Grote Zonzeelse polder bezwaar; te weten: Batista van Vogelsanck, Anthonis Jacobssen en Jan Bouwen Andriessen.
152 1612-7-23 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1612 30v Geregistreerde 
Johan van den Corput (rentmeester) wonende te Hooge en Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Dingman van der Locht (weesmeester/griffier Leenhof) wonende te Breda
Geregistreerde 
Dierick Duijst van Voorhout (schout, dijkgraaf en rentmeester) wonende te Zevenbergen
          Dingman van der Locht protesteert tegen Dierick Duijst van Voorhout en Johan van den Corput en hun plannen voor werkzaamheden aan de Vliet vanaf de Blauwe Sluis noordwaarts tot zijn land. Hierdoor zou er bij hem schade ontstaan.
153 1615-11-6
A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1613 - 1616 104r
Geregistreerde 
Geertruijt Anthonis Buijsen
 
Geregistreerde 
Maria Buijsen wonende te Hooge en Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Anthonis Buijsen
 
Geregistreerde 
koper Johan van den Corput (rentmeester) wonende te Hooge en Lage Zwaluwe
        Sara Roelsius was de vrouw van Johannes de Jonge en dochter van Geertruijt, dochter van wijlen Anthonis Buijsen. Haar erfgenamen machtigen Willem Hanecop, Jan de Bergaigne en Artus van Campus om alles af te handelen ivm verkoop grond/erfpacht.
154 1616-7-1
Vestbrieven 1616 101v
Peeter Peeterssen de jonge wonende te Zwaluwe                
155 1617-4-22
Vestbrieven 1617 55r, 55v
Peeter Franck Jacops, te Zwaluwe, gehuwd met Heijlken Huijbrecht Adriaenssen Heijlken Huijbrecht Adriaenssen, te Zwaluwe             2 Akten. Te Zwaluwe. Gehuwd met Heijlken Huijbrecht Adriaenssen
156 1617-9-5 Vestbrieven 1617 105r Adriaen Anthonissen Brant, schout van Hoge en Lage Zwaluwe verzoeker Johan van den Corput (rentmeester) wonende te Zwaluwe             Op zijn verzoek verschenen Lenaert Cornelis van Erfrente metselaar en erfscheider Breda; Franchoijs Cornelis en Willem Cornelissen ook metselaars en erfscheiders, inzake diverse reparties en verbouwingen aan het huis van wijlen jonkheer Ferdinand de Bernuij drossaard te Breda in de Caterstraat. Getuigen: Cornelis Mathijs Emonts en Lucas Engbregts beiden ingezetenen Breda
157 1618-4-25 Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1618-1619 24r Overledene
Johan van den Corput
 
              Hij was rentmeester van Hooge en Lage Zwaluwe. Begraven in de kerk-gebruik van baarkleed-overluiden.
158 1620-4-13 L. Rietraet, Protocol, 1616 - 1624 130r volmachtverlener, gemachtigde en voogd Guilliam le Vray wonende te Hooge Zwaluwe Geregistreerde 
Philippina Wouters wonende te Hooge Zwaluwe, vrouw van Guilliam le Vray
Geregistreerde 
Lieven Wouters (ontvanger generaal koning van Spanje) wonende te Hooge Zwaluwe
Anna van der Strepen wonende te Hooge Zwaluwe, vrouw van Lieven Wouters
gemachtigde Gijsbrecht Wijnants (procureur) wonende te Hooge Zwaluwe
getuige Paulus Turcq (klerk)  Geregistreerde 
L. van de Bossche (notaris) wonende te Mechelen
getuige Aernout van Sonst (advocaat)
Hij tekent met Van Zonst.
Als man en voogd van Philippina Wouter en als gemachtigde van de overleden Lieven (?) Wouters en diens vrouw (?) Anna van der Strepen machtigt hij Gijsbrecht Wijnants om geld uit erfenis van ouders te innen o.a. huur en rente van een stuk land.                                                                                                                                                               Guilliam le Vray machtigt Gijsbrecht Wijnants om geld uit erfenis van de ouders van Philippina en Lieven (?) Wouters te innen o.a. huur en rente van een stuk land. Le Vray is gemachtigt voor notaris van de Bossche dd. 04-04-1620.
159 1621-6-25 Vestbrieven 1621 76v Jan Adriaen Franssen Heyns van Weilt,
te Lage Zwaluwe.
               
160 1622-12-13 Vestbrieven 1622 100r Antonis van Hees , secretaris van Hoge en Lage Zwaluwe Adriana Boudewijns, vrouw van Antonis              
161 1623-11-6 Vestbrieven 1623 100r Johan van den Corput,
Rentmeester van Hooge en Lage Zwaluwe.
               
162 1625-7-10 J. Naggers Az, Allerhande acten (Minuten), 1625  gemachtigde Jan Janssen (smid) wonende te Lage Zwaluwe volmachtverlener Job Anthonis Francken (soldaat) wonende te Antwerpen Geregistreerde 
Commerken Francken
 
Geregistreerde 
Cornelis Jan Nelen Corput, man van Commerken Francken
 
Geregistreerde 
getuige Cornelis Bastiaenssen Casteleijn (schepen) wonende te Hooge Zwaluwe
Geregistreerde 
getuige Peeter van Opstal (luitenant)
 
Geregistreerde 
getuige Cornelis Bastiaenssen Jongen Casteleijn (schepen) wonende te Hooge Zwaluwe
  Job Anthonis Francken machtigt Jan Janssen om alles af te handelen i.v.m. de nalatenschap van zijn tante Commerken Francken (getr. met Cornelis Jan Nelen Corput). Hij moet helpen met inventaris en evt. goederen verkopen.
163 1626-1-29 J. Naggers Az, Allerhande acten (Protocollen), 1625 / 05-05-1626 10r gemachtigde, Peeter Goossens van Bernagien wonende te Zwaluwe degene die machtigt Cornelis Adriaen Henrick Dijrven zone wonende te Breda             Cornelis voor hemzelf en in naam van Jacob Peeter en Creuntken, zoon en dochter van Adriaen Henrick Dijrven; Cornelis Adriaen Dijrven samen met Cornelis Henrick Dijrven machtigen Peeter Goossens van Bernagien wonende te Zwaluwe voor het innen van twee obligaties gedateerd 1624-11-08 en 1625-11-22 om deze gelden dan af te dragen aan de ontvangers van de Raad van State; Roeloff Backx en de heer Surmons
164 1626-3-10 A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1626 05r gemachtigde Anthonis van Hees (secretaris) wonende te Zwaluwe               Christiaen Otten machtigt (als oom/voogd van dochter van Dierck Janssen de Meert) Anthonis van Hees om de 310 gulden geleend geld te innen. Betreft betaling voor soldaten.
165 1628-7-4 R. Hessels, Testamenten en allerhande acten, 1627 - 1644  erflater Cornelis Cornelissen van der Meede wonende te Zwaluwe Geregistreerde 
erflaatster Hendricxken Hendricxssen van , 3e vrouw van Cornelis
 
Geregistreerde 
Neelken Janssens, 1e vrouw van Cornelis
Geregistreerde 
Anneken Adriaenssens, 2e vrouw van Cornelis
Geregistreerde 
getuige Jan Jongelinckx (Zadelmaker) en Jan Lamberts (Herbergier)
      Cornelis Corn. v.d. Meede en zijn vrouw Hendricxken H. van Hogemiert laten alles aan elkaar na. 3 kinderen uit zijn huwelijk met Neelken Janssens en 4 kinderen uit zijn huwelijk met Anneken Adriaenssen krijgen elk 10 gulden na overlijden van Cornelis.
166 1628-7-4 R. Hessels, Protocol, 1627 - 1637  erflater Cornelis Cornelissen van der Meede wonende te Zwaluwe Geregistreerde 
erflaatster Hendricxken Hendricxssen van , 3e vrouw van Cornelis
 
Geregistreerde 
Neelken Janssens, 1e vrouw van Cornelis
Geregistreerde 
Anneken Adriaenssens, 2e vrouw van Cornelis
Geregistreerde 
Anneken Arijaens Ariaen, dochter Cornelis en 2e vrouw
Geregistreerde 
getuige Jan Jongelinckx (Zadelmaker) en Jan Lamberts (Herbergier)
    Cornelis C. v.d. Mede en Hendricxken Hendricx laten een langstl. testament opstellen. Mocht Cornelis eerst overlijden dan moet Hendricxken zorgen voor zijn jongste kind, verwekt bij Neelken Jans (overl.). Deze krijgt op 20-j. leeftijd 10 gld. Zie boven.
167 1630-4-10 Vestbrieven 1630 - 1631 22v Philips Philipssen Gupien, woonplaats Lage Zwaluwe               Gupien ook wel Ghijpijn
168 1630-4-10 Vestbrieven 1630 - 1631 22v  Windmolen te Hooge Zwaluwe                 
169 1630-9-27 Vestbrieven 1630 - 1631 45v Philips Philipssen Gupien, woonplaats Lage Zwaluwe               Gupien ook wel Ghijpijn
170 1630-11-6 Vestbrieven 1630 - 1631 51r Jan Adriaenssen van den Broeck, molenaar te Etten               De heer van den Broeck huurt de windmolen te Zwaluwe. Datum: 1630, zes tot zestien november.
171 1630-11-6 Vestbrieven 1630 - 1631 51r Adriaen van den Brandt, schout te Zwaluwe 1630-11-06 tot 1630-11-16                
172 1631-5-9 Vestbrieven 1630 - 1631 105v, 107r Anthonij Jacob Witbols
Mr Chirurgijn te Zwaluwe.
               
173 1633-8-9 Vestbrieven 1632 - 1633 134v Anthonij Jacob Witbols
Mr Chirurgijn te Zwaluwe.
               
174 1635-3-14 J.H. Dirven, Allerhande acten (Protocollen), 1631 - 1636 09r voogd Peeter Hendricx wonende te Lage Zwaluwe               Treedt voor hemzelf en voor het weeskind van Laureys Henricx, zijn broer, en voor de weeskinderen van Adriaen Geerit Sijmons. Zie ook andere aktes op bladzijde 9 en 10.
175 1638-5-29 J.H. Dirven, Allerhande acten (Protocollen), 21-04-1638 / 10-01-1639 13v Joannis Silvius (predikant) wonende te Hooge en Lage Zwaluwe volmachtverlener Mathijs van Tilborch  gevolmachtigde Willem van Ravensteijn (procureur) wonende te 's Gravenhage getuige Servaes Peeters  getuige Benedictus van Tilborch (meester in de rechten)        Mathijs van Tilborch machtigt Willem van Ravensteyn om namens hem alle schulden van Joannis Silvius te vorderen
176 1639-7-12 Vestbrieven 1638 - 1639 265r Anthonij Jacob Witbols
Mr Chirurgijn te Zwaluwe.
               
177 1643-12-19 Vestbrieven 1643 - 1646 90v Antonis van Hees , secretaris van Hoge en Lage Zwaluwe Adriana Boudewijns, vrouw van Antonis              
178 1646-11-28 J.H. Dirven, Inventarissen 1634-1662  Geregistreerde 
Jan van Megen, uit Zwaluwe
              Na het overlijden van Cornelis Peeter Rouws en zijn vrouw Jenneken Isaacx van Son laten de erfgenamen een inventaris maken. Alle schulden aan hen worden vermeld o.a. die van Jan van Megen uit Zwaluwe.
179 1648-6-16 J. P. Beeris, Testamenten (Protocollen), 1643 - 1659 047r Maeijken Peeters, huidige vrouw van Adriaen A. Anemaet (schepen) wonende te Hooge Zwaluwe getuige Peeter van Laerhoven  getuige Cornelis Franssen van Rijckevorssel            De huidige vrouw van Adriaen A. Anemaet, Maeijken Peeters, krijgt gebruik en vruchtgebruik van goederen. Hun 6 kinderen krijgen elk 150 gulden. Universele erfgenamen zijn kinderen uit huwelijk met Elisabeth Bastiaenssen (3) en Adriaentken Michielssen (1).
180 1648-9-23 J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1642 - 1649 190r Philip Philipsen Gupin (beenhouwer) wonende te Zwaluwe Geregistreerde 
eiser Jan Adam Goijaerts
 
            Op verzoek van Jan Adam Goijaerts getuigen Isaack Abrahams (58) en Sijken Adriaenssen Reijns (48) over de lening die Philip Philipsen Gupin een paar jaar eerder had willen sluiten.
181 1649-2-13 J. van den Couwenbergh, Allerhande acten (Protocollen), 1647 / 08-10-1652 041r eiser, Franchois van Rijckevorssel  gedaagde, Anthonis Andriessen wonende te Zwaluwe              Op verzoek van Franchois van Rijckevorssel getuigen Jan Peeterssen Meirman en Elisabeth Jan Roijmans dat zij bij hem thuis de onenigheid gehoord hebben tussen hem en Anthoni Andriessen over het gekochte en niet geleverde zaad.
182 1651-2-8 J. Reyers, Protocol, 1651 - 1652 04v Geregistreerde 
Adriaen Roelen wonende te Zwaluwe
               
183 1651-4-25 J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656 101 Geregistreerde 
Mathijs Claesen (burgemeester) wonende te Zwaluwe, gehuwd met Mathijsken Theunis
Geregistreerde 
Cathelijn Anthonissen, Gehuwd met NN (1); gehuwd met Anthonis de Leeuw (2).
Geregistreerde 
Josina Wielandts wonende te Dordrecht
Geregistreerde 
Cornelis Wielandts
 
         
184 1651-4-26 J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656 101 Geregistreerde 
Mathijs Claesen (burgemeester) wonende te Zwaluwe, gehuwd met Mathijsken Theunis
Geregistreerde 
Cathelijn Anthonissen, Gehuwd met NN (1); gehuwd met Anthonis de Leeuw (2).
Diverse Beens !            
185 1651-5-9 J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656 105 Geregistreerde 
Adriaen Arissen wonende te Moerdijk
Geregistreerde 
NN Crillaerts
 

Geregistreerde 
Hendrick Daniels
 
Geregistreerde 
Lenaert Jan Gerritsen wonende te Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Anthoni Witbols
 
      Akte in margine.
186 1651-7-29 J.H. Dirven, Allerhande acten (Protocollen), 1651 - 1652 08r Geregistreerde 
Pieter Pels (rentmeester en secretaris) wonende te Zwaluwe
              Thielemans Walravius en Anthonis Losecatius getuigen voor zijn weduwe Machtelt Forsij dat hij en zijn klerk Sebrecht Vingeroets verklaart hebben dat zij niet wisten dat Steven Hendricx de Meulder haar naam nagebootst had onder een kwitantie van 500 gld.
187 1652-8-23 J. van den Couwenbergh, Allerhande acten (Minuten), 21-02-1652 / 17-03-1655 218r Geregistreerde 
Anthoni Andriessen wonende te Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Franchois van Rijckevorssel wonende te Breda
getuige Cornelis van Houten en Joannis van Rotterdam            Betreft betaling voor levering goederen.
188 1652-9-20 J. P. Beeris, ProcuratiŽn, attestatiŽn enz., 1652 - 1654 17v Geregistreerde 
Cornelis Adriaenssen (brouwer) wonende te Hooge Zwaluwe
Geregistreerde 
Goesinius van Bernagien
 
Lowies Cocquijt (penningmeester)            Op verzoek van het polderbestuur van Lillo, Stabroeck, Santvliet en Berendrecht getuigt Cornelis Adriaenssen over betalingen door penningmeester Louwies Cocquijt.
189 1652-10-4 J. P. Beeris, ProcuratiŽn, attestatiŽn enz., 1652 - 1654 19v Geregistreerde 
Aerdt Adriaenssen Verheijden wonende te Zwaluwe
              Op verzoek van het polderbestuur van Lillo, Stabroeck, Santvliet en Berendrecht getuigen Servaes Willemssen, Adriaen Adriaenssen en Aerdt Adriaenssen Verheijden over betalingen door penningmeester Louies Cocquijt.
190 1652-12-5 J. P. Beeris, ProcuratiŽn, attestatiŽn enz., 1652 - 1654 28v Peeter van Bernagien (schepen, oud burgemeester) wonende te Breda Johan Jacob Hausman (schepen, ontvanger) wonende te Breda             Op verzoek van de pachters van landerijen binnen de nieuwe dijkwerken van Zwaluwe getuigt Peeter van Bernagien dat hij de huurders van die landerijen na de inundatie op 05-03-1652 een jaar huur heeft kwijtgescholden.
191 1653-5-16 G. Prasers, Allerhande acten (Minuten), 1653 - 1658 004r koper Jan Dingeman Thijssen wonende te Lage Zwaluwe               Betreft weiland.
192 1653-10-14 J. van den Couwenbergh, Allerhande acten (Protocollen), 12-10-1652 / 04-05-1655 058r getuige Jan Janssen Luijckessen wonende te Zwaluwe               Gijsbrecht Dielissen (51, vader heet Gielis Ghijsbrechts) en Neeltien Matthijssen (61) getuigen op verzoek van Maria Hendricx (wed. van Jan L. Spijckers) dat er altijd een kelderlicht met ijzeren tralies in bierkeldertje in gang tussen huizen is geweest.
193 1653-12-31 J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656 267 Geregistreerde 
Adriaen Adriaenssen du Mainge wonende te Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Valentien Adriaenssen du Mainge wonende te Blauwe Sluis
             
194 1654-3-8 G. Prasers, Allerhande acten (Minuten), 1653 - 1658 085r Geregistreerde 
Roeloff Janssen , Zijn zoon is Willem Roelen. verklaring zie kopie akte erboven
Geregistreerde 
getuige Willem Roelen wonende te Hooge Zwaluwe, Zoon van Roeloff Janssen, niet van Roeloff Jacops. verklaring zie kopie akte erboven
Geregistreerde 
Roeloff Jacobs, Zijn zoon is niet Willem Roelen. verklaring zie kopie akte erboven
           
195 1655-9-3 J. P. Beeris, ProcuratiŽn, attestatiŽn enz., 1655 - 1668 006v Geregistreerde 
Henrick Janssen (kramer) wonende te Lage Zwaluwe
eiser Peeter Dircxsen Buijs (molenaar) wonende te Terheijden dager Jan van Lanckvelt (roeidrager) wonende te Breda           Op verzoek van Peeter Dircxsen Buijs getuigt Henrick Janssen over het akkoord dat Buijs overeengekomen is (bij Adriaen Thonissen) met Lenaert Jan Geeritsen i.v.m. zijn gemaal.
196 1655-9-3 J. P. Beeris, ProcuratiŽn, attestatiŽn enz., 1655 - 1668 007r Geregistreerde 
Lenaert Jan Geeritsen (schepen L. Zwaluwe/pachter H.en L. Zwaluwe) wonende te Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Peeter Mathijssen (schepen Lage Zwaluwe) wonende te Lage Zwaluwe
Geregistreerde 
Adriaen Thonissen (waard) wonende te Lage Zwaluwe
          Op verzoek van Peeter Dircxsen Buijs getuigt Henrick Janssen over het akkoord dat Buijs overeengekomen is (bij Adriaen Thonissen) met Lenaert Jan Geeritsen i.v.m. zijn gemaal.
197 1655-11-27 J. van den Couwenbergh, Allerhande acten (Protocollen), 22-05-1655 / 21-03-1657 038av Geregistreerde 
Jan Michielssen Cock (molenaar) wonende te Made
               Jacob Cornelis Buijs stelt zich aan als borg voor Jan Michielssen Cock. Dit voor de pacht van de molen in Made of Zwaluwe.
198 1655-11-27 J. van den Couwenbergh, Allerhande acten (Protocollen), 22-05-1655 / 21-03-1657 038av Geregistreerde 
borg Jacob Cornelis Buijs wonende te Molengracht
              Gehuwd met Neeltien Hendricx van Vleten. Jacob Cornelis Buijs stelt zich aan als borg voor Jan Michielssen Cock. Dit voor de pacht van de molen in Made of Zwaluwe.
199 1656-1-11 Vestbrieven 1656 - 1659 6v Jan Michielssen Cock, Pachter van de windkorenmolen onder Zwaluwe.