ZWALUWNAREN ORA GEERTRUIDENBERGNamen, voorkomende in het oud rechterlijk achief van Geertruidenberg.


Deze gegevens zijn bewerkt en ter beschikking gesteld door historisch onderzoeker, Dhr Arie Nelemans, a.nelemans1959@gmail.com.

 

1559, Neleman Joostz.

1609. Aert Ariensz. Nelemans.

Adriaen Nelemans te Geertruidenberg, 1586.

Willem Adriaens, te Zwaluwe. 1592.

Adriaen Thoon Nelen te Hooge Zwaluwe, aloverleden. 1618.

Cornelis Huijb Neelen te Hooge Zwaluwe, 1591.

Cornelis Ancx Zeben te Zwaluwe, 1568.

Jan Huijgensz., schout te lage Zwaluwe, 1591.

Jacop Andriesz, te Lage Zwaluwe, 1593.

Adriaen Adriaensz. Geubel, te Zwaluwe, 1593.

Jacob Francken te Hooge Zwaluwe, over koophuis, grond, erf te Hooge Zwaluwe, 1601.

Peeter Franckente Lage Zwaluwe, 1605.

Anthonis Jacopsz., schout te Lage Zwaluwe,1598.

Hugo Aertsz te Zwaluwe. 1625.

Jan de Wit te Zwaluwe, 1619.

Peeter Jansz. te Lage Zwaluwe, 1621.

Leendert Jacopsz. te Lage Zwaluwe, 1623.

Cornelis Vijversz. Helkant onder HoogeZwaluwe, 1623.

Daniel Cleijsen. te Hooge Zwaluwe, 1622.

Cornelis Janssen, keteler te Hooge Zwaluwe, 1621.

Cornelis Bastiaens Jongen Casteleijn, te HoogeZwaluwe (vader: Bastiaen Adriaensz. Casteleijn). Cornelis Bastiaensz.Casteleijn was schepen te Hooge Zwaluwe, 1620.

Adriaen Senss. (afschrift akte transport HoogeZwaluwe) nagelaten goederen Adriaen Senss. 1614.

Laurens Floren Cluppelenbosch, wonende Helkantonder Hooge Zwaluwe. 1613.

Neleman Claessen te Hooge Zwaluwe, 1615 enNeleman Thijssen.

Neleman Claeszoon, te Terheijden, 1596.

Neleman Claeszoon, als man van PeeterkenMatthijsdr. Fuijckschot, 1608.

Matthijs Cornelis Fuijckschot, stadhouder teZwaluwe, 1596.

Mr. Gerit Elincx, procureur te Hooge Zwaluwe,1615. Echtgenoot van Tanneke Nelemans.

Geerit Mertens te Zwaluwe, 1607.

Adriaen Anthonis Brandt, schout in HoogeZwaluwe, 1610.

Christiaen Anthonisz. Swaen, Hooge Zwaluwe.

Corst Cornelisz. Adriaensz. Cluijver te HoogeZwaluwe, 1608.

Mr. Merten Willemsz. Van der Borch(t) ,secretaris  van Hooge en Lage Zwaluwe,1591, 1595, 1596, 1597, 1600, 1605.

Wouter Govaerden te Zwaluwe, 1605.

Bernt Willemsz, van Zwaluwe, 1601.

Merten de Castro, secretaris te Zwaluwe, 1600.

Mr. Marten Willemsz. De Castro, secretaris teLage Zwaluwe, 1591.

Thonis Bartelen te Zwaluwe, 1600.

Jan Ghijsbrechtsz. te Zwaluwe, 1598.

Jan Huijbrecht Jansz. te Lage Zwaluwe, 1598.

Adriaen Aertsz. te Hooge Zwaluwe, man vanJanneken Lenaert Sweeren, 1597.

Cornelis Fransz., penningmeester te Zwaluwe,1596.

Wouter Govaerts te Zwaluwe, 1596.

Adriaen Geerit Zeben, in de Helkant onderHooge Zwaluwe, 1596.

Maeijcken Adriaens, wed. van Lenaert Fransz.Reijnen, te Zwaluwe, 1596.

Berthel Tonisz. te Zwaluwe, 1593.

Jan Mathijsz. rentmeester van Z.M. Domeinenonder Hooge Zwaluwe, 1592.

Aert Adriaensz. te Zwaluwe, 1593.

Maeijcken Geerits te Lage Zwaluwe, 1591.

Cornelis Huijbrechtsz, te Zwaluwe, 1591.

Michiel Geeritsz. Verelst te Hooge Zwaluwe,1591.

Michiel Gerit Anemsz. te Hooge Zwaluwe, 1588.

Matheeuws Michielsz, te Hooge Zwaluwe, 1586.

Cornelis Cornelisz. te Lage Zwaluwe, 1586.

Mr. Herman van Coenegracht, rentmeester vanHooge en Lage Zwaluwe, 1587, 1589.

Dirk van Geffen, land in de Vogelen teZwaluwe, 1569.

Anthonis Thielmansz. als  man van Anneken Merten Philipsdr. te Zwaluwe,1578.

Assentius Assentij te Zwaluwe, 1574.

Mariken Gerit Folendr. te Lage Zwaluwe. 1579.

Adriaen Florensz. te Zwaluwe, 1564.

Cornelis Mercken te Zwaluwe, 1561.

Anthonis Sebrechtz. te Zwaluwe, 1557.

Jan Rommen te Zwaluwe, 1557.

Gerrit Denijsz. te Lage Zwaluwe, 1565.Waarschijnlijk met naam Oom.       Arie heeft diverse historische boeken geschreven:


Over Bulscamp, Lorregat en Zonzeelsepolder; topografische namen in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9056130889


Uren, dagen, maanden, jaren ...; protestantse kerken in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9789056131173


Hic conditur; de graven van de Nieuwkerk te Dordrecht, ISBN 9067075949


Van verleden tot heden; een genealogisch en historisch overzicht van de familie Nelemans van ca. 990-1983, eigen beheer, Dordrecht.


De Augustijnenkerk van Dordrecht, ISBN 9090064192


Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht, ISBN 9080285226


Opdat men niet vergete; een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, ISBN 9071379310