BELASTINGKOHIEREN LAGE ZWALUWE 16E EEUWBELASTINGKOHIEREN LAGE ZWALUWE 16E EEUW


Deze belastingkohieren zijn bewerkt en ter beschikking gesteld door historisch onderzoeker, Dhr Arie Nelemans, a.nelemans1959@gmail.com.


Huur gorsen, gelegen aen Laege Zwaluwe van Heijman van de Ketel.

1553, Neleman Joosten, (schepen)

1553, Joost Ariaense, schepen.

1558, Joost Ariaensz.

 

1557 Landtpachten Laghe Swaluwe.

Inden eersten angekocht die bloocken vandenouden landt van de lage Swaluw gelegen binnen den oude dijcke, beginnende aen de bulscamp ende soo voort zuijtwaerts op maden sprange en voort omme.

 

1e blok, genaamd de Bulscamp,  Oudland.

1557. Willem Adriaensz. van de Hoge Zwaluwe

1559, Adriaen Pietersz. Corsput, schout

1561, Boudewijn van Drenckwaert, Bailluw.

1588. Laureijs Adriaen Nelemans.

1593. Jan Adriaen Nelemans.

 

2eblok,  Oudland

1557. PhilipsHeijnricxz. en Pier Floren

1558, Zeben Han Zeben, wonende op Made.

1559, Zeben Han Zeben

1588, BastiaenWoutersz.

1593, BastiaenWoutersz..

 

3e blok, Oudland

1557. Jongen Ariaen die Wilde opte HogeZwaluwe

1559, Jacop ……….

1561, Jan Huijgen, schout van Lage Zwaluwe.

1588, Jan Huijgensz. Schout van Lage Zwaluwe.

1593, Jan Huijgen, schoutet in der LaegeZwaluwe.

 

4e blok, Oudland.

1557, Adriaen Roelen en Ariaen Bouwens.

1558, WillemAdriaensz.

1559, Willem Adriaensz.

1561, WillemNachtigael.

1588, Jan Huijgensz. Schout.

1593, Jan Huijgen.

5e blok, Oudland.

1557, Adriaen Bouwens en Jan Fijnmans.

1558, Goen Lenaerts, wonende te Lage Zwaluwe

1559, Goen Lenaerts, wonende te Lage Zwaluwe

1561, Pieter D……..

1561, Jan Huijgensz.

1588, Jan Huijgensz. Schout.

1593, Jan Huijgen.

 

6e blok, Oudland.

1557, Thijs Claesz.

1558, Neel Lauwen.

1559, Neel Lauwen

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1561, Willem Nachtigael.

1588. Laureijs Adriaen Nelemans.

1593. Peter Adriaens Nelemans.

 

7e blok, Oudland.

1557, Corstiaen Michielsz.

1558, Pieter Willems.

1559, Pieter Willems.

1588, Weduwe van Jan Lenaerts van Bavel enAdriaen Jacob Petersz.

1593, De weduwen van Adriaen Jacop Petersz. enJan Lenaertsz. van Bavel.

 

8e blok, Oudland.

1557, Heijn Neel Vrancken.

1558, Pieter Jacobsz.

1559, Pieter Jacopsz van de Lage Zwaluwe

1561, Neel ………..

1588, Jan Nelen en Adriaen Lan Theunisz.

1588, Jacop Andriesz.

 

9e blok. Oudland.

1557, Pier Heijn Aertsz.

1558, Huijbrecht Adriaensz. won. op de Made

1561, Joost Pieren.

1588, Jan Gent Petersz. en de wed. van JanLenaert van Bavel.

1593, De weduwe van Jan Lenaertsz. van Bavel.

 

10e blok, Oudland.

1557, Aert Nelen die Coninck.

1558, Damis Zegert, wonende op de Made

1559, Domas Zegers.

1561, Thijs Cornelisz.

1588, Jacop Andriesz.

 

11e blok, Oudland.

1557, Aert Nelen die Coninck

1558, Govert Adriaensz. van der Made.

1561, Dingeman Cornelisz.

1588, Willem en Laureijs Lauwen.

1588, Jacop Andriesz.

1593, Willem Adriaen Lauwen.

 

12e blok, Oudland.

1557, Philips Heijnricxz. en Hans van der Els.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, AdriaenAdriaensz. Genbel.

1593, JacopGerritsz.

 

13eblok, Oudland.

1557, Ariaen Claes Pieren

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Adriaen Jacopsz. van Bavel.

1588, Dingman Laurijsz.

1593, Jan Gerit Pietersz.

 

14e blok, Oudland.

1557, Wijn Ariaensz.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Aert Adriaen Nelemans en Jan GeretPetersz.

 

15e blok, Oudland.

1557, Lenaert Jansz. van Bavel.

1561, Willem Nachtigael.

1558, Neel Adriaensz.

1588, Adriaen Jacop Petersz. en Aert GentPetersz.

1593, Franck Lauwensz.

 

16e blok, Oudland.

1557, Jacob Han Seben en Adriaen Roelen.

1558, Willem Adriaensz, wonende op LageZwaluwe

1561, Pier Heijn Aertsz.

1588, Meus Cornelisz.

 

17e blok, Oudland.

1557, Jan Ariaensz. en Ariaen Stoeldraijer vander Made.

1558, Lenaert Jansz. van Bavel.

1561. Adriaen Nelemans

1588. Laureijs Adriaen Nelemans en AertAdriaen Nelemans.

1593. Jan Adriaen Nelemans.

 

 

18e blok, Oudland.

1557, Thijs Dingemans van der Heijde

1558, Thijs Dingemansz.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel.

1593, Thoenken Jan Lenaerts van Bavel.

 

19e blok, Oudland.

1557, Gerrit Lenaertsz.

1558, Wijn Adriaensz.

1561, Aert Jansz.

1588, Adriaen Hannen, cum suis.

 

20e blok, Oudland

1557, Adriaen Lauwen en Pieter Pier Toenen.

1558. Wouter Adriaensz, wonende te LageZwaluwe

1558, Adriaen Roelen.

1561, Neel Adriaensz.

1588, Jan Nelen.

1593, Jan Nelen Corsput.

 

21e blok. Oudland.

1557, Philips Heijnrixcsz. en Ariaen Aertsz.

1558. Adriaen Roelen,

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Jan Nelen.

1588, Jan Huijgensz. en Jan Jop Adriaensz.

1593, Jan Joppen.

 

22e blok. Oudland.

1558, Wouter Adriaensz.

1561, Jonge Thijs.

1588, Jacop en Adriaen Andrieszonen.

1593. Laureijs Adriaen Nelemans.

 

 

23e blok, Oudland.

1557, Jan Hubrechtsz.

1561, Pier Domisz?

1558, Gerit Jansz. tot ‘s Hertogenbosch

1588, Dingman Adriaen Jacopsz. en Adriaen LanTheunisz.

1593. Laureijs Adriaen Nelemans.

 

24e blok, Oudland.

1557, Thijs Dingemans.

1557, PeerHendrick Aertsz. en Peer Michielsz.

1558, Coen Adriaensz.

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Thomas Jansz. en Joost Weijnen.

1593, Jan Huijgen

 

25e blok. Oudland.

1557, Lenaert van Bavel

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Jan Huijgen, schout.

1593, Jan Huijgen.

 

26e blok, Oudland.

1557, 26e blok, Jan Joosten

1558, Coen Adriaensz.

1561, Jacob Gerritsz.

1588, Adriaen Jacopsz. van Bavel en GodertCornelisse.

1593, Laureijs Jacop Petersz.

 

 

 

27e blok, Oudland.

1557, Lenaert van Bavel.

1558. Coen Adriaensz.

1558, Jan Adriaensz.

1561, Neel Lauwen

1588, Laureijs Jacop Petersz. en HenrickCornelis Vrancken.

1593, Cornelis Cornelis Jansz.

 

28e blok. Oudland.

1557, Jan Huben die oude.

1558. jonge Huijbe

1561, Neel Adriaensz.

1588, Aert Gent Petersz. en Cornelis Corn.Jansz.

 

29e blok. Oudland.

1557, Lenaert van Bavel.

1558. Neleman Thijsse.

1561, Neel Lauwen.

1588, Crijn Joppen.

1593, Govert Cornelisz.

 

30e blok. Oudland.

1558, Neleman Thijssen.

1558. Tonijs Huijbe.

1561, Neleman Thijsse.

1588, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel enLaureijs Cornelisz.

1593, Dingman Adriaen Jacopsz.

 

 

31e blok. Oudland.

Thijs Dingemansz.

1561, Willem Nachtigael.

1588, Laureijs Cornelisz. En Joost Weijnen.

1593, Mechtelt Mathijs Lenaerts.

 

Landen  buijtendijcx gelegen, Droge/natte dijk.

 

1557, 1e blok, cleijne bulscamp,mijn heer de prince

1561, 1e blok, cleijne Bulscamp,Adriaen Lauwen.

1588, 1e blok, Jan Huijgen.

1593, 1e blok, Jan Huijgensz,schoutet.

 

1557, 2e blok, Willem Adriaensz. enNeel Huijgen.

1558, 2e blok, Adriaen Lauwen.

1558, 2e blok, Pier Pin, de Bode

1561, 2e blok, Pier Pin de Bode.

1588, 2e blok, Peter Adriaensz.Nelemans en Anthonis Jacopsz.

1593, 2e blok, Jan Hubrechts.

 

1557, 3e blok, wesende een drogedijck, Willem Andries Heijndricksz en Han Lauwen.

1558, 3e blok, Scoudt, van deSchoudtambachte van de lage Zwaluwe, genaamd de Laninge,  achter de huijsinge van Adriaen Wijnen.

1558, 3e blok, Lenert Jansz. vanBavel. (Buitendijks)

1561, 3e blok, Jan Huijgen, schout,achter het huis van Adriaen Wijnen.

1588, 3e blok, Jan Huijgensz.

1593, 3e blok, Jan Huijgensz,rentmeester van Hollant, Schout van Lage Zwaluwe.

 

1557, 4e blok, Ariaen Nelemans, mettwee pannen.

1558, 4e blok, Pier Domisse?

1558, 4e blok, Jacob Jansz. vanBavel, met visserie en vogelrijen.

1561, 4e blok, Jan Huijgen, schout.

1588, 4e blok. Adriaen Nelemans deoude.

1593, 4e blok, Hubrecht Hubrechtsz.

 

1558, 5e blok, Jan Lauwen.

1561, 5e blok, Cornelis Ariaensz.

1588, 5e blok, Dingman CornelisBroeren en Wouter Joppen.

1593, 5e blok, Anthonis Jacopsz.

 

1557, 6e blok, Jan Joosten

1558, 6e blok, Jan Lauwen

1561, 6e blok, Jan Joosten.

1588, 6e blok, Cornelis en MertenBeens, cum suis. Voor 40 jaar verpacht.

 

1556, 7e blok, Jan Danen, had ditblok niet meer in 1557.

1557, 7e blok, Tijs Dingemans diejonge.

1558, 7e blok, Jan Adriaensz.Sanger.

1561, 7e blok, Jan Joosten.

1588, 7e blok, Cornelis en MertenBeens, cum suis.

 

1558, 8e blok, Joost Pieren.Buitendijks.

1558, 8e blok, Neleman Thijs. dieeerste cavel, van Jan Danen huijs plach te sijn, van de Heijnsloot noortwaertsstreckende totte willige, stande tot Crom van de Eijck.

1588, 8e blok, Cornelis en MertenBeens, cum suis.

1561, 8e blok, Joost Jansz. van Bavel

 

1557, 9e blok, Die jonge Jan Huben.

1558, 9e blok, Jan Heijndricsz ………op de Lage Zwaluwe.

1558, 9e blok, Jacob Jans vanBavel. (Buitendijks)

1561, 9e blok, Joost Jansz. vanBavel.

1588, 9e blok, Cornelis en MertenBeens, cum suis.

 

1558, 10e blok, Neel Ariaens.

1561, 10e blok, Cornelis Ariaensz.

1588, 10e blok, Cornelis en MertenBeens, cum suis.

1593, 10e blok, Adriaen JacopPetersz.

 

1557, 11e blok, Pieter Domaesz.

1558, 11e blok, Jan Adriaen Wijnen.(buitendijks)

1558, 11e blok, Tonijs Huijben. BijBruloer.

1561, 11e blok, Joost Pieren.

1588, 11e blok, Cornelis en MertenBeens, cum suis.

 

 

1557, 13e blok, Thijs Dingemans.

1558, 14e blok, Neel Adriaensz.

1557, 15e blok, Jan Joosten

1558, 15e blok, Wijn Adriaensz.(buitendijks)

1558, 16e blok, Wouter Adriaensz.

1557, 17e blok, Jan Huben

1558, 17e blok, Adriaen lauwen.

1557, 18e blok, Neleman Joosten

1557, 19e blok, Thijs Dingeman deJonge.

1557, 20e blok, Jan Huben dieJonge.

1557, 21e blok, Joost Jansz. enAriaen Piersz.

1558, 21e blok, Adriaen Pieren.(Buitendijks)

1557, 22e blok, Wijn Ariaensz.

1557, 23e blok, Wijn Adriaensz.

1558, 23e blok, Wouter Adriaensz.

1558, 24e blok, Lau Joosten.(Buijtendijcx.)

1557, 25e blok, Thijs Dingemans deJonge.

1558, 25e blok, Adriaen Adriaensz.(buitendijks)

 

1557, 26e blok, Marck Cornelisz.

 

1557, 27e blok. Joost Pieren

1557, 27eblok, Pieter Michielsz en Cors Michielsz.

 

1557, 28eblok, Pieter Michielsz.

1558, 28e blok, Jan Adriaensz.

 

1557, 30e blok, Pieter Michielsz.En Cors Michielsz.

1558, 30e blok, Wouter Thijse,wonende op Hooge Zwaluwe.

 

1558, 31e blok, Jan Lauwen.

 

Nieuwendijk

 

1557, 1e blok, Willem Adriaensz.

 

1557, 2e blok, Lau Goverden.

1558, 2e blok, Jacob Ve…….

 

1557, 3e blok, Lenaert van Bavel.

 

1557, 4e blok, Lenaert van Bavel

1558, 4e blok, Neel Joosten.

 

1557, 5e blok, Willem Jacopsz.

1558, 5e blok, Lambert Cornelisz.

 

1557, 6e blok, Cornelis Joosten enJoost Pier Hagen.

1558, 6e blok, Marck ? Cornelisz.

 

1557, 7e blok, Thijs Dingemans deJonge.

1558, 7e blok, Adriaen van Bavel.

 

1558, 8e blok, Jost ? Pieren.

 

1557, 9e blok, Adriaen van Bavel.

1558, 9e blok. Jacob Jans vanBavel.

 

1558, 10e blok, Adriaen Pietersz.

 

1558, 11e blok, Adriaen Wijnen.

 

1558, 13e blok, Lenert Jansz. vanBavel.  Bij het Grote Gadt.

 

1558, 14e blok, Neel Adriaensz.

 

1558, 15e blok. Wijn Adriaensz.

 

1558, 16e blok. Wouter Adriaensz.

 

1558, 17e blok, Adriaen Lauwen.

 

1558, 18e blok. Neleman Joosten

1561, 18e blok, Neleman Joosten

 

1558, 19e blok, Jan Huijben.

 

1558, 20e blok, Jan Huijben.

 

1558, 21e blok, Adriaen Pieren.

 

1558, 22e  Adriaen Jansz. van Bavel.

 

1558, 23e blok, Wouter Adriaensz.

1561, 23e blok, Han Adriaen Wijnen.

 

1558, 24e blok, Lauwe ? Joosten.

 

1558, 25e blok, Adriaen Adriaensz.

 

1558, 26e blok, Tonijs Huijben, opde nieuwe anwas.

 

1558, 27e blok, Neleman Joosten

 

1558, 28e blok, Jan Adriaensz.

 

1558, 29e blok, Neleman Thijse.

 

1558, 30e blok, Wouter Thijsse,wonende te Hooge Zwaluwe.

 

Nieuwland.

 

1561, 1e blok, Thijs Cornelisz.

1588, 1e blok, Wouter Jacopsz. enAnthonis Francken.

1593, 1e blok, Wouter Jacopsz.

 

1561, 2e blok, Adriaen Lauwen.

1588, 2e blok, Cornelis CornelisJansz. en Hubrecht Hubrechtsz.

1593, 2e blok, Jan Joppen.

 

1561, 3e blok, Adriaen Neelen.

1588, 3e blok, Laureijs JacopPetersz. en de wed. van Jan Lenaerts van Bavel.

1593,3e blok, Adriaen Jacopsz.

 

1588, 4e blok, Jan Joppen en LaureijsJacop Petersz.

1593, 4e blok, Adriaen AdriaenNelen de Jonge.

 

1588, 5e blok, Bastiaen en HenrickCornelis Francken.

1593, 5e blok, Bastiaen Cornelisz.

 

1561, 6e blok, Dingeman Cornelisz.

1588, 6e blok, Henrick Willemsz.

1593, 6e blok, Adriaen AdriaenNelen de oude.

 

1588, 7e blok, Jacop Andriesz. enCrijn Joppen.

1593, 7e blok, Quirijn Joppen

 

1561, 8e blok, Jacob Jansz. vanBavel.

1588, 8e blok, Anthonis Jacopsz. enJacop Jasparsz.

1593, 8e blok, AntonisJacopsz.  (zie ook Nelemans)

 

1561, 9e blok, Lau Joosten.

1561, 9e blok, Neleman Thijssen.

1588, 9e blok, Jan Berthelsz. enClaes Theunisz. van der Biesen.

1593, 9e blok, Jan Berthelsz.

 

1561, 10e blok, Neleman Thijssen.

1588, 10e blok, Jan Nelen en FranckNelen.

1593, 10e blok, Jan Nelen van denCorsput.

 

1561, 11e blok, Joost Pieren

1588, 11e blok, Anthonis Jacopsz.en Crijnken Jacopsdr.

 

1561, 12eblok, Neel Adriaensz.

1588, 12eblok, Willem Lenaerts.

1593, 12e blok, Jan Adriaen Pieren.

 

1561, 13e blok, Neelken Brunker.

1588, 13e blok, Claes Thoenisz. Vander Biesen en Laureijs Joppen. Aen de Leijkreecke ofte dat groot Gadt.

1593, 13e blok, Claes Thoenisz. Vander Biesen.

 

1561, 14e blok, G….. Dommisse?

1588, 14e blok, Laureijs JacopPetersz. en Bastiaen Woutersz.

1593, 14e blok, Adriaen AdriaenNelen.

 

1561, 15e blok, Jan Heijndricxszalias ………

1588, 15e blok, Quirijn Joppen enAdriaen Adriaen Guebels.

1593, 15e blok, Lijsken FranckJacopsz.

 

1561, 16e blok, Aert Jansz.

1588, 16e blok, Quirijn en JanJoppen.

1593, 16e blok, Quirijn Joppen.

 

1561, 17e blok, Jan Huijgen,schout.

1588, 17eblok, Aris Lenaertsz. en Willem Lenaertsz.

1593, 17e blok,Aris Lenaertsz.

 

1561, 18eblok, Neleman Joosten.

1588, 18eblok, Bastiaen en Henrick Francken.

1593, 18e blok,Bastiaen Cornelis Francken.

 

1561, 19eblok, Pier Dommisse?

1588, 19eblok, Adriaen Adriaen Geubels en Dingman Laureijs Jacopsz.

1593, 19e blok,Adriaen Adriaen Geubel.

 

1561, 20eblok, Willem Nachtigael.

1588, 20e blok, Crijnken Jacops.

1593, 20e blok, Gerit JacopGeritsz.

 

1561, 21e blok, Adriaen Jansz. vanBavel.

1588, 21e blok, Adriaen AdriaenGenbels en Adriaen Jacopsz. van Bavel.

1593, 21e blok, Lenaert Fransweduwe.

 

1561, 22e blok, Joost Pieren

1588, 22e blok, Adriaen Adriaen Cornelisz. En TanneAdriaen Joostz.

1593, 22e blok, Tanneke AdriaenJoosten.

 

1561, 23e blok, Han Adriaen Wijnen

1588, 23e blok, Jan Berthelsz. enJan Hubrechtz de Decker.

1593, 23e blok, Jan Hubrechtsz. deDecker.

 

1561, 24e blok, Neel Brunken

1588, 24e blok, Wouter GonaertMichielsz.

1593, 24e blok, Adriaen Jansz. deBoer.

 

1561, 25e blok, Jan Joosten.

1588, 25e blok, Jacop Dijrcx enFranck Lauwen.

1593, 25e blok, Franck Lauwen.

 

1561, 26e blok, Neleman Adriaensz.

1588, 26e blok, Wouter Jacopsz.

 

1561, 27e blok, Neleman Joosten, DeNieuwe Anwas, Nieuwland.

1588, 27e blok, Jan Nelen en WouterJacopsz.

1593, 27e blok, Adriaen AdriaenPieren.

 

1561, 28e blok, Adriaen Lauwen.

1588, 28e blok, Jacop Dijrcx.

1593, 28e blok, Jacop Dijrcx.

 

1557, 29e blok. Joost Pieren.

1561, 29e blok, Neleman Thijsse.

1561, 29e blok, Neleman Thijsse.

1588, 29e blok, Jan Berthelsz. enBastiaen Woutersz.

1593, 29e blok, Jan Berthelsz.

 

1561, 30e blok, Jacob Janse vanBavel.

1588, 30e blok, Crijnken Jacops.

1593, 30e blok, Gerit JacopGeritsz.

 

1561, 31e blok, Thijs Dingemansz.

1588, 31e blok, De weduwe van JanLenaerts van Bavel en Hubrecht Hubrechtsz.

1593, 31e blok, Willem AdriaenLauwen.

 

 

Over de Weel noordwaerts.

 

1557, 1e blok, Den Dijkdrift,Adriaen Neelen.

1558, 1e blok, Dijkdrift, JopNeelen.

1561, 1e blok, Han Adriaen Wijnen.

1588, 1e blok, Dijkdrift, AdriaenAdriaen Joosten.

1593, 1e blok, Jacob Jasparsz.

 

1557, 2e blok, Jan Hubrechtsz. DieJonge.

1561, 2e blok, Claes Neelen.

1558, 2e blok, Jacob van Bavel.

1588, 2e blok, Adriaen AdriaenJoosten.

1593, 2e blok, Wouter Jacopsz.

 

1557, 3e blok, Jan Ariaen Wijnen.

1558, 3e blok, met visserij,vogelrijen, Claes Neelen.

1561, 3e blok, Jacob Jansz. vanBavel.

1561, 3e blok, Claes Neelen,

1588, 3e blok, Jan Huijgensz. enJan Nelen cum suis

 

1557, 4e blok, Ariaen CornelisClaes die Jonge.

1561, 4e blok, Jacob Jansz. vanBavel.

1588, 4e blok, Jan Huijgensz. enJan Nelen, cum suis.

 

1557, 5e blok, Wijn Ariaensz.

1558, 5e blok, met visserij,vogelrijen, Adriaen Wijnen.

1561, 5e blok, Jan Hendricksz.

1588, 5e blok, Jan Huijgensz. enJan Nelen cum suis. Voor 40 jaar.

 

1557, 6e blok, Ariaen Aertsz.

1558, 6e blok, met visserij,vogelrijen, Aert Domisse?

1561, 6e blok, Adriaen AertDomisse?

1588, 6e blok, Jan Huijgensz.schout en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 6e blok, Jan Huijgen, Schoutcum suis

 

1557, 7e blok, Neleman Thijssen

1558, 7e blok, Neel adriaensz.

1561, 7e blok, Aert Jansz.

1588, 7e blok, Jan Huijgen enAdriaen Adriaen Joosten.

1593, 7e blok, Jan Huijgen, schout,cum suis.

 

1557, 8e blok, Jan Huben die Jonge,genaamd de Coehillen.

1558, 8e blok, Joost Pieren.

1561, 8e blok, Jongen Thijs.Genaamd de …….hil.

1588, 8e blok, Jan Huijgensz.schout en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 8e blok, Jan Huijgen, schoutcum suis.

 

1557, 9e blok, Wijn Ariaensz.(Melchil)

1561, 9e blok, Aert Fammen?

1593, 9e blok, Quirijn Joppen.

 

1557, 10e blok, Lenaert van Bavel.

1558, 10e blok. Joost Pieren.

1561, 10e blok, Lenert OPietersz.

 

1561, 31e blok, Joost Pieren.

 

 

Visserie van de anwas, genaempt descuijtgrondt van de Blauwe Sluijs,

1557, Jan Huben die oude.

1558, Willem …….

1561, Joost Janse van Bavel.

1588, Anthonis Jacopsz.

 

 

 

Visserie van de Meeren langs de cant tottesmalle Block.

1557, Jacob Jansz.

1558, Lenert Cornelisz.

1561, Ariaen Ariaense.

1588, Anthonis Jacopsz.

 

Visserie van den smalle blok tot de huijsenvan de Swaluwe,

1557, Jan Joosten

1558, Tonijs Huijben

1561, Joost Pieren

 

Visserie binnen de OudenDijck (en Nieuwe Dijk)van de Laege Zwaluwe

1557, Joost Pieren.

1558, Adriaen Pietersz. Corsput, schout

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Anthonis Jacops

 

Visserie en vogelrijen van de Melchil.

1557, WillemJacobsz.

1558, GerritTack.

1588, AdriaenAdriaen Joosten.

 

Visserij.

1561, Boudewijn van Drenckwaert.

 

Tollenaer.

1557, Willem Adriaensz. tollenaer Goedshil, 96Pond.

 

Aert Wijnen, woonde vlak bij de vishuizen vanLage Zwaluwe, bij de Laningen, 1593.

 

Neleman Thijs wielmach?, Huis nog nietbewoond. 1557.

 

Wachttolle op te Swaluwe.

1557, Pieter Domaesz. 10 St.

 

 

 

 

 

Erfcijns.

1588, Henrick van Heermael, erfcijns van het26e jaer van eenen pootwech streckende van de Drogedijck tot bijcleijne stucken tot aen der voorn. Heermaels woninge.

1588, Adriaen Adriaen Joosten, 17ejaer erfpacht van sijn huijs opten Drogen Dijck.

1588, idem, van erfpacht 25 roeden dijck aende voorn. Woning.

1588, Joost Reijnen, 12e jaererfpacht van sijn woning opte Drogedijck.

1588, Adriaen Jansz, 11e jaererfpacht van sijn woning opte Drogedijck.

1588, Jan Cornelis van den Corsput, 11ejaer erfcijns van sijn huijsinge op de Droogen dijck.

1588, Jan Jacopsz, 10e jaererfcijns van sijn huijsinge op de Droogen dijck.

1588, Adriaen Thoenen, 10e jaererfcijns van sijn huijs op de Droogen dijck.

1588, Cornelis Cornelisz, 10e jaererfcijns huijs op de Droogen dijck.

1588, Tanne Adriaen Joosten, 10ejaer erfcijns van haer huijs op de Droogendijck.

1588, Herman van Coenegracht, 9ejaer erfcijns van sijn erf op de Droogendijck.

1588, Jacop Jasparsz, 9e jaererfcijns van sijn erf op de Droogendijck.

1588, Dingman Lenaert Aert Dommen, over sijnerf op de Droogendijck.

1588, Peter Adriaen Nelemans, 4ejaer erfcijns erf op de Drooge Dijck, groot 8 roeden.

 

Huur Nieuwland.

1593, AnthonisJacopsz., 3 t/m 10e blok.

1593, CornelisJansz. De Visscher, 11e t/m 25e huur.

 

 

Huur De Aenwas.

1593, Claes Thoenisz. Van der Biesen, 1,2, 13,26, 27, 28, 29 30, 31. Huur blokken.

 

Schuddeborsch.

1593, Anthonis Jacopsz.

 

Quistgelt.

 

1593, Cornelis Petersz. Boet.

 

Zaad en vlas tiend.

1593, Anthonis Jacopsz.

 

Tienden Oudland.

1588, De tienden van de oogst ? en gorzingen ,1e t/m 5e blok. Jan Huijgensz., schout

1593, Adriaen JanSangers, 1e t/m 6e huur.

1593, Dingman Jacopsz.,12e en verdere huren.

1593, WouterGovaert Michielsz., 7e t/m 11 huur.

 

TiendenDroge/natte dijk.

 

1593, 3e t/m 5eblok. Jan Berthelsz.

 

Taxatie huizen klein en groot staende engetimmert op te eijgen gront van de keiserlijcke Majesteijt te Laege Zwaluwe1555.

 

Neleman Joosten, huis met schuur, 4 Pond.

Cornelis Claes, huis, 20 St.

Toen Pieters, Keetken.

Lenert Pieters, huiske, 20 St.

Ariaen Nelemans die Jongen, huis, 30 St.

Ariaen Nelemans, huiske, 2 Pond.

Dingemans van Tienen, huijsken, 20 St.

Mari Joostdr. Huijsken, 20 St.

Neel Peters, huijsken, 20 St.

Willem Adriaensz., huijsken, 20 St.

Peter Dircsz., huisken, 15 St.

Jacob Roelen, huisken, 20 St.

Jacob Kielen, Keet. 10 St.

Joost Pieren, huis met schuurtje, 3 Ka gulden,10 St.

Cornelis Ariaens, Keetje.

Anthonis Willemsz. Keetje.

Ariaen Cornelisz., huisje, 15 St.

Evert Harmans, huisje, Ergo.

Neel Vrancken, huisken, 30 St.

Lenaert van Bavel, huis en schuur enschuurtje, 7 Pond.

Jan Adriaen Wijnen, huis, 2 Pond

Wijn Adriaensz, huisje met een schuur, 3Pond,10 St.

Ariaen Aertsz., huisje, 20 St.

Lambrecht Domas, Keet.

Pier Domaes, huisje, 30 St.

Neleman Thijs, huisje, 2 Carolusgulden.

Marck Cornelisz. Schuur, 2 Pond.

Jan Louwen, Huis, 20 St.

Neel Lauwen, huis, 30 St.

Adriaen Lauwen, huis, 30 St.

Han Neelen, huisje, 15 St.

Jasper Willemsz., huisje, 20 St.

Jacob Cornelis Beijens, huisje, 20 St.

Toen Willemsz. huisje, 15 St.

Adriaen Jansz. Keet.

Neel Joosten, huisje, 20 St.

Jacob Peters, huisje, 25 St.

Seger Jans, Keet.

Tijs Cornelisz. Schuur, 4 Pond.

Daem Tielen, huisje, 15 St.

Gerrit Tielen, huisje, 15 St.

Pieter Mens, huisje, 15 St.

Lenert Cornelis, huisje, 15 St.

Joest Cornelisz, huisje, 15 St.

Lou Wouters, Keet.

Lau Doemenes, huisje, 10 St.

Jan Ariaens, huisje met schuurtje, 2 Pond.

Jacob Ariaens, huisje, 20 St.

Jan die Visscher, huisje, 15 St.

Thijs Pieren, Keetje.

Ariaen Pieren, huisje met schuurtje, 2Karolusguldens.

Jacob Jans, huisje met schuurtje, 30 St.

WillemJacobsz, huis, 2 Pond, 10 St.

Adriaen Cornelis, huisje, 30 St.

Mari Neel Pieter weduwe, huisje, 30 St.

Arijs Cornelis, huisje, 35 St.

Dingeman Reijnen, huisje, 30 St.

Willem Floren, huisje, 30 St.

Pieter Pieters, huis met beestenhuisje, 2Pond.

Tonis Arinen Joosten weduwe, huisje, 30 St.

Lijn Han Scheers weduwe, huisje, 30 St.

Joost Jans, met schuurtje, 4 Pond.

Job Cornelis, huis, 3 Pond.

Adriaen Jans, huis met twee schuren metbeestenhuisje, 5 Pond.

Jan Joesten, huis met schuurtje, 3 Pond.

Ariaen Michielsen, Keet.

Wouter Aertsz., huisje, 20 St.


Namen voorkomend in het Oud Rechtelijk Archief van Hooge en Lage Zwaluwe.

(Grotendeels opgezocht door de heer L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn)

 

Adriaen de Brouwer, land in de Helkant in de Nieuwe Banken,  3 april 1569.

Pieter Willemsz, land in de Helkant in de Nieuwe Banken, 3 april 1569.

Thonis Jan Adriaensz, land in de Helkant, 6 mei 1577.

Adriaen Michielsz, land in de Helkant, 6 mei 1577.

De weeskinderen van Anthonis de Bie, erfgenamen in de Helkant op 13 januari 1578.

Erfgenamen van Aert Cornelisz. Buys, in de Helkant op 13 januari 1578.

Arich Jacopsz erve in de Helkant op 13 januari 1578.

Mr. Jan van der Streepen, raad en secretaris van graaf Hendrik van Nassau in de 16e eeuw, had land in de (huidige Klaverpolder) geheten Streepenland.

Adriaen Bastiaen  Thoen Mertens erfgenamen, land in de Vogel op 29 april 1577.

Adriaen Adriaen Knoops, land in de Vogel op 29 april 1577.

Mr. Willen van Diemen, “die in de Raedt van Utrecht zat”, (Cavelen van Diemen) in 1553, deze cavelen lagen ten oosten van de Blauwe Sluis.

Mergriete, weduwe van Heynric van Diemen, over verdeling land tussen Zwaluwe en Zevenbergen in 1486.

Mr. Adriaen Cornelisz. timmerman, in de vrijcavelen van Van Diemen op 29 jan. 1579.

Erfgenamen van Boudewijn van Drenckwaert, in de vrijcavelen van Van Diemen op 29 jan. 1579.

Floris van Sonnevelts land, een perceel land op de Vrije Cavelen in 1598.

Jan Mathijs Godschalcx, rentmeester, land op de Vrije Cavelen in 1598.

Peter Danielsz. Schuere, schuur (huis met erf en schuur) langs de Zeedijck onder Hooge Zwaluwe op 4 augustus 1578.

Henrick Adriaensz, ten westen van bovengenoemde Danielsz. op 4 augustus 1578.

 

Dierik Jansz. , ten zuiden van bovengenoemde Danielsz. op 4 augustus 1578.

Hendrick Andries Claesz. In de Oude Moer op 22 aug. 1579.

Jan Ariaen Aert Woutersz. als voogd over de onmondige kinderen van wijlen Domis Ariaen  Aert Woutersz. land in de helkant aan de Steenoven op 11 juni 1569.

Zeger Michielsz.  Land in de Helkant op 11 juni 1569.

Peter Embrechtsz, bovengenoemde land aan hem verkocht op 11 juni 1569.

Jobbekens werve, genoemd in een akte van 9 mei 1536. “In het land van de Zwaluwe, de munten gorssen Jobbekens Werve.”

Daniel van Leyen, verpacht door graaf Hendrick van Nassau aan Daniel van Leyen 105 bunder op de kant van de Drimmelse Moer in de Heerlijkheid Zwaluwe op 28 oktober 1506.

Hendrick Montens, rentmeester tot Breda, over 21 morgen land gelegen tot Drimmelen on de Zwaluwe op 12 november 1525.

Johan van der Corput, heeft in 1611 verkregen in erfpacht de 1e en 2e verhuring van de vreijterlanden, tussen het water van de Weel en de Winterdijk van Lage Zwaluwe, had zijn huis op de Droogendijk.

Peter Adriaenz. Nelemans, in 1611 overleden, had ook op de Droogendijk zijn huis staan.

Ariaen Floren, in de Helkant op 3 april 1569.

Pieter Pietersz. de jonge, een huis en schuur in de Helkant op 9 aprl 1607.

Willem Jacopsz. Sopper, in de helkant op 9 april 1607.

Cornelis Naten, in de Helkant op 9 april 1607.

Govaert Jansz, ten westen van de Moerstraat op 4 mei 1572,.

Cornelis Aertsz. en Michiel Segersz, schepenen op de Zwaluwe op 20 december 1506.

Heyn Aertsz. verkoopt een sester rogge jaarlijks uit 1 bunder land in de Oude Banken, op 20 dec. 1506.

Arich Jacopsz Diericsz. In de Helkant op 13 mei 1575,

Het weeskind van Marten Willemsz. In de Helkant op 13 mei 1575.

De erfgenamen van Aert Jan Henricksz. Bondt in de Helkant bij de Oudevaart in de Helkant op 10 april 1577.

Geeuw Michiel Lambertsz, in de Helkant op 5 mrt. 1609.

Cornelis Huyben ergenamen in de Helkant op 5 mrt. 1609.

Gerrit Tacks land, komt voor op een kaart uit 1553, naast de Blauwe Sluis gelegen

Joost Anthonisz. als gehuwd met de weduwe van Laureys van der Elst, vhz, Jan van der Elst de Jonge als voogd en toeziender van de weeskinderen van Laureys vz hebben verkocht aan Anthony Merten Coppensz. een stede met timmeringe en een bunder land in de Helkant op 10 mrt. 1578.

Thonis Meertensz. woonde westwaarts hiervan op 10 mrt. 1578.

Janne Domaesz., in een akte over de Oude Moer  uit 1504.

Jacop Jacop Peetersz heeft verkocht aan Helliger Peetersz wagenmaker een stuk land, bij de Zoutenweg op 6 feb. 1578.

Mathijs Mathijs Dingemansz ten westeinde van de Zoutenweg op 6 feb. 1578.  

Jan Willem Jan Sangers, geb. ca. 1456, woonde te lage Zwaluwe, eigenaar van een huis te Terheyden, overleed 1525/26, hij huwde Margriet, uit dit huwelijk:

Joris Jan Willem Sangers, overl. tussen 1513 en 1517.
Arie heeft diverse historische boeken geschreven:


Over Bulscamp, Lorregat en Zonzeelsepolder; topografische namen in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9056130889


Uren, dagen, maanden, jaren ...; protestantse kerken in Hooge en Lage Zwaluwe, ISBN 9789056131173


Hic conditur; de graven van de Nieuwkerk te Dordrecht, ISBN 9067075949


Van verleden tot heden; een genealogisch en historisch overzicht van de familie Nelemans van ca. 990-1983, eigen beheer, Dordrecht.


De Augustijnenkerk van Dordrecht, ISBN 9090064192


Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht, ISBN 9080285226


Opdat men niet vergete; een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, ISBN 9071379310