LAGE ZWALUWE 16E EEUWBELASTING KOHIEREN LAGE ZWALUWE 16E EEUW

 

Huur gorsen, gelegen aen Laege Zwaluwe van Heijman van de Ketel.

1553, Neleman Joosten, (schepen)

1553, Joost Ariaense, schepen.

1558, Joost Ariaensz.

 

1557 Landtpachten Laghe Swaluwe.

Inden eersten angekocht die bloocken vanden ouden landt vande lage Swaluw gelegen binnen den oude dijcke, beginnende aende bulscamp ende soo voort zuijtwaerts op maden sprange en voort omme.

 

1e blok, genaamd de Bulscamp,  Oudland.

1557. Willem Adriaensz. van de Hoge Zwaluwe

1559, Adriaen Pietersz. Corsput, schout

1561, Boudewijn van Drenckwaert, Bailluw.

1588. Laureijs Adriaen Nelemans.

1593. Jan Adriaen Nelemans.

 

2e blok,  Oudland

1557. Philips Heijnricxz. en Pier Floren

1558, Zeben Han Zeben, wonende op Made.

1559, Zeben Han Zeben

1588, Bastiaen Woutersz.

1593, Bastiaen Woutersz..

 

3e blok, Oudland

1557. Jongen Ariaen die Wilde opte Hoge Zwaluwe

1559, Jacop ……….

1561, Jan Huijgen, schout van Lage Zwaluwe.

1588, Jan Huijgensz. Schout van Lage Zwaluwe.

1593, Jan Huijgen, schoutet in der Laege Zwaluwe.

 

4e blok, Oudland.

1557, Adriaen Roelen en Ariaen Bouwens.

1558, Willem Adriaensz.

1559, Willem Adriaensz.

1561, Willem Nachtigael.

1588, Jan Huijgensz. Schout.

1593, Jan Huijgen.

5e blok, Oudland.

1557, Adriaen Bouwens en Jan Fijnmans.

1558, Goen Lenaerts, wonende te Lage Zwaluwe

1559, Goen Lenaerts, wonende te Lage Zwaluwe

1561, Pieter D……..

1561, Jan Huijgensz.

1588, Jan Huijgensz. Schout.

1593, Jan Huijgen.

 

6e blok, Oudland.

1557, Thijs Claesz.

1558, Neel Lauwen.

1559, Neel Lauwen

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1561, Willem Nachtigael.

1588. Laureijs Adriaen Nelemans.

1593. Peter Adriaens Nelemans.

 

7e blok, Oudland.

1557, Corstiaen Michielsz.

1558, Pieter Willems.

1559, Pieter Willems.

1588, Weduwe van Jan Lenaerts van Bavel en Adriaen Jacob Petersz.

1593, De weduwen van Adriaen Jacop Petersz. en Jan Lenaertsz. van Bavel.

 

8e blok, Oudland.

1557, Heijn Neel Vrancken.

1558, Pieter Jacobsz.

1559, Pieter Jacopsz van de Lage Zwaluwe

1561, Neel ………..

1588, Jan Nelen en Adriaen Lan Theunisz.

1588, Jacop Andriesz.

 

9e blok. Oudland.

1557, Pier Heijn Aertsz.

1558, Huijbrecht Adriaensz. won. op de Made

1561, Joost Pieren.

1588, Jan Gent Petersz. en de wed. van Jan Lenaert van Bavel.

1593, De weduwe van Jan Lenaertsz. van Bavel.

 

10e blok, Oudland.

1557, Aert Nelen die Coninck.

1558, Damis Zegert, wonende op de Made

1559, Domas Zegers.

1561, Thijs Cornelisz.

1588, Jacop Andriesz.

 

11e blok, Oudland.

1557, Aert Nelen die Coninck

1558, Govert Adriaensz. van der Made.

1561, Dingeman Cornelisz.

1588, Willem en Laureijs Lauwen.

1588, Jacop Andriesz.

1593, Willem Adriaen Lauwen.

 

12e blok, Oudland.

1557, Philips Heijnricxz. en Hans van der Els.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Adriaen Adriaensz. Genbel.

1593, Jacop Gerritsz.

 

13e blok, Oudland.

1557, Ariaen Claes Pieren

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Adriaen Jacopsz. van Bavel.

1588, Dingman Laurijsz.

1593, Jan Gerit Pietersz.

 

14e blok, Oudland.

1557, Wijn Ariaensz.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Aert Adriaen Nelemans en Jan Geret Petersz.

 

15e blok, Oudland.

1557, Lenaert Jansz. van Bavel.

1561, Willem Nachtigael.

1558, Neel Adriaensz.

1588, Adriaen Jacop Petersz. en Aert Gent Petersz.

1593, Franck Lauwensz.

 

16e blok, Oudland.

1557, Jacob Han Seben en Adriaen Roelen.

1558, Willem Adriaensz, wonende op Lage Zwaluwe

1561, Pier Heijn Aertsz.

1588, Meus Cornelisz.

 

17e blok, Oudland.

1557, Jan Ariaensz. en Ariaen Stoeldraijer van der Made.

1558, Lenaert Jansz. van Bavel.

1561. Adriaen Nelemans

1588. Laureijs Adriaen Nelemans en Aert Adriaen Nelemans.

1593. Jan Adriaen Nelemans.

 

 

18e blok, Oudland.

1557, Thijs Dingemans van der Heijde

1558, Thijs Dingemansz.

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel.

1593, Thoenken Jan Lenaerts van Bavel.

 

19e blok, Oudland.

1557, Gerrit Lenaertsz.

1558, Wijn Adriaensz.

1561, Aert Jansz.

1588, Adriaen Hannen, cum suis.

 

20e blok, Oudland

1557, Adriaen Lauwen en Pieter Pier Toenen.

1558. Wouter Adriaensz, wonende te Lage Zwaluwe

1558, Adriaen Roelen.

1561, Neel Adriaensz.

1588, Jan Nelen.

1593, Jan Nelen Corsput.

 

21e blok. Oudland.

1557, Philips Heijnrixcsz. en Ariaen Aertsz.

1558. Adriaen Roelen,

1561, De weduwe van Gerrit Tack.

1588, Jan Nelen.

1588, Jan Huijgensz. en Jan Jop Adriaensz.

1593, Jan Joppen.

 

22e blok. Oudland.

1558, Wouter Adriaensz.

1561, Jonge Thijs.

1588, Jacop en Adriaen Andrieszonen.

1593. Laureijs Adriaen Nelemans.

 

 

23e blok, Oudland.

1557, Jan Hubrechtsz.

1561, Pier Domisz?

1558, Gerit Jansz. tot ‘s Hertogenbosch

1588, Dingman Adriaen Jacopsz. en Adriaen Lan Theunisz.

1593. Laureijs Adriaen Nelemans.

 

24e blok, Oudland.

1557, Thijs Dingemans.

1557, Peer Hendrick Aertsz. en Peer Michielsz.

1558, Coen Adriaensz.

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Thomas Jansz. en Joost Weijnen.

1593, Jan Huijgen

 

25e blok. Oudland.

1557, Lenaert van Bavel

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Jan Huijgen, schout.

1593, Jan Huijgen.

 

26e blok, Oudland.

1557, 26e blok, Jan Joosten

1558, Coen Adriaensz.

1561, Jacob Gerritsz.

1588, Adriaen Jacopsz. van Bavel en Godert Cornelisse.

1593, Laureijs Jacop Petersz.

 

 

 

27e blok, Oudland.

1557, Lenaert van Bavel.

1558. Coen Adriaensz.

1558, Jan Adriaensz.

1561, Neel Lauwen

1588, Laureijs Jacop Petersz. en Henrick Cornelis Vrancken.

1593, Cornelis Cornelis Jansz.

 

28e blok. Oudland.

1557, Jan Huben die oude.

1558. jonge Huijbe

1561, Neel Adriaensz.

1588, Aert Gent Petersz. en Cornelis Corn. Jansz.

 

29e blok. Oudland.

1557, Lenaert van Bavel.

1558. Neleman Thijsse.

1561, Neel Lauwen.

1588, Crijn Joppen.

1593, Govert Cornelisz.

 

30e blok. Oudland.

1558, Neleman Thijssen.

1558. Tonijs Huijbe.

1561, Neleman Thijsse.

1588, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel en Laureijs Cornelisz.

1593, Dingman Adriaen Jacopsz.

 

 

31e blok. Oudland.

Thijs Dingemansz.

1561, Willem Nachtigael.

1588, Laureijs Cornelisz. En Joost Weijnen.

1593, Mechtelt Mathijs Lenaerts.

 

Landen  buijtendijcx gelegen, Droge/natte dijk.

 

1557, 1e blok, cleijne bulscamp, mijn heer de prince

1561, 1e blok, cleijne Bulscamp, Adriaen Lauwen.

1588, 1e blok, Jan Huijgen.

1593, 1e blok, Jan Huijgensz, schoutet.

 

1557, 2e blok, Willem Adriaensz. en Neel Huijgen.

1558, 2e blok, Adriaen Lauwen.

1558, 2e blok, Pier Pin, de Bode

1561, 2e blok, Pier Pin de Bode.

1588, 2e blok, Peter Adriaensz. Nelemans en Anthonis Jacopsz.

1593, 2e blok, Jan Hubrechts.

 

1557, 3e blok, wesende een droge dijck, Willem Andries Heijndricksz en Han Lauwen.

1558, 3e blok, Scoudt, van de Schoudtambachte van de lage Zwaluwe, genaamd de Laninge,  achter de huijsinge van Adriaen Wijnen.

1558, 3e blok, Lenert Jansz. van Bavel. (Buitendijks)

1561, 3e blok, Jan Huijgen, schout, achter het huis van Adriaen Wijnen.

1588, 3e blok, Jan Huijgensz.

1593, 3e blok, Jan Huijgensz, rentmeester van Hollant, Schout van Lage Zwaluwe.

 

1557, 4e blok, Ariaen Nelemans, met twee pannen.

1558, 4e blok, Pier Domisse?

1558, 4e blok, Jacob Jansz. van Bavel, met visserie en vogelrijen.

1561, 4e blok, Jan Huijgen, schout.

1588, 4e blok. Adriaen Nelemans de oude.

1593, 4e blok, Hubrecht Hubrechtsz.

 

1558, 5e blok, Jan Lauwen.

1561, 5e blok, Cornelis Ariaensz.

1588, 5e blok, Dingman Cornelis Broeren en Wouter Joppen.

1593, 5e blok, Anthonis Jacopsz.

 

1557, 6e blok, Jan Joosten

1558, 6e blok, Jan Lauwen

1561, 6e blok, Jan Joosten.

1588, 6e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis. Voor 40 jaar verpacht.

 

1556, 7e blok, Jan Danen, had dit blok niet meer in 1557.

1557, 7e blok, Tijs Dingemans die jonge.

1558, 7e blok, Jan Adriaensz. Sanger.

1561, 7e blok, Jan Joosten.

1588, 7e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

 

1558, 8e blok, Joost Pieren. Buitendijks.

1558, 8e blok, Neleman Thijs. die eerste cavel, van Jan Danen huijs plach te sijn, van de Heijnsloot noortwaerts streckende totte willige, stande tot Crom van de Eijck.

1588, 8e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

1561, 8e blok, Joost Jansz. van Bavel

 

1557, 9e blok, Die jonge Jan Huben.

1558, 9e blok, Jan Heijndricsz ……… op de Lage Zwaluwe.

1558, 9e blok, Jacob Jans van Bavel. (Buitendijks)

1561, 9e blok, Joost Jansz. van Bavel.

1588, 9e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

 

1558, 10e blok, Neel Ariaens.

1561, 10e blok, Cornelis Ariaensz.

1588, 10e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

1593, 10e blok, Adriaen Jacop Petersz.

 

1557, 11e blok, Pieter Domaesz.

1558, 11e blok, Jan Adriaen Wijnen. (buitendijks)

1558, 11e blok, Tonijs Huijben. Bij Bruloer.

1561, 11e blok, Joost Pieren.

1588, 11e blok, Cornelis en Merten Beens, cum suis.

 

 

1557, 13e blok, Thijs Dingemans.

1558, 14e blok, Neel Adriaensz.

1557, 15e blok, Jan Joosten

1558, 15e blok, Wijn Adriaensz. (buitendijks)

1558, 16e blok, Wouter Adriaensz.

1557, 17e blok, Jan Huben

1558, 17e blok, Adriaen lauwen.

1557, 18e blok, Neleman Joosten

1557, 19e blok, Thijs Dingeman de Jonge.

1557, 20e blok, Jan Huben die Jonge.

1557, 21e blok, Joost Jansz. en Ariaen Piersz.

1558, 21e blok, Adriaen Pieren. (Buitendijks)

1557, 22e blok, Wijn Ariaensz.

1557, 23e blok, Wijn Adriaensz.

1558, 23e blok, Wouter Adriaensz.

1558, 24e blok, Lau Joosten. (Buijtendijcx.)

1557, 25e blok, Thijs Dingemans de Jonge.

1558, 25e blok, Adriaen Adriaensz. (buitendijks)

 

1557, 26e blok, Marck Cornelisz.

 

1557, 27e blok. Joost Pieren

1557, 27e blok, Pieter Michielsz en Cors Michielsz.

 

1557, 28e blok, Pieter Michielsz.

1558, 28e blok, Jan Adriaensz.

 

1557, 30e blok, Pieter Michielsz. En Cors Michielsz.

1558, 30e blok, Wouter Thijse, wonende op Hooge Zwaluwe.

 

1558, 31e blok, Jan Lauwen.

 

Nieuwendijk

 

1557, 1e blok, Willem Adriaensz.

 

1557, 2e blok, Lau Goverden.

1558, 2e blok, Jacob Ve…….

 

1557, 3e blok, Lenaert van Bavel.

 

1557, 4e blok, Lenaert van Bavel

1558, 4e blok, Neel Joosten.

 

1557, 5e blok, Willem Jacopsz.

1558, 5e blok, Lambert Cornelisz.

 

1557, 6e blok, Cornelis Joosten en Joost Pier Hagen.

1558, 6e blok, Marck ? Cornelisz.

 

1557, 7e blok, Thijs Dingemans de Jonge.

1558, 7e blok, Adriaen van Bavel.

 

1558, 8e blok, Jost ? Pieren.

 

1557, 9e blok, Adriaen van Bavel.

1558, 9e blok. Jacob Jans van Bavel.

 

1558, 10e blok, Adriaen Pietersz.

 

1558, 11e blok, Adriaen Wijnen.

 

1558, 13e blok, Lenert Jansz. van Bavel.  Bij het Grote Gadt.

 

1558, 14e blok, Neel Adriaensz.

 

1558, 15e blok. Wijn Adriaensz.

 

1558, 16e blok. Wouter Adriaensz.

 

1558, 17e blok, Adriaen Lauwen.

 

1558, 18e blok. Neleman Joosten

1561, 18e blok, Neleman Joosten

 

1558, 19e blok, Jan Huijben.

 

1558, 20e blok, Jan Huijben.

 

1558, 21e blok, Adriaen Pieren.

 

1558, 22e  Adriaen Jansz. van Bavel.

 

1558, 23e blok, Wouter Adriaensz.

1561, 23e blok, Han Adriaen Wijnen.

 

1558, 24e blok, Lauwe ? Joosten.

 

1558, 25e blok, Adriaen Adriaensz.

 

1558, 26e blok, Tonijs Huijben, op de nieuwe anwas.

 

1558, 27e blok, Neleman Joosten

 

1558, 28e blok, Jan Adriaensz.

 

1558, 29e blok, Neleman Thijse.

 

1558, 30e blok, Wouter Thijsse, wonende te Hooge Zwaluwe.

 

Nieuwland.

 

1561, 1e blok, Thijs Cornelisz.

1588, 1e blok, Wouter Jacopsz. en Anthonis Francken.

1593, 1e blok, Wouter Jacopsz.

 

1561, 2e blok, Adriaen Lauwen.

1588, 2e blok, Cornelis Cornelis Jansz. en Hubrecht Hubrechtsz.

1593, 2e blok, Jan Joppen.

 

1561, 3e blok, Adriaen Neelen.

1588, 3e blok, Laureijs Jacop Petersz. en de wed. van Jan Lenaerts van Bavel.

1593, 3e blok, Adriaen Jacopsz.

 

1588, 4e blok, Jan Joppen en Laureijs Jacop Petersz.

1593, 4e blok, Adriaen Adriaen Nelen de Jonge.

 

1588, 5e blok, Bastiaen en Henrick Cornelis Francken.

1593, 5e blok, Bastiaen Cornelisz.

 

1561, 6e blok, Dingeman Cornelisz.

1588, 6e blok, Henrick Willemsz.

1593, 6e blok, Adriaen Adriaen Nelen de oude.

 

1588, 7e blok, Jacop Andriesz. en Crijn Joppen.

1593, 7e blok, Quirijn Joppen

 

1561, 8e blok, Jacob Jansz. van Bavel.

1588, 8e blok, Anthonis Jacopsz. en Jacop Jasparsz.

1593, 8e blok, Antonis Jacopsz.  (zie ook Nelemans)

 

1561, 9e blok, Lau Joosten.

1561, 9e blok, Neleman Thijssen.

1588, 9e blok, Jan Berthelsz. en Claes Theunisz. van der Biesen.

1593, 9e blok, Jan Berthelsz.

 

1561, 10e blok, Neleman Thijssen.

1588, 10e blok, Jan Nelen en Franck Nelen.

1593, 10e blok, Jan Nelen van den Corsput.

 

1561, 11e blok, Joost Pieren

1588, 11e blok, Anthonis Jacopsz. en Crijnken Jacopsdr.

 

1561, 12e blok, Neel Adriaensz.

1588, 12e blok, Willem Lenaerts.

1593, 12e blok, Jan Adriaen Pieren.

 

1561, 13e blok, Neelken Brunker.

1588, 13e blok, Claes Thoenisz. Van der Biesen en Laureijs Joppen. Aen de Leijkreecke ofte dat groot Gadt.

1593, 13e blok, Claes Thoenisz. Van der Biesen.

 

1561, 14e blok, G….. Dommisse?

1588, 14e blok, Laureijs Jacop Petersz. en Bastiaen Woutersz.

1593, 14e blok, Adriaen Adriaen Nelen.

 

1561, 15e blok, Jan Heijndricxsz alias ………

1588, 15e blok, Quirijn Joppen en Adriaen Adriaen Guebels.

1593, 15e blok, Lijsken Franck Jacopsz.

 

1561, 16e blok, Aert Jansz.

1588, 16e blok, Quirijn en Jan Joppen.

1593, 16e blok, Quirijn Joppen.

 

1561, 17e blok, Jan Huijgen, schout.

1588, 17e blok, Aris Lenaertsz. en Willem Lenaertsz.

1593, 17e blok, Aris Lenaertsz.

 

1561, 18e blok, Neleman Joosten.

1588, 18e blok, Bastiaen en Henrick Francken.

1593, 18e blok, Bastiaen Cornelis Francken.

 

1561, 19e blok, Pier Dommisse?

1588, 19e blok, Adriaen Adriaen Geubels en Dingman Laureijs Jacopsz.

1593, 19e blok, Adriaen Adriaen Geubel.

 

1561, 20e blok, Willem Nachtigael.

1588, 20e blok, Crijnken Jacops.

1593, 20e blok, Gerit Jacop Geritsz.

 

1561, 21e blok, Adriaen Jansz. van Bavel.

1588, 21e blok, Adriaen Adriaen Genbels en Adriaen Jacopsz. van Bavel.

1593, 21e blok, Lenaert Frans weduwe.

 

1561, 22e blok, Joost Pieren

1588, 22e blok, Adriaen Adriaen Cornelisz. En Tanne Adriaen Joostz.

1593, 22e blok, Tanneke Adriaen Joosten.

 

1561, 23e blok, Han Adriaen Wijnen

1588, 23e blok, Jan Berthelsz. en Jan Hubrechtz de Decker.

1593, 23e blok, Jan Hubrechtsz. de Decker.

 

1561, 24e blok, Neel Brunken

1588, 24e blok, Wouter Gonaert Michielsz.

1593, 24e blok, Adriaen Jansz. de Boer.

 

1561, 25e blok, Jan Joosten.

1588, 25e blok, Jacop Dijrcx En Franck Lauwen.

1593, 25e blok, Franck Lauwen.

 

1561, 26e blok, Neleman Adriaensz.

1588, 26e blok, Wouter Jacopsz.

 

1561, 27e blok, Neleman Joosten, De Nieuwe Anwas, Nieuwland.

1588, 27e blok, Jan Nelen en Wouter Jacopsz.

1593, 27e blok, Adriaen Adriaen Pieren.

 

1561, 28e blok, Adriaen Lauwen.

1588, 28e blok, Jacop Dijrcx.

1593, 28e blok, Jacop Dijrcx.

 

1557, 29e blok. Joost Pieren.

1561, 29e blok, Neleman Thijsse.

1561, 29e blok, Neleman Thijsse.

1588, 29e blok, Jan Berthelsz. en Bastiaen Woutersz.

1593, 29e blok, Jan Berthelsz.

 

1561, 30e blok, Jacob Janse van Bavel.

1588, 30e blok, Crijnken Jacops.

1593, 30e blok, Gerit Jacop Geritsz.

 

1561, 31e blok, Thijs Dingemansz.

1588, 31e blok, De weduwe van Jan Lenaerts van Bavel en Hubrecht Hubrechtsz.

1593, 31e blok, Willem Adriaen Lauwen.

 

 

Over de Weel noordwaerts.

 

1557, 1e blok, Den Dijkdrift, Adriaen Neelen.

1558, 1e blok, Dijkdrift, Jop Neelen.

1561, 1e blok, Han Adriaen Wijnen.

1588, 1e blok, Dijkdrift, Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 1e blok, Jacob Jasparsz.

 

1557, 2e blok, Jan Hubrechtsz. Die Jonge.

1561, 2e blok, Claes Neelen.

1558, 2e blok, Jacob van Bavel.

1588, 2e blok, Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 2e blok, Wouter Jacopsz.

 

1557, 3e blok, Jan Ariaen Wijnen.

1558, 3e blok, met visserij, vogelrijen, Claes Neelen.

1561, 3e blok, Jacob Jansz. van Bavel.

1561, 3e blok, Claes Neelen,

1588, 3e blok, Jan Huijgensz. en Jan Nelen cum suis

 

1557, 4e blok, Ariaen Cornelis Claes die Jonge.

1561, 4e blok, Jacob Jansz. van Bavel.

1588, 4e blok, Jan Huijgensz. en Jan Nelen, cum suis.

 

1557, 5e blok, Wijn Ariaensz.

1558, 5e blok, met visserij, vogelrijen, Adriaen Wijnen.

1561, 5e blok, Jan Hendricksz.

1588, 5e blok, Jan Huijgensz. en Jan Nelen cum suis. Voor 40 jaar.

 

1557, 6e blok, Ariaen Aertsz.

1558, 6e blok, met visserij, vogelrijen, Aert Domisse?

1561, 6e blok, Adriaen Aert Domisse?

1588, 6e blok, Jan Huijgensz. schout en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 6e blok, Jan Huijgen, Schout cum suis

 

1557, 7e blok, Neleman Thijssen

1558, 7e blok, Neel adriaensz.

1561, 7e blok, Aert Jansz.

1588, 7e blok, Jan Huijgen en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 7e blok, Jan Huijgen, schout, cum suis.

 

1557, 8e blok, Jan Huben die Jonge, genaamd de Coehillen.

1558, 8e blok, Joost Pieren.

1561, 8e blok, Jongen Thijs. Genaamd de …….hil.

1588, 8e blok, Jan Huijgensz. schout en Adriaen Adriaen Joosten.

1593, 8e blok, Jan Huijgen, schout cum suis.

 

1557, 9e blok, Wijn Ariaensz. (Melchil)

1561, 9e blok, Aert Fammen?

1593, 9e blok, Quirijn Joppen.

 

1557, 10e blok, Lenaert van Bavel.

1558, 10e blok. Joost Pieren.

1561, 10e blok, Lenert OPietersz.

 

1561,  31e blok, Joost Pieren.

 

 

Visserie van de anwas, genaempt de scuijtgrondt van de Blauwe Sluijs,

1557, Jan Huben die oude.

1558, Willem …….

1561, Joost Janse van Bavel.

1588, Anthonis Jacopsz.

 

 

 

Visserie van de Meeren langs de cant totte smalle Block.

1557, Jacob Jansz.

1558, Lenert Cornelisz.

1561, Ariaen Ariaense.

1588, Anthonis Jacopsz.

 

Visserie van den smalle blok tot de huijsen van de Swaluwe,

1557, Jan Joosten

1558, Tonijs Huijben

1561, Joost Pieren

 

Visserie binnen de OudenDijck (en Nieuwe Dijk) van de Laege Zwaluwe

1557, Joost Pieren.

1558, Adriaen Pietersz. Corsput, schout

1561, Jan Huijgen, schout.

1588, Anthonis Jacops

 

Visserie en vogelrijen van de Melchil.

1557, Willem Jacobsz.

1558, Gerrit Tack.

1588, Adriaen Adriaen Joosten.

 

Visserij.

1561, Boudewijn van Drenckwaert.

 

Tollenaer.

1557, Willem Adriaensz. tollenaer Goedshil, 96 Pond.

 

Aert Wijnen, woonde vlak bij de vishuizen van Lage Zwaluwe, bij de Laningen, 1593.

 

Neleman Thijs wielmach?, Huis nog niet bewoond. 1557.

 

Wachttolle op te Swaluwe.

1557, Pieter Domaesz. 10 St.

 

 

 

 

 

Erfcijns.

1588, Henrick van Heermael, erfcijns van het 26e jaer van eenen pootwech streckende van de Drogedijck tot bij cleijne stucken tot aen der voorn. Heermaels woninge.

1588, Adriaen Adriaen Joosten, 17e jaer erfpacht van sijn huijs opten Drogen Dijck.

1588, idem, van erfpacht 25 roeden dijck aen de voorn. Woning.

1588, Joost Reijnen, 12e jaer erfpacht van sijn woning opte Drogedijck.

1588, Adriaen Jansz, 11e jaer erfpacht van sijn woning opte Drogedijck.

1588, Jan Cornelis van den Corsput, 11e jaer erfcijns van sijn huijsinge op de Droogen dijck.

1588, Jan Jacopsz, 10e jaer erfcijns van sijn huijsinge op de Droogen dijck.

1588, Adriaen Thoenen, 10e jaer erfcijns van sijn huijs op de Droogen dijck.

1588, Cornelis Cornelisz, 10e jaer erfcijns huijs op de Droogen dijck.

1588, Tanne Adriaen Joosten, 10e jaer erfcijns van haer huijs op de Droogendijck.

1588, Herman van Coenegracht, 9e jaer erfcijns van sijn erf op de Droogendijck.

1588, Jacop Jasparsz, 9e jaer erfcijns van sijn erf op de Droogendijck.

1588, Dingman Lenaert Aert Dommen, over sijn erf op de Droogendijck.

1588, Peter Adriaen Nelemans, 4e jaer erfcijns erf op de Drooge Dijck, groot 8 roeden.

 

Huur Nieuwland.

1593, Anthonis Jacopsz., 3 t/m 10e blok.

1593, Cornelis Jansz. De Visscher, 11e t/m 25e huur.

 

 

Huur De Aenwas.

1593, Claes Thoenisz. Van der Biesen, 1,2, 13, 26, 27, 28, 29 30, 31. Huur blokken.

 

Schuddeborsch.

1593, Anthonis Jacopsz.

 

Quistgelt.

 

1593, Cornelis Petersz. Boet.

 

Zaad en vlas tiend.

1593, Anthonis Jacopsz.

 

Tienden Oudland.

1588, De tienden van de oogst ? en gorzingen , 1e t/m 5e blok. Jan Huijgensz., schout

1593, Adriaen Jan Sangers, 1e t/m 6e huur.

1593, Dingman Jacopsz., 12e en verdere huren.

1593, Wouter Govaert Michielsz., 7e t/m 11 huur.

 

Tienden Droge/natte dijk.

 

1593, 3e t/m 5e blok. Jan Berthelsz.

 

Taxatie huizen klein en groot staende en getimmert op te eijgen gront van de keiserlijcke Majesteijt te Laege Zwaluwe 1555.

 

Neleman Joosten, huis met schuur, 4 Pond.

Cornelis Claes, huis, 20 St.

Toen Pieters, Keetken.

Lenert Pieters, huiske, 20 St.

Ariaen Nelemans die Jongen, huis, 30 St.

Ariaen Nelemans, huiske, 2 Pond.

Dingemans van Tienen, huijsken, 20 St.

Mari Joostdr. Huijsken, 20 St.

Neel Peters, huijsken, 20 St.

Willem Adriaensz., huijsken, 20 St.

Peter Dircsz., huisken, 15 St.

Jacob Roelen, huisken, 20 St.

Jacob Kielen, Keet. 10 St.

Joost Pieren, huis met schuurtje, 3 Ka gulden, 10 St.

Cornelis Ariaens, Keetje.

Anthonis Willemsz. Keetje.

Ariaen Cornelisz., huisje, 15 St.

Evert Harmans, huisje, Ergo.

Neel Vrancken, huisken, 30 St.

Lenaert van Bavel, huis en schuur en schuurtje, 7 Pond.

Jan Adriaen Wijnen, huis, 2 Pond

Wijn Adriaensz, huisje met een schuur, 3Pond, 10 St.

Ariaen Aertsz., huisje, 20 St.

Lambrecht Domas, Keet.

Pier Domaes, huisje, 30 St.

Neleman Thijs, huisje, 2 Carolusgulden.

Marck Cornelisz. Schuur, 2 Pond.

Jan Louwen, Huis, 20 St.

Neel Lauwen, huis, 30 St.

Adriaen Lauwen, huis, 30 St.

Han Neelen, huisje, 15 St.

Jasper Willemsz., huisje, 20 St.

Jacob Cornelis Beijens, huisje, 20 St.

Toen Willemsz. huisje, 15 St.

Adriaen Jansz. Keet.

Neel Joosten, huisje, 20 St.

Jacob Peters, huisje, 25 St.

Seger Jans, Keet.

Tijs Cornelisz. Schuur, 4 Pond.

Daem Tielen, huisje, 15 St.

Gerrit Tielen, huisje, 15 St.

Pieter Mens, huisje, 15 St.

Lenert Cornelis, huisje, 15 St.

Joest Cornelisz, huisje, 15 St.

Lou Wouters, Keet.

Lau Doemenes, huisje, 10 St.

Jan Ariaens, huisje met schuurtje, 2 Pond.

Jacob Ariaens, huisje, 20 St.

Jan die Visscher, huisje, 15 St.

Thijs Pieren, Keetje.

Ariaen Pieren, huisje met schuurtje, 2 Karolusguldens.

Jacob Jans, huisje met schuurtje, 30 St.

Willem Jacobsz, huis, 2 Pond, 10 St.

Adriaen Cornelis, huisje, 30 St.

Mari Neel Pieter weduwe, huisje, 30 St.

Arijs Cornelis, huisje, 35 St.

Dingeman Reijnen, huisje, 30 St.

Willem Floren, huisje, 30 St.

Pieter Pieters, huis met beestenhuisje, 2 Pond.

Tonis Arinen Joosten weduwe, huisje, 30 St.

Lijn Han Scheers weduwe, huisje, 30 St.

Joost Jans, met schuurtje, 4 Pond.

Job Cornelis, huis, 3 Pond.

Adriaen Jans, huis met twee schuren met beestenhuisje, 5 Pond.

Jan Joesten, huis met schuurtje, 3 Pond.

Ariaen Michielsen, Keet.

Wouter Aertsz., huisje, 20 St.

 

 

Namen, voorkomende in het archief van Geertruidenberg.

 

1559, Neleman Joostz.

1609. Aert Ariensz. Nelemans.

Adriaen Nelemans te Geertruidenberg, 1586.

Willem Adriaens, te Zwaluwe. 1592.

Adriaen Thoon Nelen te Hooge Zwaluwe, al overleden. 1618.

Cornelis Huijb Neelen te Hooge Zwaluwe, 1591.

Cornelis Ancx Zeben te Zwaluwe, 1568.

Jan Huijgensz., schout te lage Zwaluwe, 1591.

Jacop Andriesz, te Lage Zwaluwe, 1593.

Adriaen Adriaensz. Geubel, te Zwaluwe, 1593.

Jacob Francken te Hooge Zwaluwe, over koop huis, grond, erf te Hooge Zwaluwe, 1601.

Peeter Francken te Lage Zwaluwe, 1605.

Anthonis Jacopsz., schout te Lage Zwaluwe, 1598.

Hugo Aertsz te Zwaluwe. 1625.

Jan de Wit te Zwaluwe, 1619.

Peeter Jansz. te Lage Zwaluwe, 1621.

Leendert Jacopsz. te Lage Zwaluwe, 1623.

Cornelis Vijversz. Helkant onder Hooge Zwaluwe, 1623.

Daniel Cleijsen. te Hooge Zwaluwe, 1622.

Cornelis Janssen, keteler te Hooge Zwaluwe, 1621.

Cornelis Bastiaens Jongen Casteleijn, te Hooge Zwaluwe (vader: Bastiaen Adriaensz. Casteleijn). Cornelis Bastiaensz. Casteleijn was schepen te Hooge Zwaluwe, 1620.

Adriaen Senss. (afschrift akte transport Hooge Zwaluwe) nagelaten goederen Adriaen Senss. 1614.

Laurens Floren Cluppelenbosch, wonende Helkant onder Hooge Zwaluwe. 1613.

Neleman Claessen te Hooge Zwaluwe, 1615 en Neleman Thijssen.

Neleman Claeszoon, te Terheijden, 1596.

Neleman Claeszoon, als man van Peeterken Matthijsdr. Fuijckschot, 1608.

Matthijs Cornelis Fuijckschot, stadhouder te Zwaluwe, 1596.

Mr. Gerit Elincx, procureur te Hooge Zwaluwe, 1615. Echtgenoot van Tanneke Nelemans.

Geerit Mertens te Zwaluwe, 1607.

Adriaen Anthonis Brandt, schout in Hooge Zwaluwe, 1610.

Christiaen Anthonisz. Swaen, Hooge Zwaluwe.

Corst Cornelisz. Adriaensz. Cluijver te Hooge Zwaluwe, 1608.

Mr. Merten Willemsz. Van der Borch(t) , secretaris  van Hooge en Lage Zwaluwe, 1591, 1595, 1596, 1597, 1600, 1605.

Wouter Govaerden te Zwaluwe, 1605.

Bernt Willemsz, van Zwaluwe, 1601.

Merten de Castro, secretaris te Zwaluwe, 1600.

Mr. Marten Willemsz. De Castro, secretaris te Lage Zwaluwe, 1591.

Thonis Bartelen te Zwaluwe, 1600.

Jan Ghijsbrechtsz. te Zwaluwe, 1598.

Jan Huijbrecht Jansz. te Lage Zwaluwe, 1598.

Adriaen Aertsz. te Hooge Zwaluwe, man van Janneken Lenaert Sweeren, 1597.

Cornelis Fransz., penningmeester te Zwaluwe, 1596.

Wouter Govaerts te Zwaluwe, 1596.

Adriaen Geerit Zeben, in de Helkant onder Hooge Zwaluwe, 1596.

Maeijcken Adriaens, wed. van Lenaert Fransz. Reijnen, te Zwaluwe, 1596.

Berthel Tonisz. te Zwaluwe, 1593.

Jan Mathijsz. rentmeester van Z.M. Domeinen onder Hooge Zwaluwe, 1592.

Aert Adriaensz. te Zwaluwe, 1593.

Maeijcken Geerits te Lage Zwaluwe, 1591.

Cornelis Huijbrechtsz, te Zwaluwe, 1591.

Michiel Geeritsz. Verelst te Hooge Zwaluwe, 1591.

Michiel Gerit Anemsz. te Hooge Zwaluwe, 1588.

Matheeuws Michielsz, te Hooge Zwaluwe, 1586.

Cornelis Cornelisz. te Lage Zwaluwe, 1586.

Mr. Herman van Coenegracht, rentmeester van Hooge en Lage Zwaluwe, 1587, 1589.

Dirk van Geffen, land in de Vogelen te Zwaluwe, 1569.

Anthonis Thielmansz. als  man van Anneken Merten Philipsdr. te Zwaluwe, 1578.

Assentius Assentij te Zwaluwe, 1574.

Mariken Gerit Folendr. te Lage Zwaluwe. 1579.

Adriaen Florensz. te Zwaluwe, 1564.

Cornelis Mercken te Zwaluwe, 1561.

Anthonis Sebrechtz. te Zwaluwe, 1557.

Jan Rommen te Zwaluwe, 1557.

Gerrit Denijsz. te Lage Zwaluwe, 1565. Waarschijnlijk met naam Oom.       

 

    

Namen, voorkomende op een kaart van Lage Zwaluwe, ca. 1561 - 1580.

 

Adriaen Neleman Joosten, op gedeelte huidige Nieuwlandsedijk.

Jacop Nelemans, op gedeelte huidige Nieuwlandsedijk.

Neel Pieren, huidige Flierstraat.

Pluen Neel Vrancken, huidige Nieuwlandsedijk.

Adriaen Nelen, huidige Vlierstraat/Nieuwlandsedijk. Dat punt heette Bruloo (Bruloer)

Wouter Nelen, huidige Nieuwlandsedijk.

Franck Nelen, huidige Nieuwlandsedijk.

Dingman Claes Nelen, huidige Nieuwlandsedijk.

Jan Adriaensz. Nelen, huidige Nieuwlandsedijk.

Pier Adriaen Nelen, huidige Nieuwlandsedijk.

Margriet van Bavel, huidige Nieuwlandsedijk.

Adriaen en Cornelis van Bavel, huidige Nieuwlandsedijk.

Jan Joosten van Bavel, huidige Nieuwlandsedijk.

Job Jansz. van Bavel, huidige Nieuwlandsedijk.

Jan Lenaerts van Bavel, huidige Nieuwlandsedijk.

Jan Cornelis van de Corput, (huidige Nieuwlandsedijk)

Lijn Wijnen. (huidige Nieuwlandsedijk)

Neel Joosten, (huidige Nieuwlandsedijk)

Jan Hughen, schout, (Huidige Nieuwlandsedijk.

Pier Domisz. (huidige Nieuwlandsedijk.)

Anthonis Jacopsz., (huidige Flierstraat)

Jacob Dubbelsz. (huidige Flierstraat)

Cornelis Aertsz., (huidige Flierstraat)

Adriaen Lan Domisse, (huidige Flierstraat)

Theuntgen Gerret weduwe, (huidige Flierstraat)

Jan Willemsz., (huidige Flierstraat)

Jan Jansz. van den Broeck, (huidige Flierstraat)                                                                      Adriaen Pieters Mol, (huidige Flierstraat)

………….Willems Vuuchot, (huidige Flierstraat)

Adriaens Adriaensz, (huidige Flierstraat.)

Chiel Willemsz., (Nieuwlandsedijk)

Willem Huich, (Huidige Nieuwlandsedijk)

Andries Lenaertsz, (huidige Nieuwlandsedijk.

Adriaen Jan Willemsen, (huidige Nieuwlandsedijk)

Adriaen Michielsz, (huidige Nieuwlandsedijk)

Claes Thonisz, (huidige Nieuwlandsedijk)

Jan Bartholsz, alias Backer, (huidige Nieuwlandsedijk)

Pieter Adriaen Andriesz., (huidige Nieuwlandsedijk)

Aert Lambrechtsz., (huidige Nieuwlandsedijk)

Dingeman Neleman Joostz, (huidige Nieuwlandsedijk)

W… Jongste Neel Puttocs, (huidige Nieuwlandsedijk)

Lenaert Fransz, (huidige Nieuwlandsedijk)

Cornelis Domisse alias Rooij, (huidige Nieuwlandsedijk)

Jan Machielsz. de bode, (huidige Nieuwlandsedijk.)

Jonghe Ardonne, (huidige Nieuwlandsedijk)

Matthijs Lenaert Ardonne, (huidige Nieuwlandsedijk)

Cornelis Lenaerts Ardonne, (huidige Nieuwlandsedijk)

Adriaen Jacken, weduwe, (huidige Nieuwlandsedijk)

Schoolhuijs, (huidige Nieuwlandsedijk)

Adriaen Jansz. de Smit, (huidige Nieuwlandsedijk)

Jan Hermansz. Hartman, (huidige Nieuwlandsedijk)

Adriaen Jansz, alias Oertge, (huidige Nieuwlandsedijk)

Ancken Jan de Decker, (huidge Nieuwlandsedijk)

Jan Janssen van den Broeck, (huidige Nieuwlandsedijk)

 

 

 

 

Namen uit stamboom Nelemans.

 

Peter Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1560, tr. ca. 1590 Maijken Adriaens. Landbouwer.

Laureijs Adriaen Nelemans, geb. ca. 1563, landbouwer, gegoed met een vierendeel in het Landeke Voordagd. Tr. ca. 1593 N.N. Lauwendr.

Jan Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1558, landbouwer te Lage Zwaluwe.

Commer Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1562. (Coen?)

Tanneke Adriaensdr. Nelemans, geb. ca. 1565, tr. ca. 1595 Jasper Jacopsen Jaspers (Jaspars), pachter in 1610 te Hooge Zwaluwe.

Cornelis Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1556, landbouwer, pachter, schepen van Lage Zwaluwe tussen 1607 en 1617, tr 1586 Merry Claes Thonendr., tr. ca. 1607 Pleunke (Thuenke) Jacobsdr. Gerrits.

Aert Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1554, schepen van Hooge Zwaluwe tussen 1-2 - 1595 en 23-2-1598, pachter in Lage Zwaluwe, overl. ca. 1604.

Adriaen Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1552.

Peter Adriaensz. Nelemans, geb. ca. 1584, bezit mog. In 1645 land in Berchem (Berkum)

Thoenken Adriaensdr. Nelemans, geb. ca. 1593, tr. ca. 1623 Mr. Gerrit Peter Elincx, weduwnaar van Maijke Jaspars. Dokter te Hooge en Lage Zwaluwe, procureur.

 

Namen voorkomend in het Oud Rechtelijk Archief van Hooge en Lage Zwaluwe.

(Grotendeels opgezocht door de heer L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn)

 

Adriaen de Brouwer, land in de Helkant in de Nieuwe Banken,  3 april 1569.

Pieter Willemsz, land in de Helkant in de Nieuwe Banken, 3 april 1569.

Thonis Jan Adriaensz, land in de Helkant, 6 mei 1577.

Adriaen Michielsz, land in de Helkant, 6 mei 1577.

De weeskinderen van Anthonis de Bie, erfgenamen in de Helkant op 13 januari 1578.

Erfgenamen van Aert Cornelisz. Buys, in de Helkant op 13 januari 1578.

Arich Jacopsz erve in de Helkant op 13 januari 1578.

Mr. Jan van der Streepen, raad en secretaris van graaf Hendrik van Nassau in de 16e eeuw, had land in de (huidige Klaverpolder) geheten Streepenland.

Adriaen Bastiaen  Thoen Mertens erfgenamen, land in de Vogel op 29 april 1577.

Adriaen Adriaen Knoops, land in de Vogel op 29 april 1577.

Mr. Willen van Diemen, “die in de Raedt van Utrecht zat”, (Cavelen van Diemen) in 1553, deze cavelen lagen ten oosten van de Blauwe Sluis.

Mergriete, weduwe van Heynric van Diemen, over verdeling land tussen Zwaluwe en Zevenbergen in 1486.

Mr. Adriaen Cornelisz. timmerman, in de vrijcavelen van Van Diemen op 29 jan. 1579.

Erfgenamen van Boudewijn van Drenckwaert, in de vrijcavelen van Van Diemen op 29 jan. 1579.

Floris van Sonnevelts land, een perceel land op de Vrije Cavelen in 1598.

Jan Mathijs Godschalcx, rentmeester, land op de Vrije Cavelen in 1598.

Peter Danielsz. Schuere, schuur (huis met erf en schuur) langs de Zeedijck onder Hooge Zwaluwe op 4 augustus 1578.

Henrick Adriaensz, ten westen van bovengenoemde Danielsz. op 4 augustus 1578.

 

Dierik Jansz. , ten zuiden van bovengenoemde Danielsz. op 4 augustus 1578.

Hendrick Andries Claesz. In de Oude Moer op 22 aug. 1579.

Jan Ariaen Aert Woutersz. als voogd over de onmondige kinderen van wijlen Domis Ariaen  Aert Woutersz. land in de helkant aan de Steenoven op 11 juni 1569.

Zeger Michielsz.  Land in de Helkant op 11 juni 1569.

Peter Embrechtsz, bovengenoemde land aan hem verkocht op 11 juni 1569.

Jobbekens werve, genoemd in een akte van 9 mei 1536. “In het land van de Zwaluwe, de munten gorssen Jobbekens Werve.”

Daniel van Leyen, verpacht door graaf Hendrick van Nassau aan Daniel van Leyen 105 bunder op de kant van de Drimmelse Moer in de Heerlijkheid Zwaluwe op 28 oktober 1506.

Hendrick Montens, rentmeester tot Breda, over 21 morgen land gelegen tot Drimmelen on de Zwaluwe op 12 november 1525.

Johan van der Corput, heeft in 1611 verkregen in erfpacht de 1e en 2e verhuring van de vreijterlanden, tussen het water van de Weel en de Winterdijk van Lage Zwaluwe, had zijn huis op de Droogendijk.

Peter Adriaenz. Nelemans, in 1611 overleden, had ook op de Droogendijk zijn huis staan.

Ariaen Floren, in de Helkant op 3 april 1569.

Pieter Pietersz. de jonge, een huis en schuur in de Helkant op 9 aprl 1607.

Willem Jacopsz. Sopper, in de helkant op 9 april 1607.

Cornelis Naten, in de Helkant op 9 april 1607.

Govaert Jansz, ten westen van de Moerstraat op 4 mei 1572,.

Cornelis Aertsz. en Michiel Segersz, schepenen op de Zwaluwe op 20 december 1506.

Heyn Aertsz. verkoopt een sester rogge jaarlijks uit 1 bunder land in de Oude Banken, op 20 dec. 1506.

Arich Jacopsz Diericsz. In de Helkant op 13 mei 1575,

Het weeskind van Marten Willemsz. In de Helkant op 13 mei 1575.

De erfgenamen van Aert Jan Henricksz. Bondt in de Helkant bij de Oudevaart in de Helkant op 10 april 1577.

Geeuw Michiel Lambertsz, in de Helkant op 5 mrt. 1609.

Cornelis Huyben ergenamen in de Helkant op 5 mrt. 1609.

Gerrit Tacks land, komt voor op een kaart uit 1553, naast de Blauwe Sluis gelegen

Joost Anthonisz. als gehuwd met de weduwe van Laureys van der Elst, vhz, Jan van der Elst de Jonge als voogd en toeziender van de weeskinderen van Laureys vz hebben verkocht aan Anthony Merten Coppensz. een stede met timmeringe en een bunder land in de Helkant op 10 mrt. 1578.

Thonis Meertensz. woonde westwaarts hiervan op 10 mrt. 1578.

Janne Domaesz., in een akte over de Oude Moer  uit 1504.

Jacop Jacop Peetersz heeft verkocht aan Helliger Peetersz wagenmaker een stuk land, bij de Zoutenweg op 6 feb. 1578.

Mathijs Mathijs Dingemansz ten westeinde van de Zoutenweg op 6 feb. 1578.  

Jan Willem Jan Sangers, geb. ca. 1456, woonde te lage Zwaluwe, eigenaar van een huis te Terheyden, overleed 1525/26, hij huwde Margriet, uit dit huwelijk:

Joris Jan Willem Sangers, overl. tussen 1513 en 1517.